Giao Trinh HOA HOC DAU MO

Giáo trình hóa học dầu mỏ và khí

Giáo trình hóa học dầu mỏ và khí
... thành phần dầu mỏ khí nhiều mỏ dầu giới, thấy không dầu giống hẳn dầu nào, có mỏ dầu có nhiêu loại dầu mỏ Ngay thân lổ khoan, dầu mỏ lấy từ tầng dầu khác nhau, khác Tuy dầu mỏ (và khí) có điểm ... 0,866-0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 46 Thành phần dầu mỏ khí -Dầu nặng, : d204 > 0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 47 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ Chương ... sản phẩm dầu mỏ nói chung Thành phần dầu mỏ khí Chương I THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ Dầu mỏ khí nguồn hydrocacbon phong phú có thiên nhiên Dầu mỏ khí, ngày phát nhiều đâu thấy dầu mỏ khí không nhiều...
 • 124
 • 1,273
 • 3

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí - chương 1 THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí - chương 1 THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ
... T Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí C14 - C30 C6 - C 11 hydrocacbon riêng lẽ xác định 16 Trang 16 Thành phần dầu mỏ khí (1 vòng) Hydrocacbon thơm CnH2n- C9 - C12 CnH2n- 12 C10 - C16 CnH2n- 14 C12 - ... 0,83 1- 0 ,850 -Dầu nặngû, : d204 = 0,85 1- 0 ,865 -Dầu nặng, : d204 = 0,86 6-0 ,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 46 Thành phần dầu mỏ khí -Dầu nặng, : d204 > 0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí ... đến trình sử dụng dầu sau II Thành phần hoá học dầu mỏ khí Thành phần hoá học dầu mỏ khí nói chung phức tạp Khi khảo sát thành phần dầu mỏ khí nhiều mỏ dầu giới, thấy không dầu giống hẳn dầu...
 • 47
 • 702
 • 5

Giáo trình hóa học dầu mỏ và khí pgs ts đinh thị ngọ, 268 trang

Giáo trình hóa học dầu mỏ và khí  pgs ts đinh thị ngọ, 268 trang
... đến trình sử dụng dầu sau II Thành phần hoá học dầu mỏ khí Thành phần hoá học dầu mỏ khí nói chung phức tạp Khi khảo sát thành phần dầu mỏ khí nhiều mỏ dầu giới, thấy không dầu giống hẳn dầu ... hoá học tạo nên dầu khí Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang Thành phần dầu mỏ khí Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tóm lại, giai đoạn tạo thành dầu mỏ, ... dầu mỏ Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 31 Thành phần dầu mỏ khí Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com II.1.4.1 Asphalten dầu mỏ Asphalten hầu hết loại dầu...
 • 103
 • 70
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p10 pptx

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p10 pptx
... phân đoạn dầu mỏ nhiệt độ thấp Sự tính linh động hạ nhiệt độ thấp, độ nhớt phân đoạn dầu mỏ giảm theo đặc lại dạng chất thù hình, đồng thời tạo nhiều tinh thể parafin rắn, tinh thể hình thành dạng ... C1-nhiệt dung phân đoạn dầu mỏ toC, kcal/kgoC d15,615,6-tỷ trọng phân đoạn dầu mỏ t: nhiệt độ oC Chính xác hơn, nhiệt dung cần phải tính đến ảnh hưởng thành phần hóa học phân đoạn, tức ảnh hưởng ... III.9.2 Nhiệt hóa Nhiệt hóa nhiệt độ cung cấp cho đơn vị trọng lượng biến thành nhiệt độ áp suất Đối với hydrocacbon riêng lẽ, biến đổi thực nhiệt độ áp suất không đổi, phân đoạn dầu mỏ gồm nhiều...
 • 12
 • 238
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p9 pdf

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p9 pdf
... hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ Nói tóm lại, để sản xuất cốc cặn gudron dầu mỏ họ aromatic hay họ naphtenic có hiệu suất cốc cao chất lượng tốt Những loại cặn trình chế biến dầu ... tế dầu mỏ hay phân đoạn dầu mỏ chứa số lượng lớn cấu tử với nhiệt độ sôi thay đổi khoảng rộng Khi nghiên cứu dầu mỏ người ta quan tâm nhiều đến mức độ bay hay tỷ lệ bay nhiêt độ Tính chất bay dầu ... nhiêt độ Tính chất bay dầu mỏ hay sản phẩm có ý nghĩa lớn trình bảo quản, vận chuyển trình sử dụng Vì tính chất quan trọng dầu mỏ Thành phần cất khái niệm dùng để biểu diễn phần trăm mẫu bay điều...
 • 12
 • 144
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p8 ppsx

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p8 ppsx
... kim trình cracking xúc tác Do đó, trình hydrocracking xem trình công nghệ linh hoạt nhất, không sợ dạng nguyên liệu có thành phần hóa học sao, nên sư dụng cho phân đoạn gasoil từ loại dầu mỏ xấu ... đoạn gasoil làm nguyên liệu cracking Quá trình cracking gasoil nặng dầu mỏ thực đơn tác dụng nhiệt gọi trình cracking nhiệt (quá trình không sử dụng nhà máy lọc dầu đại) đồng thời thực tác dụng nhiệt ... tạo thành vòng thơm 44 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ Do cracking nhiệt, phân đoạn gasoil dầu mỏ họ parafinic cho hiệu suất sản phẩm cao dùng phân đoạn gasoil dầu mỏ naphtenic...
 • 12
 • 195
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p7 ppt

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p7 ppt
... phân đoạn kerosen dầu mỏ họ parafinic hoàn toàn thích hợp dùng để sản xuất dầu hoả dân dụng không đòi hỏi trình biến đôi thành phần phương pháp hóa học phức tạp II.4 Quan hệ thành phần tính chất ... sau: ♦ Nhiên liệu cho động phản lực ♦ Dầu đốt dân dụng (dầu hoả) 30 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ II.3.1 Ảnh hưởng thành phần hoá học phân đoạn kerosen phân đoạn sử dụng ... vào xéc măng piston gây xước bề mặt Trong phân đoạn gasoil dầu mỏ oxy tồn chủ yếu dạng axit naphtenic, điểm đáng ý hàm lượng axit lớn đạt cực đại thành phần dầu mỏ Các axit gây ăn mòn thùng chứa,...
 • 12
 • 121
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p6 pps

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p6 pps
... tương ứng (quá trình gọi trình Reforming) 16 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ - Phương pháp dung phụ gia tức cho thêm vào xăng số hóa chất có tác dụng hạn chế trình oxy hoá ... làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu trình reforming xúc tác sử dụng nhà máy hoá dầu Nguyên liệu cho trình phân đoạn xăng nặng thu từ trình chưng cất khí Khi tiến hành trình reforming xãy ... hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ II.1.3 Tính chất phân đoạn xăng sử dụng để sản xuất dung môi Dung môi dùng công nghiệp sơn, cao su, keo dán, công nghiệp trích ly chất béo, dầu...
 • 12
 • 153
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p5 pot

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p5 pot
... asphalten ảnh hưởng nhiệt độ oxy Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ II.2 Quan hệ thành phần tính chất phân đoạn dầu mỏ Trong phân đoạn dầu mỏ thành phần quan trọng: hợp chất hydrocacbon ... cơ-kim, tất kim loại chứa dầu mỏ nằm lại cặn gudron Ngoài nhóm quan trọng (dầu, nhựa, asphalten), cặn gudron dầu mỏ thu chưng cất thấy nhóm chất khác: cacben cacboid Trong dầu mỏ nguyên khai, cacben ... so với n-parafin dầu tuổi cổ sinh ngược lại Thành phần trung bình loại xăng từ loại dầu mỏ khác thấy sau: Thành phần trung bình hydrocacbon phân đoạn xăng (...
 • 12
 • 165
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p4 doc

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p4 doc
... Phân loại dầu mỏ Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 38 Thành phần dầu mỏ khí III.1 Phân loại dầu mỏ theo thành phần hoá học Như phần trước khảo sát, loại dầu mỏ giới khác thành phần hoá học đặc ... 0,831-0,850 -Dầu nặngû, : d204 = 0,851-0,865 -Dầu nặng, : d204 = 0,866-0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 46 Thành phần dầu mỏ khí -Dầu nặng, : d204 > 0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang ... ràng dầu mỏ phân thành họ sau đây: họ dầu mỏ chính: - Họ parafinic - Họ naphtenic - Họ Aromatic họ dầu trung gian - Họ naphteno-parafinic Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 40 Thành phần dầu mỏ...
 • 12
 • 157
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p3 potx

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p3 potx
... cặn dầu mỏ Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 31 Thành phần dầu mỏ khí II.1.4.1 Asphalten dầu mỏ Asphalten hầu hết loại dầu mỏ có tính chất giống Asphalten có màu nâu sẫm đen dạng bột rắn thù hình, ... axit dầu mỏ hầu hết axit chức Trong phân đoạn có nhiệt độ sôi thấp dầu mỏ axit Axit chứa nhiều Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 29 Thành phần dầu mỏ khí phân đoạn có nhiệt độ sôi trung bình dầu ... asphaltic dầu mỏ xem sản phẩm trung gian trình biến đổi từ hydrocacbon ban đầu thành nhựa asphalten thiên nhiên Quá trình oxy hoá hydrocacbon dầu mỏ điều kiện tạo thành dầu khí dẩn đến trình tạo thành...
 • 12
 • 157
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p2 docx

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p2 docx
... cứu riêng thành phần hoá học chúng II.1 Thành phần hoá học dầu mỏ Một cách tổng quát thành phần hoá học dầu mỏ chia thành hai thành phần: ♦ Các hợp chất hydrocacbon (HC), hợp chất mà thành phần ... hại trình chế biến cần phải loại bỏ khỏi thành phần sản phẩm chúng định đến công nghệ nhà máy II.1.1 Các hợp chất hydrocacbon dầu mỏ Hydrocacbon thành phần quan trọng dầu mỏ Trong thành dầu mỏ ... hydrocacbon dầu mỏ, đến xác định khoảng 380 hợp chất, phần lớn hợp chất lưu huỳnh (khoảng 250 hợp chất) Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 17 Thành phần dầu mỏ khí II.1.1.1 Các hợp chất parafin dầu mỏ...
 • 12
 • 135
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p1 ppt

Quá trình hình thành giáo trình diễn biến hình thành quá trình hóa học dầu mỏ trong ngành công nghiệp hóa dầu p1 ppt
... phóng xạ trình tạo thành dầu khí không nhiều người ủng hộ chứng I.2.3 Sự di cư dầu - khí đến bồn chứa thiên nhiên Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang Thành phần dầu mỏ khí Dầu khí tạo thành thường ... nơi chúng Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang Thành phần dầu mỏ khí cư trú nơi khác xa Vì gặp “bẩy” chứa khí nằm xa “ bẩy” chứa dầu I.3 Nước tầng chứa dầu khí Trong tầng chứa dầu (mỏ dầu) có nước ... hydrocacbon tương ứng thành phần dầu mỏ Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang Thành phần dầu mỏ khí Cùng với nhiều phẩn ứng tương tự, giả thiết thuyết phục nhiều nhà khoa học thời gian dài Tuy...
 • 12
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hóa học dầu mỏ và khí tự nhiêngiáo trình hóa học dầu mỏ và khígiáo trình hóa học dầu khígiáo trình hóa học môi trường đại cươnggiáo trình hóa học môi trường đặng đình bạchgiáo trình hóa học môi trườnggiáo trình hóa học môi trường đặng kim chidownload giáo trình hóa học môi trườnggiáo án điện tử hóa học dầu mỏ và khí thiên nhiêngiáo trình hóa họchóa học dầu mỏhóa học dầu mỏgiáo trình hóa học vô cơgiáo trình hóa học hữu cơgiáo trình nhiên liệu dầu mỡĐô thị hóa và biến đổi không gian làng Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà NộiMarketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà NộiThế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn DậuDạng toàn phương và một số vấn đề liên quanĐánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Nước Phục Vụ Cho Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Tỉnh Bắc GiangPhép quay và ứng dụngbai giang cad cam cnc phay tien2005Giải pháp tăng cường kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuỷ sản và nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) huyện Thanh TrìCẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfPHRASAL VERB THÔNG DỤNGCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)DI TRUYỀN học PHÂN tửcác dạng bài tập số phức điển hìnhTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayCHUYÊN ĐỀ trắc nghiệm TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ôn thi thpt quốc giaĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụLý luận phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp ở trường PTTHQuang học huỳnh huệphúc lợi trong doanh nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập