03 hiện tượng đồng đẳng đồng phân (phần 1)

chương 2 các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ

chương 2 các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
... Chương 2: Các tượng đồng phân hóa hữu http://www.ebook.edu.vn Trang 17 Về bậc nhóm chức: CH3 – CH2 – CH2 – NH2 ; CH3 – NH – CH2 – CH3 CH3 N CH3 CH3 2. 1.4 Đồng phân hổ biến (tautome) Đồng phân ... 1,3 2. 2.3 Đồng phân quang học Chương 2: Các tượng đồng phân hóa hữu http://www.ebook.edu.vn Trang 22 a) Chất hoạt động quang học có C đối xứng Điều kiện để xuất đồng phân quang học chất có phân ... cis trans - cis Số đồng phân phân tử có n nối đơi tính theo cơng thức: N = 2n-1 + 2p-1 n n +1 , n số lẽ thì: p = 2 N số chẵn p = 2. 2 .2 Đồng phân cấu dạng Như chương liên kết hóa học trình bày...
 • 8
 • 7,522
 • 52

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG PHÂN pdf

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG PHÂN pdf
... ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ PHẲNG Đồng phân không đối quang Đồng phân Cis-trans Đồng phân đối quang Đồng phân Cấu trạng ĐỒNG PHÂN CẤU TRẠNG Sự quay xung quanh liên kết σ phép ĐỒNG PHÂN ... 1-tert-butyl-1-methylcyclohexane ? Nhóm tert-butyl lớn nhóm methyl CYCLOHEXANE 1,4-HAI LẦN THẾ ► Đồng phân trans có lượng thấp (bền hơn) đồng phân cis kJ/mol 1,4-DISUBSTITUTED CYCLOHEXANE 1,2-DISUBSTITUTED CYCLOHEXANE ... TRẠNG  Có thể có nhiều cách xếp không gian khác nguyên tử phân tử H2O2  Cấu trạng (Conformation): Là cách xếp không gian chiều nguyên tử phân tử có quay xung quanh liên kết đơn ALKANE ALKANE PHÉP...
 • 55
 • 445
 • 0

Bài giảng hiện tượng đồng phân

Bài giảng hiện tượng đồng phân
... ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ PHẲNG Đồng phân không đối quang Đồng phân Cis-trans Đồng phân đối quang Đồng phân Cấu trạng ĐỒNG PHÂN CẤU TRẠNG Sự quay xung quanh liên kết s phép ĐỒNG PHÂN ... NHÓM THẾ: ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ Đồng phân trans bền CYCLOPROPANE MANG NHÓM THẾ • Sự quay tự quanh liên kết C-C không thực • Không thể hiệu chỉnh cấu trạng để giảm tương tác lập thể • Đồng phân trans ... TRẠNG  Có thể có nhiều cách xếp không gian khác nguyên tử phân tử H2O2  Cấu trạng (Conformation): Là cách xếp không gian chiều nguyên tử phân tử có quay xung quanh liên kết đơn ALKANE ALKANE PHÉP...
 • 61
 • 123
 • 0

Điện từ sinh học/Hiện tượng màng tế bào ( phần 1 ) ppsx

Điện từ sinh học/Hiện tượng màng tế bào ( phần 1 ) ppsx
... từ vùng có mật đô cao đến thấp Quá trình gọi khuyếch tán, mô tả định lượng thể định luật Fick (Fick, 19 8 5) (3 .10 ) = dòng ion (có khuyếch tán) [mol/(s.cm^ 2)] Dk - số Fick (hằng số khuyếch tán)[cm^2/s] ... thành dòng ion Từ trường hợp này, dòng bị giới hạn nhân tố giống ( xung đột với phân tử hòa tan), liên kết uk Dk phải tồn Mối quan hệ tình bày by Nernst (1 88 9) Einstein (1 90 5), là: (3 .11 ) T = nhiệt ... chi tiết, mà đóng góp phần lớn vào chương này, tìm thấy sách giáo khoa Edsall and Wyman (1 95 8) and Moore (1 97 2) 3.2 Cân NERNST 3.2 .1 Điện điện trường Trong tĩnh điện học, điện Φ điểm P xác định...
 • 6
 • 186
 • 0

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_6 ppsx

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_6 ppsx
... đối tượng, chủ th - ang-trực-quan không tri giác trạng thái riêng hay quy định có mặt nơi trước, nhờ thông qua trung giới chúng, đối tượng hữu cho chủ thể | Trái lại, chủ thể nhận thức đối tượng ... Logik”/“Lôgíc học thời kỳ Jena”, W XVIIIa, tr 203) (198)“Phản tư vào mình”: Xem: Chú giải dẫn nhập 3.4.3 (199)Chính kết quả, “tồn tại-đã-phản tư-vào mình” – tức đa thể đơn giản – đối tượng cho biết ... thấy, theo Hegel, phong phú nội dung mà ý thức cảm tính “tưởng rằng” có được, thực thuộc ý thức triết học; ý thức cảm tính lại khinh thường ý thức triết học, “cho rằng” “cao xa, trừu tượng (200)Ám...
 • 6
 • 178
 • 2

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_5 pps

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_5 pps
... (còn nữa) Nguồn: Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2006 Hiện tượng học tinh thần (Phänomenologie des Geistes) Bùi Văn Nam Sơn dịch giải Hà Nội: Nxb Văn học Bản điện tử dịch giả Bùi Văn Nam Sơn Bản ... Cái (cá biệt) thực phổ biến, phổ biến trừu tượng không kém, thời gian (một Khái niệm trừu tượng) (189)Xem thêm: Hegel: “Bách khoa toàn thư Khoa học triết học §20:ta nói phổ biến: này, bây giờ, ... [“cho ta: nhà tượng học phân tích kinh nghiệm qua], yếu tố có thông qua yếu tố kia; thì, thân xác tín cảm tính (còm chìm đắm kinh nghiệm trực tiếp, tức “tự-mình”) đầu “cho rằng” đối tượng chất,...
 • 6
 • 184
 • 3

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_4 pot

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_4 pot
... “các đối tượng bên ngoài” hay “các đối tượng cảm tính”, “cái tồn tuyệt đối cá biệt” v.v , tức họ nói phổ biến chúng; đó, gọi “không nói được” không khác không-thật (das Unwahre), vô-lý tính, ... họ cần gửi ngược lại đến trường học sơ cấp minh triết, bí nhiệm Eleusis (về thần Ceres thần Bacchus) phải khởi đầu học bí nhiệm việc ăn bánh uống rượu, lẽ kẻ tín đồ bí nhiệm không đạt đến chỗ ... “thực hành” (das Prak-tische) xem xét sau đây: mối quan hệ phương diện [thực hành], ta bảo khẳng tính chân lý xác tín thực đối tượng cảm tính rằng, họ cần gửi ngược lại đến trường học sơ cấp minh...
 • 5
 • 104
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_3 ppt

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_3 ppt
... Ở trở thành không-phải-cây Tôi; không muốn biết đến việc Tôi khác thấy Ở cái-không-phải-cây; việc thân Tôi, vào lúc khác, thấy Ở cái-không-phải-cây, thấy Bây cái-không-phải-ban-ngày; trái lại, ... thật thứ hai, qua, bị thủ tiêu Nhưng qua [đã tồn tại] không tồn tại; thủ tiêu tồn tại-đã qua hay tồn tại-đã-bị-thủ-tiêu ấy, tức thủ tiêu thật thứ hai, đó, phủ định phủ định Bây giờ, cách quay trở ... thân việc thủ tiêu thứ – lại bị thủ tiêu, cách quay trở lại với thứ Nhưng, thứ đượcphản tư-vào-trong-chính-nó [phủ định phủ định] hoàn toàn xác giống ban đầu, tức biết trực tiếp –, mà phản tư vào...
 • 5
 • 157
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_2 ppsx

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_2 ppsx
... biết, – vốn trước không-bản chất Sự thật xác tín đối tượng đối tượng hay trongsự “cho rằng” tôi; đối tượng tồn tại, Tôi biết Như thế, xác tín cảm tính bị xua đuổi khỏi đối tượng, qua chưa vượt ... quan hệ tự đảo ngược Đối tượng – vốn phải chất – lại không-bản chất xác tín cảm tính, lẽ phổ biến mà đối tượng trở thành, không phổ biến đối tượng phải chất xác tín cảm tính nữa; trái lại, xác tín ... tra thứ hai: Tự-mình cá biệt nơi chủ thể:] Bây giờ, ta so sánh mối quan hệ biết đối tượng xuất từ lúc đầu với mối quan hệ chúng tới kết nói trên, mối quan hệ tự đảo ngược Đối tượng – vốn phải...
 • 5
 • 112
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_1 pptx

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 1]:Ý THỨC_1 pptx
... này, mô-men (Moment) thiết định hữu trực tiếp đơn giản, hay chất, đối tượng; yếu tố kia, tính chất trung giới, không tồn tự-mình mà thông qua trung gian khác: Tôi, tức biết biết đối tượng đối tượng ... thông qua khác, thông qua Tôi(184) § 93 [I Bước kiểm tra thứ nhất: từ phía “tự-mình” đối tượng: ]* Không phải [nhà tượng học] tạo nên phân biệt chất [sự thật] trường hợp điển hình, tính trực tiếp ... (wahrhalftest), chưa gạt bỏ điều khỏi đối tượng, trái lại có đối tượng trước mặt tất tính hoàn chỉnh trọn vẹn Thế nhưng, thực tế, xác tín tự cho thấy thân thật(179) trừu tượng nghèo nàn Nó nói biết điều...
 • 7
 • 148
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensXây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập