de thi mon y hoc co so

ĐỀ THI THỬ Y HỌC SỞ 1

ĐỀ THI THỬ Y HỌC CƠ SỞ 1
... 0,5 0,5 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: 2 010 - 2 011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: 2 010 - 2 011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… Nội dung ... 0,5 0,5 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o - Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PHIỂU TRẢ LỜI Học kỳ: I Năm học: 2 010 - 2 011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ Họ tên……………………………...
 • 48
 • 82
 • 0

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học sở 4

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học cơ sở 4
... tính Tuần 2: Nội dung 2, 18 Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].Chương 1) Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].p3550) Ghi Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Lý thuyết ... tiết thực học) Thực hành Phòng máy Thực hành hàm 1.5 tín (3 tiết thực học) 22 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Làm tập Đọc tài liệu ([2].chương 4) Ghi Giao tập Chuẩn bị tập thực hành Đọc tài liệu ([2] ... chương trình hàm Đọc trước tài liệu ([2] Chương 4) Nội dung Hàm (tiếp) Đọc trước tài liệu Giao tập Tuần 11: Nội dung Lý thuyết Giảng đường 10 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội...
 • 33
 • 486
 • 2

đề thi nghề trung học sở

đề thi nghề trung học cơ sở
... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÚK = = = = = = KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHOÁ NGÀY … /……./……………… MÔN THI: LÝ THUYẾT ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI : TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG DẪN ... ================ 1,5đ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÚK = = = = = = KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHOÁ NGÀY … /……./……………… MÔN THI: THỰC HÀNH ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI : TRUNG HỌC CƠ SỞ Thời gian ... 01 công tắc  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÚK = = = = = = KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHOÁ NGÀY … /……./……………… MÔN THI: THỰC HÀNH ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI : TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG DẪN...
 • 9
 • 1,235
 • 9

30 bộ đề thi môn hóa học đáp án

30 bộ đề thi môn hóa học có đáp án
... Bình soạn đề 21 -30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi t ơng đ ơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian l m b i l 90 phút Trong phần hóa học Đại c ơng 10 câu, ... ơng án sai 23 SO2 vừa tính chất oxi hóa vừa tính khử, phân tử : A S mức oxi hóa trung gian B S mức oxi hóa cao C S mức oxi hóa thấp D S cặp electron ch a liên kết 24 Phản ứng hóa ... kiểm tra, đánh giá dạy học hoá học tr ờng phổ thông biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên v soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20,...
 • 306
 • 2,439
 • 410

Genetics problems - Đề thi môn sinh học hướng dẫn chi tiết

Genetics problems - Đề thi môn sinh học có hướng dẫn chi tiết
... clinical phenotype of anemia? a ile-leu-val to ile-ile-val b leu-glu-ile to leu-val-ile c gly-ile-gly to gly-val-gly d gly-asp-gly to gly-glu-gly e val-val-val to val-leu-val 3.An adolescent presents ... (alpha1-alpha1)(beta1-beta1) b (alpha1-alpha2-alpha3-alpha4) c beta-beta-beta-beta d (beta1-beta2-beta3-alpha1) e (alpha1-beta1 )-( alpha2-beta2) 2.Blood is drawn from a child with severe anemia and the ... are linked, which individuals are recombinants? a b c d e II-1, II-2, II-4, III-1, III-4 II-3, III-2 II-1, II-4, III-3 II-2, III-3, III-4 There are insufficient data to determine recombinants 6.The...
 • 43
 • 510
 • 0

đề thi môn tin học cở 3

đề thi môn tin học cơ cở 3
... thông tin Phân loại mã hóa thông tin Xử lý thông tin - Sơ đồ tổng quát trình xử lý thông tin II Xử lý thông tin máy tính (1t) Xử lý thông tin máy tính Nguyên lý máy tính J.Von Neuman Tin học công ... Tin học công nghệ thông tin III Kiến trúc chung MTĐT (1t) Sơ đồ cấu trúc MTĐT Các chức phận IV Biểu diễn thông tin trONG mTĐT (1t) Hệ đếm logic mệnh đề Biểu diễn thông tin máy tính V Thuật giải ... trang Web đáng quan tâm 10 E-mail 11 Tìm kiếm thông tin Internet 12 Các dịch vụ khác Internet 13 Computer viruses 14 Sử dụng Internet phục vụ học tập - ...
 • 5
 • 180
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2010 ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC - Biên Soạn:Dương Viết Liêm docx

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2010 ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC - Biên Soạn:Dương Viết Liêm docx
... 23) - - , 24) - / - 25) - / - 26) - / - 27) ; - - 28) - - - \ 29) - - - \ 30) - / - - 31) - - - \ 32) - - - \ 33) - - , 34) - - - \ 35) - - , 36) - - , 37) - - , 38) - / - 39) ; - - 40) ; - - - ... - - 05) - - , 06) ; - - 07) - - - \ 08) - / - 09) - / - 10) - / - - 11) - - , 12) ; - - 13) ; - - 14) - - , 15) ; - - 16) - - , 17) - - - \ 18) ; - - 19) - / - 20) - - , - 21) - / - 22) - / - ... 37) - - , 38) - / - 39) ; - - 40) ; - - - 41) - - - \ 42) - - , 43) ; - - 44) - - , 45) - - , 46) - - - \ 47) ; - - 48) - - - \ 49) ; - - 50) - - - \ ...
 • 4
 • 75
 • 0

THI THỬ Y HỌC SỞ 1

THI THỬ Y HỌC CƠ SỞ 1
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: 2 010 - 2 011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… Nội dung ... 12 13 cấu trúc gì? 13 14 Xem mô hình cho biết phổi bên nào? 15 xem mô hình cho biết nào? đùi nhì trước 15 16 xem mô hình cho biết gì? 16 17 sơ đồ gì? 19 xem mô hình cho biết xương gì? 19 20 ... học Vi khuẩn sau; Chu trình phát triển loài nào? Xương gì? Cấu trúc tim? Viết tên khoa học vi khuẩn sau: tim nhìn phia…………… 10 Chi tiết gi? 10 11 Xương gì? 11 12 Xem mô hinh cho biết gì? 12 ...
 • 21
 • 661
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SÓNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CƠ SÓNG
... 100 g D 40 g Câu 44: Một sóng lan truyền phương truyền sóng. Phương trình sóng điểm M phương truyền sóng là:uM =3cos(πt -π/2) cm Phương trình sóng điểm N phương truyền sóng là:u N =3cos(πt +π/4) ... M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng không đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm ... ngược pha với Tần số sóng A 48Hz B 60Hz C 50Hz D 55Hz Câu 14: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi Khi tần số sóng dây 40 Hz dây có...
 • 5
 • 216
 • 0

Đề thi môn toán học đại số

Đề thi môn toán học đại số
... www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ QG NĂM 2015 Đề - Ngày thi : 08-11-2014 Câu Cho hàm số : y = 2x3 – 3(m + 1)x2 + 6mx + (1) a Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số ... z= =⇒ x = – , y = 5 – 4z + 5z + 2 + z2 = 11 Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Vậy có hai điểm M thỏa đề (3; –1; –1), – ; 3; 5 Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ... 18 π π Vậy nghiệm PT x = kπ; x = – + k.2π; x = + k.2π 18 Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học + x ln2 x dx dx x2 e Câu Tính tích phân I = Lời giải : e e ln2 x...
 • 6
 • 113
 • 0

Bài giảng môn y học sở

Bài giảng môn y học cơ sở
... g y bệnh vi sinh vật phụ thuộc y u tố: • Độc lực • Số lượng • Đường xâm nhập • Bệnh truyền nhiễm bệnh nhiễm trùng có khả l y truyền qua người khác cách trực tiếp gián tiếp • Do mầm bệnh g y • ... trùng truyền nhiễm Kháng nguyên – Kháng thể Phản ứng huyết 3 Vaccin – Kháng huyết • Nhiễm trùng: xâm nhập vi sinh vật vào thể người • Quá trình nhiễm trùng tác động qua lại vi sinh vật g y bệnh ... thể lan truyền thành dịch • Kháng nguyên chất có khả kích thích thể sinh đáp ứng miễn dịch tạo phản ứng với sản phẩm miễn dịch • Tính sinh miễn dịch (tính lạ kháng nguyên, cấu tạo hoá học KN, ….)...
 • 16
 • 89
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC SỞ THAM KHẢO

Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o - PHIỂU TRẢ LỜI Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Họ tên……………………………… Lớp:………….…MSSV……………… Giám thị Giám khảo Câu 10 11 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng điểm ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 ... khoa học Vi khuẩn sau; Chu trình phát triển loài nào? Xương gì? Cấu trúc tim? Viết tên khoa học vi khuẩn sau: tim nhìn phia…………… 10 Chi tiết gi? 10 11 Xương gì? 11 12 Xem mô hinh cho biết gì?...
 • 21
 • 798
 • 14

đề thi chọn học sinh giỏi tất cả các môn trung học sở tỉnh ninh bình

đề thi chọn học sinh giỏi tất cả các môn trung học cơ sở tỉnh ninh bình
... SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐIỂM BÀI THI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2012 – 2013 MÔN:TIẾNG ANH (Thời gian làm 150 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm phần, ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012-2013 Môn: SINH HỌC ( Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu (2,0 điểm) Nội dung * Các ... Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng chất cho điểm tối đa Điểm bài thi là điểm câu cộng lại làm tròn đến 0,25 3 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI...
 • 50
 • 98
 • 0

đề thi trắc nghiệm y học sở

đề thi trắc nghiệm y học cơ sở
... xuất huyết loài muỗi truyền A B C D Anophen Aedes aegypti Culex Mansonia 45 Virus viêm não nhật loài muỗi truyền A B C D Anophen Aedes aegypti Culex Mansonia 46 Virus sốt rét loài muỗi truyền A ... 30 ng y B 2- tháng C < tháng D tháng- 10 năm 42 Virus g y hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải A B C D HIV Viêm gan siêu vi B Viêm gan siêu vi C Viêm não nhật 43 Virus g y bệnh sốt xuất huyết ... Phân 23 Hiện nay, Việt nam chưa có vacxin ngừa bệnh A B C D Bạch hầu Sốt xuất huyết Lao Uốn ván 24 Hiện nay, Việt nam chưa có vacxin ngừa bệnh A B C D Th y đậu Quai bị Sốt xuất huyết Ho gà 25 Sự...
 • 8
 • 707
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn y học cơ sở 1đề cương môn y học cơ sởđề thi trắc nghiệm môn y học cơ sởđề thi trường trung học cơ sở tan lap tinh bac giang lop6 nam2015 mon tieng anhđề thi môn địa chất cơ sởđề thi môn tin học cơ bảnmôn y học cơ sởđề thi môn logic học có đáp ánđề thi hóa trung học cơ sởbài giảng môn y học cơ sởđề thi vật liệu học cơ sởtài liệu môn y học cơ sởđề thi trường trung học cơ sở cầu giấycâu hỏi trắc nghiệm môn y học cơ sởmôn y học cơ sở 2Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuXác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn pasteurella multocida và streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và đề xuất biện pháp phòng trịĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyênĐánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bìnhẨm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa ngữ văn bậc trung học theo đặc trưng thể loạiThiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng tháiTỔ CHỨC SỰ KIỆN: Chương trình gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư thành phố Đà NẵngCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt namQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt nam ttĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhTổng hợp hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tòa án quân sựTăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện nghiên cứu tại bệnh viện trường đại học y khoa đại học thái nguyênQuản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyênCổ máy in tiền onlineGIẢI SÁCH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH KINH TẾ QD
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập