Tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần thương mại, dịch vụ và tư vấn đầu tư AT

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ LONG BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ LONG BÌNH
... TRCH THEO LNG TI CễNG TY C PHN THNG MI DCH V IN T LONG BèNH 2.1 Mt s c bn v tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti cụng ty 2.1.1 Hch toỏn lao ng ti cụng ty a) Hch toỏn s lng lao ng ti cụng ty ... GTGT ti cụng ty : Hin nay, phng phỏp tớnh thu m cụng ty ang ỏp dng l tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr 1.4.3 Hỡnh thc s k toỏn ỏp dng ti cụng ty Cụng ty C phn Thng mi in t Tin hc Long Bỡnh hch ... lý ti sn cụng ty, ụn c nhõn viờn cụng ty thc hin ỳng quy ch ni quy cụng ty Theo dừi gi gic lm vic ca mi thnh viờn cụng ty, lm nhim v chm cụng 1.3 c im sn xut kinh doanh ca cụng ty 1.3.1 c im...
 • 69
 • 186
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu phúc lâm

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu phúc lâm
... tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập Phúc Lâm 44 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập ... pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ Xuất nhập Phúc Lâm Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập ... CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÖC LÂM 75 3.1 Đánh giá chung công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập Phúc Lâm...
 • 102
 • 83
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải An Huy

hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải An Huy
... Tng quan lý lun v k toỏn doanh thu chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Chng II : Thc trng k toỏn doanh thu chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty c phn thng mi dch v v ti An Huy ... doanh thu c tớnh tr vo doanh thu ghi nhn ban u xỏc nh doanh thu thun lm cn c xỏc nh kt qu kinh doanh ca k k toỏn 1.1.3 .Chi phớ Chi phớ sn xut kinh doanh l nhng chi phớ liờn quan n hot ng sn xut ... tiờu th = Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip Trong ú : Li nhun gp v tiờu th Doanh thu thun v tiờu th = Doanh thu thun v tiờu th = Tng doanh thu tiờu th = Giỏ hng bỏn Doanh thu HTC Cỏc...
 • 110
 • 251
 • 0

thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanhCông ty cổ phần thương mại dịch vụ Việt an

thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Việt an
... QLDN vào TK 911 để xác định kết kinh doanh 2.2.6 .Kế toán xác định kết kinh doanh Việc thực xác định kết kinh doanh Công ty đợc thực vào cuối kỳ kế toán (cuối quý) Kết kinh doanh Công ty đợc xác định ... thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Việt An 2.2.1 Phơng thức bán hàng Với mục tiêu đẩy nhanh khối lợng hàng hoá bán ra, khách hàng ... sau: Kết kinh doanh = Doanh thu Giá vốn - hàng bán - Chi phí bán hàng, chi phí QLDN Nh vậy, để xác định kết kinh doanh Công ty, kế toán tổng hợp công ty phải có đợc số liệu tổng hợp doanh thu bán...
 • 46
 • 212
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng
... trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác ... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng Đưa đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh ... trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải phòng Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí...
 • 116
 • 238
 • 0

Tài liệu Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng docx

Tài liệu Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng docx
... trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác ... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng Đưa đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh ... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải phòng Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công...
 • 116
 • 132
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng cáo ATA

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Quảng cáo ATA
... thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ quảng cáo ata Nhận xét chung tình hình hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ ... hỏi kế toán phải sâu quản lý chặt chẽ theo loại sản phẩm Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Thơng mại Dịch vụ Quảng cáo ATA 2.1 Phân loại chi phi sản xuất Công ty Cổ phần Thơng mại ... điểm tính giá thành giá thành sản phẩm đợc chia làm loại: + Giá thành kế hoạch: Giá thành kế hoạch giá thành sản phẩm đợc tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế hoạch Việc tính toán giá thành...
 • 62
 • 327
 • 2

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ATA

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và quảng cáo ATA
... viên kế toán làm nhiệm vụ ban đầu Kế Toán Trởng: kế toán trởng công ty kiêm kế toán tiền mặt,tài sản cố định,tổng hợp chi phí tính giá thành .Kế toán trởng điều hành công việc chung phòng kế toán, kiểm ... viên Công ty Đóng góp phần không nhỏ vào thành công việc tổ chức hạch toán kế toán Công ty khoa học 3.1.1 Ưu điểm -Thứ công ty áp dụng phần mềm kế toán vào làm sổ sách giúp cho việc tính toán ... thiệu sản phẩm ,chi phí hội nghị khách hàng ,quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng ,chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa ,chi phí bảo quản ,đóng gói,vận chuyển sản phẩm, hàng hóa,khấu hao tài sản cố định...
 • 33
 • 225
 • 0

9 Tổ chức kế toán tại sản cố định tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Thuận Yến

9 Tổ chức kế toán tại sản cố định tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Thuận Yến
... TK642 CPXSKD CPQLDN Mỏy múc thit b 15 1 79. 973.414 2.2 49. 668 1.687.753 561 .91 5 Nh xng 5.187.273.800 2.446 .97 4 1.450.212 99 6.762 767.247.214 4. 696 .642 3.137 .96 5 1.558.677 Cng (Trớch bng phõn b) Cn ... Li nhun 1000 1000 162.351 5 79. 825 245.105 875.376 2 49. 647 891 . 595 Thu nhp BQ CNV 1000 1.200 1.350 1.400 1.2- CHC NNG, NHIM V CA CễNG TY 1.2.1 Chc nng Chc nng ca Cụng ty bao gm t chc quy trỡnh ca ... hng húc ln v phc Thỏng 02/2006 Cụng ty tin hnh sa cha ụtụ BKS: 29H-4 299 theo phng thc thuờ Cụng ty S Cha ễtụ S sa cha Trỡnh t tin hnh nh sau: Giỏm c Cụng ty CP TMDV Vn Ti Thun Yn lp giy y quyn...
 • 70
 • 174
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
... V STT Khoản mục Năm 2007 Giá trị Năm 2008 Kinh doanh xi măng 52.000.000 Tỷ trọng (%) 2,70 Vận tải thuỷ 465.000.000 24,14 381.447.666 16,4% Vận tải 271.000.000 14,07 182.883.119 7,9% Vận tải hành ... tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn thng mi dch v ti xi mng Hi Phũng măng Doanh thu vận tải thủy 6.809.000.000 6.121.000.000 5.992.674.241 Doanh thu vận tải 3.740.000.000 7.847.000.000 ... ca Tng Cụng ty xi mng Vit Nam, Cụng ty xi mng Hi Phũng ó lp phng ỏn C phn hoỏ tng b phn ca Cụng ty, trc mt C phn húa Xớ nghip Vn ti v sa cha thu Phng ỏn C phn hoỏ ó c Tng Cụng ty xi mng Vit Nam...
 • 100
 • 235
 • 2

90 Tổ chức kế toán tại sản cố định tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Thuận Yến

90 Tổ chức kế toán tại sản cố định tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Thuận Yến
... ca Cụng ty tham d, l c quan quyt nh cao nht ca Cụng ty Hi ng qun tr: l c quan qun lý cao nht ca Cụng ty, cú ton quyn nhõn danh Cụng ty quyt nh mi liờn quan n mc ớch, quyn li ca Cụng ty (tr nhng ... lý mua bỏn ký gi hng hoỏ Cụng ty l mt n v mi thnh lp nhng ton b cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty luụn t ý thc phn u t mc tiờu m ton cụng ty Trong nhng nm u ny cụng ty va phi t khng nh mỡnh th trng ... cỏn b k thut ca cụng ty Vi b mỏy qun lớ sn xut nh vy, thi gian qua Cụng ty ó t chc hot ng t chc kinh doanh cú hiu qu Doanh thu ca cụng ty khụng ngng tng lờn qua cỏc nm, cụng ty luụn hon thnh ngha...
 • 70
 • 194
 • 0

một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ata

một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và quảng cáo ata
... toán nói riêng công tác quản lý nói chung ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất 3 2.1.1 kế toán tập hợp chi phí ... Công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty vào nề nếp ổn định chừng mực định, công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty phản ánh thực trạng Công ... hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Thơng mại Dịch vụ Quảng cáo ATA, đợc bảo tận tình cô giáo Lê Thị Nhuận, cô, chị phòng kế toán, luận...
 • 37
 • 188
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ATA

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO ATA
... II Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần thơng mai dịch vụ quảng cáo ata Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi ... hỏi kế toán phải sâu quản lý chặt chẽ theo loại sản phẩm Kế toán chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Thơng mại Dịch vụ Quảng cáo ATA 2.1 Phân loại chi phi sản xuất Công ty Cổ phần Thơng mại Dịch vụ ... toán kế toán, đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Công ty toàn quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 2.3 Phơng pháp kế toán chi phí xuất 2.3.1 Kế toán chi phí NVL trực tiếp - Đặc điểm NVL Công ty...
 • 13
 • 114
 • 0

tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dưng thành

tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dưng thành tô
... chung tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dưng Thành Chương 2/ Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ ... cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dưng Thành Chương 3/ Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dưng Thành ... theo lương Công ty, với bảo nhiệt tình cô, Ban Tài - Kế toán, em chọn đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dưng Thành Với trình...
 • 62
 • 127
 • 0

tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dựng thành

tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng thành tô
... ty Cổ Phần thương mại dịch vụ đầu xây dựng Thành Phần 2/ Thực trạng công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dựng Thành Phần ... người (Kế toán trưởng kiêm Kế toán tổng hợp, kế toán toán, kế toán vật tư, thủ quỹ) Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dựng Thành KẾ TOÁN TRƯỞNG (KẾ TOÁN TỔNG ... khoản trích theo lương Công ty, với bảo nhiệt tình cô, Ban Tài - Kế toán, em chọn đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ đầu xây dựng Thành...
 • 91
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kiến nghị đối với công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng công ty cổ phần thương mại dịch vụ dầu khí hà anhbáo cáo thực tập kế toán lườn và các khoản trich theo lương công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tảicơ cấu tổ chức công ty xây dựng thương mại dịch vụsử dụng số liệu trên bảng cân đối kế toán mục tài sản lập bảng phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên như sausử dụng số liệu trên bảng cân đối kế toán mục nguồn vốn lập bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên như saumột số giải pháp nhằm phát triển kênh phân phối ô tô nhập khẩu ở công ty cổ phần thương mại dịch vụ và thiết kế ngôi sao việtthực trạng kế toán và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ dầu khí hà anhthực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất việt thươngmột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất việt thươngmột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất việt thươngthực trạng kế tốn xuất nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ xnk trân châuđịnh hướng phát triển của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và thiết kế ngôi sao việt trong thời gian tớimục tiêu phát triển của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và thiết kế ngôi sao việt trong lĩnh vực phân phốicông ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên tỉnh bắc giangcông ty cổ phần thương mại dịch vụ khoa học kỹ thuật xnk trung việtHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT nội bộ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quảng bìnhHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG tại cục THUẾ TỈNH THANH hóaThực trạng cho thuê tài chính ở việt namHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn hữu nghị quảng bìnhSỔ CHỦ NHIỆM 2016 2017Thực trạng MA trên thế giới 2016Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH tài CHÍNH dự án TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN tại KHO bạc NHÀ nước QUẢNG BÌNHNâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn mường thanh grand thanh hóaNâng cao chất lượng dịch vụ giá trị gia tăng tại mobifone tỉnh quảng trịGiáo dục kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi22 phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh hóa họcChuyên đề giải bài tập bằng phương pháp tăng giảm khối lượngChuyên đề PP trung bìnhGiải nhanh hóa thầy vũ khắc ngọcPhương pháp bảo toàn khối lượngPhương pháp đồ thịPhương pháp ion rut gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập