bài tập Word form Unit 1 3 Lop 8

Bài tập word form ôn thi vào lớp 10 THPT

Bài tập word form ôn thi vào lớp 10 THPT
... dangthanhhai@moet.edu.vn Exercise on wordformation 100 Many people still refuse to believe that smoking is ………… ( HARM ) 101 His performance in Hamlet was most ………………( IMPRESS ) 102 She received a lot of ... writes ……………… for Hoa Hoc Tro magazine ( POET ) 106 My sister is ………………of ants and bees ( TERROR ) 107 That rule is not …………………in this case ( APPLY ) 108 We have to keep our costs as small as possible ... and friends ( COURAGE ) 103 Using electricity is an …………….way of cooking Gas is much cheaper ( ECONOMY ) 104 He is quite an ……………person He plays a lot of sports ( ENERGY ) 105 Nga regularly writes...
 • 7
 • 802
 • 20

120 câu bài tập WORD FORM ôn vào lớp 10

120 câu bài tập WORD FORM ôn vào lớp 10
... 50.000đ/Tháng (Với không chuyên) 100 .000đ/Tháng (Với chuyên) (Nộp thẻ cào Viettel) học theo hình thức online Tham gia lớp học bạn dạy cấp tốc chuyên đề ôn thi vào lớp 10 THPT cung cấp tập, đề thi thử ... an _ day ENJOY 10 He _ answered these questions EXACT THE END! ( CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!( Chú ý Hiện đồng nghiệp có lớp luyện thi vào 10 môn tiếng Anh môn Toán (Chuyên + Không chuyên) với học ... made careful _ for the demonstration PREPARE 10 We all looked _ after the summer holiday HEALTH WORD FORM I find that this magazine is very _ INFORM It was an _ day ENJOY Thanks to television,...
 • 7
 • 9,600
 • 637

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eric (hasn’t met / haven’t met / hadn’t met ... / off / on / in) at am My birthday is (of / off / on / in) March 22 nd They lived (of / off / on / in) USA (of / off / on / in) 20 00 Tom wasn’t contented (for / with / about / from) his family ... play) football I was excited about (to take / taking) a nap It is not easy (learning / to learn) English He locked the door and he remembers (locking / to lock) it carefully David spent much time...
 • 2
 • 222
 • 21

Bài tập bổ trợ Unit 1 tiếng Anh lớp 9

Bài tập bổ trợ Unit 1 tiếng Anh lớp 9
... eating eat walk speaking dancing EXERCISE 10 talk sitting up sleeping VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí eating getting up EXERCISE 11 Mai’s father used to drink too much wine ... course I’d like it to stop raining It’s a pity you didn’t ask her how to open the box EXERCISE 19 Rewrite the following using a WISH construction Vi ết lại câu sau cách sử dụng câu với WISH I’m ... to ………… (eat) Vietnamese food now She finally got accustomed to …………… (get up) early EXERCISE 11 Arrange the words given into a full sentences Sắp xếp từ cho sẵn thành câu đầy đủ Mai’s father...
 • 11
 • 67
 • 0

Bài kiểm tra 45'' unit 1-2 lớp 11CTC

Bài kiểm tra 45'' unit 1-2 lớp 11CTC
... _in terruptions from the audience A constant B forever C eroded D everlasting 25 They used a transport plane to carry food and medical for the flood victims A equipments B sources C tablets...
 • 8
 • 609
 • 15

Bai tap Word form

Bai tap Word form
... admitted) into the sickroom She is one of the greatest (perform, performer, performance performing) to appear in this theatre The (perform) .she gave last night was marvellous she received a lot ... admittance) into the sickroom She is one of the greatest (perform, performance, performer, performing) to appear in this theatre The (perform) .she gave last night was marvellous she received a ... uncomfortably ) Always read a label on a product, it can give you some useful ( inform, information, informer, informative ) It is a nice shop and the assistants are all polite and very ( help,...
 • 16
 • 10,632
 • 266

Bài tập word form

Bài tập word form
...
 • 3
 • 12,582
 • 1,497

bai tap English 9-Unit 1

bai tap English 9-Unit 1
... language of instruction in (11 ) secondary schools, (12 ) -some students may continue (13 ) in Chinese or Tamil And English (14 ) - a compulsory second (15 ) - A country B capital ... people 10 A pupil B student C citizen D school 11 A all B little C much D more 12 A however B although C despite D but 13 A helping B doing C learning D working 14 A are B was C were D is 15 A ... She went out saying a word What you often - the weekends? 10 She was born - September 15 th E9 U1 (11 ) EXERCISES By La Quoc Thai I Choose A, B , C or D to complete the following...
 • 9
 • 569
 • 2

BAI TAP WORD FORM 11

BAI TAP WORD FORM 11
... WORD FORM 1.2(KEY) SUPPLY THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN BRACKETS: When Jack’s father passed away in an accident , his ... rich to the poor in the campaign called Poverty _ ERADICATION WORD FORM 2.2 (key) GIVE THE CORRECT FORM OF THE GIVEN WORDS TO COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES: One of the most important ... the most important thing was the we had from the competition ENJOYMENT WORD FORM 2.2 GIVE THE CORRECT FORM OF THE GIVEN WORDS TO COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES: One of the most important qualities...
 • 6
 • 6,360
 • 580

Bài tập theo từng Unit (1-16) CTC rất hay

Bài tập theo từng Unit (1-16) CTC rất hay
... drawing look: Oliver _a picture The calculator is broken Someone _ the calculator United are the winners United _ the game There's no more wine in the bottle We _ all the Wine The floor ... _ a always wears jeans.b often wears jeans c sometimes wears jeans d usually wears jeans UNIT SCHOOL TALKS I Pick out the word that has the italicized letter pronounced /∧/ or /n:/ marvelous ... visit it some time A: Tom seems to enjoy watching football matches B: Yes, he loves Manchester United play A: Do you think they'll approve the plan? B: Yes, I'm quite sure they'll decide it...
 • 166
 • 884
 • 13

bai tap word form

bai tap word form
... prepare b) prepared c) preparation d) preparatory 56 Motion picture is one of the most popular forms of ……………………… a) entertain b) entertaining c) entertainment d) none are correct 57 The children...
 • 3
 • 1,289
 • 101

LÝ THUYẾT ÔN TẬP ANH 6 (UNIT 1-3)

LÝ THUYẾT ÔN TẬP ANH 6 (UNIT 1-3)
... bạn không?) Để trả lời ta dùng : Yes :Vâng, Phải No: Không 19 Is this your class ? (Có phải lớp bạn không?) 20 No, that’s my class (Không, lớp mình) Lưu ý: Danh từ số (Singular noun) dạng danh ... ta dùng Are + these / those + noun (số nhiều) ? 26 Are those your pen? (Có phải bút mực bạn không?) Lưu ý: Danh từ số nhiều (plural noun) dạng danh từ nói đến từ người/hai vật trở lên Hỏi đồ vật: ... nhiều) CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ SỐ NHIỀU: a Số nhiều danh từ thường thành lập cách thêm s vào cuối danh từ số A lamp -> lamps (những đèn) A door -> doors (những cửa vào) b Danh từ tận x, ch, sh,...
 • 10
 • 798
 • 74

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tieng anh unit 1 2 lop 8bài tập tiếng anh unit 1 2 lớp 11viet bai tap lam van so 1 cua lop 8bài tập word form lớp 8 unit 9bai tap tieng anh unit 1 2 3 lop 9bài tập word form lop 10 unit 9 10 11bài tập word form lớp 12bài tập word form lớp 11bài tập word form lớp 8bài tập word form lớp 10bài tập word form lớp 7bài tập word form lớp 9bài tập word form tiếng anh lớp 9các bài tập word form lớp 9bài tập word form lớp 9 có đáp ánXây dựng hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xeNghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác zeolit y và ứng dụng trong phản ứng cracking xúc tác lọc hóa dầuNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN GSCAN ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT XE TOYOTA INNOVA 2008Nghiên cứu tự động hóa quá trình thiết kế mô phỏng chóng chóng tàu thủy bằng công nghệ CADCAM.Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đầu vào đến quá trình tách dầu trong thiết bị lọc ly tâmTÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CẦN TRỤC CONTAINER GẮN TRÊN NỀN ĐÀN HỒI XEM CONTAINER LÀ VẬT RẮN CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNGSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN 7 2016 2017Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học trong lĩnh vực hóa môi trường và áp dụng tính toán đối với phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử xác định hàm lượng Đồng trong mẫu nướcÔn tập kĩ thuật lập trình CHướng dẫn debug trong DevCMÔI TRƯỜNG THẨM mỹ KIẾN TRÚC MADAGUOI CÔNG VIÊN THÂN núiSlide thảo luận môn Xã hội học đại cương_CƠ CẤU XÃ HỘIBài 20 đề tài ngày hội quê emBài 8 ăn, uống hàng ngàyPhép trừ trong phạm vi 4Phép trừ trong phạm vi 6GDNG LL tháng 3british food 7 powerpointBài giảng sinh học 7 thao giảng đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (5)london 1 from 10 parts powerpoint