Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn thành phố Hải Dương

Giáo dục pháp luật đô thị qua thực tiễn thành phố hải dương

Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn thành phố hải dương
... Thực trạng giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Hải Dƣơng 2.2.1 Về chủ thể đối tượng giáo dục pháp luật Hiện nay, công tác giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Hải Dương thực bởi: - thành phố ... luận giáo dục pháp luật việc áp dụng đô thị; công tác quản lý nhà nước hoạt động giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Hải Dương; - Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật địa bàn thành phố ... động giáo dục pháp luật 1.2 Đặc điểm hoạt động giáo dục pháp luật quản lý nhà nƣớc hoạt động giáo dục pháp luật đô thị Đối với quyền địa phương nói chung đô thị nói riêng, giáo dục pháp luật...
 • 13
 • 172
 • 0

Giáo dục pháp luật đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương

Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương
... chung giáo dục pháp luật việc áp dụng đô thị Những vấn đề lý luận chung sở định hướng cho hoạt động giáo dục pháp luật thực tế thành phố Hải Dương 43 Chƣơng THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ ... GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ VIỆC ÁP DỤNG ĐÔ THỊ 1.1 Những vấn đề lý luận giáo dục pháp luật 1.1.1 Khái niệm giáo dục pháp luật Giáo dục pháp luật vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng khoa học giáo dục ... Phương pháp giáo dục pháp luật cách thức, biện pháp, tổ chức trình giáo dục pháp luật Hiện quan niệm khác phương pháp giáo dục pháp luật Chẳng hạn, coi hình thức phương pháp giáo dục pháp luật...
 • 104
 • 130
 • 0

phổ biến, giáo dục pháp luật cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội

phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
... giáo dục pháp luật sở, Kỷ yếu Hội thảo (Lưu hành nội bộ), Nội 34 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Nội (2006), Hỏi Đáp pháp luật Thủ đô Nội, Nxb Nội, ... Nội, Nội 35 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Nội (2006), Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải sở địa bàn thành phố Nội, (Lưu hành nội bộ), Nội 36 ... cứu giáo dục, (1), Nội 31 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Nội (2002), Báo cáo tổng kết năm thi hành Pháp lệnh tổ chức hoạt động hòa giải sở địa bàn thành phố...
 • 11
 • 176
 • 1

Phổ biến, giáo dục pháp luật cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
... HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 59 2.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 59 ... công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sở địa bàn thành phố Nội 82 2.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỞ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN ... 1.1.1 Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật: 1.1.2 sở pháp lý việc phổ biến, giáo dục pháp luật sở 15 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CƠ SỞ 19 1.2.1...
 • 122
 • 79
 • 0

Đổi mới tổ chức chính quyền đô thị qua thực tiễn thành phố Hà Nội

Đổi mới tổ chức chính quyền đô thị qua thực tiễn thành phố Hà Nội
... tổng hợp Mục đích luận văn Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức quyền đô thị qua thực tiễn thành phố Nội theo pháp luật hành Đề xuất giải pháp để hoàn thiện tổ chức quyền đô thị thành phố ... Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức quyền 48 1.3 đô thị nội 2.1 Những đặc thù đô thị Nội 48 2.1.1 Thành phố Nội trước hợp 48 2.1.2 Tỉnh Tây trước hợp 52 2.1.3 Thành phố Nội (mới) sau hợp ... Tổ chức quyền đô thị 28 1.2.3.2 Phân chia cấp quyền đô thị 29 1.2.3.3 Tổ chức quan quyền đô thị 31 Mô hình tổ chức quyền đô thị số nước 35 1.3.1 Thành phố – thủ đô Tokyo (Nhật Bản) 35 1.3.2 Thành...
 • 128
 • 228
 • 2

Phổ biến, giáo dục pháp luật của xã, phường trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa

Phổ biến, giáo dục pháp luật của xã, phường trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa
... phổ biến, giáo dục pháp luật, không tính đến kết mức độ phổ biến, giáo dục pháp luật 1.3 CHỦ THỂ, KHÁCH THỂ, ĐỐI TƢỢNG CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 1.3.1 Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật ... 32 tiêu phổ biến, giáo dục pháp luật Phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cách thức, biện pháp tổ chức trình phổ biến, giáo dục pháp luật Phương tiện phổ biến, giáo dục pháp luật sử dụng ... thể phổ biến, giáo dục pháp luật Khách thể, đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật Hình thức, phương tiện, phương pháp hiệu hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật Hình thức phổ biến, giáo dục pháp...
 • 141
 • 186
 • 0

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
... lut Hay núi khỏc i thỡ Chủ thể giáo dục pháp luật tất ngời mà theo chức năng, nhiệm vụ hay trách nhiệm xã hội phải tham gia vào việc thực mục đích giáo dục pháp luật Cng theo quan im chung ca ... qu Trong cỏc loi hỡnh doanh nghip hot ng trờn a bn tnh Hi Dng, doanh nghip ngoi quc doanh chim a s, tớnh n nm 2010 s doanh nghip ngoi quc doanh chim 95,2% tng s doanh nghip ca tnh (cú 3380 doanh ... thỡ nhúm cỏc doanh nghip ngoi quc doanh chim t trng doanh thu cao nht Tip n l nhúm doanh nghip cú u t nc ngoi Trong ú nhúm doanh nghip Nh nc t trng doanh thu so vi cỏc loi hỡnh doanh nghip khỏc...
 • 134
 • 171
 • 1

hổ biến, giáo dục pháp luật về thuế của Chi cục Thuế Thành phố Long Xuyên

hổ biến, giáo dục pháp luật về thuế của Chi cục Thuế Thành phố Long Xuyên
... PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 2.1 Đặc điểm tình hình 2.2 Kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuế Chi cục Thuế thành phố Long ... phổ biến, giáo dục pháp luật sách thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên giai đoạn Học viên: Ngô Quốc Hùng Tiểu luận cuối khóa CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ THUẾ CỦA ... tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sách thuế ngành Thuế nói chung Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên nói riêng Nhờ quan tâm lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Long Xuyên đạo Cục Thuế An Giang với phối...
 • 31
 • 73
 • 0

Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương luận văn ths luật 60 38 01 01 pdf

Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương  luận văn ths luật 60 38 01 01 pdf
... Giáo dục pháp luật doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 TểM TT LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS MAI VN THNG H NI - 2014 ... ng d tha nụng nghip Trong c cu cỏc loi hỡnh doanh nghip hot ng trờn a bn tnh Hi Dng nm 2010 , doanh nghip ngoi quc doanh cú t trng ln nht (chim 95,2% tng s doanh nghip ca tnh) Doanh nghip cú u t ... ng chim khong 99%, t l ny doanh nghip FDI v doanh nghip dõn doanh l 97% v 85% T l ng ký tha c lao ng th doanh nghip Nh nc l 100%, doanh nghip FDI v doanh nghip dõn doanh l 28%, 3.2% T l ng ký...
 • 112
 • 34
 • 0

Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
... CỦA GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNGError! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở lý luận giáo dục pháp luật Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm giáo dục pháp ... gồm chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận giáo dục pháp luật doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Chương 2: Thực trạng giáo dục pháp luật doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn Chương 3: Quan ... thống pháp luật, sách hoạt động giáo dục pháp luật doanh nghiệp Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng giáo dục pháp luật cho nhóm đối tƣợng loại hình doanh nghiệp địa bàn Hải DƣơngError!...
 • 16
 • 29
 • 0

Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, qua thực tiễn thành phố Hải Phòng

Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, qua thực tiễn thành phố Hải Phòng
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN XUN HIN THựC HIệN PHáP LUậT TRONG LĩNH VựC PHòNG, CHốNG MA TúY, QUA THựC TIễN THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh: Lý lun lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: ... ti phm v ma tỳy v cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc liờn quan n ma tỳy Nh vy, núi n tỏc hi ca ma tỳy c hiu l cỏc tỏc hi tỡnh trng nghin ma tỳy, ti phm v ma tỳy v cỏc hnh vi khỏc liờn quan n ma tỳy gõy ... chng t nn ma tuý v kim soỏt cỏc hot ng hp phỏp liờn quan n ma tuý [50, iu 2, khon 7] Trong ú: - T nn ma tỳy l tỡnh trng nghin ma tỳy, ti phm v ma tỳy v cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc v ma tỳy (khon...
 • 127
 • 150
 • 2

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật
... tỏc gi cú th phỏt sinh gia cỏc bờn cú quan h hp ng hoc khụng cú quan h hp ng, nhng trờn thc t hu ht cỏc tranh chp v quyn tỏc gi phỏt sinh gia cỏc bờn khụng cú quan h hp ng Do ú, TNDS ngoi hp ng ... b vi phm khụng cú quan h hp ng liờn quan n quyn tỏc gi thỡ TNDS m bờn vi phm phi gỏnh chu l TNDS ngoi hp ng; hoc cú th cỏc bờn ny cú ký hp ng nhng hnh vi vi phm khụng liờn quan n vic thc hin ... ch c ỏp dng i vi ngi cú hnh vi vi phm ú; - L mt hỡnh thc cng ch ca Nh nc v c quan nh nc cú thm quyn ỏp dng, ú c quan quan trng nht cú quyn ỏp dng tt c cỏc bin phỏp dõn s x lý cỏc hnh vi xõm phm...
 • 100
 • 266
 • 2

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng
... defined 2.3 Thực trạng thực pháp luật phòng chống gian lận thƣơng mại thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined 2.3.1 Hệ thống quan chức phòng chống gian lận thƣơng mại thành phố Hải Phòng ... KHOA LUẬT NGUYỄN THẾ LINH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƢƠNG MẠI, QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà nƣớc Pháp luật Mã số: 60 38 ... chế thực pháp luật phòng chống gian lận thƣơng mại thành phố Hải PhòngError! Bookmark not def 2.4.1 Đánh giá ƣu điểm thực pháp luật phòng chống gian lận thƣơng mại thành phố Hải PhòngError! Bookmark...
 • 12
 • 105
 • 2

Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, qua thực tiễn thành phố hải phòng

Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, qua thực tiễn thành phố hải phòng
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN XUN HIN THựC HIệN PHáP LUậT TRONG LĩNH VựC PHòNG, CHốNG MA TúY, QUA THựC TIễN THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh: Lý lun lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: ... ti phm v ma tỳy v cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc liờn quan n ma tỳy Nh vy, núi n tỏc hi ca ma tỳy c hiu l cỏc tỏc hi tỡnh trng nghin ma tỳy, ti phm v ma tỳy v cỏc hnh vi khỏc liờn quan n ma tỳy gõy ... chng t nn ma tuý v kim soỏt cỏc hot ng hp phỏp liờn quan n ma tuý [50, iu 2, khon 7] Trong ú: - T nn ma tỳy l tỡnh trng nghin ma tỳy, ti phm v ma tỳy v cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc v ma tỳy (khon...
 • 30
 • 40
 • 0

Cải cách chính quyền phường nước ta (Qua thực tiễn thành phố Hà Nội)

Cải cách chính quyền phường ở nước ta (Qua thực tiễn thành phố Hà Nội)
... xây dựng sở lý -8- luận, pháp lý hình thành Ủy ban hành phường nước ta nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động quyền phường CẢI CÁCH CHÍNH QUYỀN PHƢỜNG NƢỚC TA (QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI) ... miền Nam thống đất nước, thành phố Nội chia thành ba cấp hành không phân biệt nội ngoại, thành nội thành cấp khu đổi tên thành quận, khu phố tiểu khu đổi thành phường; ngoại thành có huyện, ... Ủy ban Hành thành phố Nội định chia Nội làm 17 khu phố nội thành khu hành ngoại thành Ngày mùng ngày 30 tháng năm 1946, nhân dân Nội bầu Ủy ban hành khu phố khu hành ngoại thành Thực dân...
 • 110
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của hoạt động giáo dục pháp luật và quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật ở đô thịgiáo dục pháp luật ở địa phương3sang kien kinh nghiem pho bien cong tac giao duc pháp luat o truong thycscác hình thức giáo dục pháp luật ở việt namgiáo dục pháp luật ở hoa kỳthực trạng giáo dục pháp luật ở nước tathực trạng giáo dục pháp luật ở nước ta hiện naythực trạng giáo dục pháp luật ở việt namcông tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật ở địa phươngcác hình thức giáo dục pháp luật ở việt nam hiện naythực trạng giáo dục pháp luật ở thành phố hải dương giai đoạn 2003 2009quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông cấm – thành phố hải phòngtổng quan về công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư để xây dựng các khu đô thị trên địa bàn thành phố hải phòngnhững vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thịgiáo dục phápnâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức cơ sở ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nayTìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)Ứng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Hôn nhân và gia đình của người Khơ Mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975 2015 (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) trong ống nghiệm (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Biểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSĐánh giá giá trị nghệ thuật đặc sắc và vị trí, vai trò của Trúc Thông trong nền thơ ca hiện đại Việt NamKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máyCách bấm máy Casio chọn lọcBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập