chuong 2 QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH

Chương 3: Lý thuyết qui hoạch tuyến tính docx

Chương 3: Lý thuyết qui hoạch tuyến tính docx
... bất đẵng thức Kuhn-Tucker Đây nội dung thuyết qui hoạch tuyến tính 1.2 Các tính chất toán QHTT Từ « phương án » sử dụng phương pháp qui hoạch tuyến tính thường áp dụng để giải toán xuất phát ... Định suy trực tiếp từ định 5, chương I cho trường hợp toán Qui hoạch lồi với ràng buộc tuyến tính Trong hệ ràng buộc hạn chế (1.2) (1.3) chương này trường hợp đặt biệt hệ (5.1)(5.2) chương ... tối ưu chứng tỏ toán QHTT không giải §3 Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu Tính chất cặp toán QHTT đối ngẫu 3.1 Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu : Xét toán QHTT dạng (1.1) – (1.3),...
 • 21
 • 125
 • 0

Chương 4: Các phương pháp hữu hạn giải quyết bài toán qui hoạch tuyến tính potx

Chương 4: Các phương pháp hữu hạn giải quyết bài toán qui hoạch tuyến tính potx
... lý thuyết phương pháp đơn hình đối ngẫu Ở ba phần trước tìm hiểu ba phương pháp giải tốn QHTT dạng Mỗi phương pháp có độ phức tạp riêng Đối với phương pháp đơn hình, người ta cần có phương án ... thiết) việc bổ sung hợp lý Cách làm thường tốn phức tạp Người ta sử dụng cách thứ áp dụng lý thuyết qui hoạch tuyến tính đối ngẫu Ở phần §5 biết, tốn qui hoạch tuyến tính dạng (5.1), yếu tố đầu ... triễn phương pháp giảm phiền hà Từ sở lý thuyết phương pháp sở giả tạo người ta nghĩ tưởng kết hợp hai thời kỳ làm Dó xuất phương pháp đơn hình mở rộng, hay gọi phương pháp tốn M Cơ sở lý thuyết phươngpháp...
 • 52
 • 275
 • 0

Tài liệu về qui hoạch tuyến tính

Tài liệu về qui hoạch tuyến tính
... hình (Simplex method) d Lòch sử qui hoạch tuyến tính Ông A.N Kolmogorov nhà toán học xác suất tiếng giới người Liên Xô, người nhận thức mô hình qui hoạch tuyến tính trước chiến thứ hai Vào năm ... 48 0.5x1 > 1,5 x1, x2 > Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2005-2006 Tốn Qui hoạch tuyến tính Mô hình tổng quát toán QHTT : a Bài toán cực đại : - Hàm mục tiêu Max Z = c1x1 + c2x2 ... 2005-2006 X x1 x   =     xn          Tốn b1 b   B =     b m Qui hoạch tuyến tính          a11 a12 a1n  a   21 a 22 a n  X =       a...
 • 11
 • 482
 • 8

Qui Hoạch Tuyến Tính

Qui Hoạch Tuyến Tính
... Voghel Quy trình: • • • • • Tính số cước phí hai ô có cước phí bé dòng cột Trên dòng hay cột có hiệu số lớn tìm ô có cước phí bé Loại bỏ dòng hay cột phân phối đủ hàng Tính lại hệ số cước phí dòng...
 • 45
 • 405
 • 4

Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu trong không gian giá trị

Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu trong không gian giá trị
... nghiên cứu giải toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu không gian giá trị Trong báo cáo này, em trình bày thuật toán xấp xỉ giải toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu không gian giá trị H.P Benson, ... 2.3 Lý giải toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu không gian giá trị 42 2.4 Kết luận 43 Chơng III Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu không gian giá trị 3.1 Tơng ... không gian giá trị Chơng III: Giới thiệu thuật toán xấp xỉ giải toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu không gian giá trị Chơng I Một số khái niệm giải tích lồi toán qui hoạch tuyến tính Bài toán qui...
 • 112
 • 302
 • 0

Chương 2: Đại số tuyến tính

Chương 2: Đại số tuyến tính
... 1.0473 1.1359i a th c c tính: Cho ma tr n A, hàm poly xác nh a th c c tính c a ma tr n A Ví d : a=[1 3;3 5;4 6] a= 3 5 poly(a) ans = 1.0000 11.0000 9.0000 0.0000 Tính tr a th c: tính tr c a a th c ... nhi u bi n §3 TÍCH PHÂN VÀ PH NG TRÌNH VI PHÂN Tích phân: tính tích phân ta dùng hàm quad (tính tích phân theo ph pháp Simpson) hàm quadl (tính tích phân b ng ph ng pháp Lobatto) Ví d (l u ct2_1.m): ... 5x + tính tích a th c ta vi t : a=[1 3];b=[4 6]; c = conv(a,b) c= 13 28 27 18 tính th ng hai a th c ta vi t [ q , r ] = deconv(c,a) q= r= 0 0 Trong ó q th ng nguyên r ph n d o hàm a th c: Tính...
 • 13
 • 195
 • 0

Tài liệu TẬP HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CỦA BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH pptx

Tài liệu TẬP HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CỦA BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH pptx
... Nếu toán Qui hoạch tuyến tính có nghiệm có nghiệm cực biên ( nghiệm tương ứng điểm cực biên tập phương án D ) Hệ Nếu toán Qui hoạch tuyến tính nghiệm cực biên vô nghiệm Tập hợp phương án D toán ... (2-13 ) phân tích phần ý nghĩa hình học toán Qui hoạch tuyến tính sau III Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ( Giải toán Qui hoạch tuyến tính hình học ) TOP ... II PHƯƠNG ÁN CỰC BIÊN TOP Ðịnh nghĩa Nếu X điểm cực biên tập phương án D X gọi phương án cực biên Vai trò phương án cực biên trình bày Ðịnh lí mục Việc kiểm tra phương án (điểm) có...
 • 13
 • 589
 • 19

Tài liệu Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu doc

Tài liệu Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu doc
... II BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẨU ĐỐI XỨNG TOP III BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẨU TỔNG QUÁT TOP Dựa vào qui tắc ( 1-15 ) ta thấy toán đối ngẫu toán dạng chuẩn tắc toán dạng ... tắc Vì cặp toán dạng chuẩn tắc toán đối ngẫu gọi cặp toán đối ngẫu đối xứng BÀI 2: CÁC ĐỊNH LÝ ĐỐI NGẪU TOP Mối liên hệ toán Qui hoạch tuyến tính gốc toán đối ngẫu thể Ðịnh lí đối ngẫu sau Ðịnh ... Cho toán Qui hoạch tuyến tính tổng quát ( D , f ) giả sử toáïn Qui hoạch tuyến tính đối ngẫu (E , g ) Khi đó, toán đối ngẫu toán ( E , g ) toán ( D , f ) Như , thành lập toán đối ngẫu toán đối...
 • 26
 • 690
 • 5

Tài liệu Chuyên đề 4 : ỨNG DỤNG GIS & QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH & QUI HỌACH MỤC TIÊU (LP & GP) TRONG QUI HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT pptx

Tài liệu Chuyên đề 4 : ỨNG DỤNG GIS & QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH & QUI HỌACH MỤC TIÊU (LP & GP) TRONG QUI HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT pptx
... hàng triệu đất từ đồi núi bị trôi dòng sông lòng hồ Trước thực trạng trên, xin đề nghị thực tập ỨNG DỤNG GIS & QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH & QUI HỌACH MỤC TIÊU (LP & GP) TRONG QUI HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT” A ... thuật toán tuyến tính (LP) nhằm hỗ trợ nhà quy hoạch hoạch định sách; 3) Sử dụng LP & GP & GIS tối ưu hóa qui họach sử dụng đất 4) Nhưng thuận lợi & khó khăn phương pháp 5) Các kiến nghị đề xuất ... Vật liệu cần chuẩn b : 1) Bản đồ sử dụng đất 2) Bản đồ địa hình 3) Lượng mưa khu vực cần nghiên cứu 4) Bản đồ đất 5) Số liệu thống kê kinh tế xã hội lưu vực, máy vi tính, phần mềm GIS Arcview GIS, ...
 • 5
 • 1,018
 • 13

BÀI TẬP QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH doc

BÀI TẬP QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH doc
... đv sản phẩm Giải toán tìm kế hoạch sản xuất tố ưu cho tổng doanh số bán nhiều ( Đ.S : f(x) = 675000) taitrongnguyen107@gmail.com Trang 3/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU ... taitrongnguyen107@gmail.com Trang 4/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU HĨA NGUYỄN THỊ NGỌC THANH a) Dựa vào số liệu tháng vừa qua lập mô hình toán QHTT tìm kế hoạch sản xuất cho tháng ... tỏ với   (-oo ; -3/2 ) , f(x) không bò chặn tập hợp phương án (Hướng dẫn : dưạ vào phương án tối ưu cuả toán  = 1) 8) Cho toán qui hoạch tuyến tính sau : f(x) = x1 + 2x2 + 3x3  x1 + x + x...
 • 10
 • 590
 • 11

chương 8 quy hoạch tuyến tính

chương 8 quy hoạch tuyến tính
... 20 x2 , x2 1190 (0, 32) (12, 28) (26, 14) 5x1 + 15x2 480 (0, 0) (34, 0) Tớnh toỏn khoa hc Hm mc tiờu (0, 32) (12, 28) (26, 14) 13x1 + 23x2 = 1600 13x1 + 23x2 = 80 0 (0, 0) (34, 0) Tớnh toỏn khoa ... khoa hc Vớ d 13x1 23 x2 max x1 15 x2 480 x1 160 35 x1 x1 x2 20 x2 , x2 1190 Tớnh toỏn khoa hc Min rng buc max x1 35x1 + 20x2 1190 23 x2 15 x2 480 x1 4x1 + 4x2 160 13x1 160 35 x1 ... Bi toỏn quy hoch toỏn hc Rt nhiu bi toỏn thc t cú th phỏt biu di dng bi toỏn cc tr sau: Bi toỏn (1)-(4) c gi l bi toỏn quy hoch toỏn hc f(x) l hm mc tiờu, gi,hj...
 • 172
 • 1,995
 • 0

Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính

Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính
... trò chơi ma trận, mối quan hệ trò chơi ma trận với quy hoạch tuyến tính vấn đề tìm nghiệm trò chơi ma trận Cuối chương xét trò chơi Poker, trò chơi giải trí mạng, xem ví dụ thực tế trò chơi ma ... quy hoạch tuyến tính đối ngẫu lại tương đương với trò chơi ma trận Luận văn đề cập tới trò chơi ma trận, trình bày khái niệm trò chơi ma trận, phân tích mối quan hệ trò chơi ma trận với quy hoạch ... 2.2.3 2.3 TRÒ CHƠI ĐỐI XỨNG 31 QUAN HỆ GIỮA TRÒ CHƠI MA TRẬN VÀ QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH 32 2.3.1 ĐƯA TRÒ CHƠI MA TRẬN VỀ BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ...
 • 48
 • 920
 • 1

qui hoạch tuyến tính và ứng dụng trong kinh tế

qui hoạch tuyến tính và ứng dụng trong kinh tế
... mc tiờu tng ng Z = bm+1 Theo qui c nh trờn cỏc cỏc h s c trng am+1,j cú dng am+1,j (t) = h j + g j.t, j = 0, 1,2,,n (2.6) g j = aij d Bi d j , j = 1,2, n (2.7) Trong ú m h j = aij cBi c j ... mi bi toỏn P(0,t), t[-1/2, -3] Kt lun: Li gii ti u ca cỏc bi toỏn qui hoch tham s P(0,t) ó cho nh sau: Lờ Vn Phi Lyự thuyeỏt qui hoaùch tuyeỏn tớnh t[-3, -1/2]: Phng ỏn ti u: x* = (0, 0, 0, ... n (2.16) ( 2.17 ) (2.18) Lyự thuyeỏt qui hoaùch tuyeỏn tớnh Tng t nh bi toỏn T tuyn tớnh cha tham s hm mc tiờu, (2.15)-(2.18) biu din mt lp cỏc bi toỏn qui hoch tuyn tớnh ng vi cỏc giỏ tr t...
 • 12
 • 279
 • 0

Bài tập qui hoạch tuyến tính pptx

Bài tập qui hoạch tuyến tính pptx
... BÀI TẬP TỔNG HỢP 3- Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến kết đối ngẫu để tìm phương án tối ưu cho ... phẩm 2- Lập mô hình để công ty sản xuất đạt doanh thu cao Tìm phương án tối ưu cho mô hình 123 BÀI TẬP TỔNG HỢP V- Một sở dự định sản xuất tối đa ngày 500 ổ bánh mì dài 500 ổ bánh mì tròn, muốn ... số công huy động 52000 Theo hợp đồng tối thiểu phải có 1500 quần áo, lẻ quần dễ bán Hãy lập kế hoạch đầu tư vào xí nghiệp vốn để : - Hoàn thành hơp đồng - Không khó khăn tiêu thụ - Không bị động...
 • 3
 • 139
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap qui hoach tuyen tinh chuong 1qui hoạch tuyến tínhbài toán qui hoạch tuyến tínhbài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫugiai bat tap qui hoach tuyen tinhbài tập qui hoạch tuyến tính docbài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu trong không gian giá trịgiải bài toán qui hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hìnhgiáo trình qui hoạch tuyến tính4 qui hoạch tuyến tính đối ngẫu5 qui hoạch tuyến tính dạng đặc biệtđịnh lý đối ngẫu của qui hoạch tuyến tínhmô hình qui hoạch tuyến tính vdmô hình qui hoạch tuyến tính ví dugiải bài toán qui hoạch tuyến tínhĐánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần kim khí miền trung (tt)Tăng cường kiểm soát nội bộ thu chi tại trường đại học phạm văn đồng (tt)Xây dựng chiến lược marketing cho khách sạn hội an (tt)Đấu tranh phòng, chống hàng giả tại Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Mở rông cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương đà nẵng (tt)WORLD REPORT ON DISABILITYHoàn thiện kiểm soát nội bộ về chi phí tại cảng đà nẵng (tt)Tăng cường kiểm soát tín dụng tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng nam (tt)Chiến lược phát triển thương hiệu TANDA của công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện đà nẵng (tt)WORLD HAPPINESS REPORT 2017Lenovo C2 POWER Quick Start Guide Lenovo K10a40The NIST Definition of Cloud ComputingQuan niệm con người trong phật giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống con người hiện naytiểu luận cao học kinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện naycau hoi TPHH TB lan 1Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, bình luận bản ánSử dụng Maple giải bài tập vật lýBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP VẬT LÍ 10giao an ky 2 khoi 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập