De hoa khao sat hsg lan1

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8
... nKMnO = mol 1 58 Theo (1) nO = Câu (1,5đ) = 0,5b 1 58 ⇒ 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 Vì lượng oxi thu nên ta có: 1,5a 122,5 ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a 245 = b 9 48 0,5 Khối lượng ... X O = 0,325 ⇒ 8, 4x – 5,6y = (II) Từ (I)và(II) ta có x = 0,2 mol, y = 0,3 mol Trong ĐK nhiệt độ áp suất %V=%n nên ta có: 0,25 0,25 %VH2 = nO2 = 0,2 0,5 100%=40%; %VCH = 60% 0,5 28, 8 =0,9 mol 32 ... hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 1 58 mol (1,5đ) PTPƯ hoá học: 2KClO3  t0→ 2KCl + 3O2...
 • 3
 • 200
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc
... ứng hoá hợp - Phản ứng phản ứng phân huỷ,4 pư hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 158 mol ... VO2dư= 32,65% ; %mCO2 = 67,35% 2 0,25 0,25 Ghi chú: -HS làm cách khác cho điểm tối đa - Nếu HS thi u đơn vị trừ ½ số điểm ý 0,25 0,5 ...
 • 3
 • 276
 • 0

De thi khao sat HSG vatli8

De thi khao sat HSG vatli8
... là: d=P/V==(V3-V2) d0/ V4-V1 0,5 điểm (Lu ý : Học sinh làm cách khác cho đủ điểm) trờng thcs Đề thi học sinh giỏi môn vật lí nguyễn bỉnh khiêm năm học 2005-2006 @@@@@@ Thời gian 90 không kể thời ... Kéo vật có khối lợng m=10kg trợt đều, không ma sát ván nghiêng 30 so với phơng nằm ngang Lực cần thi t để kéo vật từ dới lên theo mặt ván nghiêng bao nhiêu? A 50N B 100N C 25N D 10N Ba vật làm...
 • 4
 • 215
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)
... program receive ( inform) about 700 inventions per year New ideas can be ( develop) by private ( invent) However, it is important to consider these questions: Will it work? Will it be wanted? Is ... send any cards …(7)… my friends On the last day I made a big decision I got up early and bought thirty-seven cards I spent the whole day … (8) … my room, but I did not write a single card VII Viết ... Italy I visited museums and sat in public gardens A friendly waiter …(2)… me a few words …(3)… Italian Then he lent …(4) … a book I read a few lines, …(5)… I did not understand a word Every day...
 • 2
 • 363
 • 0

Đề thi Khảo sát HSG 2008-2009

Đề thi Khảo sát HSG 2008-2009
... Hoang Linh - UPPER SECONDARY SCHOOL KHAO SAT HOC SINH GIOI: 2008-2009 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG MÔN ANH VĂN Năm học: 2008-2009 Section I: Part I: T T T F The index gives a detailed ... rise dramatically to an amazing national average of $ 5.14 Two thirds think they get (5) … money but most expect to have to something to get it Although they have more cash, worry about debt ... SECONDARY SCHOOL KHAO SAT HOC SINH GIOI: 2008-2009 Life seems to have grown too tough for black robins I leave you to judge whether we should try to anything about it The black robin is dying...
 • 5
 • 235
 • 0

DE THI khao sat HSG ANH 8.

DE THI khao sat HSG ANH 8.
... sentence ) : You know , it is difficult to me to make him understand what I mean A B C D My dear friends, I wish you will visit us someday this summer A B C D I will come and stay with you ... gathering somewhere for a coffee after this wonderful meeting A B C D I look forward to hear from my mother in Singapore A B C D The collect of stamps made him become famous in the country ... 19 Do you collect stamps or other things ? A collecting B collector - Yes, I am a stamp C collect D collection 20 There were flowers that I couldnt dicide what to buy.( so many / so few /so...
 • 5
 • 357
 • 1

Dề thi khảo sát HSG môn toán lớp 5

Dề thi khảo sát HSG môn toán lớp 5
... Bài (1 ,5 điểm) Mỗi ý cho 0, 75 điểm a, Một số giảm 20% thức giảm Số cũ Số Vậy phải tăng thêm số tức 25% để đợc lạ số cũ b, Cách 28, 35 : 0,1 25 + 42, 65 : 0,1 25 + : 0,1 25 = 226,8 + 341,2 + = 57 6 Cách ... tích phần tô đậm: 78 ,5 28,26 = 50 ,24(cm2) (Câu giải cho 0 ,5 điểm; phép tính cho điểm; ghi đáp số cho 0, 25 điểm) Bài 4: (1 ,5 điểm): Tổng vận tốc 4,8+ 15 = 19,8km/giờ: (cho 0, 25 điểm) Từ lúc ngời ... ABE => DE = 900 x : 40 = 45 cm2 a, SBDE = (40 - 10) X 45 : = 6 75 cm2 b, SADE = 45 x 10 : = 2 25 cm2 c, S hình thang ADEC = (60 + 45) x10 = 52 5 cm2 Bài quãng đờng AB Mỗi ngời thứ đợc quãng đờng AB...
 • 7
 • 444
 • 16

Đề thi khảo sat HSG lớp 5

Đề thi khảo sat HSG lớp 5
... Địa lý - lớp năm học 2008 - 2009 Câu 1: ( 1 ,5 điểm ) Tính giá trị biểu thức 6 : x 10 x +5 11 11 : x x 1 21 10 57 x + 11 11 30 42 57 + 11 11 10 - 210 57 + 55 11 0 ,5 điểm 99 11 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm ... miếng đất: ( 81 - 15 ) : = 33 (m) Chiều dài miếng đất: 33 + 15 = 48 (m) Diện tích miếng đất: 48 x 33 = 158 4 (m2) 0, 25 điểm 0, 25 điểm Đáp số: 158 4 m 0, điểm 0 ,5 điểm Phần địa lý: Câu 5: ( điểm ) a) ... 0 ,5 điểm Vậy tổng hai số là: 2006 - 900 = 1106 0, 25 điểm Đáp số: 1106 0, 25 điểm Câu 3: ( điểm) Đánh số ô phần đầu băng ô nh sau: 25 18 20 37 25 18 20 37 25 18 10 Ta thấy: Tổng ô ô: số 4, số 5, ...
 • 4
 • 291
 • 0

Đề thi khảo sát HSG lớp 5 ( Địa lí )

Đề thi khảo sát HSG lớp 5 ( Địa lí )
... Đáp án biểu chấm môn địa lớp Năm học 2008 - 2009 Câu (1 điểm ) ( áp án:c) Vị trí Việt Nam c) Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam bán đảo Đông Dơng Câu (1 điểm ) ( áp án:c) Đặc điểm khí hậu nhiệt ... Mông (H'mông) Câu 4: (5 điểm ) A, (1 điểm ) Chọn ý ý sau: Biển Đông bao bọc phần đất liền nớc ta phía: ( áp án:c) Biển Đông bao bọc phần đất liền nớc ta phía:Đông,nam tây nam B, (4 điểm ) Nêu ... bão Gây thi t hại cho vùng ven biển Thi t hại cho tàu thuyền Hằng ngày ,nớc biển có lúc dâng lên có lúc hạ xuống Lấy nớc làm muối khơi đánh bắt cá Câu (6 điểm ) HS nêu đợc : A, (3 điểm ) Hậu dân...
 • 5
 • 232
 • 0

de thi khao sat hsg 6,7,8,

de thi khao sat hsg 6,7,8,
... Trờng THCS Hơng Lâm Tổ : Toán-Ngoại Ngữ Đề thi khảo sát HSG lần ( Năm học 2009-2010) Môn thi : Toán Thời gian : 120 phút Câu ( 2.5 điểm) Cho biểu thức A = x + + x ... diện tích số đo chu vi .Hết Trờng THCS Hơng Lâm Tổ : Toán-Ngoại Ngữ Đề thi khảo sát HSG lần ( Năm học 2009-2010) Môn thi : Toán Thời gian : 120 phút Câu ( điểm) Tính giá trị biểu thức A = x2008 ... = 2a phía tam giác vẽ hình vuông BCDE tam giác ABF , ACG a) Tính góc tam giác , cạnh AC diện tích tam giác ABC b) FA BE , FA CG c) Tính diện tích tứ giác DEFG Câu ( điểm) Tìm tất tam giác vuông...
 • 3
 • 254
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG môn toán lớp 4

ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG môn toán lớp 4
... giác 0.25 b Qui luật tìm hình tam giác hình vẽ bên là: 0.5 Số hình vuông Số hình tam giác 4x1 4+ 4=4x2 4+ 4 +4= 4x3 … 100 x 99 = 360 Vậy đếm đến hình vuông thứ 100 ta 360 hình tam giác c M - Nối MP QN, ... phải tìm là: 1880;1882;18 84; 1886;1888; 890;1892 b - 10 số lẻ liên tiếp 10 số cách 20 đơn vị - Vậy TBC 10 số Môn: Toán Thời gian: 60 phút Điểm 0.3 0.3 0 .4 0.3 0.3 0 .4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 ... đầu bài: S3 = 640 cm2 Khi đó: Diện tích hình vuông thứ hai là: S2 = 640 x = 1280 (cm2) Diện tích hình vuông thứ là: S1 = 1280 x = 2560 (cm2) Diện tích hình vuông thứ tư là: S4 = 640 : = 320 (cm2)...
 • 3
 • 478
 • 8

đề thi khảo sát hsg

đề thi khảo sát hsg
... làm thi u số ý Diễn đạt lủng củng, thi u cảm xúc Kể thi u mạch lạc Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp + Điểm 1-2 : Ý tưởng nghèo nàn, diễn đạt vụng Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp + Điểm 0,5 : Chưa hiểu đề lạc ... đủ ý Hành văn thi u mạch lạc Cảm xúc thi u tự nhiên Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp - Điểm - : Ý nghèo Diễn đạt lủng củng Thi u cảm xúc Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp - Điểm 0,5 : Không hiểu đề Lưu ý : - ... Điểm 0,5 : Chưa hiểu đề lạc đề Đề b : * Yêu cầu cần đạt : Bài viết có bố cục rõ ràng, kiểu tả loài vật Câu văn không sai lỗi tả ngữ pháp Xác định yêu cầu trọng tâm đề : tả kết hợp hình dáng, hoạt...
 • 3
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: LHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập