Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền lí thuyết

Bồi dưỡng HSG và ôn thi đại học sinh học 12, Chủ đề 1. sở vật chất của hiện tượng di truyền biến dị ở cấp độ phân tử

Bồi dưỡng HSG và ôn thi đại học sinh học 12, Chủ đề 1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền biến dị ở cấp độ phân tử
... A đột biến giao tử B đột biến xôma C đột biến tiền phôi D giao tử đột biến 58 Đột biến phát sinh giảm phân tế bào sinh dục chín tạo ra: A đột biến giao tử B giao tử đột biến C thể khảm D đột biến ... phân tử B Mang đột biến biểu kiểu hình thể C Mang đột biến phát sinh giao tử, qua thụ tinh vào hợp tử trạng thái dị hợp D Mang biến đổi vật chất di truyền, xảy cấp độ tế bào 49 Loại đột biến không ... 3200 56 Loại biến dị di truyền qua sinh sản hữu tính? A Đột biến xôma B Thường biến C Đột biến xảy tế bào sinh dưỡng D Thể đa bội chẵn thực vật 57 Đột biến phát sinh giảm phân tế bào sinh dục chín...
 • 32
 • 820
 • 6

Chuyên đề 1. sở vật chất của hiện tượng di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử

Chuyên đề 1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử
... tự phân bố gen nhóm gen liên kết d chức - ADN có chức mang, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền + Thông tin di truyền lưu trữ phân tử ADN dạng trình tự nuclêôtit xác định +Thông tin di truyền ... +Thông tin di truyền truyền từ tế bào sang tế bào khác nhờ nhân đôi ADN trình phân bào +Thông tin di truyền truyền từ ADN  ARN  prôtêin thông qua trình phiên mã dịch mã -Có khả đột biến tạo TTDT ... đôi sinh vật nhân thực : + chế nhân đôi ADN sinh vật nhân thực giống với sinh vật nhân sơ + Điểm khác nhân đôi sinh vật nhân thực là: • Tế bào nhân thực có nhiều phân tử ADN kích thước lớn ...
 • 5
 • 376
 • 1

TÀI LIỆU 1 sở vật CHẤT của HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

TÀI LIỆU 1 cơ sở vật CHẤT của HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
... ĐA ĐÁP ÁN ĐỀ: CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN 10 B A C D A D D B A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B D C B A A C B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B B B C A C D 31 32 33 34 35 ... với mã di truyền: A Mã di truyền có tính phổ biến tức tất loài sinh vật dùng chung mã di truyền trừ vài ngoại lệ B Mã di truyền mang tính đặc hiệu tức ba mã hóa cho axit amin C Mã di truyền mang ... Mã di truyền đặc trƣng cho loài sinh vật C Mã di truyền có tính đặc hiệu D Mã di truyền có tính phổ biến Câu 20: Quá trình nhân đôi ADN phiên mã giống chỗ A di n theo nguyên tắc bán bảo tồn B di n...
 • 5
 • 174
 • 1

sở phân tử của hiện tượng di truyền

Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền
... protein gn c hiu - Cỏc enzim IV Tái ADN chế táI ADN Tỏi bn Prokaryota G u Xỏc nh im u bi protein SSB ADN helicaza- SSB xỏc nh v trớ m xon Giai on kộo di Mt si tng hp liờn tc v mt si tng ... ADN úng vũng kớn (trong virus, vi khun, ti th v lp th) c im ca ADN Ni bo qun v truyn t thụng tin di truyn ca c th Cú kh nng t tỏi bn Cu trỳc b sung chng li s mt thụng tin bi tn thng ADN Cú kh nng ... bc v bc ca ADN Cu trỳc bc si xon kộp theo chu kỡ (hng ca si ngc chiu nhau), chu kỡ mi vũng xon di 3,4 nm (10 cp baz) mch liờn kt vi theo nguyờn tc b sung A- T, G- X (A-T bng liờn kt hydro, G-X...
 • 20
 • 381
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập chương sở phân tử của hiện tượng di truyền đối với học sinh dự bị đại học dân tộc theo chuẩn kiến thúc, kỹ năng

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập chương cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền đối với học sinh dự bị đại học dân tộc theo chuẩn kiến thúc, kỹ năng
... gặp học sinh giải tập chương sở phân tử tượng Di truyền Sinh học DBĐH theo chuẩn kiến thức, kỹ - Xây dựng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn môn Sinh học chương sở phân tử tượng Di truyền Sinh ... sở lý luận KT-ĐG kết học tập môn Sinh học học sinh DBĐH theo chuẩn kiến thức, kỹ - Bộ câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn để đánh giá kết học tập môn Sinh học chương sở phân tử tượng Di truyền Sinh ... thiết việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh Chương XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC CỦA HỌC SINH THEO CHUẨN...
 • 105
 • 227
 • 0

sở PHÂN tử của HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN và BIẾN dị

CƠ sở PHÂN tử của HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN và BIẾN dị
... CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức - Trình bày cấu trúc, chức ADN, ARN protein - Trình bày di n biến bản, ý nghĩa trình tự sao, phiên mã, dịch ... phiên mã, dịch mã - Hiểu chế di truyền cấp độ phân tử tượng di truyền thể hiện: + Vật liệu di truyền ADN truyền lại cho đời sau thông qua chế nhân đôi ADN + Thông tin di truyền ADN biểu thành tính ... Loại đột biến gen di truyền qua sinh sản vô tính là: A Đột biến xôma B Đột biến giao tử C Đột biến tiền phôi D Đột biến giao tử đột biến tiền phôi Câu 29: Loại đột biến gen sau khả di truyền cho...
 • 13
 • 63
 • 0

Bài giảng HIGH VOLTAGE - Chương 1 sở vậtcủa hiện tượng phóng điện trong chất khí - Kỹ thuật điện cao áp

Bài giảng HIGH VOLTAGE - Chương 1 Cơ sở vật lý của hiện tượng phóng điện trong chất khí - Kỹ thuật điện cao áp
... III CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA HIỆN TƯNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 1) KHÁI NIỆM VỀ NGUYÊN TỬ A CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Nguyên tử phần tử vật chất Theo mô hình Bohr (19 13) nguyên tử cấu tạo hạt nhân mang điện ... HIGH VOLTAGE ENGINEERING REFERENCES *HIGH VOLTAGE ENGINEERING *ISOLATION ENGINEERING *ELECTRONIC AND ELECTRICAL MATERIALS AND SO ON CHƯƠNG 01 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA HIỆN TƯNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT ... TƯNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ I KHÁI NIỆM VỀ CÁCH ĐIỆN a) CÁCH ĐIỆN TRONG b) CÁCH ĐIỆN NGOÀI II VAI TRÒ CỦA CÁCH ĐIỆN KHÍ TRONG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP ĐỘ BỀN ĐIỆN CAO TRƠ VỀ MẶT HOÁ HỌC NHIỆT...
 • 50
 • 776
 • 4

8 câu hỏi và câu trả lời bản về sở vật chất của các hiện tượng di truyền

8 câu hỏi và câu trả lời cơ bản về cơ sở vật chất của các hiện tượng di truyền
... tơ Không có tượng di truyền phân Có tượng di truyền phân li độc gen li độc lập, hoán vị gen hoán vị gen Câu 8: Trình bày cách tế bào sữa chữa ADN hư hỏng để tránh đột biến? Trả lời: Trên phân ... loại acid amin tương ứng Câu 4: Mô tả cách thức đảm bảo xác trình tổng hợp protein? Trả lời: Cách thức đảm bảo xác trình tổng hợp protein: - aa tự môi trường nội bào tự di chuyển đến ribosome thực ... gia trực tiếp gián tiếp vào việc bảo vệ ADN sửa sai tranh đột biến Điều cho thấy tế bào đầu tư lớn cho ổn định thông tin di truyền Các cách tế bào sử chữa ADN hư hỏng: Cách 1: Quang tái hoạt hóa...
 • 6
 • 212
 • 0

một số biện pháp thực hiện xh hóa gd trong việc nâng cấp sở vật chất của trường mn phong lạc.

một số biện pháp thực hiện xh hóa gd trong việc nâng cấp cơ sở vật chất của trường mn phong lạc.
... trọng việc vận động xã hội hóa giáo dục việc nâng cấp sở vật chất nhà trường 2/ Xác định vai trò chủ đạo việc thực công tác vận động xã hội hóa giáo dục việc quản lý sở vật chất: Tôi thiết nghĩ, sở ... dựng sở vật chất nhà trường nói chung, trường Mầm non Phong Lạc nói riêng nên mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu thực sáng kiến kinh nghiệm là: Một số biện pháp thực vận động xã hội hóa giáo dục việc ... địa bàn trường đóng - Sự đồng tâm hiệp lực cán giáo viên nhà trường - Nhân dân đa số đồng tình ủng hộ B / Khó khăn: - sở vật chất nhà trường - Hiện mượn phòng học hai trường Tiểu học Phong Lạc...
 • 7
 • 237
 • 0

sử dụng đồ tư duy trong giảng dạy chương “ tính quy luật của hiện tượng di truyền” – sinh học 12 để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy

sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy chương “ tính quy luật của hiện tượng di truyền” – sinh học 12 để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy
... việc sử dụng đồ giảng dạy môn Sinh học, cụ thể chương II: Tính quy luật ng di truyền ’’ - sinh học 12 Qua thực tế giảng dạy thấy : Tính quy luật ng di truyền ’’ nằm chương trình sinh ... Để giải vấn đề đặt ra, đưa phương pháp sử dụng đồ hoạt động dạy- học để nâng cao chất lượng, hiệu dạy - Giáo viên cho học sinh làm quen với đồ cách giới thiệu cho em số đồ ( lập đồ, ... đọc đồ ) - Yêu cầu học sinh nhà vẽ lại đồ tiết học theo ý ng mình, chuẩn bị cách lập đồ ( học sinh làm cá nhân theo nhóm) - Giáo viên sử dụng đồ để tổ chức dạy - học lớp - Cuối chương...
 • 18
 • 1,848
 • 1

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý sở vật chất của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương theo phương pháp hướng đối tượng

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương theo phương pháp hướng đối tượng
... NGHỆ NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM GDTX TỈNH HẢI DƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống ... Chương 2: Hiện trạng hệ thống quản CSVC Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 45 2.1 Vai trò chức Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 45 2.2 Công tác quản CSVC Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 49 2.2.1 ... trình xây dựng mô hình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng UML -45Chương 2: Hiện trạng hệ thống quản CSVC Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 2.1 Vai trò chức Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương Trung...
 • 89
 • 420
 • 1

SKKN Một số biện pháp thực hiện XH hóa GD trong việc nâng cấp sở vật chất của Trường MN Phong Lạc

SKKN Một số biện pháp thực hiện XH hóa GD trong việc nâng cấp cơ sở vật chất của Trường MN Phong Lạc
... trọng việc vận động xã hội hóa giáo dục việc nâng cấp sở vật chất nhà trường 2/ Xác định vai trò chủ đạo việc thực công tác vận động xã hội hóa giáo dục việc quản lý sở vật chất: Tôi thiết nghĩ, sở ... dựng sở vật chất nhà trường nói chung, trường Mầm non Phong Lạc nói riêng nên mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu thực sáng kiến kinh nghiệm là: Một số biện pháp thực vận động xã hội hóa giáo dục việc ... bàn trường đóng - Sự đồng tâm hiệp lực cán giáo viên nhà trường - Nhân dân đa số đồng tình ủng hộ B / Khó khăn: - sở vật chất nhà trường - Hiện mượn phòng học hai trường Tiểu học Phong Lạc...
 • 12
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thế nào là di truyền biến dị nêu cơ sở vật chất của hiện tượng di truyềnphần i cơ sở vật chất của hiện tượng di truyềngiai thich tai sao nhiem sac the duoc xem la co so vat chat cua hien tuonh di truyen o cap do te baocơ sở phân tử của hiện tượng di truyềncơ sở phân tử của hiện tượng di truyền và biến dịhướng dẫn giải các bài tập về cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền và biến dịbài tập về cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền và biến dịcơ sở vật chất của tính di truyềncơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết giới tínhpháp luật bảo đảm cho việc thực hiện có hiệu quả chức năng tổ chức và quản lý kinh tế xây dựng cơ sở vật chất của cnxh4 8 hiện trạng thủy lợi điện và cơ sở vật chất của xã nhữ khê năm 2011cơ sở vật lý của hiện tưng phóng điện trong chất khítăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất của ngân hàngcơ sở vật chất của phòng thí nghiệm dịch vụ phân tích và thực hiện các nghiên cứu khoa họclà những biến đổi trong cơ sở vật chất của tính di truyền adn nst nên di truyền đượcXÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN THEO DÕI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA TRÊN NỀN TẢNG NODE.JStinh hinh hoi giao cham bani o binh thuanBản năng sống và bản năng chết trong bến không chồng của dương hướngTìm hiểu về LinQ Entity Framework và áp dụng cho bài toán quản lý tạm trú, tạm vắngKế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In và Đầu tư thương mại Đức TrườngBÀI làm quản lý tổ chuyên môn trường mầ nonkhoa luan nang cao chat luong tuyen dung nhan luc tai doanh nghiep Hoang TungBáo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Kinh Tế TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍThiết kế mô hình máy tẩm sấy tự động cho stator quạt điệnBÀI TIỂU LUẬN BIỆN PHÁP ẨN DỤ VỀ CON NGƯỜI TRONG CA DAO VIỆT NAMASSIGNMENT Study on culture shock of Vietnamese and American through communicationBÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP kinh tế tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghiệpĐÁNH GIÁ TÍNH TUÂN THỦ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ TẠI CÔNG TY CP TERRANIQUE, XÃ SƠN DƯƠNG. HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINHThiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho dây chuyền II Nhà máy xi măng Thành Thắngbao cao thuc tap cong ty tnhh xay dung ha trungGiáo án Tiếng Anh lớp 5 chương trình thí điểm mới nhất của BGD (trọn bộ)TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁThực hành phân tích môi trườngNghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã minh sơn, huyện bắc mê, tỉnh hà giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứuQuản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường THPT thành phố thái bình, tỉnh thái bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập