GÓP PHẦN KHẢO sát THÀNH PHẦN hóa học hạt ô môi (cassia grandis l f), họ VANG (caesalpiniaceae)

luận văn sư phạm hóa góp phần khảo sát thành phần hóa họcô môi cassia grandis l.f họ vang (caesalpiniaceae)

luận văn sư phạm hóa góp phần khảo sát thành phần hóa học lá ô môi cassia grandis l.f họ vang (caesalpiniaceae)
... TÀI - Khảo sát định tính sơ thành phần hóa học ô môi - Cô lập hợp chất tinh khiết ô môi Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L.f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Chương 1: TỔNG ... tính hợp chất ô môi 31 Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L.f Họ Vang (Caesalpiniaceae) 2.4 CÔ LẬP HỢP CHẤT TỪ CAO THÔ 2.4.1 ĐIỀU CHẾ CÁC CAO THÔ Bột ô môi (7.6 kg) trích ... có lông màu rỉ sắt, cành già màu nâu đen Hình 1.1: Cây ô môi Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L.f Họ Vang (Caesalpiniaceae) kép lông chim với - 20 đôi phụ dạng thuôn...
 • 67
 • 132
 • 3

luận văn sư phạm hóa góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi cassia grandis l.f họ vang (caesalpiniaceae) - lê đỗ huy

luận văn sư phạm hóa góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi cassia grandis l.f họ vang (caesalpiniaceae) - lê đỗ huy
... 32 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L f 2012 Sơ đồ 2.2: Quy trình cô lập tinh chế hợp chất từ cao EtOAc 33 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis ... điều chế cao thô từ trái ô môi - 31 Trong luận văn khảo sát cao EtOAc Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L f 2012 2.3.2 CÔ LẬP VÀ TINH CHẾ 2.3.2.1 CÔ LẬP - Tiến hành ... trái Ô Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L f 2012 môi không loại trái độc đáo vùng đồng sông Cửu Long mà vị thuốc bổ Tuy nhiên, công trình nghiên cứu thành phần hóa...
 • 72
 • 129
 • 2

Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của lá ô môi (Cassia grandis L.f), họ Vang (Caesalpiniaceae)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của lá ô môi (Cassia grandis L.f), họ Vang (Caesalpiniaceae)
... Quy trình điều chế cao thô từ ô môi 28 GVHD: Ngô Quốc Luân x SVTH: Lê Tuấn Khanh Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate ô môi (Cassia grandis L.f), họ Vang (Caesalpiniaceae) ... họ: Vang (Caesalpiniaceae) Chi: Cassia Loài: C .grandis L.f GVHD: Ngô Quốc Luân SVTH: Lê Tuấn Khanh Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate ô môi (Cassia grandis L.f), họ Vang (Caesalpiniaceae) ... GVHD: Ngô Quốc Luân 24 SVTH: Lê Tuấn Khanh Góp phần khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate ô môi (Cassia grandis L.f), họ Vang (Caesalpiniaceae) thu, pha động dung môi hỗn hợp dung môi, di...
 • 72
 • 83
 • 0

Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá cây ô môi (cassia grandis l f) họ vang caesalpiniaceae

Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá cây ô môi (cassia grandis l f) họ vang caesalpiniaceae
... hắc l o, l ngứa, hạt ô môi nguyên liệu để chế gôm dùng công nghiệp dược phẩm [2], [3] Dựa vào hiểu biết trên, chọn thực đề tài “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CAO ETHYL ACETATE L CÂY Ô MÔI (Cassia ... 1.3: Quả hạt ô môi 1.2 Hình 4: L ô môi nhìn từ mặt mặt Y HỌC DÂN GIAN[2], [3] − Quả ô môi dùng sống chữa táo bón, liều – g có tác dụng nhuận tràng 10 – 20 g gây tẩy Cơm ô môi ngâm rượu l m thuốc ... liệu tham khảo 53 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Cây ô môi ……………………………………………… 13 Hình 1.2: Hoa ô môi …………………………………………………… 13 Hình 1.3: Quả hạt ô môi …………………………………………………14 Hình 4: L ô môi...
 • 70
 • 22
 • 0

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang thành phố cần thơ

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ
... đó, đề tài Khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt Ô môi (Cassia grandis L. f), họ vang thành phố Cần Thơ mong muốn góp phần nhỏ vào việc l m sáng tỏ thành phần hóa học Ô môi, đặc biệt ... thành phần hóa học rễ Ô môi (Cassia grandis L. f) thành phố Cần Thơ GVHD: NGÔ QUỐC LUÂN -34- SVTH: NGUYỄN CÔNG TẠO KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ACETONE TỪ HẠT Ô MÔI ( Cassia grandis L. f) [12] Đào ... “Nghiên cứu thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae)”, Luận văn Thạc sĩ Hóa Học Trường Đại học Cần Thơ [13] Đào Huy Phong ctv (2011), Khảo sát thành phần hóa học phân...
 • 71
 • 39
 • 4

GÓP PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học lá cây ô môi (cassia grandis l f), họ VANG (caesalpiniaceae) THÀNH PHỐ cần THƠ

GÓP PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học lá cây ô môi (cassia grandis l f), họ VANG (caesalpiniaceae) ở THÀNH PHỐ cần THƠ
... NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC L CÂY Ô MÔI (CASSIA GRANDIS L. F) DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Cây Ô môi hoa Ô môi Hình 1.2 L Ô môi Hình 2.1 L Ô môi khô bột Ô môi 16 ... Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HUỲNH MINH TIẾN GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC L CÂY Ô MÔI (CASSIA GRANDIS L. F) Hình 1.1 Cây Ô môi hoa Ô môi Hình 1.2 L Ô môi Hình 2.1 L Ô ... nước cô cách thủy đến thành cao LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 16 HUỲNH MINH TIẾN GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC L CÂY Ô MÔI (CASSIA GRANDIS L. F) Trị l ngứa da, lang ben, hắc l o (l c) L Ô môi tươi...
 • 115
 • 75
 • 1

GÓP PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học rễ cây ô môi (cassia grandis l f) THÀNH PHỐ cần THƠ

GÓP PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học rễ cây ô môi (cassia grandis l f) ở THÀNH PHỐ cần THƠ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM HÓA HỌC GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY Ô MÔI (Cassia grandis L. f), HỌ VANG (Caesalpiniaceae) THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT ... trình nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài chưa công bố nhiều giới Việt Nam Do vậy, đề tài Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học rễ Ô môi (Cassiagrandis L. f) Thành phố Cần Thơ ... 2.2.2 Định tính sơ thành phần hóa học rễ Ô môi 17 GVHD: NGÔ QUỐC LUÂN -vi- SVTH: NGUYỄN THANH HOÀI NHÂN GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY Ô MÔI (Cassia grandis L. f) 2.2.2.1 Khảo sát...
 • 89
 • 87
 • 1

GÓP PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học vỏ cây ô môi (cassia grandis l f ) THÀNH PHỐ cần THƠ

GÓP PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học vỏ cây ô môi (cassia grandis l f ) ở THÀNH PHỐ cần THƠ
... trúc hóa học phƣơng pháp phổ đại Phạm vi nghiên cứu Chỉ khảo sát cao EtOAc vỏ Ô môi thành phố Cần Thơ Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học vỏ Ô môi (Cassia grandis L. f) thành phố Cần Thơ Chƣơng ... NMR CGBE12 lupeol 43 10 Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học vỏ Ô môi (Cassia grandis L. f) thành phố Cần Thơ PHỤ L C HÌNH ẢNH Hình Cây Ô môi Hình Vỏ bột mịn Ô môi ... 274 đvC) L OH OH ( -)- Epiafzelechin[18] OH HO O OH 15 C15H14O6 (M = 290 đvC) L OH OH ( -)- Epicatechin[18] Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học vỏ Ô môi (Cassia grandis L. f) thành phố Cần Thơ OH...
 • 104
 • 88
 • 1

Tài liệu Phân lập và nhận danh hai hợp chất từ dịch chiết ethyl acetate của trái ô môi-Cassia grandis L.f ppt

Tài liệu Phân lập và nhận danh hai hợp chất từ dịch chiết ethyl acetate của trái ô môi-Cassia grandis L.f ppt
... LUẬN Các kết nghiên cứu cho thấy từ trái Ô Môi Tỉnh An Giang cô lập hai hợp chất luteolin beta-sitosterol-3-O-D-glucopyranoside Các chất lần cô lập trái loài TÀI LIỆU THAM KHẢO A G González, J ... 270 g dịch chiết sệt Dịch lắc chiết kiệt với n-hexane cô loại dung môi áp suất thu 5,4 g cao n-hexane Phần không tan tiếp tục lắc chiết kiệt với ethyl acetate (EtOAc) cô loại dung môi áp suất ... tiếp tục công bố thêm hợp chất phát trái Ô môi THỰC NGHIỆM Hình 2: Máy sắc ký cột trung áp (MPLC) 2.1 Nguyên liệu Tại phân đoạn FE05 (hệ giải ly H:E = 8:2) chấm TLC nhận thấy có vết màu vàng Tiếp...
 • 5
 • 160
 • 1

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong lá cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong lá cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)
... thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Chương 2: THỰC NGHIỆM 21 Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) 2.1 NGUYÊN LIỆU, ... loài thực vật quen thuộc MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Khảo sát định tính sơ thành phần hóa học ô môi - Cô l p hợp chất tinh khiết ô môi Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang ... điều chế cao thô từ ô môi - Trong luận văn khảo sát cao EtOAc 33 Phần không tan EtOAc Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) 2.4.2 CÔ L P VÀ TINH...
 • 67
 • 248
 • 0

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong quả cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong quả cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)
... 31 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L. f họ Vang PHỤ L C Phụ l c Phổ 1H-NMR CGFE03 SVTH: Đỗ Hoàng Vinh PL1 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis ... Vinh PL3 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L. f họ Vang Phụ l c Phổ 13C-NMR CGFE03 SVTH: Đỗ Hoàng Vinh PL4 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis ... PL6 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L. f họ Vang Phụ l c Phổ DEPT dãn rộng CGFE03 SVTH: Đỗ Hoàng Vinh PL7 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis...
 • 58
 • 133
 • 0

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong vỏ cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong vỏ cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)
... 100ml, 250ml, 500ml  Bình cô quay loại 100 ml, 500 ml Nguyễn Tuấn Vũ 24 Luận văn: Góp phần khảo sát thành phần hóa học vỏ ô môi Cassia grandis ĐỊNH TÍNH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA VỎ CÂY Ô MÔI[7] ... Ngô Quốc Luân Tên đề tài: Góp phần khảo sát thành phần hóa học vỏ ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Vũ MSSV: 2092032 L p Sư Phạm Hóa Học – Khóa ... Ngô Quốc Luân Tên đề tài: Góp phần khảo sát thành phần hóa học vỏ ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Vũ MSSV: 2092032 L p Sư Phạm Hóa Học – Khóa...
 • 63
 • 114
 • 0

khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá ô môi cassia grandis l họ vang (caesalpiniaceae)

khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá ô môi cassia grandis l họ vang (caesalpiniaceae)
... cứu thành phần hoá học Ô môi Cassia grandis L họ Vang (Caesalpiniaceae) l m sở khoa học ban đầu cho nghiên cứu tiếp theo, nhằm sớm đưa Ô môi thành vị thuốc có giá trị đóng góp thêm hiểu biết thành ... CGA7.2.2………………………… 35 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Cây Ô môi 12 Hình L Ô môi 12 Hình Hoa Ô môi 13 Hình Trái Ô môi 13 Hình L Ô môi khô…………………………………………………………… 27 Hình ... khô bóng râm, sau sấy l i nhiệt độ thấp (khoảng 50°C), xay thành bột mịn Đây nguyên liệu dùng nghiên cứu Hình L Ô môi khô 2.3 CÔ L P CÁC HỢP CHẤT TỪ CAO THÔ 2.3.1 Điều chế cao thô Bột Ô môi...
 • 72
 • 28
 • 0

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY Ô ACANTHUS ILICIFOLIUS L. HỌ ACANTHACEAE

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY Ô RÔ ACANTHUS ILICIFOLIUS L. HỌ ACANTHACEAE
... SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY Ô ACANTHUS ILICIFOLIUS L HỌ ACANTHACEAE chọn nhằm làm phong phú thêm hiểu biết thành phần hóa học loài Ô mọc ĐBSCL mở hướng nghiên cứu khác để sớm đưa Ô thành ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẶNG QUANG VINH KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY Ô ACANTHUS ILICIFOLIUS L HỌ ACANTHACEAE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH HÓA HỮU CƠ MÃ NGÀNH: ... ĐẶC TÍNH THỰC VẬT 2.1.1 Giới thiệu Ô rô[ 15] Cây Ô gọi Ô gai, ô to, ô nước, ắc ó, lão thử lặc Tên khoa học: Acanthus ilicifolius L Tên đồng nghĩa: Acanthus doloarius Blanco Dilivaria...
 • 107
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thành phần hóa học hạt quinoamot so phuong phap giup hoc sinh hoc tot phan mon hoc hat o truong tieu hoc3 12 khảo sát về số giờ học thêm ở ngoàikhảo sát thành phần hóa họcnghien cuu khảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sát thành phần hóa học cây giảo cổ lamluận văn khảo sát thành phần hóa học thân cây dó bầu aquilaria crassna pierrekhảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả dứa dại pandanus kaida kurz họ dứa dại pandanaceaekhảo sát thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của rễ củ cây sắn dây pueraria thomsonii benthkhảo sát thành phần hóa học của cây xuân hoa đỏ pseuderanthemum carruthersii seem guill var atropurpureum bull fosb họ ô rô acanthaceaekhảo sát thành phần hóa học của cây ngâu rất thơm aglaia odoratissima bl và vỏ cây bứa delpy garcinia delpyana pierrekhảo sát thành phần hóa học của lá sen được thu hái ở huyện điện bàn tỉnh quảng namkhảo sát thành phần hóa học trong lá sen ở điện bàn quảng namkhảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoaGIAO TRINH 16 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 2GIAO TRINH GIỚI THIỆU MATLABGIAO TRINH c3 cơ sở tự ĐỘNGGIAO TRINH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1GIAO TRINH CHUONG i PHAN II TINH THE CHAT RANGIAO TRINH c2b CO SO TU DONGGIAO TRINH NHAP MON KY THUATGIAO TRINH CHƯƠNG 2 DAO ĐỘNG SÓNG p3GIAO TRINH CHUONG VI NANG LUONG CUA DIEN TU TRONG TINH THE 1GIAO TRINH QHTN 4 QUY HOACH THUC NGHIEMGIAO TRINH c7b CO SO TU DONGhệ thống thông tin liên lạc trong nhà máy nhiệt điện mông dươngGIAO TRINH GIOI THIEU KHOA SV MOI k2014GIAO TRINH DE CUONG 2013 CNSX DUONG MIAGIAO TRINH CHƯƠNG 6 cơ LƯỢNG tửGIAO TRINH QHTN 1 QUY HOACH THUC NGHIEMGIAO TRINH DUC LI TAMGIAO TRINH KHUON CAT SETGIAO TRINH BAI 2c MOHINH HE DAO DONGGIAO TRINH 2155147 CHAPTER 09
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập