Collins cobuild key words for IELTS book 3 advanced

22 thousands words for IELTS

22 thousands words for IELTS
... không sử dụng I had to stand for the first half of the performance because I could not find a vacant seat Tôi phải đứng suốt nửa buổi trình diễn không tìm ghế trống IELTS VOCABULARY – WEEK Adjourn ... bang Florida ) 12 Forecast /’fɔ:kɑ:st/(noun; verb) = Predict; foretell; prophesy (Tiên đoán; nói trước; tiên tri ) Ex: Mr Walsh gave a short vocabulary quiz today, as you had forecasted (Ông Walsh ... to all concerned; just tốt với người; bình đẳng The only equitable way for the three partners to share the $60 profit is for each to receive $20 Cách công để người tham dự chia số lãi 60 đô la...
 • 235
 • 636
 • 3

Activity book for children book 3

Activity book for children  book 3
... fI I Activity Book for Children Activity Book for Children Activity Book for Children V Activity Book for Children Activity Book for Children Language Learning Cards A / (for Activity Books 3) ... companies in Berlin Ibadan Oxford English and the Oxford English logo are trade marks of Oxford University Press ISBN 19 421 832 © Oxford University Press 19 83 First published 19 83 Seventh impression ... (for Activity Books 3) 1 - Language Learning Cards B (for Activity Books 4-6) \\\ , -/ 0\ \ If /1 Oxford University Press ISBN 0-19-421 832 '780 \ •1 \1 21 - ...
 • 36
 • 341
 • 5

101 helpful hints for ielts part 3

101 helpful hints for ielts part 3
... 101 Helpful Hints for IELTS SCAN THE READING PASSAGE Scanning is the method to use when you need to search a page quickly for information that you require You may be looking for the general ... keyword/phrase, search for the next instance, and repeat the process Continue until the answer is found D Look at Question 15 in Reading Test One: 35 101 Helpful Hints for IELTS A quick scan of ... finding all you need to know to answer the question (See also Reading Hint 56.) 39 101 Helpful Hints for IELTS LOOK FOR PATTERNS OF WORDS AND PHRASES Finding the answers to questions in the Reading...
 • 15
 • 283
 • 0

Tài liệu ESSAY OUTLINE ( FOR IELTS ) TOPIC 3-1 doc

Tài liệu ESSAY OUTLINE ( FOR IELTS ) TOPIC 3-1 doc
... requirement toward new job – seekers? - Need global skills: foreign language, computer skill - Ability for teamworking - Technique for applying for a job: dynamic, interview skill - Ability to earn ... this idea? 11 Some people prefer to work for themselves or own a business Others prefer to work for an employer Would you rather be selfemployed, work for someone else, or own a business? Use ... the workforce The world of work is changing quickly: • today: - people often have the same job for 30 or 40 years - Most people retire at 60 or 65 - The working week is or hours per day for or...
 • 12
 • 423
 • 4

Tài liệu ESSAY OUTLINE ( FOR IELTS ) TOPIC 3-2 pptx

Tài liệu ESSAY OUTLINE ( FOR IELTS ) TOPIC 3-2 pptx
... Some people want a center for business research Other people want a center for research in agriculture (farming) Which of these two kinds of research centers you recommend for your country? Use specific ... means of electronic information transmission - Businessmen would get richer For the rest of the country’s people, there might be little obvious benefit What can research center for agriculture bring? ... research center for business bring? - Improve a country’s economy in relation to other countries Why not approve business center? - Business practices in the US already serve as a model for many other...
 • 9
 • 359
 • 9

Tài liệu Cambridge Practice Tests for IELTS part 3 pptx

Tài liệu Cambridge Practice Tests for IELTS part 3 pptx
... materials (33 ) of historic buildings 1970s beginning of (34 ) era metal and glass sophisticated techniques paraded 1980s Post-Modernism geometric forms (35 ) Practice Test Questions 36 -40 Reading ... other (30 ) Questions 31 and 32 Circle the TWO correct boxes Consumption of Australian bananas A Europe B Asia C New Zealand D Australia E Other 37 Practice Test SECTION Questions 33 -41 Questions ... Practice Test SECTION Questions 33 -41 Questions 33 -35 Circle the correct answer According to the first speaker: 33 The focus of the lecture series is on A B 34 organising work and study maintaining...
 • 15
 • 242
 • 0

Activity Book for Children - Book 3 pdf

Activity Book for Children - Book 3 pdf
... Activity Book for Children Activity Book for Children Activity Book for Children V Activity Book for Children Activity Book for Children Language Learning Cards A / (for Activity Books 3) 1 - ... Activity Books 3) 1 - Language Learning Cards B (for Activity Books 4-6 ) \\\ , -/ 0\ \ If /1 Oxford University Press ISBN 0-1 9-4 21 832 '780 \ •1 \1 21 - ... nnnn1004.1n1 11 n-n-•1nn••14 31 in —)P h J V > out abcdefghi 32 mnopqrstuvwxyz CF2 - • • z t[ ir L -o- t •2 •2 1 - X2 \A Z • I I II ••• 1, wt 1/ / / \\ ti /7 /e 1 /f ti V it I I - /// (1! \\\...
 • 36
 • 293
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: key words for ielts book 3 advancedkeywords for ielts book 3 advancedkey words for ielts collins cobuild pdfkey words for ielts pdf book grammar for ielts part 3key word for ielts starter collinsvocabulary for ielts part 3 action plan for ielts part 3check your english vocabulary for ielts book download202 useful exercises for ielts book audio202 useful exercises for ielts bookdownload check your vocabulary for ielts bookkey word for ielts202 useful exercises for ielts book downloadhow to prepare for ielts book free downloadbài tập tính coppa tham khảo khá hayKC BTCT UNG LUC TRUOC CANG SAU NHA NHIEU TANGPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCGia đình ông A, ông B mỗi người đều có quyền sử dụng thừa đất diện tích 100m2, ở giữa 2 phần đất của 2 gia đình là 1 thửa đất bỏ hoang có diện tích 100m2. Từ năm 1970 đến năm 1990, 2 gia đình sử dụng chung để trồng rau và khai thác, chăm sóc cùng nhau. ĐếSo sánh cơ sở kinh tế, xã hội, tư tưởng của nhà nước phong kiến Trung Quốc và Việt NamÁp dụng ngôn ngữ lập trình maude việc phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng và thời gian thựcCông nghệ ảo hóa máy chủCông nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyếnCông nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng card đồ họa trong diễn họa1Đánh giá hiệu quả của giải thuật di truyền giải bài toán cây khung truyền thông tối ưu với các kỹ thuật mã hóa câyGameguard hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền windows chống lại các hackerGiải thuật di truyền giải bài toán phủ đỉnh nhỏ nhấtHọc mối quan hệ trong trích rút thông tin tiếng việtKỹ thuật tìm kiếm dựa trên từ khóa trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngNghiên cứu các giải pháp xử lý nhiễu trong ảnh của thiết bị chẩn đoán ảnh cộng hưởng từ MRINghiên cứu chuẩn EPP và áp dụng vào các quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền tại trung tâm internet tại việt namNghiên cứu giải pháp hệ thống truyền dòng video qua kênh vệ tinh VSATNghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungNghiên cứu ứng dụng CPLD9500 thiết kế modul điều khiển vị tríNhận dạng kí tự viết tay bằng mạng neuron
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập