Nghiên cứu pic oxi hóa methanol trên điện cực compozit PANi – pbo 2

NGHIÊN CỨU PIC OXI HÓA METANOL TRÊN ĐIỆN CỰC COMPOZIT PANi PbO2 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

 NGHIÊN CỨU PIC OXI HÓA METANOL TRÊN ĐIỆN CỰC COMPOZIT PANi – PbO2    LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
... là: Nghiên cứu pic oxi hóa metanol điện cực compozit PANi- PbO2 Vũ Hữu Hiếu Luận văn thạc khoa học K21 Viện Hóa học Trường đại học Khoa học tự nhiên CHƯƠNG I - TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu PbO2 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC VŨ HỮU HIẾU NGHIÊN CỨU PIC OXI HÓA METANOL TRÊN ĐIỆN CỰC COMPOZIT PANi PbO2 ... với vật liệu compozit nghiên cứu Vũ Hữu Hiếu 42 Luận văn thạc khoa học K21 Viện Hóa học Trường đại học Khoa học tự nhiên CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Điện cực compozit PANi- PbO2 sau tổng...
 • 75
 • 309
 • 0

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx
... thấy khả khoáng hóa chất dung dịch thành CO H2O điện cực PbO2 nghiên cứu tổng hợp tăng dần theo thời gian 2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 Với điều kiện điện phân 2.1, khả oxi hóa điện hóa ... xuất PbO2 dạng α d = 2,78093 (2θ =32 o), Điều phù hợp với lý thuyết điện kết tinh PbO2 [2] Kết khảo sát khả oxi hóa điện cực PbO2 với phenol 2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 ... điện cực PbO2 Khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp thông qua việc đánh giá số COD ( nhu cầu oxi hóa học) với điều kiện điện phân [1] sau:...
 • 8
 • 390
 • 1

Báo cáo " Phản ứng oxi hoá phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti " ppt

Báo cáo
... Hieu suat oxi hda phenol Hieu suit eiia qua trinh oxi hoa phenol tai mat ddng 10 mA/cm" luon nhd han 100%, vi luon ed sir oxi hda nuac giai phong oxi xay ddng thdi qua trinh oxi hoa phenol va ... oxi va su khuech tan d giao dien dien cue va dung dich dien ly (hinh 6a) Trong dung dich cd mat phenol 0,0IM, d dien the' nhd hem dien the' oxi hda phenol (E = 0,9 va IV), phan iing oxi hda phenol ... vdng ciia dien cue SnOj-SbiOj/Ti dung dich: phenol 0,01 M + H2SO4 0,5 M (1), H2SO4 0,5 M (2) Do tdng trd dien hoa oxi hda phenol Phan ling oxi hda phenol tren dien cue Sn02-Sb205/Ti dugc nghien...
 • 6
 • 200
 • 1

Nghiên cứu xác định hàm lượng các kim loại Kẽm, Cadimi, Chì và Đồng trong gạo bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan trên điện cực giọt thuỷ ngân

Nghiên cứu xác định hàm lượng các kim loại Kẽm, Cadimi, Chì và Đồng trong gạo bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan trên điện cực giọt thuỷ ngân
... Hg độc Các loại điện cực thuỷ ngân phổ biến phân tích điện hoá hoà tan là: Điện cực giọt thuỷ ngân treo (HMDE), điện cực giọt thuỷ ngân ngồi, điện cực màng thuỷ ngân Lund Onshus thiết lập phương ... phân cực hoà tan trình catot phương pháp xác định có tên VonAmpe hoà tan catot Phương pháp Von-Ampe hoà tan tiến hành số loại điên cực khác : Điện cực giọt Hg treo, điện cực màng Hg, điện cực ... điểm phương pháp Von-Ampe việc xác định lượng vết kim loại Các hướng ứng dụng, phát triển phân tích điện hoá hoà tan I.3.1 ưu điểm phương pháp Von-Ampe hoà tan việc xác định lượng vết kim loại Trong...
 • 83
 • 283
 • 0

Nghiên cứu phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động

Nghiên cứu phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động
... Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học .12 Phƣơng pháp chung nghiên cứu khoa học 12 1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 12 1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm .12 1.3 Phƣơng pháp nghiên ... tƣởng sáng tạo điện thoại di động tƣơng lai 52 Điện thọai di động Luxury Palette 52 Điện thọai Sandwich 53 Ý tƣởng phát hình 3D iPhone 53 Độc đáo với concept điện thoại ... pháp giải vến đề  Sáng tạo trình phát triển hệ điều hành Android điện thoại di động  Ứng dụng Game Tic-Tac-Toe Việt Nam hệ điều hành Android  Các ý tưởng sáng tạo điện thoại di động tương lai...
 • 64
 • 232
 • 1

NGHIÊN cứu GIAO văn hóa về CÁCH DIỄN đạt sự LO LẮNG TRONG TIẾNG ANH mỹ và TRONG TIẾNG VIỆT

NGHIÊN cứu GIAO văn hóa về CÁCH DIỄN đạt sự LO LẮNG TRONG TIẾNG ANH mỹ và TRONG TIẾNG VIỆT
... types: locutionary (acts), illocutionary (force) and perlocutionary i A locutionary act is the act of saying something in the full sentence of “say” Ex: Nice weather today?” "In performing a locutionary ... phúc cho bố (Kim Cương- Vòng Thi Giấu Mặt – Gala 3)  Khi bước Bá Lộc từ thảm đỏ vào cảm thấy lo lắng mà chút lo lắng đó, không ảnh hưởng đến ý chí 78 hôm chắn dành phần thắng (Hữu Thuận – Vòng ... Giấu Mặt-Gala 1)  Vài phút tới chuẩn bị bước lên sân khấu cảm thấy run hồi hộp (Đào Bá Lộc- Vòng Thi Giấu Mặt- Gala 1)  Mình phải lên dĩa rồi, thật lo lắng căng thẳng biểu diễn từ trước tới...
 • 76
 • 198
 • 0

nghiên cứu rối loạn nhịp tim trên điện tim liên tục 24 giờ ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ

nghiên cứu rối loạn nhịp tim trên điện tim liên tục 24 giờ ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ
... thiếu máu tiếng thổi â u ro g rường hợp tiếng thổ ă g ếu máu Hơ ột nửa số b nh nhân nghiên cứu có tri u chứng suy tim từ độ trở lên, chiếm tỷ l 58,1% Tỷ l suy tim nghiên cứu ày o so với nghiên cứu ... , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Holter điện tim bệnh nhân hội chứng nút xoang bệnh lý, Luậ vă sỹ y ọ , Đ ọ Dượ Huế Hoà g V ế ắ g ( 007 , Nghiên cứu tăng huyết áp rối loạn nhịp tim ... cộng (p...
 • 6
 • 193
 • 1

Xác định một số kim loại nặng bằng phương pháp von ampe hòa tan trên điện cực hgo

Xác định một số kim loại nặng bằng phương pháp von ampe hòa tan trên điện cực hgo
... kiện điện cực phương pháp von ampe hòa tan Điện cực kinh điển sử dụng phương pháp von ampe hòa tan điện cực giọt thủy ngân Điện cực giọt Hg hay sử dụng bao gồm: điện cực giọt treo( SHMDE), điện ... điểm phương pháp Von- ampe hòa tan So sánh với phương pháp phân tích vết khác, phương pháp von- ampe hoà tan có ưu điểm sau: - Phương pháp von- ampe hoà tan có khả xác định đồng thời nhiều kim loại ... phương pháp von- ampe hoà tan xác định dạng tồn chất môi trường phương pháp khác AAS, ICP-AES, NAA không làm điều I.2.MỘT SỐ ĐIỆN CỰC DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP VON- AMPE HÒA TAN I.2.1 Giới thiệu điện...
 • 72
 • 584
 • 1

Nghiên cứu hệ thống phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp 500kv

Nghiên cứu hệ thống phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp 500kv
... nên - Phương pháp phát hi n sóng áp su t siêu âm phóng ñi n c c b t o nên 1.1.3 Phát hi n phóng ñi n c c b b ng phương pháp ñi n Thi t b th nghi m g m t ñi n, vi c mô ph ng cho phóng Sơ ñ thay ... t b ñ phát hi n phóng ñi n c c b máy bi n áp Chương 3: Gi i thi u h th ng giám sát phóng ñi n c c b c a hãng PowerPD Chương 4: ng d ng h th ng ñ phân tích, ñánh giá phóng ñi n c c b MBA 500kV ... t theo hư ng phát 1.2 NGHIÊN C U PHÓNG ĐI N C C B c a sóng siêu âm hay kho ng cách t c m bi n ñ n chư ng ng i v t BI N ÁP 500KV s ñư c tính theo: 1.2.1 V trí MBA có kh phát sinh phóng ñi n c...
 • 13
 • 272
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu hệ thống phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp 500kV pdf

Luận văn:Nghiên cứu hệ thống phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp 500kV pdf
... nên - Phương pháp phát hi n sóng áp su t siêu âm phóng ñi n c c b t o nên 1.1.3 Phát hi n phóng ñi n c c b b ng phương pháp ñi n Thi t b th nghi m g m t ñi n, vi c mô ph ng cho phóng Sơ ñ thay ... t b ñ phát hi n phóng ñi n c c b máy bi n áp Chương 3: Gi i thi u h th ng giám sát phóng ñi n c c b c a hãng PowerPD Chương 4: ng d ng h th ng ñ phân tích, ñánh giá phóng ñi n c c b MBA 500kV ... nghiêm tr ng 23 24 phát hi n có d u hi u b t thư ng v n hành ho c ño th y 4.6 K T LU N Máy bi n áp t i t i Tr m bi n áp 500kV Đà N ng cung c p xu t hi n phóng ñi n c c b máy ñi n cho toàn b...
 • 13
 • 633
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi đi sâu hệ thống hòa đồng bộnghiên cứu thành phần hóa học trong cây cỏ mực tại huyện diễn châu tỉnh nghệ annghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhômnghiên cứu độ bền hòa tan anot của điện cực thép ct3 trong môi trường kiềm có chứa ion clotổng quan tình hình nghiên cứu của việt nam và trên thế giới về thanh toán điện tửnghiên cứu thành phần hoá họcnghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễnnghiên cứu quá trình hóa họcnghiên cứu phản ứng hóa họcnghiên cứu liên kết hóa họcnghiên cứu phân tích hóa lýnghiên cứu công nghệ hóa chấtnghiên cứu dna ty thể gà trên thế giớinghiên cứu đa dạng sinh học trên thế giớitrình bày đối tượng nghiên cứu của văn hóa họcNghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhgiáo trình nghiệp vụ bán hàngHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập