ANSWER TEST 2

E test 2

E test 2
... of Friends of the Earth 20 There are a lots of people who watch television every night 21 There are being so many programmes to choose from that 22 they can always find something that interesting ... some B me C them D its 31 A ill B heavy C hungry D thirsty 32 A improved B decided C recovered D succeeded 33 A breathe B ache C cure D bleed PART FOUR Look at each sign below and read the sentences ... headache I thought that perhaps my eyes were tired (25 ) I’d been working so hard, so I took some aspirins and went to bed However, when I woke up the next morning the headache was (26 ) then...
 • 7
 • 2,396
 • 40

TEST 2 & KEYS (08-09)

TEST 2 & KEYS (08-09)
... Lexico-grammar c 10 b 11.a 12. b 13.b 14.a 15.d 16.b 17.d 18.b 19.d 20 .d 21 .c 22 .b 23 .b 24 .a IV/ Reading 25 .F 26 .T 27 .F 28 .T 29 Minh(he) lives in the city 30 It is behind the house (Behind the house, ... Name:…………………………… TEST (KEYS) Time: 45 mins ANSWERS I/ Listening (Listen B3 –Unit 6- page67) 1.a c b c II/ Phonetics a c c 8.d III/ Lexico-grammar c 10 b 11.a 12. b 13.b 14.a 15.d 16.b 17.d 18.b 19.d 20 .d 21 .c ... restaurant and the drugstore 25 ………Minh lives in the country 26 ……….There is a hospital behind my house 27 ……….The house is between the restaurant and the drugstore 28 ……….The toystore is opposite...
 • 3
 • 300
 • 0

TEST 2 + KEYS (08-09) -Lớp 8

TEST 2 + KEYS (08-09) -Lớp 8
... 17.c 18. c -ENGLISH 4.d 8. a 12. a 16.c III/ READING 19.T 20 .T 21 .F 22 .F 23 .It founded in Viet Nam in 26 /3/1931 24 They are “build character, encourage good citizenship and personal fitness” 25 The ... resources 26 It makes the city more beautiful with clean street, plenty of trees and flowers IV/ WRITING 27 Nga told me not to eat green fruit 28 Nam asked me to lend him some money 29 My friend ... nhiên 19……… The Y & Y in Viet Nam was established in 1931 20 ……… It has three main aims 21 ……… It has many plans to help its organization well 22 ……… The recycling program can help raising funds for...
 • 3
 • 248
 • 1

12cb -test 2

12cb -test 2
... 12 GRADE Teacher : Quynh A is made B making C are made D made 27 .February has _ days than March A more B few C fewer D less 28 .When _as food, the root ... mines 51 These interested paitings were donated to the library by Gilmore Foundation 20 years ago A B C D 52 The museum director was neither friendly or professional in his approach to us A B ... are being produced by that factory D More and more pollution is being produced by that factory 32. “How long have you been learning English?” the examiner asked A The examiner asked me how long...
 • 4
 • 193
 • 2

Test 2-45''

Test 2-45''
... ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Key:English written test after unit (45’)-N02 I.Listen to the tape and then fill in the blank with a suitable word (1...
 • 3
 • 227
 • 0

english10 test 2

english10 test 2
... 08).   ­ ­ ­ ~ 23 ).   ­ | ­ ­ 09).   ­ | ­ ­ 24 ).   ­ ­ } ­ 10).   { ­ ­ ­ 25 ).   { ­ ­ ­ 11).   ­ ­ } ­ 26 ).   { ­ ­ ­ 12) .   { ­ ­ ­ 27 ).   { ­ ­ ­ 13).   ­ ­ } ­ 28 ).   ­ ­ } ­ 14).   { ­ ­ ­ 29 ).   ­ ­ } ­ ... 08).   { ­ ­ ­ 23 ).   { ­ ­ ­ 09).   ­ ­ } ­ 24 ).   ­ ­ ­ ~ 10).   ­ ­ } ­ 25 ).   { ­ ­ ­ 11).   ­ | ­ ­ 26 ).   ­ | ­ ­ 12) .   { ­ ­ ­ 27 ).   { ­ ­ ­ 13).   ­ ­ ­ ~ 28 ).   { ­ ­ ­ 14).   ­ ­ ­ ~ 29 ).   ­ ­ ­ ~ ... 08).   { ­ ­ ­ 23 ).   ­ ­ } ­ 09).   ­ ­ ­ ~ 24 ).   { ­ ­ ­ 10).   ­ ­ ­ ~ 25 ).   ­ ­ } ­ 11).   ­ ­ } ­ 26 ).   ­ ­ ­ ~ 12) .   ­ ­ ­ ~ 27 ).   ­ | ­ ­ 13).   ­ ­ } ­ 28 ).   ­ ­ } ­ 14).   ­ | ­ ­ 29 ).   ­ ­ ­ ~...
 • 18
 • 172
 • 1

Test 2

Test 2
...
 • 2
 • 224
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các bài tập kinh điển và các phương pháp giải nhanh các dạng bài tập hóa học cực hữu íchTóm tắt các công thức hóa học và toàn bộ lý thuyết hóa lớp 10ke toán tài chính doanh nghiệpkế toán tài chính doanh nghiệpDIỆP MINH GIANG. Luận án tiến sỹ. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS Mã số: 62.22.80.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌCĐề thi HSG Vật lý 9 Sở GDĐT Phú Thọ 20152016 có lời giải chi tiếtielts writing task 1 viet general statement cho line graphCác giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty chứng khoán APECĐề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng (tại Ban quản lý dự án Khu đô thị sinh thái Ecopack)Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt chi nhánh Đông ĐôGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt NamKhóa luận tốt nghiệp đại học 31 8 2016Giải pháp tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư xây dựng vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Nam Âu giai đoạn 2012 - 2015New business basics SBBản dịch PIANC Guidelines for the Design of Fenders Systems_2002Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở việt nam hiện nay (tt)Giáo dục pháp luật cho công chức hành chính ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nayNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (FULL TEXT)Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TT)
Đăng ký
Đăng nhập