Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính trong chăn nuôi gia súc và đề xuất giải pháp quản lý

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm khí nhà kính trong chăn nuôi gia súc đề xuất giải pháp quản

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính trong chăn nuôi gia súc và đề xuất giải pháp quản lý
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN ======= DNG TH HNG NGHIÊN CứU XÂY DựNG Hệ THốNG KIểM KHí NHà KíNH TRONG CHĂN NUÔI GIA SúC Đề XUấT GIảI PHáP QUảN Chuyờn ngnh : Khoa ... tr c quc gia (Bng s mc nh ca trng quc gia cõn bng nng IPCC v s liu i vi nhiờn lng) c trng quc gia liu rn S liu thng kờ quc gia Hu ht dựng Bc 1, vi trng hp dựng Bc S liu thng kờ quc gia, s liu ... quy trỡnh thu thp v x s liu kim kờ KNK lnh vc chn nuụi gia sỳc hin ti nờn c s dng cho h thng Kim kờ quc gia KNK thi gian ti c a trung ch yu v khớa cnh lu tr v tớnh phỏp ca s liu hot ng...
 • 89
 • 65
 • 0

Nghiên cứu mô phỏng hệ thống tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp

Nghiên cứu mô phỏng hệ thống tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp
... 4000 4000 4000 4000 Số máy bơm 3 4 24 Luu vực tiêu (ha) Các tuyến kênh tiêu Lúa, mầu K .tiêu Cổ Đô -Vạn Thắng (cấp1 ); Kênh tiêu Trung - Phú Đông Kênh tiêu nhánh Phú Cờng Trn Tun Thch Lp: CH17Q2 ... t nhit i gõy Lng ma mt ngy ln nht ó quan trc c ti cỏc trm Ba Vỡ: X1 max = 232,6 mm 18-VI-1986 - Sn Tõy X1 max = 283,2 mm 10-XI-1984 - Ba Vỡ P P R P R P R R Bng 1.7 Tng lng ma cỏc nm n v: mm Nm ... A - Ngun lao ng 1- S ngi tui lao ng Cú kh nng lao ng Mt kh nng lao ng 2- S ngi ngoi tui lao ng thc t Trờn tui lao ng Di tui lao ng B- Phõn phi ngun lao ng 1- Lao ng lm vic cỏc ngnh KTQD 2-...
 • 128
 • 382
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng nhánh 1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng  nhánh 1
... Thị Hoàng Lan Hà Nội - 11 /2 010 MỤC LỤC Chương NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG SINH TRẮC VÀ AN NINH SINH TRẮC HỌC 1. 1.Khảo sát giải pháp an ninh thông tin dựa sinh trắc sử dụng hệ thống bảo ... .8 1. 1 .1. Khái niệm đặc điểm sinh trắc học 10 1. 1.2.Các loại sinh trắc học sử dụng hệ thống an ninh 12 1. 1.3.Ưu nhược điểm hệ thống xác thực/nhận dạng dựa sinh trắc 20 1. 1.4.Ứng dụng ... Các hệ thống sinh trắc học hệ thống sử dụng sinh trắc học để nhận dạng người Dựa vào ngữ cảnh ứng dụng, ta thiết kế thiết kế hệ thống sinh trắc học dạng hệ thẩm định xác thực sinh trắc học hay hệ...
 • 241
 • 75
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng nhánh 2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng  nhánh 2
... 26 5 LỜI GIỚI THIỆU Nhánh hai đề tài KC.01.11/06-10 có nhiệm vụ: Nghiên cứu công nghệ nhúng, lập trình nhúng kỹ thuật tích hợp sinh trắc học dùng hệ thống an ninh, bảo mật thông tin dựa sinh trắc ... Hoàng Lan Hà Nội - 11 /20 10 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ .4 DANH MỤC BẢNG .8 Chương KHẢO SÁT CÁC CÔNG NGHỆ NHÚNG SINH TRẮC HỌC 11 1.1 Các công nghệ nhúng sử dụng sinh trắc học ... sinh trắc học Các dấu hiệu sinh trắc học người đa dạng, phương pháp ghi nhận xử lý đặc điểm sinh trắc học khác Phần trình bày công nghệ sinh trắc học thông dụng giới 1.1.1 Hệ thống quét an ninh...
 • 276
 • 62
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng nhánh 3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng  nhánh 3
... danh ca tin trỡnh (Process ID PID) iu kin: - nh danh phi l nht, khụng th cú mt nh danh cho ngi v mt ngi khụng th cú hai nh danh - Khụng c dựng nh danh xỏc nh v trớ hay tm quan trng ca ngi dựng ... s c sinh da s kin hoc da trờn khong thi gian khụng xỏc nh Chng hn nh, khong thi gian sinh mt khu da trờn giỏ tr m b sinh s ngu nhiờn to hay thi gian m gúi tin n, hay khong thi gian m ngi dựng ... s dng thụng tin ca ngi dựng (t mt khu liờn quan n cỏc thụng tin cỏ nhõn s thớch, ngy sinh, quờ quỏn) hay l b tin tc tn cụng trờn ng truyn hay trc tip vo h thng lu tr thụng tin ngi dựng ca ngõn...
 • 169
 • 53
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng nhánh 4

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát trung cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng  nhánh 4
... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Bách khoa HN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.01/06-10 BÁO CÁO NHÁNH KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm ... cứu xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập mạng an ninh thông tin dựa sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng Mã số đề tài: KC.01.11/06-10 Cơ quan chủ trì đề tài: Đại học Bách khoa Hà Nội Chủ nhiệm ... công nghệ thông tin lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng Trong hệ thống thông tin ngân hàng, tài tiền tệ, bảo mật giữ vai trò quan trọng hệ thống thông tin liên quan trực tiếp đến tồn hệ thống...
 • 239
 • 48
 • 0

nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hoá tối ưu cho công nghệ chế biến bảo quản nông sản

nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hoá tối ưu cho công nghệ chế biến và bảo quản nông sản
... bảo quản Bảo quản Máy vò Máy vò n To To Máy Sàng Lên men RH To RH Hệ thống tự động chọn quy trình chế biến tối u theo thông số đầu vào yêu cầu chất lợng RH Sấy Có thể đặt thông số công nghệ cho ... 38 Hệ thống tự động hóa tối u trình chế biến bảo quản chè đen Quy trình chế biến chè đen Tổng công ty chè việt nam ( Phơng pháp OTD ) Nguyên liệu đầu vào Héo chè PC Các công ty khác Vò chè Công ... Máy RH Máy n Đóng Gói ĐK Kho bảo quản To RH Hệ thống tự động chọn quy trình chế biến tối u theo thông số đầu vào yêu cầu chất lợng Có thể đặt thông số công nghệ cho công đoạn Từ trung tâm điều...
 • 144
 • 242
 • 4

Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng ngôn ngữ XML

Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng và ngôn ngữ XML
... học Nhu cầu có hệ thống trợ giúp lập giảng cho giảng viên, giáo viên cần thiết chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng Hệ thống Trợ giúp Lập giảng theo Công nghệ Hớng đối tợng Ngôn ngữ XML để làm luận ... vi chức hệ thống cần nghiên cứu cách liệt kê chức mà hệ thống phải thực hiện, mối quan hệ với môi trờng (các hệ thống khác tồn ngời tơng tác với hệ thống) thông qua việc sử dụng chức hệ thống Sau ... mềm hớng đối tợng Hớng đối tợng thuật ngữ thông dụng công nghiệp phần mềm Phơng pháp tiếp cận hớng đối tợng phơng pháp tiếp cận để phát triển hệ thống phần mềm Hệ thống đợc xây dựng sở đối tợng...
 • 97
 • 213
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu biến động tài nguyên nước ở tỉnh Bình Định đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ml Nguyên nhân gi ng nư c g n nhà v sinh hay chu ng tr i gia súc [3, 4] D báo bi n ñ ng tài nguyên nư c t nh Bình ð nh ñ n năm 2015 ñ xu t gi i pháp qu n lý, s d ng 4.1 M t s d báo bi n ñ ng tài ... c v tài nguyên nư c vào gi ng d y h th ng giáo d c qu c dân… 20 K t lu n Qua nghiên c u hi n tr ng bi n ñ ng tài nguyên nư c c a t nh Bình ð nh, bư c ñ u có th rút m t s k t lu n sau: - Bình ... ý th c b o v ngu n nư c TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n T n Hương, ð c ñi m Khí h u - Th y văn t nh Bình ð nh, Báo cáo t ng k t ñ tài nghiên c u Khoa h c Công ngh t nh Bình ð nh, 2004 [2] Nguy...
 • 10
 • 264
 • 1

nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật học một số loài rau rừng đề xuất giải pháp quản sử dụng

nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật học một số loài rau rừng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng
... triển bền vững loài rau rừng việc Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học số loài rau rừng đề xuất giải pháp quản sử dụng công việc cần thiết cấp bách Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ... bảo tồn quản, quản sử dụng bền vững loại rau rừng có giá trị 3.2 Phạm vi đối tƣợng Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh vật học, kinh nghiệm truyền thống quản sử dụng loại rau: rau Sắng (Meliantha ... thống quản lý, sử dụng loài rau 3.3.5.1 Kinh nghiệm thu hái, sử dụng 3.3.5.2 Kinh nghiệm chế biến bảo quản 3.3.5.3 Kinh nghiệm gây trồng 3.3.6 Đề xuất số giải pháp quản sử dụng loài rau 3.3.6.1...
 • 94
 • 366
 • 1

Nghiên cứu biến động đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
... quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên 116 3.5.1 Những đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.5.2 116 Đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện ... động biến động sử dụng đất đến thu nhập, việc làm độ che phủ rừng địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 2.1.5 43 43 Đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 44 ... biến động sử dụng đất giới Việt Nam 18 1.3.1 Sử dụng đất biến động sử dụng đất trên giới 18 1.3.2 Sử dụng đất biến động sử dụng đất Việt Nam 23 1.4 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất giới...
 • 198
 • 351
 • 4

Nghiên cứu biến động đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện tiên yên tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
... quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên 116 3.5.1 Những đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.5.2 116 Đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện ... động biến động sử dụng đất đến thu nhập, việc làm độ che phủ rừng địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 2.1.5 43 43 Đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 44 ... biến động sử dụng đất giới Việt Nam 18 1.3.1 Sử dụng đất biến động sử dụng đất trên giới 18 1.3.2 Sử dụng đất biến động sử dụng đất Việt Nam 23 1.4 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất giới...
 • 198
 • 221
 • 0

Nghiên cứu biến động đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
... quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên 116 3.5.1 Những đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.5.2 116 Đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện ... động biến động sử dụng đất đến thu nhập, việc làm độ che phủ rừng địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 2.1.5 43 43 Đề xuất giải pháp quản sử dụng đất hợp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 44 ... biến động sử dụng đất giới Việt Nam 18 1.3.1 Sử dụng đất biến động sử dụng đất trên giới 18 1.3.2 Sử dụng đất biến động sử dụng đất Việt Nam 23 1.4 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất giới...
 • 198
 • 456
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê kh cn đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới nghiệp vụ kế toánnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộibước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sảnnghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 140012004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da hào dương docxnghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển khả năng phối hợp vận độngnghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 cho trung tâm thực nghiệm tam hiệp viện nghiên cứu mỏ và luyện kim bộ công nghiệpnghiên cứu xây dựng hệ thống truyền động điện tháo quấn băng vật liệu sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lậpkhóa luậntrang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng lan tại công ty vpstrang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300nghiên cứu xây dựng hệ thống pki dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở opencanghien cuu xay dung he thongnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước đểnghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nước hệ thống thủy lợi bắc nam hàKinh nhật tụng chùa hoằng phápẢnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Lunchtime Games Bookgiáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập