vi khuan bien doi bc1

chọn hỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibrio

chọn hỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibrio
... trên, đề tài Chọn hỗn hợp vi khuẩn Bacillus đối kháng Vibrio thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Xác định hỗn hợp vi khuẩn Bacillus chọn lọc có khả đối kháng nhóm Vibrio gây bệnh từ dòng vi khuẩn có đặc ... tương thích (không đối kháng lẫn nhau) dòng Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio dòng vi khuẩn Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio hỗn hợp vi khuẩn tuyển chọn 1.4 Thời gian ... vi khuẩn có khả đối kháng Vibrio gây bệnh Những dòng vi khuẩn có khả kháng khuẩn tuyển chọn sử dụng thí nghiệm kiểm tra khả đối kháng Vibrio gây bệnh hỗn hợp Bacillus Phục hồi phân lập vi khuẩn...
 • 42
 • 289
 • 0

Vi khuẩn biến chất độc thành vàng ppt

Vi khuẩn biến chất độc thành vàng ppt
... Adam Brown loại vi khuẩn có khả chống lại phân tử độc hại mạnh 25 lần so với công bố trước Họ cho vi khuẩn “ăn” lượng clorua vàng, khoảng tuần, vi khuẩn biến đổi độc tố sản xuất vàng 24 karat Các ... vàng 24 carat, nhóm giáo sư tiếp tục nuôi dưỡng vi khuẩn với “một lượng vàng clorua lớn chưa thấy”.Kết là, vi khuẩn không đủ sức kháng cự lại độc tố vàng clorua mà vòng tuần, chúng biến đổi vàng ... Đại học Bang Michigan nhận thấy, vi khuẩn Cupriavidus metallidurans lớn lên sinh sôi đặt môi trường vàng clorua – chất hóa học độc hại, vô giá trị Thí nghiệm làm vàng thực trợ lý Kashefi Phó giáo...
 • 4
 • 133
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN: CHỌN HỖN HỢP VI KHUẨN Bacillus ĐỐI KHÁNG Vibrio potx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN: CHỌN HỖN HỢP VI KHUẨN Bacillus ĐỐI KHÁNG Vibrio potx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN CHỌN HỖN HỢP VI KHUẨN Bacillus ĐỐI KHÁNG Vibrio LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ... trên, đề tài Chọn hỗn hợp vi khuẩn Bacillus đối kháng Vibrio thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Xác định hỗn hợp vi khuẩn Bacillus chọn lọc có khả đối kháng nhóm Vibrio gây bệnh từ dòng vi khuẩn có đặc ... tương thích (không đối kháng lẫn nhau) dòng Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio dòng vi khuẩn Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio hỗn hợp vi khuẩn tuyển chọn 1.4 Thời gian...
 • 42
 • 432
 • 1

Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus đối kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn pot

Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus đối kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn pot
... tính đối kháng nấm gây bệnh Fusarium oxysporum chủng vi khu n Bacillus số trồng Kết đánh giá hoạt tính đối kháng chủng Bacillus nấm Fusarium oxysporum ớt, dưa hấu lạc thể Bảng Bảng Ảnh hưởng chủng ... Fusarium oxysporum Đã thu thập 103 mẫu đất Tiến hành phân lập, tuyển chọn xác định số chủng Bacillus có hoạt tính đối kháng nấm bệnh Fusarium oxysporum tương đối cao ổn định (Bảng 1) Bảng Kết phân ... Đã phân lập, tuyển chọn chủng vi khuN n Bacillus chủng B17, M 5.1 có hoạt tính đối kháng với nấm bệnh Fusarium oxysporum Trình tự gen rARN 16S chủng 5.1 giống 100% (1400/1400) với đoạn 16S vi...
 • 6
 • 775
 • 13

phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ tu hài (lutraria philippinarum)

phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ tu hài (lutraria philippinarum)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VI N CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƢỜNG ========== VŨ THỊ XUÂN PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN BIỂN SINH BACTERIOCIN TỪ TU HÀI (Lutraria philippinarum) ... 1.1 Bacteriocin vi khuẩn cổ khuẩn 13 Bảng 2.1 Thu mẫu Tu hài phân lập vi khuẩn biển 26 Bảng 3.1 Kết phân lập chủng vi khuẩn biển từ tu hài 37 Bảng 3.2 Hoạt tính kháng số vi khuẩn ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Phân lập tổng số vi khuẩn hiếu khí từ tu hài 36 3.2 Sàng lọc vi khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn 37 3.3 Tuyển chọn chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin...
 • 64
 • 384
 • 1

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột cá giò nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột cá giò nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững
... nuôi trồng hải sản nước, không khía cạnh khoa học mà ứng dụng thực tiễn Vì chọn đề tài Phân lập tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột Giò nhằm định hướng ứng dụng nuôi trồng thủy ... HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, CÁC VẤN ĐỀ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VI T NAM VÀ THẾ GIỚI 1.2.1 Tình hình nuôi trồng thủy sản Vi t Nam giới .7 1.2.2 Các vấn đề phát sinh nuôi trồng thủy sản ... vi khuẩn biển phân lập từ Giò 65 Bảng 3.2 Kết phân lập chủng vi khuẩn từ ruột Giò 66 Bảng 3.3 Kết tuyển chọn sơ chủng vi khuẩn sinh bacteriocin từ ruột Giò 69...
 • 93
 • 383
 • 1

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững
... v chim vây vàng .3 1.1.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i nư c 1.1.2.1 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i 1.1.2.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng Vi ... v t li u 2.1.1 M u chim vây vàng M u chim vây vàng c l y t l ng nuôi chim vây vàng t i Vũng Ngán - Nha Trang - Khánh Hòa Sau mua v ti n hành x lý m u b ng cách m thu l y ph n ru ... 1.1.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i nư c 1.1.2.1 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i Năm 1989, Lâm Li t ng l n u tiên sinh s n nhân t o chim vây vàng thành công ã...
 • 83
 • 278
 • 1

đo độ dịch chuyển sử dụng biến áp vi sai biến đổi tuyến tính

đo độ dịch chuyển sử dụng biến áp vi sai biến đổi tuyến tính
... 1.2.4 Biến áp vi sai biến đổi tuyến tính [4] LVDT tên vi t tắt biến áp vi sai biến đổi tuyến tính (Linear Variable Differential Transformer), loại cảm biến vị trí loại cảm ứng từ, chuyển đổi chuyển ... hồi áp đặc trưng cho tốc độ tiến triển chế độ độ hàm thông số xác định chế độ 1.2 Các loại cảm biến đo độ dịch chuyển Cảm biến vị trí dịch chuyển loại cảm biến có vai trò quan trọng hoạt động ... kích thước kiểu lắp giáp… Để đánh giá cảm biến, độ nhạy có tham số khác điển hình độ tuyến tính, độ ổn định thời gian áp ứng Một cảm biến gọi tuyến tính dải đo xác định dải đo độ nhạy không phụ...
 • 31
 • 274
 • 0

Vi khuẩn biến xốp thành nhựa tự huỷ docx

Vi khuẩn biến xốp thành nhựa tự huỷ docx
... phần chủ yếu nhiều sản phẩm dùng lần thành dầu styrene Sau họ cung cấp thứ dầu cho khuẩn P putida, loại khuẩn ăn styrene Kết khuẩn biến dầu thành loại nhựa tự huỷ, có tên PHA (polyhydroxyalkanoates) ... nghiên cứu khả biến nhựa phế thải, có nguồn gốc từ dầu mỏ, thành dạng nhựa tự huỷ, thể tái sử sụng O’Connor cộng từ Ireland Đức sử dụng phương pháp nhiệt phân để biến polystyrene - thành phần ... Theo O'Connor, sử dụng tiến trình để biến loại nhựa phế thải khác thành PHA PHA sử dụng nhiều y học, làm dụng cụ đồ bếp, màng gói đồ vật dùng lần Loại nhựa tự huỷ chịu chất lỏng nhiệt độ cao, dầu...
 • 3
 • 43
 • 0

Vi khuẩn biến đất thành vàng docx

Vi khuẩn biến đất thành vàng docx
... hoạch vàng Ông Reith cho biết: "Điều quan trọng phải có vàng đất trước đã" ...
 • 2
 • 51
 • 0

Vi khuẩn biển có thể tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường pdf

Vi khuẩn biển có thể tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường pdf
... hiểu tầm quan trọng vi c biết chế vi khuẩn biển điều làm cho vi c sử dụng nguồn lượng mặt trời hữu hiệu, ta nghĩ đến thực tế lít nước biển chứa xấp xỉ tỉ vi khuẩn Hoạt động vi khuẩn góp phần quan ... hóa làm cho vi sinh vật sử dụng nguồn lượng dồi Loại protein đóng vai trò triển vọng thương mại môi trường, cho phát triển quang hợp nhân tạo để sản xuất lượng thân thiện với môi trường Ngọc ... người nhìn thấy màu sắc thể sắc tố cho phép vi khuẩn hấp thu ánh sáng mặt trời để sinh lượng dường xác nhận giả thuyết Năm qua nhà nghiên cứu từ Kalmar thu thập 20 vi khuẩn biển từ vùng đại dương...
 • 4
 • 59
 • 0

Đặc điểm sinh học và cơ chế kháng khuẩn của một số chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin nhằm định hướng sản xuất chế phẩm probiotic trong nuôi trồng thủy sản

Đặc điểm sinh học và cơ chế kháng khuẩn của một số chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin nhằm định hướng sản xuất chế phẩm probiotic trong nuôi trồng thủy sản
... Đặc điểm sinh học chế kháng khuẩn số chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin nhằm định hƣớng sản xuất chế phẩm probiotic nuôi trồng thủy sản Mục tiêu đề tài xác định đặc điểm sinh học chủng vi ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VI N CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƢỜNG LÊ THỊ VÂN ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CƠ CHẾ KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN BIỂN SINH BACTERIOCIN NHẰM ĐỊNH HƢỚNG SẢN ... ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng nuôi trồng thủy sản Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm: - Đặc điểm sinh học số chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin - chế kháng khuẩn - Một số tính...
 • 66
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chủng vi khuẩn biểnhỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibriovai trò của vi khuẩn trong đời sốngkhảo sát hiệu quả của vi khuẩn bacillus đối với bệnh lúa von do nấm fusarium moniliforme lây lan qua hạt trên giống lúa jasmine 85phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn bacillus đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn pot2 3 1 vi khuẩn biến dưỡng cellulosebiến đổi gen vi khuẩn acid lacticvi khuẩn cố định nitơ trong đất biến đổibien doi cua vi khuan lactic trong len men sua chuanghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng phi lâm sàng vi khuẩn học và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở bò sữacơ chế đề kháng của vi khuẩn đa số vk gr thường đề kháng tự nhiên biến đổi điểm đích trên riboxom giảm tính thấm qua màngcác bước cơ bản xử lý nguyên liệu để nhận được đường hoà tan sử dụng men hoặc vi khuẩn để biến đổi đường thành ethanol và co2vi khuẩn quang hợp màu tía là những sinh vật đặc biệt có khả năng biến đổi linh họat và có thể tạo ra năng lượng bằng cách quang hợp hô hấp hiếu khí và kỵ khí lên mensự biến đổi hương vị của quảbiến đổi khuân mặttìm HIỂU về PHÁP LUẬT hình phạthình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩaVật liệu ứng dụng trong pin năng lượng mặt trờigiới thiệu bản thân introduct myselftình trạng thất nghiệp của sinh viên mới ra truownhf hiện nayđề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 5 có đáp ánđề thi giáo viên CN giỏi thptđề thi giáo viên giỏi thpt môn sinh học (4)Giao an cong nghe 11Giao an cong nghe 11đề hsg sinh học dap an 2011Báo cáo thực hành Hóa Hữu cơ 2 hay, đầy đủdãy số thi giáo viên giỏiGiáo án giải tích 12 nâng cao: Chương III. §1. Nguyên hàmGiáo án giải tích 12 nâng cao học kì IDe cuong on tap hoa lop 10 HK1 2015 2016de cuong tieng anh 10 hk1 2015 2016đề thi tiếng pháp hsg tỉnhHoàn thiện công tác Quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập