De KTGKI toan TV lop 4

ĐỀ KTGKI TOÁN+TV LỚP 3 2013-2014

ĐỀ KTGKI TOÁN+TV LỚP 3 2013-2014
... (0,5đ) c/ C 0,07 (0,5đ) Bài 3: 3, 752 ; 3, 527 ; 3, 275 ; 3, 257 (0,5đ) Bài 4: 5 ,34 6 ; 5 ,36 4 ; 5, 436 ; 5, 634 (0,5đ) Bài 5: a/ 4,5 dm (0,25đ) b/ 0,02 kg (0,25đ) c/ 17, 23 dm (0,25đ) d/ 0,56 m2 (0,25đ) ... 1: 10 12 22 + = + = (0,5đ) 15 15 15 3 b/ − = − = (0,5đ) 4 4 20 c/ x = (0,5đ) 42 2 d/ : = x = (0,5đ) 5 10 e/ - = − = − = (0,5đ) 4 4 1 1 g/ : = : = x = (0,5đ) 3 3 a/ Bài 2: a/ 7,4 52,61 b/ B 10 (0,5đ) ... đồng Đáp số: 156000 Đồng TRƯỜNG TH TRÀ THỊ CỤT GV: Trương Hoàng Sơn ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HKI MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP:51 NĂM HỌC: 20 13 – 2014 I.Phần kiểm tra đọc (10đ) Đọc thành tiếng (5đ) HS đọc đoạn...
 • 5
 • 144
 • 0

ĐE THI TOAN + TV LỚP

ĐE THI TOAN + TV LỚP
... 0,25 đ’ 0,5 đ’ 0,25 đ’ Ngày … tháng …….năm 20…… TRƯỜNG TH TÂN BÌNH LỚP: HỌ VÀ TÊN: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2010 - 2011 Thời gian: …… phút Điểm Nhận xét giáo viên ... GD VÀ ĐT THANH BÌNH Ngày … tháng …….năm 20…… TRƯỜNG TH TÂN BÌNH LỚP: HỌ VÀ TÊN: Điểm ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: TOÁN LỚP Năm học: 2010 - 2011 Thời gian: …… phút Nhận xét giáo viên I ... điểm A 124 Bài 6: điểm B II Phần tự luận (4 điểm): Bài Đặt tính tính phép tính cho 0,5 điểm a) + 375268 492551 867819 Bài (2 điểm): b) - 849635 c) x 56273 793362 345 302 d) 690 10350 104190 Bài...
 • 8
 • 589
 • 9

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 1

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 1
... 0,25 điểm) Bài : điểm (Đúng câu 1 iểm) Trường TH Lộc Thuận A Lớp : …… Họ tên : ……………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (NĂM HỌC : 2009 – 2 010 ) MƠN : TIẾNG VIỆT (LỚP 1) THỜI GIAN : 40 phút Điểm Lời phê ... đ…….làng Trường TH Lộc Thuận A b……….viện ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (NĂM HỌC : 2009 – 2 010 ) MƠN : TIẾNG VIỆT (LỚP 1) THỜI GIAN : 25 phút II 1/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Vần (2 điểm) : an, êm, ương, iên, ... : TIẾNG VIỆT (LỚP 1) THỜI GIAN : 40 phút Điểm Lời phê thầy (cơ) Giám thị Giám khảo ĐỀ BÀI : I KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) a/ Đọc thành tiếng vần (2 điểm) : ăn, ong, iêng, anh, m b/ Đọc thành tiếng,...
 • 6
 • 382
 • 2

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 4

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 4
... + 43 ) : = 49 2 (m) - 0,5 điểm Ngày thứ hai đội công nhân làm được: 950 – 49 2 = 45 8 (m) – 0,5 điểm b/ Trung bình ngày đội công nhân làm : 950 : = 47 5 (m) – 0,5 điểm Đáp số : a/ 49 2m 45 8m b/ 47 5m ... 76 84 ; 5360 ; 7981 ; 43 75 a/ Số chia hết cho : ………… b/ Số chia hết cho : …………… c/ Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho :………… Bài (2 điểm) : Đặt tính tính a/623 647 + 1958 24 b /47 2085 – 91328 c/5 24 ... 995 47 3 < 1115230 Bài : điểm Đúng câu 0,5 điểm a/ Đ b/ S Bài : điểm Đúng câu 0,25 điểm 1/ A 2/ a 76 84 ; 5360 b 5360 ; 43 75 c.5360 (0,75 điểm) Bài : điểm Đúng câu 0,5 điểm 81 947 1 380 757 71 264...
 • 7
 • 677
 • 7

Bài soạn de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011

Bài soạn de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011
... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011 nô đ…… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: : a./ Xếp số sau ... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: a./ Xếp số sau theo ... Trường TH Hùng Vương BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (đọc-hiểu) - Thời gian: 25 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm )...
 • 7
 • 263
 • 1

Bài giảng de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011

Bài giảng de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011
... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011 nô đ…… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: : a./ Xếp số sau ... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: a./ Xếp số sau theo ... Trường TH Hùng Vương BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (đọc-hiểu) - Thời gian: 25 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm )...
 • 7
 • 216
 • 0

Đề KT Toán+TV- Lớp 2 ( Chuẩn KTKN)

Đề KT Toán+TV- Lớp 2 ( Chuẩn KTKN)
... ( kg ) Đáp số: kg gạo Bài 7: (1 điểm)Tìm X Mỗi ý 0,5 điểm: Chia ra: - Đặt tính đúng, ý 0 ,25 điểm - Tính kết quả, ý 0 ,25 điểm Bài 8: (1 điểm) Đánh dấu X 1,0 điểm  (0 ,5) (0 ,5) ( 0,5 đ) (0 ,5đ) ( ... Đọc thầm ( điểm) Câu 1: ( điểm) Trả lời câu hỏi: a) Bác Hồ rèn luyện thân thể (1 điểm) b) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) Viết câu hỏi: a) Luyện tập - rèn luyện (1 điểm) b) ... (0 ,5) ( 0,5 đ) (0 ,5đ) ( 0 ,25 ) ( 0,5đ) ( 0 ,25 ) Môn: Tiếng Việt A BÀI VIẾT ĐÊ BÀI I Chính tả nghe viết :( điểm) - 15 phút Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Ai ngoan thưởng ( oạn từ: Một buổi sáng...
 • 5
 • 236
 • 2

đề ôn toán - TV lớp 1 giữa kì 2

đề ôn toán - TV lớp 1 giữa kì 2
... ” * Dựa vào tập đọc vẽ ngựa , em làm tập sau: Câu 1: Tìm tiếng bài: - Có chứa vần ưa:………………………………………………… Câu 2: Tìm hai tiếng ngồi : - Có chứa vần ua : Câu 3: Bạn nhỏ muốn vẽ ... Vẽ ngựa Bé vẽ ngựa chẳng hình ngựa Thế mà bé kể với chị : - Chị ơi, bà chưa trơng thấy ngựa đâu ! - Sao em biết ? – Chị hỏi - Sáng ,em vẽ tranh ngựa , đưa cho bà xem , bà lại hỏi : “...
 • 2
 • 93
 • 0

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 3:2008-2009

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 3:2008-2009
... Đề thi học kỳ Năm học: 2008-2009 Môn: Tiếng Việt .Lớp: Thời gian : 40 phút I) Chính t (1 5phút) Bài: Tiếng đàn - Sách TV3 tập trang 54 Viết đoạn từ “Thủy nhận đàn…rung động” II) Tập làm văn(35 ... phút) Chọn hai đề sau: - Đề 1: Hãy kể ngày hội mà em biết - Đề 2: Kể anh hùng chống ngoại xâm mà em biết Đề thi học kỳ Năm học: 2008-2009 Môn: Tiếng Việt .Lớp: Thời gian : 40 phút I) Chính t (1 5phút) ... I) Chính t (1 5phút) Bài: Tiếng đàn - Sách TV3 tập trang 54 Viết đoạn từ “Thủy nhận đàn…rung động” II) Tập làm văn(35 phút) Chọn hai đề sau: - Đề 1: Hãy kể ngày hội mà em biết - Đề 2: Kể anh hùng...
 • 3
 • 221
 • 0

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 4: 2008 - 2009

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 4: 2008 - 2009
... thi gia hc k Nm hc: 200 8- 2009 Mụn: Ting Vit Lp: Thi gian : 60 phỳt I/Chớnh t(20 phỳt): Bi Thng bin Sỏch TV4 Tp trang 76 Vit on: Mt tri lờn caoiờn cung. II/ Tp lm : Chn mt hai : - 1: T ... 1: T mt vt em thớch - 2: T mt cõy búng mỏt hoc cõy hoa m em thớch thi gia hc k Nm hc: 200 8- 2009 Mụn: Ting Vit Lp: Thi gian : 60 phỳt I/Chớnh t(20 phỳt): Bi Thng bin Sỏch TV4 Tp trang 76 Vit ... caoiờn cung. II/ Tp lm : Chn mt hai : - 1: T mt vt em thớch - 2: T mt cõy búng mỏt hoc cõy hoa m em thớch thi gia hc k Nm hc: 200 8- 2009 Mụn: Toỏn Lp: Thi gian : 40 phỳt 1/ Vit ch s thớch...
 • 3
 • 223
 • 1

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 5: 2008 - 2009

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 5: 2008 - 2009
... Đề thi học kỳ Năm học: 200 8- 2009 Môn: Tiếng Việt Lớp: Thời gian : 60 phút I Chính tả (2 0 phút) : Bài “Núi non hùng vĩ ” Sách TV5 tập trang 58 Viết II Tập làm văn: Chọn đề sau: - Đề 1: ... sắc với em - Đề 2: Tả người bạn thân em trường/ - Đề 3: Hãy kể kỉ niệm khó quên tình bạn Đề thi học kỳ Năm học: 200 8- 2009 Môn: Tiếng Việt Lớp: Thời gian : 60 phút I Chính tả (2 0 phút) : Bài “Núi ... Sách TV5 tập trang 58 Viết II Tập làm văn: Chọn đề sau: - Đề 1: Tả đồ vật quà có ý nghĩa sâu sắc với em - Đề 2: Tả người bạn thân em trường/ - Đề 3: Hãy kể kỉ niệm khó quên tình bạn Đề thi học...
 • 3
 • 292
 • 1

Đề BT Toán+TV cuối tuần Lop 4(tuần 2- 26)

Đề BT Toán+TV cuối tuần Lop 4(tuần 2- 26)
... Đôn Đề cơng ôn tập cuối học kì Lớp 4A1 Họ tên : Phần : Môn Tiếng Việt Tập đọc : Luyện đọc trả lời câu hỏi cuối tuần từ tuần 11 đến tuần 18 Chính tả : - Bài viết : Ôn tả SGK từ tuần 11 đến tuần ... nộp kèm phiếu vào sáng thứ Hai Trờng THDL Lê Quý Đôn Họ tên: Lớp: 4A1 Phiếu ôn TP cuối tuần Môn Tiếng Việt (Tuần 7) Bài 1: Dùng từ điển Tiếng Việt tra ghi lại nghĩa từ sau: ớc mơ: phát minh: ... đến câu Đoạn từ câu đến câu Trờng THDL Lê Quý Đôn Họ tên: Lớp: 4A1 Phiếu ôn TP cuối tuần Môn Tiếng Việt (Tuần 8) Bài 1: Khoanh vào chữ trớc câu nêu nội dung Nếu có phép lạ a Bài thơ nói lên...
 • 50
 • 16,876
 • 312

Đề khảo sát chất lượng đầu năm toán, TV lớp 3

Đề khảo sát chất lượng đầu năm toán, TV lớp 3
... đ Câu 3: điểm Câu 4: điểm Trờng Tiểu học hà châu đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp Năm học 2009 - 2010 Môn : Tiếng việt Họ tên :Lớp: I Chính tả (4 điểm) Thời gian 20 phút Nghe - viết (3 điểm): ... phút Nghe - viết (3 điểm): Bài Cô giáo tý hon ( từ Bé treo nón.đến ríu rít đánh vần theo.) ( TV3 - tập 1, trang 18 ) Bài tập tả (1 điểm): Điền vào chỗ trống ch hay tr: e xanh ung bình an...
 • 3
 • 740
 • 16

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán, TV lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán, TV lớp 2
... dẫn chấm: Câu 1: 2, 0 điểm Mỗi cho 0 ,25 đ Câu 2: 3,0 điểm Mỗi cho 0,75 đ Câu 3: 3,0 điểm Câu 4: 2, 0 điểm Trờng Tiểu học đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp hà châu Năm học 20 09 - 20 10 Môn : Tiếng ... tên :Lớp: Tập chép ( điểm ): Hoa sen Trong đầm đẹp sen Lá xanh, trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng, trắng, xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn 2 Điền vào chỗ trống: uôi hay ( điểm ) Bé Thủy Tiên năm...
 • 3
 • 365
 • 3

ĐÈ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN+TV LỚP 5

ĐÈ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN+TV LỚP 5
... dài ruộng là: (2 85 + 47) : = 166 (m) Chiều rộng ruộng là: 166 – 47 = 119 (m) Diện tích ruộng là: 166 × 119 = 19 754 (m2) Đáp số: 19 754 m2 285m ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010 ... tính 0 ,5 điểm) 56 14 d) 20 = (không rút gọn tính 0 ,5 điểm) 10 Bài 4: (2 điểm) Tóm tắt: Chu vi: 57 0m Chiều dài chiều rộng : 47m Diện tích:……m2 ? Bài giải Nửa chu vi ruộng là: 57 0 : = 2 85 (m) Ta ... tâm học tập rèn luyện thật tốt b) Tìm từ nghĩa từ trái nghĩa với từ “chăm chỉ” II- Tập làm văn: (5 điểm) (Thời gian làm khoảng 30 phút) Đề bài: Viết đoạn văn (thuộc phần thân bài) miêu tả (đồ vật,...
 • 3
 • 382
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toán violympic lớp 4 vòng 11đề thi toán violympic lớp 4đề thi toan violympic lớp 4 vòng 15 năm 2014de thi toan hsg lop 4 truong loc tande thi toan violympic lop 4 cap huyenđề thi toán tv lớp 3đề bt toán tv cuối tuần lop 4tuần 2 26đề thi và đáp án toán violympic lớp 4chuyen de toan hinh lop 4đề bt toán tv cuối tuần lớp 3 tuần 1 tuần 640 đề thi toán hk1 lớp 8đề học sinh giỏi lớp 4 môn toánđề thi học kì lớp 4 môn toánđề thi cuối năm lớp 4 môn toánđề thi cuối hki lớp 4 môn toánBài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo)Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ÂuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ÂuBài 18. Tuần hoàn máuBài 18. Tuần hoàn máuBài 18. Tuần hoàn máuBài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu ÂuBài 18. Tuần hoàn máuBài 18. Tuần hoàn máuBài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu ÂuBài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo)Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo)Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ DươngBài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938Bài 28. Ôn tậpMAI THÚC LOAN
Đăng ký
Đăng nhập