De hoa khao sat hsg lan1

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8
... nKMnO = mol 1 58 Theo (1) nO = Câu (1,5đ) = 0,5b 1 58 ⇒ 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 Vì lượng oxi thu nên ta có: 1,5a 122,5 ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a 245 = b 9 48 0,5 Khối lượng ... X O = 0,325 ⇒ 8, 4x – 5,6y = (II) Từ (I)và(II) ta có x = 0,2 mol, y = 0,3 mol Trong ĐK nhiệt độ áp suất %V=%n nên ta có: 0,25 0,25 %VH2 = nO2 = 0,2 0,5 100%=40%; %VCH = 60% 0,5 28, 8 =0,9 mol 32 ... hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 1 58 mol (1,5đ) PTPƯ hoá học: 2KClO3  t0→ 2KCl + 3O2...
 • 3
 • 191
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc
... ứng hoá hợp - Phản ứng phản ứng phân huỷ,4 pư hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 158 mol ... VO2dư= 32,65% ; %mCO2 = 67,35% 2 0,25 0,25 Ghi chú: -HS làm cách khác cho điểm tối đa - Nếu HS thi u đơn vị trừ ½ số điểm ý 0,25 0,5 ...
 • 3
 • 267
 • 0

De thi khao sat HSG vatli8

De thi khao sat HSG vatli8
... là: d=P/V==(V3-V2) d0/ V4-V1 0,5 điểm (Lu ý : Học sinh làm cách khác cho đủ điểm) trờng thcs Đề thi học sinh giỏi môn vật lí nguyễn bỉnh khiêm năm học 2005-2006 @@@@@@ Thời gian 90 không kể thời ... Kéo vật có khối lợng m=10kg trợt đều, không ma sát ván nghiêng 30 so với phơng nằm ngang Lực cần thi t để kéo vật từ dới lên theo mặt ván nghiêng bao nhiêu? A 50N B 100N C 25N D 10N Ba vật làm...
 • 4
 • 209
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)
... program receive ( inform) about 700 inventions per year New ideas can be ( develop) by private ( invent) However, it is important to consider these questions: Will it work? Will it be wanted? Is ... send any cards …(7)… my friends On the last day I made a big decision I got up early and bought thirty-seven cards I spent the whole day … (8) … my room, but I did not write a single card VII Viết ... Italy I visited museums and sat in public gardens A friendly waiter …(2)… me a few words …(3)… Italian Then he lent …(4) … a book I read a few lines, …(5)… I did not understand a word Every day...
 • 2
 • 359
 • 0

Đề thi Khảo sát HSG 2008-2009

Đề thi Khảo sát HSG 2008-2009
... Hoang Linh - UPPER SECONDARY SCHOOL KHAO SAT HOC SINH GIOI: 2008-2009 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG MÔN ANH VĂN Năm học: 2008-2009 Section I: Part I: T T T F The index gives a detailed ... rise dramatically to an amazing national average of $ 5.14 Two thirds think they get (5) … money but most expect to have to something to get it Although they have more cash, worry about debt ... SECONDARY SCHOOL KHAO SAT HOC SINH GIOI: 2008-2009 Life seems to have grown too tough for black robins I leave you to judge whether we should try to anything about it The black robin is dying...
 • 5
 • 231
 • 0

DE THI khao sat HSG ANH 8.

DE THI khao sat HSG ANH 8.
... sentence ) : You know , it is difficult to me to make him understand what I mean A B C D My dear friends, I wish you will visit us someday this summer A B C D I will come and stay with you ... gathering somewhere for a coffee after this wonderful meeting A B C D I look forward to hear from my mother in Singapore A B C D The collect of stamps made him become famous in the country ... 19 Do you collect stamps or other things ? A collecting B collector - Yes, I am a stamp C collect D collection 20 There were flowers that I couldnt dicide what to buy.( so many / so few /so...
 • 5
 • 350
 • 1

Dề thi khảo sát HSG môn toán lớp 5

Dề thi khảo sát HSG môn toán lớp 5
... Bài (1 ,5 điểm) Mỗi ý cho 0, 75 điểm a, Một số giảm 20% thức giảm Số cũ Số Vậy phải tăng thêm số tức 25% để đợc lạ số cũ b, Cách 28, 35 : 0,1 25 + 42, 65 : 0,1 25 + : 0,1 25 = 226,8 + 341,2 + = 57 6 Cách ... tích phần tô đậm: 78 ,5 28,26 = 50 ,24(cm2) (Câu giải cho 0 ,5 điểm; phép tính cho điểm; ghi đáp số cho 0, 25 điểm) Bài 4: (1 ,5 điểm): Tổng vận tốc 4,8+ 15 = 19,8km/giờ: (cho 0, 25 điểm) Từ lúc ngời ... ABE => DE = 900 x : 40 = 45 cm2 a, SBDE = (40 - 10) X 45 : = 6 75 cm2 b, SADE = 45 x 10 : = 2 25 cm2 c, S hình thang ADEC = (60 + 45) x10 = 52 5 cm2 Bài quãng đờng AB Mỗi ngời thứ đợc quãng đờng AB...
 • 7
 • 411
 • 16

Đề thi khảo sat HSG lớp 5

Đề thi khảo sat HSG lớp 5
... Địa lý - lớp năm học 2008 - 2009 Câu 1: ( 1 ,5 điểm ) Tính giá trị biểu thức 6 : x 10 x +5 11 11 : x x 1 21 10 57 x + 11 11 30 42 57 + 11 11 10 - 210 57 + 55 11 0 ,5 điểm 99 11 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm ... miếng đất: ( 81 - 15 ) : = 33 (m) Chiều dài miếng đất: 33 + 15 = 48 (m) Diện tích miếng đất: 48 x 33 = 158 4 (m2) 0, 25 điểm 0, 25 điểm Đáp số: 158 4 m 0, điểm 0 ,5 điểm Phần địa lý: Câu 5: ( điểm ) a) ... 0 ,5 điểm Vậy tổng hai số là: 2006 - 900 = 1106 0, 25 điểm Đáp số: 1106 0, 25 điểm Câu 3: ( điểm) Đánh số ô phần đầu băng ô nh sau: 25 18 20 37 25 18 20 37 25 18 10 Ta thấy: Tổng ô ô: số 4, số 5, ...
 • 4
 • 279
 • 0

Đề thi khảo sát HSG lớp 5 ( Địa lí )

Đề thi khảo sát HSG lớp 5 ( Địa lí )
... Đáp án biểu chấm môn địa lớp Năm học 2008 - 2009 Câu (1 điểm ) ( áp án:c) Vị trí Việt Nam c) Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam bán đảo Đông Dơng Câu (1 điểm ) ( áp án:c) Đặc điểm khí hậu nhiệt ... Mông (H'mông) Câu 4: (5 điểm ) A, (1 điểm ) Chọn ý ý sau: Biển Đông bao bọc phần đất liền nớc ta phía: ( áp án:c) Biển Đông bao bọc phần đất liền nớc ta phía:Đông,nam tây nam B, (4 điểm ) Nêu ... bão Gây thi t hại cho vùng ven biển Thi t hại cho tàu thuyền Hằng ngày ,nớc biển có lúc dâng lên có lúc hạ xuống Lấy nớc làm muối khơi đánh bắt cá Câu (6 điểm ) HS nêu đợc : A, (3 điểm ) Hậu dân...
 • 5
 • 228
 • 0

de thi khao sat hsg 6,7,8,

de thi khao sat hsg 6,7,8,
... Trờng THCS Hơng Lâm Tổ : Toán-Ngoại Ngữ Đề thi khảo sát HSG lần ( Năm học 2009-2010) Môn thi : Toán Thời gian : 120 phút Câu ( 2.5 điểm) Cho biểu thức A = x + + x ... diện tích số đo chu vi .Hết Trờng THCS Hơng Lâm Tổ : Toán-Ngoại Ngữ Đề thi khảo sát HSG lần ( Năm học 2009-2010) Môn thi : Toán Thời gian : 120 phút Câu ( điểm) Tính giá trị biểu thức A = x2008 ... = 2a phía tam giác vẽ hình vuông BCDE tam giác ABF , ACG a) Tính góc tam giác , cạnh AC diện tích tam giác ABC b) FA BE , FA CG c) Tính diện tích tứ giác DEFG Câu ( điểm) Tìm tất tam giác vuông...
 • 3
 • 243
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG môn toán lớp 4

ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG môn toán lớp 4
... giác 0.25 b Qui luật tìm hình tam giác hình vẽ bên là: 0.5 Số hình vuông Số hình tam giác 4x1 4+ 4=4x2 4+ 4 +4= 4x3 … 100 x 99 = 360 Vậy đếm đến hình vuông thứ 100 ta 360 hình tam giác c M - Nối MP QN, ... phải tìm là: 1880;1882;18 84; 1886;1888; 890;1892 b - 10 số lẻ liên tiếp 10 số cách 20 đơn vị - Vậy TBC 10 số Môn: Toán Thời gian: 60 phút Điểm 0.3 0.3 0 .4 0.3 0.3 0 .4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 ... đầu bài: S3 = 640 cm2 Khi đó: Diện tích hình vuông thứ hai là: S2 = 640 x = 1280 (cm2) Diện tích hình vuông thứ là: S1 = 1280 x = 2560 (cm2) Diện tích hình vuông thứ tư là: S4 = 640 : = 320 (cm2)...
 • 3
 • 460
 • 8

đề thi khảo sát hsg

đề thi khảo sát hsg
... làm thi u số ý Diễn đạt lủng củng, thi u cảm xúc Kể thi u mạch lạc Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp + Điểm 1-2 : Ý tưởng nghèo nàn, diễn đạt vụng Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp + Điểm 0,5 : Chưa hiểu đề lạc ... đủ ý Hành văn thi u mạch lạc Cảm xúc thi u tự nhiên Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp - Điểm - : Ý nghèo Diễn đạt lủng củng Thi u cảm xúc Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp - Điểm 0,5 : Không hiểu đề Lưu ý : - ... Điểm 0,5 : Chưa hiểu đề lạc đề Đề b : * Yêu cầu cần đạt : Bài viết có bố cục rõ ràng, kiểu tả loài vật Câu văn không sai lỗi tả ngữ pháp Xác định yêu cầu trọng tâm đề : tả kết hợp hình dáng, hoạt...
 • 3
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sản xuất sạch hơnỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NamPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017bộ 10 đề 8 điểm môn toán 2017 có đáp án chi tiết (p1)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển du lịch tại Mỹ SơnSử dụng thí nghiệm, phần mềm mô phỏng và bản đồ tư duy trong dạy học chương “Điện tích Điện trường” Vật lí 11 (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập