Do luong dieu khien bang may tinh chuong 3

thí nghiệm đo lường điều khiển bằng máy tính

thí nghiệm đo lường điều khiển bằng máy tính
... VÀ PIC : 132 ĐIỀU KHIỂN 8led đơn, giao tiếp máy tính đk lcd dùng pic, giao tiếp máy tính qua cổng com buổi 6,7: đo nhiệt độ hiển thị giá trị ADC lên LCD Đo nhiệt độ hiển thị máy tính => tìm hàm ... cổng lpt buổi 4: điều khiển led đơn, lcd qua cổng nối tiếp chớp tắt led dùng portd đk led: đuổi, sáng dần, tắt daanfm bìa vào điều khiển lcd: thị : KHOA CN DIEN TU PHẦN2: ĐIỀU KHIỂN QUA CỔNG NỐI ... nhanh, chạy chậm pid số 274 + 300 buổi 9: điều khiển vị trí góc động tr 336 đk vị trí thướcª Buổi 12 Card thu thập liệu điều khiển PCI 1711/ pci 6221 Điều khiển PLC Tiềm hiểu card PCI 1711 / pci...
 • 14
 • 432
 • 10

Đo lường điều khiển bằng máy tính

Đo lường điều khiển bằng máy tính
... Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính GVHD: ThS Huỳnh Minh Ngọc CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHUẨN GIAO TIẾP RS232 2.1 Đặt Vấn Đề Vấn đề giao tiếp PC vi điều khiển quan trọng ứng dụng điều khiển, đo lường ... RxD GND (mass) Trang Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính GVHD: ThS Huỳnh Minh Ngọc CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 3.1 Sơ đồ nguyên lý Trang Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính GVHD: ThS Huỳnh Minh Ngọc ... S232_O U 17 14 13 Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính GVHD: ThS Huỳnh Minh Ngọc Sơ đồ chân cấu trúc bên MAX232 Vi mạch MAX 232 có hai đệm hai nhận Đường dẫn điều khiển lối vào CTS, điều khiển việc xuất...
 • 18
 • 73
 • 0

Đo lườngđiều khiển bằng máy tính .chương 6

Đo lường và điều khiển bằng máy tính .chương 6
... Trạng thái 14 14 15 32 /Error 16 31 /Init 17 36 18 - 25 19 - 30 /Auto-Linefeed Vào/Ra Điều khiển Có Vào Trạng thái Vào/Ra Điều khiển /Select Printer Vào/Ra Điều khiển Có Mass Ngõ cổng song song ... … cách ghi vào ghi điều khiển byte thích hợp 3- Muốn đọc liệu, ghi bit D0 = vào ghi điều khiển, đọc bit cao ghi trạng thái (4 bit thấp liệu vào), dời phải bit, sau cho D0 ghi điều khiển 0, đọc ... sau gởi byte ‘A’ Hình 6. 6: Truyền liệu từ máy tính ngoại vi http://www.khvt.com CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP QUA CỔNG SONG SONG Trang 12 Hình 6. 7: Truyền liệu từ ngoại vi vào máy tính Ngoại vi nhận byte...
 • 24
 • 347
 • 6

Tài liệu Đo lườngđiều khiển bằng máy tính .chương 7 ppt

Tài liệu Đo lường và điều khiển bằng máy tính .chương 7 ppt
... Hai bit stop số bit liệu 6, 7, Khi số bit liệu dùng 1,5 bit stop Bit 0, Bit Bit 0 bit liệu bit liệu bit liệu 1 bit liệu Bảng 7. 9: Thanh ghi điều khiển modem MCR Bit Dùng cho 1 675 0 Bit Mode loopback ... không gởi liệu Điều khiển lưu lượng phần mềm dùng hai ký tự Xon Xoff Khi modem muốn máy tính ngừng truyền gởi ký tự Xoff (ASCII 19) modem rảnh gởi ký tự Xon (ASCII 17) Việc trao đổi liệu máy tính ... 1-1) (H .7. 2b) Hình 7. 2 Cổng COM có hai dạng đầu nối đực D-25 D-9 Bảng 7. 1 D-25 D-9 Tên tín hiệu Chiều Ýù nghóa TD, TXD, truyền liệu xuất Xuất liệu nối tiếp RD, RXD, nhận liệu nhập Nhập liệu nối...
 • 38
 • 273
 • 1

Giáo trình- Đo lườngđiều khiển bằng máy tính- chương 9 docx

Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 9 docx
... từ MV 9. 9.2 Dời thuận ngược 9. 9.3 Dời digit sang trái http://www.khvt.com CHƯƠNG 9: BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH ĐƯC Trang 276 9. 9.4 Dời digit sang phải 9. 9.5 Dời từ 9. 9.6 Quay trái 9. 9.7 Quay ... Ví dụ: điều khiển động xoay chiều theo sơ đồ H .9. 5a Hình 9. 5a Sơ đồ H .9. 5a biến đổi thành sơ đồ điều khiển dùng PLC H .9. 5b Hình 9. 5b Chương trình điều khiển dạng LAD (H .9. 5c): Hình 9. 5c: Chương ... http://www.khvt.com CHƯƠNG 9: BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH ĐƯC Trang 274 9. 8.2 So sánh khoảng 9. 8.3 So sánh bảng 9. 8.4 So sánh hai bảng 9. 9 LỆNH GHI DỜI 9. 9.1 Dời trái Ví dụ: chương trình phát...
 • 83
 • 221
 • 1

Giáo trình- Đo lườngđiều khiển bằng máy tính- chương 8 ppsx

Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 8 ppsx
... trò 380 383 394 80 00 80 01 comPortInvalid 80 02 80 03 80 04 comPortAlreadyOpen 80 05 80 06 80 07 80 08 8009 80 10 80 11 comNoOpen 80 12 80 13 80 14 comSetCommStateFailed 80 15 80 16 comPortNotOpen 80 18 8019 ... đònh “9600, N, 8, 1” Trong trường hợp đặt sai giá trò báo cố Sau giá trò cho phép: • Baud rate: 110, 300, 600, 1200, 2400, 9600 (Default), 14400, 19200, 288 00, 384 00, 56000, 1 280 00, 256000 • ... Thành Trang 220 ' Close the port MSComm1.PortOpen = False End End Sub Ví dụ: ghép nối vi điều khiển 89 51 điều khiển port ORG 0000H MOV IE,#00000000B MOV TMOD,#00100000 MOV TL1#,0FDH MOV TH1,#0FDH...
 • 25
 • 188
 • 1

Bài giảng Đo lườngđiều khiển bằng máy tính Chương 1 Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính Chương 1 Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính
... cách giao tiếp như: - Qua card đo lường, điều khiển gắn vào rãnh cắm mainboard máy tính - Giao tiếp qua cổng máy in song song - Giao tiếp qua cổng nối tiếp RS-232 - Giao tiếp qua cổng nối tiếp ... 16 8 – 16 F Điều khiển đóa cứng (Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller) 17 0 – 17 7 Điều khiển IDE (Secondary IDE controller Intel 823 71 AB/EB ) GIAO TIẾP QUA RÃN H CẮM MÁY TÍNH 1F0 – 1F7 Điều khiển ... Mạch giao tiếp song song 16 bit slot ISA, phần đệm giãi mã đòa Hình 1. 10a: GIAO TIẾP QUA RÃNH CẮM MÁY TÍNH Hình 1. 10b: Mạch giao tiếp song song 16 bit slot ISA, phần xuất nhập ngoại vi 71 72 CHƯƠNG...
 • 34
 • 49
 • 0

Bài giảng Đo lườngđiều khiển bằng máy tính Chương 3 Card thu thập tín hiệu và điều khiển

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính Chương 3 Card thu thập tín hiệu và điều khiển
... Advantech… CARD THU THẬP TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN Card PCL818 Card PCI 1710 Hình 5.4 Hình ảnh hai card DAS 151 152 CHƯƠNG Hình 5.5 Sơ đồ khối card PCI 1710 Advantech CARD THU THẬP TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN ... Chi tiết ghi điều khiển 8254 xem Chương CARD THU THẬP TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN 1 23 3 .3 CHUYỂN ĐỔI A/D, D/A & DO 5 .3. 1 Lập trình trực tiếp Card PCL-818 lập trình kỹ thu t trình bày Chương 4, nghóa ... Hình 3. 2: Sơ đồ khố i Card PCL-818L CARD THU THẬP TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN 115 Hình 3. 3: Sơ đồ chân đầu nối card PCL-818L Chú thích A/DS: vào Analog (đơn) DI: vào Digital A/DH: vào Analog...
 • 41
 • 40
 • 0

Bài giảng Đo lườngđiều khiển bằng máy tính Chương 4 Giao tiếp qua cổng song song

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính Chương 4 Giao tiếp qua cổng song song
... hay đòa GIAO TIẾP QUA CỔNG SONG SONG 13 www.beyondlogic.org, www.lvr.com 4. 4 GHÉP NỐI HAI MÁY TÍNH Hai máy tính ghép với qua cổng song song hay cổng nối tiếp để truyền số liệu thông qua tiện ... âm 10ms GIAO TIẾP QUA CỔNG SONG SONG 23 CHƯƠNG 24 U1 74HC299 (ghi dòch hai hướng bit, cài trạng thái) điều khiển liệu máy tính điều khiển, U3 74HC573 (cài bit) cài byte đòa thấp U4 74HC595 (ghi ... ASIC) Giao tiếp cổng song song với máy in thường thực theo H.6.1 GIAO TIẾP QUA CỔNG SONG SONG Hình 4. 1: Sơ đồ kết nối bắ t tay Ban đầu liệu bit đưa ra, máy tính đọc chân Busy mức thấp máy in...
 • 25
 • 38
 • 0

Bài giảng Đo lườngđiều khiển bằng máy tính Chương 5 Giao tiếp qua cổng nối tiếp

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính Chương 5 Giao tiếp qua cổng nối tiếp
... : 0406 GIAO TIẾP QUA CỔNG NỐI TIẾP Hình 5. 4a: Card giao tiếp LPT/COM phần đệm 179 CHƯƠNG 180 Hình 5. 4b: Card giao tiếp LPT/COM phần LPT GIAO TIẾP QUA CỔNG NỐI TIẾP Hình 5. 4c: Card giao tiếp LPT/COM ... pha (nhóm ba bit) 45 000 1 35 001 2 25 010 3 15 011 45 100 1 35 101 2 25 110 3 15 111 5. 7 TIÊU CHUẨN VÀ GIAO THỨC Có tổ chức quốc tế tiêu chuẩn truyền thông ITU GIAO TIẾP QUA CỔNG NỐI TIẾP 201 (International ... vụ giao tiếp nối tiếp, song song, cổng trò chơi, điều khiển đóa, nhiên phần giao tiếp nối tiếp thiết kế tương hợp với vi mạch UART rời Các loại vi mạch UART thường gặp 8 250 , 8 250 A, 16 450 , 1 655 0,...
 • 37
 • 34
 • 0

Bài giảng Đo lườngđiều khiển bằng máy tính Chương 6 Lập trình giao tiếp nối tiếp

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính Chương 6 Lập trình giao tiếp nối tiếp
... C Nếu muốn thêm component truyền thông nối tiếp vào project bạn vào menu Project- Add to Project- Components and Controls Gallery LẬP TRÌNH GIAO TIẾP NỐI TIẾP 225 Chọn mục Registered ActiveX Controls ... 80 06 8007 8008 8009 8010 Miêu tả Sai thuộc tính Thuộc tính đọc Thuộc tính đọc Không thực cổng mở Gía trò Timeout phải lớn Số cổng không giá trò Thuộc tính chương trình chạy Thuộc tính đọc chương ... LED6: CJNE A,#36H,NEXT CPL P0.5 ACALL SUB_TXD SJMP INDEX LED7: CJNE A,#37H,NEXT CPL P0 .6 ACALL SUB_TXD SJMP INDEX NEXT: TXD : RET MOV SBUF,#43 JNB TI,$ CLR TI RET END Chương trình máy tính LẬP TRÌNH...
 • 23
 • 35
 • 0

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 1 pdf

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 1 pdf
... cổng Không đảo Y: Y= A.B Về hoạt động cổng NAND từ tổ hợp A, B ta lập bảng trạng thái lấy đảo để Y đảo Tuy nhiên trực tiếp cách lập bảng thật sau: A 0 1 B 1 Y 1 A B Y Ký hiệu cổng NAND Cổng ... cổng đảo là: Y= A+ B Bảng thật: A 0 1 B 1 Y 0 A Y B Ký kiệu cổng NOR III Hàm logic khác dấu (XOR) hàm logic đồng dấu (XNOR) Cổng logic XOR Y= A B Bảng chân lý: A 0 1 B 1 Y 1 Cổng logic XNOR A ... theo bảng thật sau: B 1 A 0 1 Y 0 A Y=A.B B Ký hiệu cổng Và (AND) Ký hiệu toán học hàm số Và là: Y= A.B Cổng logic Hoặc (OR) Hàm số Hoặc hai biến số A, B đ-ợc định nghĩa bảng thật sau: A 0 1 B 1...
 • 6
 • 119
 • 1

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 2 pptx

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 2 pptx
... Nh- hình II.II.1 cho thấy, th-ờng nhiều tín hiệu đầu vào nhiều tín hiệu đầu Một cách tổng quát, hàm logic tín hiệu đầu viết d-ới dạng: Z1= f1(x1, x2, , xn) Z2= f2(x1, x2, , xn) Zm= fm(x1, x2, ... thái t-ơng ứng đầu vào đầu Kết quả, ta bảng giá trị thức logic, gọi tắt bảng chân lý Đó hình thức đại số yêu cầu thiết kế Cấn l-u ý từ bảng chức đ-ợc bảng thật khác thay giá trị logic khác ... (QA=1, QB= 0, QC= 1, QD= 1), 0110, 1000, v.v Điều kiện để mạch đ-ợc gọi mạch đếm trạng thái khác xung nhịp vào Ta thấy mạch nh- hình thoả mãn đ-ợc điều kiện Nh-ng số FF xác định nên số trạng...
 • 6
 • 106
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu đo lường điều khiển bằng máy tínhbài tập đo lường điều khiển bằng máy tínhgiáo trình đo lường điều khiển bằng máy tínhđo lường điều khiển bằng máy tính ngô diên tậpđo lường điều khiển bằng máy tính nguyễn đức thànhđo lường điều khiển bằng máy tính ngành điện tửtài liệu môn đo lường điều khiển bằng máy tínhđo lường và điều khiển bằng máy tính chương 2đo lường và điều khiển bằng máy tính pdfđo lường và điều khiển bằng máy tínhđồ án đo lường và điều khiển bằng máy tínhhệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tínhdownload đo lường và điều khiển bằng máy tínhthực hành đo lường và điều khiển bằng máy tínhbài giảng đo lường và điều khiển bằng máy tínhCIRCULAR NO 2742016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, MANAGEMENT AND USE OF THE CUSTOMS FEES AND THE CHARGES ON GOODS AND v274 2016 TT BTC 338289CIRCULAR NO 2122016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEE FOR ASSESSMENT AND LICENSING OF KAR212 2016 TT BTC 334304DECREE NO 1492016ND CP DATED NOVEMBER 11, 2016, AMENDING AND SUPPLEMENTING a NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO 1772013ND CP ON THE IMPLEMENTATION OF a NUMBER o149 2016 ND CP 332872RESOLUTION NO 272016QH14 DATED NOVEMBER 11, 2016, ON STATE BUDGET ESTIMATES OF 2016 27 2016 QH14 334547LAW NO 032016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO ARTICLE 6 AND ANNEX 4 ON THE LIST OF CONDITIONAL BUSINESS LINES STIPULATED IN THE LAW ON INVESTMENTOxford grammar for schools 4 teacher bookPhát triển công nghiệp nông thônOxford grammar for schools 1 student bookADVERTISING ACTIVITIES OF 365 SOFTWARE JONT – STOCK COMPANYLẬP hồ sơ dự THẦU gói THẦU “xây DỰNG NHÀ ở xã hội để bán CHO cán bộ sỹ QUAN TỔNG cục II – BQP”Thiết kế phân xưởng gia công và chuẩn bị phối liệu của nhà máy sản xuất xi măng poóclăng, phương pháp khô lò quay, công suất 1,1 triệu tấn clanhkenămTìm hiểu về hệ điều hành mbed OSNghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu một số loài thuộc họ khoai lang (convolvulaceae) tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúcNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới tán rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúc13 đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán chọn lọc kèm lời giải chi tiết - Vũ Ngọc HuyềnSách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)luyện tập giải bài tập bằng cách lập phương trìnhluyện tập trường hợp đồng dạng thứ 3tính chất cơ bản phép cộng phân sốbai giang unit 12 B1,2,3,4 tieng anh lop 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập