Mẫu giấy phép di dời công trình

Cấp phép di dời công trình potx

Cấp phép di dời công trình potx
... Nhơn) - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho Bước người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu không hợp lệ công chức ... dựng Bình Định, theo bước sau: - Công chức trả hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí Người nhận hồ sơ đem phiếu đến nộp tiền phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Bước - Công chức trả hồ sơ kiểm tra chứng ... Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Nộp hồ sơ Bộ...
 • 4
 • 88
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng,

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng,
... bảo vệ công trình khác theo quy định pháp luật c) Yêu cầu điều kiện 3: Các công trình xây dựng, nhà riêng lẻ khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, ... đỏ, giới xây dựng; thiết kế đô thị; yêu cầu an toàn công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ l i, đê điều, lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa ... dựng - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Cấp phép 15.7 Kết thực thủ tục hành chính: - Giấy phép1 5.8 Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức phí: theo quy định HĐND cấp tỉnh...
 • 3
 • 149
 • 0

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình vĩnh cửu: - Cầu, cầu vượt, hầm chui; - Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên; - Các loại đường

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình vĩnh cửu: - Cầu, cầu vượt, hầm chui; - Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên; - Các loại đường
... nghị gia hạn giấy phép Cục Đường sắt Vi t Nam; Đường sắt Vi t Nam thẩm tra hồ sơ; gia hạn giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, nêu rõ lý đề nghị gia hạn giấy phép; ... Thời hạn giải quyết:Không ngày làm vi c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết vi c thực TTHC:Quyết định hành Các bước ... hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, nêu rõ lý đề nghị gia hạn giấy phép; Bản giấy phép cấp Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 196
 • 0

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình: - Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng) - Công trình xây dựng mới hoặc cả

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình: - Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng) - Công trình xây dựng mới hoặc cả
... công ty ĐSVN thẩm tra hồ sơ; gia hạn giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, nêu rõ lý đề nghị gia hạn giấy phép; Thành phần hồ sơ Bản giấy phép cấp Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu ... Không Kết vi c thực TTHC:Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép Tổng công ty Đường sắt Vi t Nam; Tổng công ty ĐSVN thẩm tra hồ sơ; gia ... phép; Thành phần hồ sơ Bản giấy phép cấp Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 157
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) docx

Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) docx
... xây dựng công trình; + Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT, ngày 11/12/2007 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động đô thị; + Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ... 16/2010/QĐ-UBND) + 01 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm cột ăngten xây dựng mặt đất – BTS loại (theo mẫu); + 01 có chứng thực (hoặc kèm theo để kiểm tra đối chiếu) giấy tờ quyền sử ... CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình trạm cột ăngten xây dựng mặt đất – BTSloại 1) Kính gửi: Tên chủ...
 • 8
 • 147
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng. potx

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng. potx
... - Nguồn gốc đất: Nội dung xin phép: - Loại công trình: Cấp công trình: - Di n tích xây dựng tầng 1: .m2 - Tổng di n tích sàn: m2 - Chiều ... khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định pháp luật c) Yêu cầu điều kiện 3: Các công trình xây dựng khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng ... Du lịch 5- Đối với công trình tôn giáo: Phải có ý kiến thống văn Ban tôn giáo có thẩm quyền; 6- Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải có: + Mặt tổng thể (Tỷ lệ 1/50 0-1 /5000); + Giấy...
 • 9
 • 207
 • 0

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng pptx

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng pptx
... việc cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình) ... trình) Nêu cụ thể lý đề nghị cấp lại giấy phép (Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật xác thông tin nêu trên./ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (ký tên, đóng dấu)...
 • 2
 • 218
 • 0

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ docx

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ docx
... chỉnh, thay đổi thiết kế duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải chấp thuận quan cấp giấy phép xây dựng Văn qui định Quyết định số 04/2006/QĐUBND Trường hợp công trình xây dựng từ tầng trở có khối ... định Lệ phí cấp giấy phép 100.000đồng /giấy Thông tư số 03/2001/TT- xây dựng phép BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp ... Giấy phép xây dựng kèm vẽ duyệt; Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (02 bản); Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin thay đổi thiết kế (Mẫu 7) Văn...
 • 4
 • 670
 • 2

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ docx

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ docx
... chỉnh, thay đổi thiết kế duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải chấp thuận quan cấp giấy phép xây dựng Văn qui định Quyết định số 04/2006/QĐUBND Trường hợp công trình xây dựng từ tầng trở có khối ... đổi thiết kế (theo mẫu); Bản giấy phép xây dựng kèm vẽ duyệt; Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (02 bản) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin thay đổi thiết kế (Mẫu 7) Văn qui định Quyết ... định Lệ phí cấp giấy phép 50.000đồng /giấy Thông tư số 03/2001/TT- xây dựng phép BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp...
 • 4
 • 405
 • 0

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ pdf

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ pdf
... chỉnh, thay đổi thiết kế duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải chấp thuận quan cấp giấy phép xây dựng Văn qui định Quyết định số 04/2006/QĐUBND Trường hợp công trình xây dựng từ tầng trở có khối ... định Lệ phí cấp giấy phép 100.000đồng /giấy Thông tư số 03/2001/TT- xây dựng phép BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp ... Giấy phép xây dựng kèm vẽ duyệt; Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (02 bản); Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin thay đổi thiết kế (Mẫu 7) Văn...
 • 4
 • 384
 • 0

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ potx

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ potx
... chỉnh, thay đổi thiết kế duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải chấp thuận quan cấp giấy phép xây dựng Văn qui định Quyết định số 04/2006/QĐUBND Trường hợp công trình xây dựng từ tầng trở có khối ... đổi thiết kế (theo mẫu); Bản giấy phép xây dựng kèm vẽ duyệt; Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (02 bản) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin thay đổi thiết kế (Mẫu 7) Văn qui định Quyết ... định Lệ phí cấp giấy phép 50.000đồng /giấy Thông tư số 03/2001/TT- xây dựng phép BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp...
 • 4
 • 286
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ do Sở Giao thông vận tải quản lý pot

Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ do Sở Giao thông vận tải quản lý pot
... vi t phiếu hẹn Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn để bổ sung Bước 2: Đến ngày hẹn, đến nhận kết Văn phòng sở Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình thiết yếu phạm vi đất ... công trình thiết yếu phạm vi đất dành Thành phần hồ sơ cho đường đường đường địa phương; - Bản vẽ: vị trí, giải pháp thiết kế, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông Số hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu ... Kết vi c thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ nộp Văn phòng sở - Sở Giao thông Vận tải Bình Dương (số đường 30/4, phường Phú...
 • 3
 • 143
 • 0

MẪU GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá pps

MẪU GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá pps
... …… Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng có hiệu lực từ ngày ký có thời hạn theo Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng số … ngày… tháng… năm… Giấy phép ... phép sửa đổi, bổ sung phận không tách rời Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng số … ngày … tháng … năm … Bộ Thông tin Truyền thông cấp cho … Các nội dung khác Giấy phép sản xuất kênh chương ... …………………………………………………………………………… - Số Giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình: …ngày …tháng … năm… - Số Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá: …; … Cấp ngày: Các nội dung sửa đổi, bổ sung: ………………………………………………...
 • 3
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH HACH TOAN THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và tuyên truyềnIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty khai thác cảng hàng không miền BắcIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH TRONG NGHANH THEP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC TRANG VA GIAI PHAP PHAT TRIEN NHA VA DO THI TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 1077) lịch sử 7IUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH NGHANH CO KHI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC TRANG SX MOT SO MAT HANG NONG THUY SAN TAI NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHChiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo (năm 938) lịch sử 4IUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG THAM NHUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng tại ngân hàng công thương Việt namIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH DOI VOI CAC DN VUA VA NHO TRONG QUA TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp ánIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập