Quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài về Kiểm toán Nhà nước

Quy định của pháp luật việt nam pháp luật nước ngoài về kiểm toán nhà nước

Quy định của pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài về kiểm toán nhà nước
... giai on 2001-2010, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà n-ớc, Viện nghiên cứu Nhà n-ớc Pháp luật 14 GS - TS Nguyễn Quang Quynh (1998), Lý thuyết kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Kim toỏn Nh nc (2008), ... viờn nh nc V Thm quyn b nhim, nhim KTVNN: iu 28, Lut KTNN quy nh vic b nhim, nhim KTV, KTV Tng KTNN quyt nh theo quy nh ca phỏp lut Vic b nhim, nhim KTV cao cp UBTVQH quyt nh theo quy nh ca phỏp ... cỏc bn hng dn thi hnh, Nxb Nụng nghip, H Ni 14 16 Kiểm toán Nhà n-ớc (2003), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng chiến l-ợc phát triển Kiểm toán Nhà n-ớc giai đoạn 2001-2010, Đề tài nghiên cứu khoa...
 • 17
 • 209
 • 0

Quy định của pháp luật Việt Nam pháp luật nước ngoài về kiểm toán nhà nước

Quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài về kiểm toán nhà nước
... nghiên cứu: Đế tài nghiên cứu vế quy định ca pháp luật Việt Nam nưỡc giỡi vế Kiểm toán Nhà nưỡc (bao gm hin phỏp v lut) Phương pháp nghiên cứu Luận văn sụ dúng phương pháp vật biện chứng vật lịch ... nội dung bản, giải pháp lộ trình thữc chiến l-ợc Kiểm toán Nhà n-ỡc giai đoạn 2001 2010 có sở khoa học, phù hợp vỡi thữc tiễn hoạt động ca Kiểm toán Nhà n-ỡc điếu kiện Việt Nam phù hợp vỡi thông ... phát triển Kiểm toán Nhà n-ỡc giai đoạn 2001 2010 Đánh giá quan điểm lịch sụ vế thữc trạng, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vú, quy n hạn, mô hình tổ chức hoạt động ca Kiểm toán Nhà n-ỡc; phân...
 • 103
 • 202
 • 0

Các quy định của WTO vào Việt Nam về việc áp dụng các biện pháp hạn chế định lượng potx

Các quy định của WTO vào Việt Nam về việc áp dụng các biện pháp hạn chế định lượng potx
... CÁC QUY ĐỊNH CỦA WTO VÀ VIỆT NAM VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG  I/ Cấm nhập  II/ Hạn ngạch hạn ngạch thuế quan  III/ Giấy phép ...  25 4.Cam kết Việt Nam Việt Nam không áp dụng lại hạn chế định lượng hàng nhập biện pháp phi thuế quan khác hạn ngạch,cấm ,các yêu cầu phê duyệt trước ,các yêu cầu cấp phép hạn chế khác có tác ... xin cấp GP, quan hành cấp GP, hàng hoá cần có GP 45 Quy định Việt Nam áp dụng biện pháp GPNK  5.1 Việt Nam áp dụng biện pháp GPNK - Ở Việt Nam, GPNK chuyến bãi bỏ theo NĐ89/CP ngày 15/12/1995,...
 • 49
 • 269
 • 0

Những quy định của WTO vào Việt Nam về kiểm dịch động thực vật

Những quy định của WTO vào Việt Nam về kiểm dịch động thực vật
... III .Thực kiểm dịch động thực vật • • Việt Nam 1.Các quy định Việt Nam kiểm dịch động thực vật Thực trạng công tác kiểm dịch động thực vật hoạt động xuất nhập Việt Nam • 1.Các quy định Việt Nam kiểm ... I .Quy định WTO kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS /WTO) II.Các cam kết Việt Nam III .Thực kiểm dịch động thực vật Việt Nam IV.Một số rào cản kiểm dịch động thực vật số thị trường trọng điểm Việt ... kiểm dịch • • • động thực vật 1.1.Danh mục đối tượng kiểm dịch động thực vật 1.2.Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch động thực vật 1.3 .Quy trình, thủ tục kiểm dịch 1.1.Danh mục đối tượng kiểm dịch...
 • 100
 • 203
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Các quy định của Bộ luật lao động về công đoàn vai trò đại diện tập thể lao động - thực trạng kiến nghị " potx

Tài liệu Báo cáo
... 9/2009 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định Bộ luật lao động công đoàn hoạt động đại diện tập thể lao động 3.1 Về thành lập hoạt động tổ chức công đoàn Thứ nhất, nên loại bỏ quy định Điều 153 ... định cụ thể quy n tổ chức công đoàn lĩnh vực khác lao động có liên quan trực tiếp đến quy n lợi ích tập thể lao động §¹i diÖn lao ®éng 2.1 Đại diện tập thể lao động việc kí kết thoả ước tập thể ... xem xét xử lí kỉ luật lao động thuộc quy n tự NSDLĐ 2.3 Đại diện tập thể lao động việc giải tranh chấp lao động đình công Đảm bảo nguyên tắc "có tham gia đại diện công đoàn đại diện NSDLĐ trình...
 • 9
 • 249
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công giải quyết đình công " pptx

Tài liệu Báo cáo
... riờng nc ta ngy cng phỏt trin, tho c lao ng th ngnh ang c thớ im kớ kt v a vo thc hin lm cho khỏi nim "tp th lao ng", "tranh chp lao ng th", " nh cụng" nc ta nhanh chúng tr nờn lc hu 54 so ... 57 Tranh chấp lao động đình công - Th hai, v th tc yờu cu to ỏn gii quyt ỡnh cụng: Cựng vi vic xem xột li quy nh v ngi cú quyn yờu cu to ỏn gii quyt ỡnh cụng thỡ cng cn xem xột li quy nh v th tc ... lut v ỡnh cụng nc ta hin Bi vỡ, quy nh ny liờn quan n hng lot quan trng v quyn ỡnh cụng tạp chí luật học số 9/2009 Tranh chấp lao động đình công ca NL: Thi im cú quyn ỡnh cụng, phm vi tin hnh...
 • 8
 • 230
 • 0

Tài liệu Những quy định của WTO vào Việt Nam về kiểm dịch động thực vật pot

Tài liệu Những quy định của WTO vào Việt Nam về kiểm dịch động thực vật pot
... III .Thực kiểm dịch động thực vật Việt Nam • 1.Các quy định Việt Nam kiểm dịch động thực vật Thực trạng công tác kiểm dịch động thực vật hoạt động xuất nhập Việt Nam • 1.Các quy định Việt Nam kiểm ... I .Quy định WTO kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS /WTO) II.Các cam kết Việt Nam III .Thực kiểm dịch động thực vật Việt Nam IV.Một số rào cản kiểm dịch động thực vật số thị trường trọng điểm Việt ... kiểm dịch động thực vật • 1.1.Danh mục đối tượng kiểm dịch động thực vật • 1.2.Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch động thực vật • 1.3 .Quy trình, thủ tục kiểm dịch 1.1.Danh mục đối tượng kiểm dịch...
 • 100
 • 159
 • 0

sự điều chỉnh lãi suất ở các nhtm theo quy định của nhnn ở việt nam từ 2010 đến nay

sự điều chỉnh lãi suất ở các nhtm theo quy định của nhnn ở việt nam từ 2010 đến nay
... suất sàn ,lãi suất trần :là lãi suất NHTM quy định nghiệp vụ huy động vốn cho vay sở lãi suất NHTW quy định lãi suất lãi suất NHTW công bố làm sở cho NHTM tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh ... làm thay đổi lãi suất thị trờng thứ cấp Phần II: Thực trạng điều chỉnh lãi suất NHTM theo quy định NHTW từ năm 2010 đến I-Thực trạng lãi suất Việt nam 1.Sơ lợc điều hành cải tiến lãi suất -Trớc ... dụng lãi suất trần,vừa áp dụng lãi suất thoả thuận -Từ 1/1/1996: thời kỳ áp dụng lãi suất trần -Từ7 /2000: bớc tiến việc hình thành lãi suất 2.Thực trạng lãi suất Việt nam Lãi suất Việt nam lãi suất...
 • 23
 • 218
 • 0

Tiểu luận môn định giá đất PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM 1 SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC

Tiểu luận môn định giá đất PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM VÀ 1 SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC
... trình bày phương pháp so sánh trực tiếp định giá đất Việt Nam II.NỘI DUNG 2 .1 Khái quát phương pháp so sánh trực tiếp a Định nghĩa phương pháp so sánh trực tiếp Phương pháp so sánh trực tiếp, gọi ... pháp so sánh gián tiếp Phương pháp so sánh trực tiếp trực tiếp đánh giá khác biệt đất chờ định giá với đất mẫu so sánh, xác định hệ số hiệu chỉnh so sánh Như lấy số điều kiện phần tử đất chờ định ... tử mẫu so sánh nhỏ 10 0% Phương pháp so sánh gián tiếp, phương pháp thông qua so sánh đất tiêu chuẩn (thửa đất) với đất chờ định giá đất mẫu so sánh để lập nên quan hệ so sánh đất chờ định giá với...
 • 21
 • 634
 • 1

Phương pháp so sánh trực tiếp trong định giá đất ở Việt Nam một số nước trong khu vực

Phương pháp so sánh trực tiếp trong định giá đất ở Việt Nam và một số nước trong khu vực
... để so sánh Về phương thức so sánh phần tử nhân tố, dùng phương pháp so sánh trực tiếp, dùng phương pháp so sánh gián tiếp Phương pháp so sánh trực tiếp trực tiếp đánh giá khác biệt đất chờ định ... triệu 19 B PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ VIỆT NAM I Các thông tư, nghị định quy định phương pháp so sánh trực tiếp Việt Nam - Nghị định 188/2004/NĐ-CP ... x E Trong đó: PB giá đất mẫu so sánh Chỉ số tình bình thường A= Chỉ số tình đất mẫu so sánh Chỉ số giá đất kỳ định giá đất chờ định giá B= Chỉ số giá đất kỳ giao dịch đất mẫu so sánh Chỉ số điều...
 • 28
 • 685
 • 0

Phương pháp so sánh trực tiếp trong định giá đất ở Việt Nam một số nước trong khu vực

Phương pháp so sánh trực tiếp trong định giá đất ở Việt Nam và một số nước trong khu vực
... 4: Xác định mức giá cuối đất • - Quy định chung khu vực: PP lấy bình quân Lấy số trung gian số chiếm đa số số nhiều giá chuẩn so sánh • Quy định Việt Nam: Lấy số bình quân mức giá 3-5 đất The ... I.Thông tư, nghị định quy định pp so sánh trực tiếp Việt Nam - Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất - Thông tư 145/2007/TT-BTC ... hành Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất - Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP...
 • 13
 • 276
 • 0

Thừa kế thế vị hoàn thiện quy định của Bộ Luật Dân Sự về thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị và và hoàn thiện quy định của Bộ Luật Dân Sự về thừa kế thế vị
... Ngoài quy định số điều luật Điều 676, 678 II THỪA KẾ THẾ VỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ Khái niệm chung thừa kế vị Thừa kế vị nội dumng quan trọng thừa kế Để giải thỏa đáng quy n ... 12 III MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DÂN SỰ VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ Việc xét xử vụ án thừa kế công việc khó khăn phức ... thừa kế thừa kế vị nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo quy n nghĩa vụ người thừa kế Khái niệm quy n thừa kế quy định pháp luật quy n thừa kế 2.1 Khái niệm quy n thừa kế Theo nghĩa rộng quy n thừa...
 • 21
 • 198
 • 0

Quy định của bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông

Quy định của bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông
... hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực công nghệ thông tin luôn tuân thủ quy định luật hình Việt Nam QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- VIỄN THÔNG Tr.2 ... làm công việc định từ năm đến năm năm QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- VIỄN THÔNG Tr.23 CHƯƠNG MỘT SỐ VỤ ÁN VỀ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ ... tội phạm hóa số hành vi thành tội độc lập QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- VIỄN THÔNG Tr.7 Bộ luật sửa đổi, bổ sung bổ sung thêm tội lĩnh vực công...
 • 32
 • 360
 • 1

Thừa kế kế vị hoàn thiện quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế kế vị

Thừa kế kế vị và hoàn thiện quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế kế vị
... nuôi thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 676 Điều 677 Bộ luật này” 2.3 Thừa kế vị riêng, cha dượng, mẹ kế Quy định thừa kế vị riêng cha dượng, mẹ kế ghi nhận Điều 27 Pháp lệnh thừa kế ... thừa kế, trình tự điều kiện thừa kế pháp luật quy định Điều 676 BLDS 2005 quy định người thừa kế theo pháp luật xếp thành hàng thừa kế định, quy định quan hệ thừa kế riêng, cha dượng, mẹ kế mà ... di sản thừa kế Trên sở xác định diện thừa kế, pháp luật quy định người hưởng di sản thừa kế người chết xếp theo thứ tự hàng thừa kế từ hàng thừa kế thứ đến hàng thừa kế thứ ba người thừa kế hàng...
 • 21
 • 121
 • 0

Thảo luận nhóm an toàn hóa trình mô tả các QUY ĐỊNH của CHÍNH PHỦ VIỆT NAM về AN TOÀN hóa CHẤT

Thảo luận nhóm an toàn hóa trình mô tả các QUY ĐỊNH của CHÍNH PHỦ VIỆT NAM về AN TOÀN hóa CHẤT
... 2005 an toàn hóa chất Điều 11: Đảm bảo an toàn hoá chất từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Điều 12: Khoảng cách an toàn Điều 13: Điều kiện để sở hoạt động hóa chất Điều 14: Nghĩa vụ sở hoạt động hóa chất ... nhập hóa chất nguy hiểm Điều 21: An toàn hóa chất phòng thí ngiệm Điều 22: Đình tạm thời hoạt động hóa chất nguy hiểm Nghĩa vụ quy n hạn người lao động công tác bảo hộ lao động dược quy định ... nhựa đường II Các Biện Pháp Ngăn Ngừa Và Hạn Chế Các Yêu Tố Độc Hại Trong CNHC: II.1 Các Biện Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ: + Thay hóa chất độc hóa chất độc thay hóa chất dễ cháy nổ hóa chất khó cháy...
 • 19
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồng và thực tiễn áp dụngthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật hình sự về xóa án tích trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu giai đoạn 2005 2012 và một số kiến nghịthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật hình sự về xóa án tích và một số kiến nghịcác giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của bộ luật hình sự về tình thế cấp thiếtsự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự về các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự của con ngườiquy định của bộ luật dân sự về hợp đồngquy định của bộ luật dân sự về ủy quyềnthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồng tại cơ quan thực tậpđề tài thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngđề tài thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sựự về hợp đồngchuyên đề thực tập tốt nghiệp thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngbáo cáo thực tập tốt nghiệm thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồng tại cơ cuan nơi thực tâpnhững kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự về các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự của con ngườiPhát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ của viễn thông tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCNgôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcKể chuyện Bác Hồ, câu chuyện: Bác đến thăm các cháu thiếu nhi mồ côi ở Trại Kim đồngTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Bài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Bê tông asphalt thiết kế thành phầnNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiGuide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập