Đề thi cao học đh kinh tế quốc dân tháng 5 2012 môn toán kinh tế

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP LỚP 9 TỈNH NĂM 2012 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP LỚP 9 TỈNH NĂM 2012 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII LP CP TNH LONG AN MễN THI : TON NGY THI : 11/4 /2012 CHNH THC THI GIAN : 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Bi Cõu 1 (4) HNG DN CHM Ni ... 1 1 + + = ta c x = y = ; z = x y z 2 0,5 2012 1 Khi ú P = + + ữ 2 = 12012 = (5) 0,25 A N E K F H B D o C M a ã ã +) T giỏc DCEH cú HDC + HEC = 90 0 + 90 0 = 1800 ã ã T giỏc DCEH ni tip HED ... BCA ) ã ã ã Nờn MBC = CBE BC l phõn giỏc MBE * MBH cú BC l ng cao ng thi l ng phõn giỏc nờn l tam giỏc cõn ti B BC ng thi l ng trung tuyn ng vi cnh MH D l trung im ca MH DM = DH AM AD + DM...
 • 6
 • 392
 • 5

Tài liệu ĐỀ THI CAO HỌC ĐH MỞ 2012 MôN TOÁN KINH TẾ docx

Tài liệu ĐỀ THI CAO HỌC ĐH MỞ 2012 MôN TOÁN KINH TẾ docx
... CÁC HỌC VIÊN ĐẬU CAO HỌC 2012 *** Lưu ý: Đây Đáp án Tham khảo, có sai sót bạn phản hồi qua hộp mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com onthicaohoc.com@gmail.com Mr Đức 097 267 0808 Mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com ... 10 C 10 Theo đề biến cố B xảy Gọi Ci biến cố có i bi xanh bi lại Ta cần tìm P(C2|B) Ta có Mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com Mail: onthicaohoc.com@gmail.com http://www.onthicaohoc.com P (C ... ý nghĩa 5%, ta có giá trị tra bảng z α/2 = 1, 96 Mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com Mail: onthicaohoc.com@gmail.com http://www.onthicaohoc.com Bước 4: Giá trị kiểm định Z = Mr Đức 097 267...
 • 4
 • 212
 • 1

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn kinh tế học

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn kinh tế học
... đó, người lao động có thu nhập cao không bị tổn thất số tiền thuế phải nộp tăng gấp đôi lương thực tế sau thuế không thay đổi Câu (1,5 điểm): Bài tập Xét kinh tế đóng hãng sản xuất sẵn sàng đáp ... độ) Câu (2 điểm): Xét kinh tế lâm vào suy thoái tổng cầu thấp, có cầu tiền co giãn theo lãi suất, đầu tư co giản theo lãi suất xu hướng tiêu dùng cận biên lớn Giả thi t dân cư lựa chọn giữ tiền ... Blog tài liệu ôn thi cao học, tài chính, kế toán, ngân hàng, tạp chí tài liệu có http://bydecision.wordpress.com http://bydecision.blogspot.com...
 • 2
 • 87
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... and their children and these studies may (10 ) policy-makers IV Read the text and think of the word which best fits each space Use only one word in each space Write your answer(s) on your answer ... the weather and visibility : there must be enough light for them to (11 ) the fine straw, but the air must be moist enough for it to (12 ) flexible This means that the women can usually only ... B READING AND WRITING (80 points) I Read the following passage and answer the questions Write your answer(s) on your answer sheet (20 points) In the late 19 60's, many people in North...
 • 4
 • 223
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 12 - VÒNG I MÔN: ĐỊA LÍ (BẢNG A) Ngày thi: 23 /10 /2 012 Thời gian: 18 0 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM ... 6,7,8,9 ,10 : 6547,2 m3/s Lưu lượng nước trung bình mùa cạn : 12 , 1, 2, 3, : 12 2 9,8 m3/s b Phân tích chế độ nước sông Hồng : - Chế độ nước sông Hồng thất thường, không tháng năm (tháng thấp tháng : 914 ... Trung Bộ cực Nam Trung Bộ, tạo thành tảng cho lãnh thổ nước ta 1, 0 2,0 0,5 - Toàn lãnh thổ có tới 85% diện tích đồi núi độ cao 10 00m ; từ 10 0 0-2 000m chiếm 15 % ; 2000m chiếm 1% Điều cho thấy nước ta...
 • 5
 • 346
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG MÔN HÓA HỌC (BẢNG A) Ngày thi: 23 tháng 10 năm 2 012 ⇒ HƯỚNG DẪN ... .0,25 H-COO-CH=CH-CH2-CH3 HCOO-CH2-CH=CH-CH3 HCOO-CH2-CH2-CH=CH2 0,25 HCOO-(CH3)C=CH-CH3 HCOO-(CH3)CH-CH=CH2 HCOO-CH=C(CH3)-CH3 0,25 Câu 2 1, 25 HCOO-CH 2-( CH3)C=CH2 CH3COOCH=CHCH3 ... CH3COOCH2-CH=CH2 .0,25 CH3COO(CH3)C=CH2 CH3-CH2-COO-CH=CH2 CH2=CH-COO-CH2-CH3 0,25 CH3-CH=CH-COOCH3 CH2=CH-CH2-COOCH3 HCOO-(C2H5)C=CH2 CH2=C(CH3)-COOCH3 .0,25 X HCOO-CH2-CH=CH-CH3...
 • 9
 • 321
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... -Họ tên thí sinh …………………………………… Số báo danh : …… - Chữ kí : Giám thị : ……………………… Giám thị : ………………… HƯỚNG DẪN CHẤM SỞ GD & ĐT LONG AN THI CHỌN HSG VĂN HÓA LỚP 12 VÒNG I - NĂM HỌC 2 012 - 2 013 ... HỌC 2 012 - 2 013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : SINH HỌC ( Bảng A) Thời gian : 18 0 phút (không kể thời gian phát đề ) Ngày thi : 23 /10 /2 012 Câu (2.0) Nội dung chấm a TB đơn vị cấu trúc : - Các dạng SV ... dung chấm a Về quan sinh sản : - Từ chưa phân hóa giới tính đến phân hóa giới tính (đực, cái) rõ ràng - Từ chưa có quan sinh sản riêng biệt đến có quan sinh sản rõ ràng - Từ quan sinh sản lưỡng...
 • 7
 • 238
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM 2 012 Môn : LỊCH SỬ (BẢNG A) (Hướng dẫn chấm có 04 trang) I Hướng dẫn chung ... chống ngoại xâm thời gian đó? a Ở kỉ XIII, nhân dân ta trải qua kháng chiến chống ngoại xâm : Ba lần chống quân Mông-Nguyên : 0.25 - Lần (12 5 8) 0.25 - Lần (12 8 5) 0.25 - Lần (12 8 8) 0.25 b Những nhân ... chấm Sở (ngày 24 /10 /2 012 ) Điểm toàn không làm tròn II Đáp án thang điểm : CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Ở thị quốc Điạ Trung Hải thời cổ đại, thể chế dân chủ (1 iểm) biểu nào? - Không chấp nhận có vua 0.25 -...
 • 6
 • 244
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... aa41aaaa5aaaa19a aa7891aaa1238aaaa837aaa4 12 3 4aaa123aaa32456aaaa1243aaa 2341aaa1231aa16231aaaa123 71 412 3 1aa123aaaa 712 3 aa6 412 3 aaaa2 312 64891aaa456aaaa 11 23 aaaaa12345aa78 Xuất aa5aaaa19aaaa41a aa4aaa837aaaa1238aaa78 91 ... aa5aaaa19aaaa41a aa4aaa837aaaa1238aaa78 91 12 3 aaa1234aaa1243aaaa32456aaa 12 3 1aaa2341aa12371aaaa162 31 12 3 aa2 312 aaaa 712 3 aa 412 3 1aaaa6 412 3 78aaa456aaaa 11 23 aaaaa12345aa648 91 Điểm 1 1 1 Bài : (7 điểm) Chương ... Sở Giáo dục Đào tạo LONG AN - Ề CHÍNH THỨC Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 vòng Ngày thi: 23 /10 /2 012 Môn thi: Tin học bảng A HƯỚNG DẪN CHẤM -Bài 1: (7 điểm)...
 • 2
 • 177
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP LỚP 9 TỈNH NĂM 2012 MÔN HÓA HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP LỚP 9 TỈNH NĂM 2012 MÔN HÓA HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH LONG AN MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 11/ 4/ 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN ... 74 19 PR + N R + PX PR + = 0, 74 19 ó PR + + 30 − PR 2P + = 0,74 19 ó R 31 óPR = 11 (Na) Thế PR vào (4) => PX = 30 22 = ( Oxi) Vậy CTHH: Na2O Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, lọc bỏ kết tủa, ... R x100 = 74, 19 Ta có: (1) 2M R + M X NR - PR = => NR = PR + (2) PX = NX (3) 2PR + PX = 30 => PX = 30 - 2PR (4) Mà M = P + N (5) Thế (2),(3),(4), (5)vào (1) ta có: PR + N R = 0, 74 19 PR + N R +...
 • 4
 • 190
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý thu thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng BìnDẠY NÓI TIẾNG VIỆT SONG NGỮ TRONG 60 PHÚTÔN THI vào lớp 10 THEO CHỦ đềPhát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnPhát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà ViPhát triển nông nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng NamPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà VinPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh LonGiáo trình Hóa học các phương pháp phổ xác định cấu trúc HCHC bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐPhát triển nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà Nước thành phố Đà NẵngSử Dụng Axit Humic Xử Lý Kim Loại Nặng Trong Nước Thải Làng NghềGiáo trình các nguyên tố Đất hiềm bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐĐánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên giai đoạn 2014 2016Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ anHóa học Hữu cơ 1 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐQuản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANXây dựng hệ thống mô tả công việc và đánh giá chất lượng hiệu quả công việc tại ngân hàng Anbinh BankChế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Vỏ Lạc - Ứng Dụng Xử Lý Kim Loại Kẽm Trong Các Nguồn Nước Bị Ô NhiễmVIẾT ĐÚNG TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁC LỖI HAY GẶPHợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập