Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Các dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Các dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
... http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Ti li u thi mi n phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh +Z +T B1 B2 B3 HD : A1 : Fe2O3 ; A2 : FeCl3 ; A3 :Fe(NO3)2 ; B1 : ... H2 , hi n c ? http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Ti li u thi mi n phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 22/ Tỏch riờng Cu(NO3)2 v AgNO3 b ng phng phỏp húa h c ? 23/ Tỏch riờng ... ủ dung d ch : http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Ti li u thi mi n phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh tan : 1,Tớnh ủ tan c a mu i n 20oC, bi t r ng nhi t ủ ủú 50 gam n...
 • 11
 • 4,976
 • 31

270 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi THCS ppt

270 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi THCS ppt
... a -2 Nếu a (2) Nếu a -2 (2) Bài toán đợc chứng minh 27 Bất đẳng thức phải chứng minh tương đương với : Trang: 20 270 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN THCS x z + y x + z x − ( x 2z ...   x +  a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm x cho P < Trang: 17 270 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN THCS x2 + x 2x + x +1− 270 Xét biểu thức y = x − x +1 x a) Rút gọn y Tìm x để y = ... (trường hợp số a, b, c 3 a+b+c a+b+c ≥ abc 0, toán chứng minh) :  ÷ ≥ abc ⇔ 3   Trang: 47 270 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN THCS a+b+c Xảy đẳng thức : a = b = c = ⇔ a=b=c=1...
 • 53
 • 424
 • 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS 2009-2010

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS 2009-2010
... để bồi dưỡng học sinh Đồng thời BDHS giỏi theo tiết tiêu chuẩn dẫn đến chất lượng học sinh chưa cao III NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI : a DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI ... chức tích cực cho học sinh làm tập - Tạo điều kiện để học sinh sáng tạo học tập * Chỉ tiêu : - Học sinh giỏi vòng trường : 16 em - Học sinh giỏi vòng huyện : em - Học sinh giỏi vòng tỉnh : ... tạo điều kiện để em học tập (Học sinh giỏi mũi nhọn) Đồng thời hội phụ huynh cha mẹ học sinh quan tâm tạo điều kiện để em tham gia buổi học Bồi dưỡng, … - Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng, Thầy Cô giáo...
 • 14
 • 202
 • 1

skkn quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi thcs.

skkn quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi thcs.
... sở luận hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi IV Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Tân tiến 10 V Những vấn đề cần giải 14 VI Những biện pháp quản lý, đạo hoạt động bồi dưỡng ... quản hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết cao nhất.Tuy nhiên, công tác quản bồi dưỡng học sinh giỏi trường làm theo kinh nghiệm Việc tìm kiếm biện pháp quản công tác cách khoa học, ... lượng bồi dưỡng học sinh giỏi từ bậc học sở, nhà quản phải đề biện pháp quản dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi để công tác đạt kết cao Chính vậy, nhiệm vụ trị quan trọng người lãnh đạo nhà...
 • 3
 • 355
 • 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM_ PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM_ PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS
... chấm học sinh dạy II CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Chỉ đạo mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi Phải làm cho giáo viên học sinh kể lực lượng khác thấy được: Việc bồi dưỡng học sinh giỏi ... tác phát bồi dưỡng học sinh giỏi Chương II: Thực trạng công tác đạo phát bồi dưỡng học 10 sinh giỏi Chương III: Một số biện pháp đạo công tác phát bồi 16 dưỡng học sinh giỏi C PHẦN KẾT LUẬN 21 Kiến ... thực tiễn công tác phát bồi dưỡng học sinh giỏi Chương II: Thực trạng công tác đạo phát bồi dưỡng học sinh giỏi Chương III: Một số biện pháp đạo việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi C Kết luận B...
 • 24
 • 830
 • 17

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn toán

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn toán
... phần kim loại dùng cho bồi d-ỡng học sinh giỏi chuyên hoá học THPT 41 II.1 H thng cỏc bi t lun Hệ thống tập tự luận gồm nhiều dạng khác đ-ợc xếp từ dễ đến khó theo nội dung học, có lời giải sơ l-ợc ... hc sinh cú tham kho v cng c kin thc 35 Ni dung Chuyờn : H thng bi phn kim loi dựng cho bi dng Hc sinh gii v chuyờn hoỏ hc thCS I C s xõy dng v sp xp h thng bi phn kim loi dựng cho bi dng hc sinh ... thi hc sinh gii cỏc cp T thc t trờn tụi ó chn chuyờn H THNG BI TP PHN KIM LOI DNG CHO BI DNG HC SINH GII V CHUYấN HO HC THCS Vic biờn son chuyờn trờn nhm ỏp ng nguyn vng trờn ca cỏc em hc sinh...
 • 101
 • 102
 • 0

Chuyên đề quang học bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Chuyên đề quang học  bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
... góc với trục thấu kính cho ảnh vuông góc với trục thấu kính Mét sè KT cã liªn quan a Quang hƯ (hƯ quang häc) Quang hƯ lµ mét d·y nhiỊu m«i trêng st vµ ®ång tÝnh, ®Ỉt nèi tiÕp vµ ng¨n c¸ch b»ng ... lµ nh÷ng mỈt ph¼ng, mỈt cÇu cã t©m n»m trªn cïng mét ®êng th¼ng Quang hƯ nh vËy gäi lµ quang hƯ trùc t©m §êng th¼ng nèi t©m gäi lµ quang trơc hay trơc chÝnh cđa hƯ trùc t©m b §iĨm s¸ng thËt - ®iĨm ... trun ¸nh s¸ng, nã ®øng tríc quang hƯ Chïm s¸ng tõ A ®Õn quang hƯ lµ chïm ph©n k× VËt t¹o bëi c¸c ®iĨm s¸ng thËt gäi lµ vËt thËt NÕu c¸c tia s¸ng lÏ héi tơ t¹i A nhng bÞ quang hƯ ch¾n l¹i, thµnh...
 • 12
 • 336
 • 4

Dạy dạng bài xác định công thức hoá học trong bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Dạy dạng bài xác định công thức hoá học trong bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
... bày kinh nghiệm nhỏ dạy dạng xác định CTHH để bạn đồng nghiệp tham khảo Tôi mong viết bổ ích cho bạn công tác dạy bồi dỡng học sinh giỏi hoá 9, giúp bạn dạy đội tuyển học sinh giỏi thuận lợi hơn, ... bi dng hc sinh gii THCS mục lục Trang Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung I Cơ sở lí luận II Thực trạng dạy bồi dỡng học sinh giỏi hoá III Một số dạng tập xác đinh công thức hoá học Xác đinh ... pháp dạy học hoá học cấp THCS Hội hoá học Việt Nam Phân hội giảng dạy Sở giáo dục đào tạo Hải Phòng 2001 Bồi dỡng hoá học THCS Vũ Anh Tuấn Phạm Tuấn Hùng Nhà xuất giáo dục 2002 Hoá học nâng...
 • 20
 • 291
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
... học tốt học giỏi học sinh dân tộc người có nhiều em đạt giải kì thi cấp góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học huyện nhà PHẦN KẾT LUẬN Những học kinh nghiệm Trong trình bồi dưỡng học sinh ... đào tạo mở lớp bồi dưỡng hè có môn đun: “Ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi , trưng tập người vững chuyên môn soạn thảo tài liệu “Tổng hợp kiến thức phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi cung cấp ... tập, “phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán” đóng vai trò định nên thành công học sinh Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi áp dụng đề tài “phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán” dùng...
 • 20
 • 442
 • 0

Tài liệu SKKN Toán CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z DÙNG CHO BỒI DƯỠNG học sinh giỏi THCS NGHĨA PHONG

Tài liệu SKKN Toán CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z DÙNG CHO BỒI DƯỠNG học sinh giỏi THCS NGHĨA PHONG
... toán em thường xuyên gặp phải Vì lý xin trình bày ý kiến khuôn khổ :”Sáng kiến kinh nghiệm CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z, DÙNG CHO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ... chia hết cho b -Chứng minh rằng: Tích năm số nguyên liên tiếp chia hết cho 120? Ta có hướng giải : Có : 120=3.5.8 Trong số nguyên liên tiếp có số chia hết cho số chia hết tích chúng chia hết cho ... N 2.3 -Các dạng toán phương pháp chứng minh: 2.3.1 -Dạng -Cách chứng minh ví dụ minh họa : • Sử dụng tính chất :” Trong n số nguyên liên tiếp có số chia hết cho n ,với n ≥ 1” • Cách chứng minh: ...
 • 22
 • 395
 • 0

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS
... , O2 , H2 13/ Tách riêng kim loại khỏi hỗn hợp gồm : Fe , Cu , Au phương pháp hóa học 14/ Bằng phương pháp hóa học tách riêng chất khí CO2 , SO2 , N2 15/ Làm Al2O3 có lẫn Fe2O3 SiO2 ? 16/ Tinh ... hỗn hợp X số mol muối cacbonat kim loại hóa trò I gấp lần số mol muối cacbonat kim loại hóa trò II nguyên tử khối kim loại hóa trò I nguyên tử khối kim loại hóa trò II 15 đvC Tìm CTHH muối ? 10 ... loại hóa trò II dung dòch HCl có 3,36 lít khí H2 thoát đktc Hỏi kim loại ? 2.Hòa tan 2,4 gam oxit kim loại hóa trò II cần dùng 2,19 gam HCl Hỏi oxit kim loại ? 3.Hòa tan 4,48 gam oxit kim loại hóa...
 • 25
 • 100
 • 0

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
... tr-ờng THCS Thanh Long 47 Chuyên đề bồi d-ỡng học sinh giỏi THCS x ( y ) y y (z ) z z ( x x ) ( Đề thi chọn học sinh giỏi lớp tỉnh Ninh Bình môn toán năm học 2001-2002 ) Cho học sinh ... Giáo viên tr-ờng THCS Thanh Long 23 Chuyên đề bồi d-ỡng học sinh giỏi THCS B = ( 1+ x ) (1+ y ) + (1+ y ) (1+ x ) Trong x y số d-ơng thoả mãn x+ y = (Câu ý b đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp tỉnh ... trình suy Gợi ý học sinh để ý ph-ơng trình (1) (3) ẩn số hạng tự Từ đến cách giải Giải Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên tr-ờng THCS Thanh Long 45 Chuyên đề bồi d-ỡng học sinh giỏi THCS Lập ph-ơng hai...
 • 64
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcs; môn hoá họcbiện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi thcssáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcsphương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi thcskế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi thcsgiải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi thcscác chuyên đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi thcscông tác bồi dưỡng học sinh giỏi thcs100 bài tập pascal bồi dưỡng học sinh giỏi thcsskkn quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi thcscác dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi thcsbồi dưỡng học sinh giỏi toán thcstài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thcstai liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán thcsBài luyện nói tả cây bàng(tổ 2)Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcĐánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)Xác định giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp maỨng dụng phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho mục đích mua bán sáp nhập (ma) tại việt nam hiện nayĐề Thi Hóa Đại Cương Vô CơSự phá sản của Lehman Brothers và kinh tế toàn cầu 2008Rủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersĐỀ THI ĐỘC CHẤT HỌC.......................Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy máy bơm nước luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nayTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONGMô hình điện toán đám mây và ứng dụng trong cơ quan doanh nghiệp vừa – nhỏ (LV thạc sĩ)ẢNH HƯỞNG của hàm LƯỢNG CADIMI TRONG đất nền tới sự TÍCH lũy CADIMI TRONG RAU cải NGỌT và cải cúc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập