Bài giảng ngân hàng thương mại chương (3)

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 3 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng -Trần Phước Huy

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 3 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng -Trần Phước Huy
... lý: - n xin vay - Giy ng ký kinh doanh - Quyt nh thnh lp DN - Quyt nh b nhim Giỏm c, k toỏn trng - Quyt nh u t ca Ban Gc/H Cụng I.1 H s tớn dng H s ti chớnh: - Bỏo cỏo ti chớnh 2 -3 nm gn nht - ... dng m ngõn hng c phộp thc hin - Cho vay, bo lónh, chit khu vi khỏch hng 15% VCSH - Cho thuờ ti chớnh vi khỏch hng 30 % VCSH - T l chuyn i ca ngun v ti sn (30 %) - Gii hn quyt nh cho vay ti a ... chi khác = 70, tỷ lệ thuế thu nhập = 32 % Hãy tính lãi suất bình quân khoản cho vay để ngân hàng có: a Hoà vốn b ROA = 3, 5% II.2.4 Thi hn tớn dng v k hn n - Thi hn tớn dng l mt khong thi gian...
 • 57
 • 323
 • 1

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 5 Các nghiệp vụ tín dụng-Trần Phước Huy

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 5 Các nghiệp vụ tín dụng-Trần Phước Huy
... 1 Nghiệp vụ tín dụng theo hình thức tài trợ 1.1 Chiết khấu thương phiếu  Thương phiếu hình thành chủ yếu từ trình mua bán chịu hàng hoá dịch vụ khách hàng với (1) Người bán chuyển hàng hoá, ... hàng Ngân hàng khách hàng thoả thuận phương thức vay, hạn mức tín dụng, nguồn cung cấp hàng hóa khả tiêu thụ Hạn mức tín dụng thoả thuận năm vài năm 1.2.3 Cho vay luân chuyển    Cả ngân hàng ... bảo lãnh ngân hàng (d) Theo thoả thuận NH thực nghĩa vụ bảo lãnh với bên thứ ba nghĩa vụ xảy ra; (e) Theo hợp đồng bảo lãnh ký với khách hàng, NH yêu cầu khách hàng phải thực nghĩa vụ tài NH...
 • 67
 • 161
 • 1

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 3 - gv.lê thị khánh phương

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 3 - gv.lê thị khánh phương
... TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Khái qt tín dụng ngân hàng Quy trình tín dụng Bảo đảm tín dụng Khái qt tín dụng ngân hàng  Khái niệm Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho ... cầu tín dụng thị trường tiền tệ liên ngân hàng Cơng thức: Rcb = Rd + Rtn Rcb: lãi suất bản; Rd: lãi suất huy động vốn; Rtn: tỷ lệ thu nhập từ đầu tư ngân hàng 1 Khái qt tín dụng ngân hàng  Các ... dụng ngân hàng  Phân loại tín dụng  Dựa vào mục đích tín dụng  Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh cơng thương nghiệp  Cho vay tiêu dùng cá nhân  Cho vay bất động sản  Cho vay nơng nghiệp...
 • 35
 • 634
 • 2

bài giảng quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại chương 3 thẩm đinh tín dụng

bài giảng quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại chương 3 thẩm đinh tín dụng
... Mục đích thẩm định tín dụng Hạn chế rủi ro tín dụng Nâng cao chất lợng hiệu kinh doanh NHTM ổn định thị trờng tài Hạn chế rủi ro đạo đức kinh doanh ngân hàng 1 .3 Những bớc quan trọng thẩm tra ... độc lập với doanh thu: Chi phí 13 16 Xác suất 3/ 10 4/10 3/ 10 Giá trị dễ xảy doanh thu 20, có xác suất xuất cao Giá trị kỳ vọng 16 Với chi phí, giá trị dễ xảy 13, giá trị kỳ vọng 11 ,3 48 TT Đo ... Giá trị thời điểm cuối (năm thứ ba) 33 TT Đo tạo, Bồi dỡng v T vấn Ngân hng - Ti & Chứng khoán, ĐH KTQD Tài liệu QTKD NHTM - Thẩm định tín dụng 200 x (1 + 0,08)2 = 2 23, 28 30 0 x (1+ 0,08)1 = 32 4...
 • 65
 • 171
 • 1

Slide bài giảng môn ngân hàng thương mại: Chương 3: Quản lý tài sản

Slide bài giảng môn ngân hàng thương mại: Chương 3: Quản lý tài sản
... dung quản tài sản nội bảng 2.4 Nội dung quản tài sản ngoại bảng II Quản Ti sản 2.1 Khái niệm: hoạt động chuyển hoá nguồn vốn thành loại tài sản nh ngân quỹ, tín dụng, chứng khoán, tà sản ... viên ngân hàng Tăng khả sinh lời tăng quĩ tích luỹ (vốn chủ), hiết lập quĩ dự phòng lớn, đủ sức chống đỡ rủi ro 2.3 Nội dung quản tài sản nội bảng 2.3.1 Quản ngân quỹ Ngân quỹ tài sản có ... 4.3 Tài sản cố định hữu hình vô hình TSCĐ hữu hình: nhà cửa trang thiết bị phục vụ cho trình kinh doanh NH cho thuê Toà nhà NH tài sản cố định lớn TSCĐ vô hình 1.4 Các tài sản khác 4.4 Các tài sản...
 • 59
 • 98
 • 0

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Chương 3 - Hoàng Hải Yến

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Chương 3 - Hoàng Hải Yến
... tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác (điều 20 Luật Các Tổ chức TD VN) •  Căn vào thời hạn tín dụng  Căn vào mục đích sử dụng vốn  Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng  Căn vào đối tượng ... tượng trả nợ  Căn đối tượng khách hàng  Căn kỹ thuật nghiệp vụ cấp tín dụng   Phải hoàn trả gốc lãi vốn tín dụng cấp theo kỳ hạn cam kết Vốn tín dụng cấp phải sử dụng mục đích thỏa thuận hợp ... Học xong chương giúp sinh viên ◦ Biết vấn đề tín dụng ngân hàng như: Lãi suất tín dụng, đảm bảo tín dụng, quy trình tín dụng thẩm định tín dụng ◦ Có sở kiến thức để học chương sau   ...
 • 10
 • 79
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 3 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 3  nguyễn thị hải bình
...      Kế toán toán séc chuyển khoản Bên A (1) Bên B (8) (5) (2) NH A NH B (6) TK 4211A TK toán (7) TK toán (3) NH lập BKTT/lệnh toán TK 4211B (4) THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG    ... hệ thống toán vốn ngân hàng Kế toán phương thức toán vốn phổ biến Khái niệm  Là nghiệp vụ toán qua lại NH nhằm tiếp tục trình toán tiền đơn vị, TCKT, cá nhân với mà họ không mở TK NH toán vốn ... loại  Căn vào số vốn thực toán ngân hàng: toán bù trừ, toán lần  Căn vào chủ thể tham gia toán: toán NH hệ thống, toán NH khác hệ thống  Căn vào trình độ công nghệ: toán thủ công với chứng từ...
 • 27
 • 90
 • 0

Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại chương 3 đh kinh tế quốc dân

Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại chương 3  đh kinh tế quốc dân
... ri ro 156 2 .3 Ni dung qun lý ti sn 2 .3. 1 Qun lý tin ti qu v tin gi 2 .3. 2 Qun lý chng khoỏn 2 .3. 3 Qun lý tớn dng 2 .3. 4 Qun lý ti sn ni bng khỏc 2 .3. 5 Qun lý ti sn ngoi bng 157 2 .3. 1 Qun lý tin ... khoỏn kinh doanh Chng khoỏn u t Chng khoỏn gi n ngy ỏo hn Chng khoỏn sn sng bỏn 125 1 .3 Chng khoỏn Chng khoỏn kinh doanh: l chng khoỏn ban u c mua v nm gi cho mc ớch kinh doanh ngn hn 126 1 .3 ... NH 131 1.4 Tớn dng - Phõn loi tớn dng Theo thi gian Theo hinh thc ti tr Theo m bo Theo mc an ton Theo ngnh kinh t (CN, NN, DV) Theo loi khỏch hng (cỏ nhõn, DN, ) Theo mc ớch vay Khỏc 132 1.4...
 • 61
 • 76
 • 0

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 TS. Trương Quang Thông

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 TS. Trương Quang Thông
... hình dòch vụ tiền gửi mà ngân hàng cung cấp, yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nguồn vốn ngân hàng với phương pháp đònh giá tiền gửi Hướng dẫn đọc thêm nhà P Rose Quản trò ngân hàng thương mại Chương ...    Kỳ hạn Qui mô ngân hàng cung ứng Rủi ro ngân hàng cung ứng Chính sách marketing mục tiêu ngân hàng cung ứng Khái niệm ký thác lõi Core Deposits Nguồn vốn ký thác ngân hàng, nhạy cảm với ... quân gia quyền của tất nguồn vốn ngân hàng  Chi phí vốn ngân hàng có tính hướng đến tương lai dựa vào đó, ngân hàng biết đâu mức tỷ suất thu nhập tối thiểu mà ngân hàng phải có với cho vay / đầu...
 • 24
 • 133
 • 0

bài giảng kinh doanh thương mại - chương 3 quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng

bài giảng kinh doanh thương mại - chương 3 quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng
... CHUYỂN HÀNG HÓA 3. 3.1 Dự trữ lưu thông Hàng hóa trình chuyển từ nơi SX- TD  Dự trữ thành phẩm: DNSX  Dự trữ hàng đường vận chuyển  Dự trữ hàng mạng lưới kinh doanh, kho hàng: DNTM 3. 3.2 Dự trữ ... nghiệp vụ tiếp theo: Tiếp nhận, dự trữ - bảo quản, bán hàng 1b Tác dụng việc Mua hàng    Là điều kiện để DN thực hoạt động kinh doanh ( mua hàng hàng để bán) Góp phần cân đổi cung cầu, ... trực tiếp với khách hàng bị hạn chế; Lợi nhuận bị chia sẻ; 2 .3 CÁC PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG 2 .3. 3 Gia công đặt hàng và bán NVL– thu mua thành phẩm 2 .3. 3.1 Gia công đặt hàng - Hợp đồng gia công +...
 • 68
 • 167
 • 1

Bài giảng ngân hàng thương mại

Bài giảng ngân hàng thương mại
... vụ tài Bài giảng ngân hàng thương mại III HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: a Ngân hàng Thương (NHTM Quốc Doanh) b c d e Mại Nhà nước Ngân hàng Thương Mạ i Cổ Phần (NHTMCP) Ngân hàng liên ... củ a ngân hàng cá ch thuận lợi nhanh chóng Nội dung môn học bao gồm chương:  Chương một: Tổng quan ngân hàng thương mại  Chương hai: Nghiệp vụ huy động vốn dòch vụ tài ngân hàng thương mại  ... ngân hàng  Thanh toán quốc tế (PGS-TS Trần Hoàng Ngân)  Website: www.sbv.gov.vn Website NHTM VCB,ACB,EAB,VBARD,VIDB,VICB.SCB, CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG...
 • 117
 • 298
 • 2

bài giảng ngân hàng thương mại - nguyễn thị lan

bài giảng ngân hàng thương mại - nguyễn thị lan
... sở hữu - NHTM Nhà nước - NHTM cổ phần - NHTM tư nhân - NHTM liên doanh Căn vào tính chất hoạt động - NHTM chuyên doanh - NHTM đa Căn vào chiến lược kinh doanh - Ngân hàng bán buôn - Ngân hàng bán ... Nghiệp vụ ngân quỹ - Tiền mặt quỹ Ngân hàng; - Tiền gửi NHTƯ; - Tiền gửi NHTM - Tiền mặt trình toán Ph.D Nguyen Thi Lan 22 Nghiệp vụ cho vay (tín dụng) Cho vay (Loans) - Cho vay lần: - Cho vay ... triển: - Thời cổ đại: xuất xứ từ vùng Bắc Ý "Ngân hàng “Banco" - Thời kỳ trung cổ: bị đình đốn - Thời kỳ Phục hưng: phát triển thịnh vượng - Thời kỳ đại: NH đại thực xuất vào TK 17: NH Am-xtec-đam...
 • 9
 • 180
 • 0

bài giảng: Ngân hàng thương mại

bài giảng: Ngân hàng thương mại
... THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: a Ngân hàng Thương (NHTM Quốc Doanh) b c d e Mại Nhà nước Ngân hàng Thương Mạ i Cổ Phần (NHTMCP) Ngân hàng liên doanh Chi nhánh ngân hàng nước ngoà i (NHNNg) Ngân ... củ a ngân hàng cá ch thuận lợi nhanh chóng Nội dung môn học bao gồm chương:  Chương một: Tổng quan ngân hàng thương mại  Chương hai: Nghiệp vụ huy động vốn dòch vụ tài ngân hàng thương mại  ... ngân hàng  Thanh toán quốc tế (PGS-TS Trần Hoàng Ngân)  Website: www.sbv.gov.vn Website NHTM VCB,ACB,EAB,VBARD,VIDB,VICB.SCB, CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG...
 • 20
 • 1,240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm tự luyệnẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conNghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng (doritaenopsip)Nhân giống chuối tiêu hồng bằng kĩ thuật in vitroNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaPhát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp olympia trong giai đoạn hiện nayPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý dạy học tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục tiểu họcCông Thức Thống Kê Kinh DoanhQuản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh trường PTDT nội trú THCSTHPT tiên yên tỉnh quảng ninhBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngLuận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông lý tự trọng, huyện nam trực, tỉnh nam định theo hướng phát triển năng lực học sinhQuản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học ngoại thương trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thứcTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnMột số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Nga VănSỬ DỤNG NHẠC NỀN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNnghiên cứu vấn đề tối ưu vùng phủ sóng trong hệ thống thông tin di động 3g
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập