Tài liệu về : “Đề kiểm tra 1 tiết chương II-Hóa 11(NC)

đề kiểm tra 1 tiết chương 3

đề kiểm tra 1 tiết chương 3
... 7 3 1 x y x y + = + = có nghiệm là: A. (1; -4) B. ( -1; 4) C. (1; 4) D. (4 ;1) . Phần tự luận(6đ) Câu 9: Giải và biện luận phơng trình: (m-2) 2 x-4=4x-m Câu 10 : a. 2 3 4x x = b. 2 8 11 15 3 1x ... tên:............................. kiểm tra (45) Lớp 10 b.... đề bài I. Phần trắc nghiệm khách quan(4đ). (Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu phơng án mà em cho là đúng). Câu1: Phơng trình 1 2 1x x x + = + có n ... 10 : a. 2 3 4x x = b. 2 8 11 15 3 1x x x = Câu 11 : Giải các hệ phơng trình sau: a. 2 ( 3) 5 2 9 x m y x my + + = + = b. 3 2 5 2 4 5 17 3 9 9 31 x y z x y z x y z + = + = + = Điểm...
 • 1
 • 747
 • 6

Đề kiểm tra 1 tiết chương HC

Đề kiểm tra 1 tiết chương HC
... thể tích 11 :15 . thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là : A. 25%; 75% B. 18 ,52%; 81, 48% C. 45%; 55% D. 28 ,13 %; 71, 87% Khởi tạo đáp án đề số : 0 01 01. ; - - - 06. - / - - 11 . - - - ~ 16 . - / ... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 (Học sinh làm ra giấy) Noäi dung ñeà soá : 0 01 Noäi dung ñeà soá : 0 01 1. Đốt cháy một hỗn hợp hydrocacbon ta thu ... 1 tác dụng với hidroclorua D. n-Butan tác dụng với Cl 2 , chiếu sáng, tỉ lệ 1: 1. 17 . Ở điều kiện thường, các hydrocacbon ở thể khí gồm : A. C 2 → C 10 B. C 1 → C 6 C. C 1 → C 5 D. C 1 → C 4 18 ....
 • 4
 • 288
 • 6

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3
... KIỂM TRA MỘT TIẾT (CHƯƠNG I) TOÁN 6 Đề B A- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4đ) Đánh dấu X vào câu trả lời đúng từ 1 - 4 Câu 1: Số tự nhiên a) Số tự nhiên nhỏ nhất là 1. b) Số tự nhiên lớn ... nhỏ nhất là 0. Câu 3: Cách viết nào được gọi là phân tích 12 0 ra thừa số nguyên tố: a) 12 0 = 2.3.4.5 b) 12 0 = 1. 8 .15 c) 12 0 = 2 3 .3.5 d) 12 0 = 2.60 Câu 4: Số 2340: a) Chỉ chia hết cho 2. b) Chỉ ... ........................................................................................................................................................................................................................ KIỂM TRA MỘT TIẾT (CHƯƠNG I) TOÁN 6 Đề A A- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4đ) Đánh dấu X vào câu trả lời đúng từ 3 - 6 Câu 1: ĐÚNG ? SAI ? a) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố...
 • 4
 • 310
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết chương II-Hóa 11(NC)

Đề kiểm tra 1 tiết chương II-Hóa 11(NC)
... của đề thi: 413 1[ 1] d... 2[ 1] a... 3[ 1] c... 4[ 1] a... 5[ 1] d... 6[ 1] d... 7[ 1] c... 8[ 1] b... 9[ 1] c... 10 [ 1] a... 11 [ 1] c... 12 [ 1] b... 13 [ 1] .... 14 [ 1] b... 15 [ 1] c... 16 [ 1] c... 17 [ 1] d... 18 [ ... 1] c... 4[ 1] b... 5[ 1] c... 6[ 1] d... 7[ 1] .... 8[ 1] c... 9[ 1] d... 10 [ 1] b... 11 [ 1] a... 12 [ 1] b... 13 [ 1] a... 14 [ 1] b... 15 [ 1] c... 16 [ 1] a... 17 [ 1] a... 18 [ 1] c... 19 [ 1] d... 20[ 1] d... 21[ 1] b... ... 8[ 1] b... 9[ 1] .... 10 [ 1] a... 11 [ 1] c... 12 [ 1] a... 13 [ 1] a... 14 [ 1] d... 15 [ 1] d... 16 [ 1] d... 17 [ 1] b... 18 [ 1] a... 19 [ 1] c... 20[ 1] b... 21[ 1] a... 22[ 1] b... 23[ 1] c... 24[ 1] a... 25[ 1] c......
 • 8
 • 2,549
 • 196

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản
... Cách tô đúng : 01 28 02 29 03 30 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : sinh hoc 11 §Ò sè : 2 01 28 02 29 03 30 ... cho gi¸m kh¶o) M«n : sinh hoc 11 §Ò sè : 2 01 28 02 29 03 30 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5 6 ... lá thứ: A. 13 B. 14 C. 12 D. 11 C©u 25 : Theo quang chu kì, cây ngày ngắn ra hoa trong điều kiện A. chiếu sáng nhiều hơn 12 giờ B. chiếu sáng ít hơn 12 giờ C. chiếu sáng nhiều hơn 18 giờ D. ngày...
 • 6
 • 1,458
 • 30

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương 3

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương 3
... cáo. 3. Ma trận đề Yêu cầu CSDL quan hệ Các thao tác với CSDL quan hệ Biết 1, 2, 10 , 11 3, 4, 5 Hiểu 6,7, 8, 9, Vận dụng 12 4. Đề : A. TRẮC NGHIỆM Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 1: Khai báo cấu ... KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) 1. Mục tiêu : Đánh giá kết quả học tập của học sinh về CSDL quan hệ, các thao tác với CSDL quan hệ. 2. Yêu cầu đề : HS nắm được: • Biết hai ... một hay nhiều báo cáo. B. TỰ LUẬN: Câu 11 (2 đ): Nêu các đặt trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ. Câu 12 (3 đ) Mã Số HS Họ Và Tên Giới tính TN0 01 Trần Văn An Nam XH002 Lê Thuý An Nữ...
 • 3
 • 185
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1
... sống với hiệu suất phản ứng 95% thì lượng CaCO 3 cần là: A. 10 tấn B. 9,5 tấn C. 10 ,526 tấn D. 11 1 ,11 tấn II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1. Có 3 lọ đựng chất bột màu trắng: Na 2 O, MgO, P 2 O 5 . ... = 1, 1 g/ml) đã dùng. d.Tính nồng độ mol của chất thu được sau phản ứng. Biết rằng thể tích dung dòch thay đổi không đáng kể. ----------HẾT---------- ĐỀ SỐ 4 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1. ... thể là:. A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất Câu 6. Khi nung 200 kg đá vôi chứa 10 % tạp chất. Nếu hiệu suất phản ứng chỉ đạt 90% thì lượng vôi sống thu được là: A. 10 0,8 g B. 10 0,8 kg C....
 • 6
 • 203
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2
... : 1. D [1] 2.A [1] 3.C [1] 4.D [1] 5.B [1] 6.C [1] 7.B [1] 8.D [1] 9.A [1] 10 .C [1] 11 .D [1] 12 .C [1] 13 .B [1] 14 .A [1] 15 .D [1] 16 .B [1] 17 .D [1] 18 .B [1] 19 .A [1] 20.A [1] 21. B [1] 22.A [1] 23.B [1] 24.D [1] 25.B [1] ... 21. B [1] 22.A [1] 23.B [1] 24.D [1] 25.B [1] 26. [1] 27.C [1] 28.C [1] 29.B [1] 30.C [1] 31. A [1] 32.C [1] 33.D [1] 34.C [1] 35.D [1] 36.C [1] 37.C [1] 38.C [1] 39.A [1] 40.D [1] ¤ Answer Key & Answer Sheet - Both ... thế định mức của chúng lần lợt là U 1 = 11 0 (V) và U 2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là: A) 1 4 R R 2 1 = B) 4 1 R R 2 1 = C) 1 2 R R 2 1 = D) 2 1 R R 2 1 = 24) Biểu thức nào sau đây là không...
 • 11
 • 438
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1,2 Đại số 10

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1,2 Đại số 10
... 5).Tọa độ của đỉnh C là : a) C( - 1; - 7) b) C(2; 2) c) C( - 3; - 5) d) C( 1; 7) Câu 5 : Cho bốn điểm A( 1; 1) , B(2; - 1) , C(4; 3) và D(3; 5) . Chọn mệnh đề đúng : a) Điểm G(2; 5/3) là trọng ... M(2; 3), N(0; - 4) và P( - 1; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB . Tọa độ đỉnh A của tam giác ABC là : a) A (1; 5) b) A( - 3; - 1) c)A( - 2; - 7) d) A( 1; - 10 ) . Câu 4 : Cho tam giác ... Hai véctơ (4;2)u = r và (8;3)v = r cùng phương . d) Hai véctơ (6;3)x = r và (2 ;1) y = ur ngược hướng . Câu 2 :Cho A (1; 1) , B(-2; -2) và C(7, 7) . Khẳng định nào đúng : a) G(2; 2) là trọng tâm tam...
 • 1
 • 326
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP