GIAO AN 10 CO BAN (Mau)

Giáo an 10 bản

Giáo an 10 cơ bản
... dặn dò: Nắm giai đoạn:1 Lan toả văn hoá truyền thống 2.Du nhập đạo hồi 3.Phát triển Tháng 10/ 2008 G/v: Lê Xn Sơn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LỚP 10( CƠ BẢN) Mơn : Lịch sử Mã đề 101 I/ Phần trắc nghiệm: Câu ... -TKXI-XIVphật giáo phát triển -Nho giáo giảm phát triển GV:Tình hình giáo dục nước ta kỉ X-XV nào? -TKXV :nho giáo giảm -Phật giáo phát triển mạnh HS: Tái kiến thức học so sánh tình hình giáo dục ... ,Xiêm Ma lai với phương tây dè dặt III tình hình giáo dục văn hoá -Giáo dục :Nho giáo củng cố -Tôn giáo :độc tôn nho giáo, hạn chế thiên chúa giáo -Văn học :chữ nôm phát triển -Lòch sử::Quốc...
 • 42
 • 270
 • 0

Giáo án 10 bản

Giáo án 10 cơ bản
... hợp sách giáo khoa IV NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 42 Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Hs1: BT 5.13 /SBT/trang 37 Hs2: BT /SGK/trang 106 Bài mới:\ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ GHI BẢNG I ... Vị trí  cấu tạo  dự đoán tính chất chứng minh  ứng dụng điều chế HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG A OXI Hoạt động 1: I Vị trí cấu tạo: - Hs : + dùng bảng tuần hoàn xác định vị ... gv - Kết hợp sách giáo khoa hình ảnh trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức IV NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 39 Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Hs1: BT5/SGK/trang 101 Hs2: BT 7/SGK/trang101 Bài mới: Hiđro...
 • 80
 • 337
 • 2

Giao an 10 co ban

Giao an 10 co ban
... chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân có đường kính khoảng 10- 10m Con số nhỏ, nhà khoa học đưa đơn vị nanomet (nm) hay đơn vị angsstrom ( A ) 0 1nm = 10 9 m;1nm = 10 A;1 A = 10 10 m = 10 −8 cm GV ... tạp: gồm có hạt Copyright © Ngô Xuân Quỳnh Page 10/ 70  netthubuon@gmail.com Giáo án hóa học 10 Ban …& Hoạt động giáo viên Trường THPT BC Nam Sách Hoạt động học sinh nhân mang điện tích dương ... có: hạt nhân mang điện - Nguyên tử gì? tích dương có lớp vỏ có hay nhiều electron mang điện tích âm Copyright © Ngô Xuân Quỳnh Page 3/70  netthubuon@gmail.com Giáo án hóa học 10 Ban …& Trường...
 • 14
 • 362
 • 2

Giáo án 10 bản

Giáo án 10 cơ bản
... = 8 .105 .* C N = 7 .105 B N = 7 .105 D N = 3 .105 Hng dn v nh: - Hc bi theo ni dung cõu hi sỏch giỏo khoa - c trc ni dung bi mi sỏch giỏo khoa VI Rỳt kinh nghim: Tit 27: KIM TRA TIT MễN SINH 10( Ban ... T BO Tit Bi 7: T BO NHN S Ngy son: Ngy dy: I 15 .10. 200 24 .10. 200 Mc tiờu: Giỏo viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 14 Giỏo ỏn Sinh hc 10( Ban c bn) Kin thc: HS sinh nm v nờu c cỏc c im ... nghim: Tit Bi 8: T BO NHN THC Ngy son: Ngy dy: I 24 10 200 30 10 200 Mc tiờu: Giỏo viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 16 Giỏo ỏn Sinh hc 10( Ban c bn) Kin thc: HS nm c c im chung ca t bo...
 • 70
 • 178
 • 0

Giao an 10 co ban

Giao an 10 co ban
... chuyển động - Giải toán với toạ độ ban đầu x0 - Lấy ví dụ trờng hợp khác vận tốc ban đầu v có dấu khác dấu x0 v Hoạt động ( phút): Tìm hiểu đồ thị toạ độ - thời gian Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo ... động chuyển động thẳng nhanh dần đều: hiệu thẳng nhanh dần cho khoảng thời quãng đờng đợc hai khoảng thời gian t để tính đợc: s = a.(t ) gian liên tiếp số Hoạt động ( phút): Giao nhiệm vụ nhà Hoạt ... sinh Trợ giúp giáo viên Xác định quan hệ quãng đờng đợc s Gợi ý chuyển động rơi tự chuyển khoảng thời gian t chuyển động rơi động thẳng nhanh dần có vận tốc ban tự đầu gia tốc g Hoạt động ( phút):...
 • 69
 • 178
 • 0

giáo án 10 bản (tron bộ)

giáo án 10 cơ bản (tron bộ)
... Expected answer: 1.was done 10. crept 2.cooked 11.slept 3.were 12.woke 4.smelt 13.was 5.told 14.leapt 6.sang 15.hurried 7.began 16.found 8.felt 17.wound 10 Lesson plan - English 10 9.put out 18.flowed ... 7.to go 8.visiting 9.seeing 10. hearing Exercise 2: 1.to go 2.waiting 3.having 4.find 5.living 6.making 7.to call 8.to lend 9.talking 10. to post 19 Lesson plan - English 10 4.Exercise 2,3:Supply ... suggested words Lesson :LANGUAGE FOCUS Lesson plan - English 10 Teachers activities WARMER:Categorising -T asks Ss to work in groups and give out 10 to 15 words and tell Ss to put them under correct...
 • 154
 • 396
 • 0

Giao an 10 co ban

Giao an 10 co ban
...    2 ; cos 135 = − ; tan1350 = -1; cot1350 = -1 2 y M Giáo án Hình học 10 y0 Trang 26 1350 O -1 x0 x Chú ý: + Nếu α góc tù cos α < 0; tan α < 0; cot α < + tan α xác định α ≠ 900, cot α xác ... côsin góc α x0, kí hiệu cos α = x0; + tang góc α y y0 ( x ≠ 0) , kí hiệu tan α = ; x0 x0 + cootang góc α x0 y0 (0 y , kí hiệu cot α = ≠ 0) x0 y0 Các số sin α , cos α , tan α , cot α gọi giá trị lượng ... nghĩa cos α AC BC Gợi ý trả lời câu hỏi cos α = AB BC Gợi ý trả lời câu hỏi Câu hỏi Hãy định nghĩa tan α tan α = AC sin α = AB cos α Gợi ý trả lời câu hỏi Giáo án Hình học 10 Trang 24 Câu hỏi cot...
 • 74
 • 215
 • 0

giáo án 10 bản

giáo án 10 cơ bản
... world, some pictures about marine animals C Procedure : / Class organization : Attendance : 10C1, 10C7, 10C11 / Oral test : / New lesson : Time 14 Teacher s activities / Warm-up Using picture of ... with a friend 10 Give correct answers: houses hotel widened cut car shop department expensive AFTER Ask Ss to work in groups: Discuss the changes in your own YOU hometown LISTEN 10 WRAPPING Summary ... letters to make these words meaningful: One St write down words RO-DS on board PRESENTA TION 10 PRACTICE 10 FURTHER PRACTICE 20 WRAPPING Period : M-DIC-L C-NT-E CR-PS BRI-G-S SCHO-L Task 1: The...
 • 72
 • 290
 • 0

Giáo án 10 bản

Giáo án 10 Cơ bản
... nước, tập thể, tư nhân ruộng đất - giới hóa - Thủy lợi hóa - Hóa học hóa - Cách mạng xanh công nghệ sinh học - Trong nước - Ngoài nước Kí duyệt, ngày tháng năm 2007 Tổ Trưởng Mã Thị Xuân Thu...
 • 2
 • 190
 • 0

Giáo an 10( bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra

Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra
... d) kiến trúc -Để thể ông vua công trình kiến trúc đồ sộ vĩ đại đợc xây dựng nh kim tự tháp, vạn lý trờng thành kỳ tích lao động sáng tạo ngời Trang Hồ Minh Tuấn Trờng THPT DL Lý Tự Trọng tranh ... trình kỳ tích lao động sáng tạo ngời cổ đại Nếu thời gian GV giới thiệu kỳ quan cổ đại cho học sin ( Kim tự tháp Khê ôp, vờn treo Ba-by-lon 4) Củng cố hớng dẫn học bài: - Nhắc lại trình đời đặc ... chuyên chế cổ đại " - Minh hoạ thêm kỳ quan giới cổ đại thành tựu văn hoá cổ đại Phơng Đông - Làm tập SGK đọc trớc chuẫn bị cho tiết sau Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang ...
 • 3
 • 214
 • 0

GIÁO ÁN 10 BẢN TRỌN BỘ

GIÁO ÁN 10 CƠ BẢN TRỌN BỘ
... proton electron nơtron electron proton proton 1,602 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,5 u 1,1 u 1u 2u Nội dung : Cho biết liên ... nm = 101 0m, 1nm = 10 HS dùng đơn vị nh gam hay kilogam để đo khối lợng nguyên tử bất tiện số lẻ có số mũ âm lớn, nh 19,9264 .102 7kg khối lợng nguyên tử cacbon Do đó, để thuận tiện tính toán, ngời ... tơng ứng đồng vị lại ? 78,99 10, 00 11,01 + 25 + 26 = 24,32 100 100 100 24 b) Số nguyên tử Mg = 50 7,899 395 (nguyên tử) a) A Mg = 24 Số nguyên tử 26 Mg = 50 1 ,101 55 (nguyên tử) Hoạt động...
 • 12
 • 237
 • 0

Giáo án 10 bản

Giáo án 10 cơ bản
... NADPH đợc tạo pha c Có nhiệm vụ hấp thu lợng ánh sáng quang hợp sáng Oxi đợc tạo trình quang d Khi ánh sáng hợp Pha sáng trình quang hợp e Năng lợng ánh sáng phức hệ giải không diễn phóng Oxi Mọi ... hợp gồm hai pha: pha sáng pha tối, mối liên hệ ánh sáng với pha nh liên hệ hai pha - Giải thích pha sáng quang hợp diễn nh nào, thành phần tham gia vào pha sáng, kết pha sáng - Giải thích đợc ... quang hợp 46 Bùi Duy Thắng Quang hợp có tính chất pha: Pha sáng Diễn màng tilacoit có ánh sáng a Biến đổi quang lí Diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử b Biến đổi quang hoá...
 • 99
 • 160
 • 0

giáo án 10 bản chương III&IV

giáo án 10 cơ bản chương III&IV
... ) [ 90 ,100 ) [ 100 , 110 ) [ 110, 120 ) Cộng Tần số 12 Tần suất (%) 10 20 40 20 10 30 100 (%) Bài 4: a Chiều cao 35 bạch đàn ĐẠI SỐ 10 55 GV : NGÔ MINH TRÍ TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH – TỔ TOÁN Lớp chiều ... 1170 1170 1160 1160 1170 1180 Dựa vào bảng số liệu ta có bảng phân bố tần số tần suất sau đây: Tần suất (%) 10 20 40 20 10 100 (%) Nhận xét: Chiếm tỉ lệ thấp (10% ) bóng đèn có tuổi thọ 1150 bóng ... (cm) ĐẠI SỐ 10 64 GV : NGÔ MINH TRÍ TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH – TỔ TOÁN Bài 2:  Điểm thi Văn lớp 10 C : Điểm thi Tần số 7 12 14 10 Cộng 40  Điểm thi Văn lớp 10 D : Điểm thi Tần số 18 10 Cộng 40...
 • 45
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án 10 co ban bài 8 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họctai lieu giao an 10 co bangiao an toan co ban lop 10giáo án toán cơ bản 10giáo án toán cơ bản 12giáo án địa cơ bản 11giáo án hh12 cơ bảngiáo án sinh cơ bản 11giáo án 12 cơ bản bài số phứcgiáo án 11 cơ bản ngữ văngiáo án 12 cơ bảngiáo án đại số lớp 10 cơ bảngiáo án địa lí 10 cơ bảngiáo án hoá lớp 10 cơ bảngiáo án địa lý lớp 10 cơ bảnTương tác thuốc, bài giảng tổng quanCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Half-Blood Princepractical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12GNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsInternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)GIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020Đầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Bìa sáng kiến kinh nghiệmNỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2bai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanbài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập