Giáo án vật lí 8 kì 2

giáo án vật 8 I có tích hợp đầy đủ

giáo án vật Lí 8 kì I có tích hợp đầy đủ
... cách - Đ i diện bạn gi i tập lên bảng trình bày - u cầu đ i diện gi i, học sinh lên bảng HS lớp nhận trình bày gi i xét, góp ý hồn thiện GV Đánh giá kết gi i luận gi i Hoạt động 2: Gi i tập Tóm ... khơng nhau, chiều d i chặng S1, S2, S3, S n Th i gian ngư i 18 - Thảo luận nhóm gi i tập - Tiến hành gi i theo bước gi i tập vật lý + Đọc kỹ n i B i tập Gi i: Vận tốc trung bình ngư i qng đường ... vắng Tiết: 16 B i 12 SỰ N I Mục tiêu: a Về kiến thức: - Gi i thích vật n i, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu i u kiện vật - Gi i thích tượng thường gặp đ i sống b Về kĩ năng: - Vận dụng gi i thích...
 • 49
 • 38
 • 0

Giáo án Vật 8 (Đã sửa)

Giáo án Vật lí 8 (Đã sửa)
... với mặt đất 8cm2 Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất II - Đáp án biểu điểm Câu 1: 1- Chọn phơng án d cho điểm, phơng án d chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm 2- Chọn phơng án c cho điểm, ... án c cho điểm, phơng án c chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng 3- Chọn phơng án b cho điểm, phơng án b chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 ... lại tác dụng thẳng, chiều ngợc hai lực cân lên vật đứng yên 2/ Tác dụng hai lực cân lên vật chuyển động ? Dự đoán tác dụng hai lực cân a- Dự đoán lên vật chuyển động? GV: Cho nhóm học sinh làm thí...
 • 21
 • 400
 • 3

giáo án vật 8

giáo án vật lí 8
... cột sốlàm vật mốc đến vật mốc ta hiểu ngầm vật mốc Trái Đất vật gắn với Trái Đất -H/S trả lời: Khi vị trí vật so với vật ? Khi vật đợc coi chuyển động ? mốc thay đổi theo thời gian vật Chuyển ... đờng vật mốc - H/S : trả lời C3: Vật không thay đổi vị trí ? Tiếp tục cho học sinh thảo luận để trả lời vật khác chọn làm vật mốc C3 : Khi vật đợc coi đứng yên ? Tìm ví dụ vật đứng yên, rõ vật ... nớc tích băng thể tích vật a, Đo thể tích vật nặng thể - Hớng dẫn học sinh đánh dấu mực nơc V1 V2 tich phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (V1 mực nớc bình cha nhúng vật - Đánh dấu mực chất lỏng bình...
 • 35
 • 223
 • 0

GIÁO ÁN VÂT 8

GIÁO ÁN VÂT LÍ 8
... II/ Quán tính: 1.Nhận xét: *Khi có lực tác dụng vật thay đổi vận tốc đột ngột có quán tính 5’ 2.Vận dụng: -C6: Ngã phía sau có quán tính -C7: Ngã phía trước có quán tính Giáo án – vật *HĐ3: ... Chuẩn bò: -Lớp: hình 8. 2, 8. 7, 8. 8 SGK -Nhóm: bình trụ có đáy C lổ A, B bòt màng cao su mỏng, bình trụ có đóa D tách rời, bình thông nhau, bình chứa, chậu thuỷ tinh Giáo án – vật 21 III/ Hoạt động ... cọc, -C5; p1 = F1/S1 = 266.666,6 (N/m2) p2 = F2/S2 = 80 N/cm2 = 80 0.000 N/m2 -p1 > p2 : ôtô gây áp suất lớn nên dễ bò lún Giáo án – vật án thí nghiệm TH, P phụ thuộc vào F S -Chia nhóm HD cho...
 • 92
 • 227
 • 2

Giáo án Vật 8 cả năm

Giáo án Vật lí 8 cả năm
... quan hệ đến phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt nhiệt độ vật ? vật Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 48 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nhiệt độ cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt lớn ... 1.Hoạt động 1: Ổn đònh lớp : Bài cũ : Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 39 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nêu ví dụ chứng minh vật năng ;vật có động Động năng,thế vật phụ thuộc yếu tố nào? ĐVĐ SGK ... tốc khối lượng vật Hoạt động 4: Vận dụng Treo lên bảng hình 16.4 Lấy ví dụ vật vừa có Wt Wt thực tế Trả lời C9 Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 38 GIÁO ÁN VẬT LÍ Thảo luận,trao...
 • 70
 • 360
 • 4

Giáo án vật 8 (HQ)cực hay

Giáo án vật lí 8 (HQ)cực hay
... đẩy Q vật đứng yên có làm vân tốc vật thay đổi không? (không thay đổi) -Vậy vật chuyển động mà chòu tác dụng lực cân hai lực có làm vận (vận tốc không thay tốc vật thay đổi không? đổi vật chuyển ... Câu 9: Một vật xem .đối với vật mốc vò trí vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian Câu 10: Lực giữ cho vật đứng yên vật bò tác dụng lực khác Câu 11: hai lực đặt lên vật , cường ... Khi vật nổi, vật chìm, vật lơ III-Vận dụng: lửng? C6: - HS trả lời câu Điều kiện vật gì? hỏi củng cố Độ lớn lực đẩy Acsimet C7: ⋅ P > FA: vật vật nổi? chìm *Cho HS làm câu C6, C7, C8, C9 C8: P...
 • 51
 • 225
 • 0

Giao an Vat li 8

Giao an Vat li 8
... Thể tích phòng: V=4.6.3=72m3 + Khối lợng khí phòng: m=V.D=72.1,29=92 ,88 kg + Trọng lợng không khí phòng: P=10.m=10.92 ,88 =9 28, 8N */ Đối tợng: 3, Bài mới: Hoạt ... họcTorixenli.vàthí nghiệm ông ? Quan sát hình 9.5 , thảo luận trả lời câu C5, C6? HS:Hoạt động cá nhân II.Độ lớn áp suất khí - Nghe phần trình bày quyển: GV 1, Thí nghiệm Torixenli: (H8.5/SGK) - Quan ... T8 ) nghiệm, quan sát bảng 2.1 ( SGK) - C1: Cùng quãng đờng : s=60 m, chạy thời gian - Trả lời câu hỏi C1 chạy nhan C2 => Công thức: s = v.t - Thảo luận, thực tính toán theo yêu cầu - C2: An...
 • 102
 • 316
 • 0

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam
... có độ lớn không thay đổi Cá nhân tự đọc tài vấn đề có li n quan theo thời gian li u 2.b) GV yêu cầu học sinh đọc - Chuyển động không tài li u, trả lời câu chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay ... vận tốc S gian nhanh chuyển động V= t + So sánh độ dài đoạn V: Vận tốc đường chạy - Thông báo công thức S: Là quãng đường học sinh tính vận tốc đơn vò t: Thời gian đơn vò thời gian để hình - ... Jorixenli nghiệm Jorixenli Lưu ý học sinh cột thủy ngân ống - Trả lời C5,6,7 đứng cân độ cao 76cm phía ống chân không II- Độ lớn áp suất khí p suất khí áp suất cột thủy ngân ống Jorixenli người...
 • 87
 • 539
 • 2

Giấo án Vật 8 (HOT)

Giấo án Vật lí 8 (HOT)
... thống II- Độ lớn lực đẩy Acsimét vật mặt thoáng chất lỏng Khi vật mặt thoáng chất lỏng lực đẩy Acsimét F= d.V, V thể tích phần vật chìm chất lỏng thể tích vật giáo án vật lý Hoạt động 4: (5’) Vận ... ma sát trượt: sinh vật trượt bề mặt vật khác 2- Lực ma sát lăn: sinh vật lên bề mặt vật khác 3- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt vật bò tác dụng lực khác Hoạt động 3: ( 18 ) Tìm hiểu lợi ... soạn: …… / …… / giáo án vật lý Tiết 13 Ngày dạy: …… / …… / Bài 12 SỰ NỔI I- Mục tiêu: - Giải thích vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu điều kiện vật - Giải thích tượng vật thường gặp đời sống...
 • 87
 • 281
 • 1

giáo án vật 9 ki I rất hay

giáo án vật lí 9 ki I rất hay
... Biện pháp ngắt i n ngư i kh i biện pháp sử dụng tiết ki m i n nhà, công dụng tiết ki m i n năng, giúp tránh đượchiểm họa ? - Phần i n tiết ki m sử dụng để làm quốc gia ? - Nếu tiết ki m i n ... RÚT KINH NGHIỆM : 39 Tiết 22 TỔNG KẾT CHƯƠNG I : I N HỌC I. MỤC TIÊU: - Tự ôn tập tự ki m tra yêu cầu ki n thức kỹ toàn chương I - Vận dụng ki n thức kỹ để gi i tập chương I II CHUẨN BỊ: III.TỔ ... b) Gi i phần b c) Gi i phần c Hoạt động : Gi i (15 phút) M i Hs tự lực gi i phần tập a) Gi i phần a b) Gi i phần b c) Gi i phần c Hoạt động : Gi i (15 phút) M i Hs tự lực gi i phần tập a) Giải...
 • 77
 • 227
 • 0

giáo án vật 9 ki II rất hay

giáo án vật lí 9 ki II rất hay
... truyền tia sáng từ khơng khí sang nước ngược lại -Phân biệt tựơng khúc xạ ánh sáng với tượng phản xạ ánh sáng -Vận dụng ki n thức học để giải thích số tượng đơn giản đổi hướng tia sáng truyền ... - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? Nêu kết luận khúc xạ ánh sáng truyền từ khơng khí sang nước ngược lại - Khi góc tới tăng, góc khúc xạ có thay đổi khơng? Trình bày phương án TN để quan sát tượng ... tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh(d) ThËt hay ¶o? §Ỉc ®iĨm cđa ¶nh Cïng chiỊu hay Lín h¬n hay nhá ngỵc chiỊu so víi h¬n vËt? vËt? VËt ë rÊt xa thÊu kÝnh d > 2f f < d ...
 • 52
 • 233
 • 0

Giáo án Vật 8 trọn bộ

Giáo án Vật lí 8 trọn bộ
... + vËt sÏ l¬ lưng chÊt láng P == TRẦN THỊ CHI TRẦN THỊ CHI THCS Tr 8 Đònh THCS Trực Đònh8 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ... Đònh2 c tb GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 v v v AB v =5,56 m/s; (0,75đ) CD BC =20 ,83 m/s(0,75đ) ... Đònh7 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ?Lùc ®Èy Ac-si-met t¸c dơng lªn vËt nhóng chÊt láng cã...
 • 19
 • 220
 • 0

Giao an vat li 8 (HQ)cuc hay

Giao an vat li 8 (HQ)cuc hay
... ? A ) Quãng đường chuyển động dài hay ngắn B ) Tốc độ chuyển động nhanh haychậm C ) Thời gian chuyển động dài hay ngắn D ) Cho biết quãng đường , thời gian nhanh chậm chuyển động Câu 4: Trong ... năng: làm thí nghiệm, quan sát, giải thích tượng Thái độ: cẩn thận , tích cực hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: -Bình thông nhau, hình 8. 2; 8. 7; 8. 8 - Mỗi nhóm :dụng cụ TN H8.3; 8. 4( bình trụ có đáy C ... )h1 = d2h2 dh 10300. 18 h1 = = = 56mm d − d1 10300 − 700 h h h2 h B Ký dut cđa ban gi¸m hiƯu Nguyễn Hữu Quang THCS Hòa Thạch Vật lí - 45 - Tuần: 18 Ngày soạn: 18/ 12/ 08 Tiết 18: KI ỂM TRA HỌC KÌ...
 • 51
 • 144
 • 0

Giao an vat Li 8 (DT)

Giao an vat Li 8 (DT)
... (2) Để thực công 1J Dũng thời gian Theo phương án d Thời gian kéo An 50giây, thời gian kéo Dũng 60 giây Nếu xét đơn vị thời gian 1giây: An thực Giáo án Vật lí 8- Trần Nguyệt Vân-THCS Nguyễn Đức ... thực mà thời gian tốn nhiều người yếu => So sanh thời gian làm việc An Dũng thực công 1J => HS tự giải rút kết luận (t/hợp d đúng) -HS thời gian công thực lớn người khỏe Năm học 20 08- 2009 39 HUỐNG ... đổi Quan sát chuyển động quãng đường li n tiếp mà trục bánh xe ghi theo thời gian trục bánh xe lăn quãng đường lăn - Chuyển động không tronh khoảng thời sau khoảng chuyển động mà gian 3s li n...
 • 75
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp xác định chất hữu cơTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơPrescribing in Pregnancy, Fourth editionĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Half-Blood PrinceBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocLuật dạy nghề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt naLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYNâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYNâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020bài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập