Quy định về hoá đơn điện tử

những quy định về hóa đơn hàng hóa cung ứng dịch vụ

những quy định về hóa đơn hàng hóa cung ứng dịch vụ
... đơn GTGT: hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa dành cho tổ chức, cá nhân khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ b) Hóa đơn bán hàng: hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa ... nhận hóa đơn 3.2- Khi bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn nêu trên, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 3.3- Cuối ngày, CSKD lập hóa đơn, ghi tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ngày ... dụng hóa đơn 2 - LOẠI HOÁ ĐƠN, HÌNH THỨC HOÁ ĐƠN Hóa đơn chứng từ người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định pháp luật 2.1- Các loại hoá đơn: a) Hóa đơn GTGT:...
 • 91
 • 369
 • 0

Qui định về hóa đơn chứng từ

Qui định về hóa đơn chứng từ
... hỏng hóa đơn Hồi ngày tháng năm , (tổ chức, cá nhân) xảy việc mất, cháy, hỏng hóa đơn sau: S STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn AA/14T Từ số đến số Số lượng Liên hóa đơn Ghi Hóa đơn ... Các loại hóa đơn chưa sử dụng: STT Tên loại hóa đơn Ký hiệu mẫu I Hóa đơn giá trị gia tăng II Số lượng Từ số đến số HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Ký hiệu hóa đơn HÓA ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP ... Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Đề nghị quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng loại sau: Đơn vị tính: Số Loại Tồn đầu Số lượng Sử dụng kỳ Còn Số lượng hóa đơn, kỳ trước...
 • 32
 • 204
 • 1

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử
... Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo phận kế toán, phận bán hàng, phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực Quyết định này./ Nơi nhận: - ... Nơi nhận: - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…); - Như Điều (để thực hiện); - Lãnh đạo đơn vị; - Lưu GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) ...
 • 2
 • 150
 • 0

Thông 05/2016/TT-BYT Quy định vềđơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
... đơn theo quy định điều Thông Người đơn thuốc có trách nhiệm: a) Thực quy định đơn thuốc Thông chịu trách nhiệm đơn thuốc cho người bệnh; b) Hướng dẫn việc sử dụng thuốc, ... Người đơn thuốc định điều trị thuốc vào bệnh án điều trị ngoại trú người bệnh đồng thời đơn (sao định điều trị) vào Sổ khám bệnh người bệnh theo mẫu quy định Phụ lục số 02 Sổ điều trị bệnh ... bệnh Sổ điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày người bệnh Đơn thuốc “N” thực theo quy định Khoản Điều Thông Đơn thuốc “H” thực theo quy định Khoản Điều Thông này: Đơn thuốc in 03 ng ứng...
 • 30
 • 209
 • 0

Thông 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử
... đơn điện tử đầy đủ nội dung bắt buộc thực theo hướng dẫn riêng Bộ Tài Chương II KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ Điều Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử Khởi tạo hóa đơn điện tử ... chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy Phát hành hóa đơn điện tử Trước sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi quan thuế ... thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực thông báo phát hành theo hướng dẫn khoản Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo...
 • 13
 • 154
 • 0

Những vướng mắc khi thực hiện quy định về hạn chế quyền tự định đoạt tài sản riêng của vợ chồng trong thực tế

Những vướng mắc khi thực hiện quy định về hạn chế quyền tự định đoạt tài sản riêng của vợ chồng trong thực tế
... quản tài sản mình, lí tài sản có nguy hư hỏng, thực nghĩa vụ chị Ngọ tài sản chị Ngọ có trách nhiệm giao lại tài sản chị Ngọ trở (Theo khoản quy định điều 76 Bộ luật dân sự) Thứ tư, quản lí tài sản ... bố tích, chị có quy n lợi bảo vệ tài sản mình, anh Vinh trực tiếp quản lí Trong tình đưa anh vinh kết hôn với người chị Nương giải ly hôn Trong trường hợp tài sản chị không thuộc quy n quản lí ... tài sản chị Ngọ kể chung riêng chị bảo đảm lúc anh Vinh người quản lí (Theo quy định điều 75) Nhưng anh Vinh chưa thể chủ sở hữu tài sản chị Ngọ Ba là, Nghĩa vụ anh Vinh – người quản lí tài sản...
 • 3
 • 451
 • 0

Những vướng mắc khi thực hiện quy định về hạn chế quyền tự định đoạt tài sản riêng của vợ chồng trong thực tế

Những vướng mắc khi thực hiện quy định về hạn chế quyền tự định đoạt tài sản riêng của vợ chồng trong thực tế
... khẳng định vợ chồng quy n có tài sản riêng xác định rõ nguồn gốc phát sinh tài sản riêng. Việc quy định vợ, chồng quy n có tài sản riêng phù hợp với chế định quy n sở hữu riêng tài sản công ... đình sở tạo cho xã hội ổn định, phát triển III Những vướng mắc thực thực tế Những quy định hạn chế quy n tự định đoạt tài sản riêng vợ chồng thực tế khó thực có nhiều vướng mắc Có trường hợp đối ... Quy n nghĩa vụ vợ, chồng tài sản riêng a, Quy n vợ, chồng tài sản riêng Khoản Điều 33 Luật Hôn nhân gia định năm 2000 quy định: Vợ, chồng quy n chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng mình,...
 • 13
 • 434
 • 0

Gián án QUY ĐỊNH VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Gián án QUY ĐỊNH VỀ AN NINH TRẬT TỰ
... Nghị định Nghị định khác Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành có liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự Việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự người có thẩm quy n xử phạt quy định ... kiện an ninh trật tự với quan công an; b) Sử dụng người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào hoạt động sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự không thực đầy đủ quy định khác điều kiện an ninh, ... đây: a) Hành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự mà giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; b) Không có cam kết thực điều kiện an ninh, trật tự với quan công an nhà cao từ 10 tầng...
 • 28
 • 440
 • 1

Nghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT hà nội

Nghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT hà nội
... kiếm hóa đơn sử dụng giảm chi phí phát hành chứng từ thu cước: hóa đơn in, thông báo cước, bảng kê chi tiết Đề tài luận văn Nghiên cứu chữ số ứng dụng hóa đơn điện tử VNPT Nội tập trung nghiên ... với chữ số Chương 3: Áp dụng chữ số cho toán in hóa đơn VT01 Viễn thông Nội Chương xây dựng ứng dụng cụ thể, cài đặt ứng dụng chữ số cho tài liệu PDF hóa đơn VT01 Viễn thông Nội 2 ... CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO BÀI TOÁN IN HÓA ĐƠN VT01 TẠI VIỄN THÔNG HÀ NỘI Chương xây dựng ứng dụng cụ thể, cài đặt ứng dụng chữ số cho tài liệu PDF hóa đơn VT01 Viễn thông Nội 3.1 Yêu...
 • 23
 • 466
 • 1

Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi” docx

Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi” docx
... hoá đơn kèm theo hàng hóa thực tế lưu thông vận chuyển “Về khía cạnh này, lợi ích hóa đơn điện tử câu hỏi EuroCham tiếc Thông tư 153 chưa cung cấp hướng dẫn chi tiết cách áp dụng hóa đơn tự in hóa ... liệu điện tử quốc gia, nơi cho phép tất công ty, quy mô bí công nghệ, trao đổi thông tin giao dịch theo định dạng điện tử Với thực tế đó, “một lần nữa, lợi ích hóa đơn điện tử khía cạnh câu hỏi” ... dịch bán hàng; (ii) hóa đơn giấy hóa đơn điện tử phải dùng làm tài liệu chứng thức để kê khai toán thuế giá trị gia tăng, công nhận doanh thu chi phí, kế toán toán Hơn nữa, hóa đơn giấy sử dụng...
 • 3
 • 44
 • 0

Đ ề số 2: bình luận các quy định về thu ngân sách từ phí, lệ phí và bước đầu đề xuất các giải pháp hoàn thiện. doc

Đ ề số 2: bình luận các quy định về thu ngân sách từ phí, lệ phí và bước đầu đề xuất các giải pháp hoàn thiện. doc
... bình luận quy đ nh thu ngân sách từ phí, lệ phí bước đ u đ a giải pháp hoàn thiện NỘI DUNG I BÌNH LUẬN CÁC QUY Đ NH VỀ THU NGÂN SÁCH TỪ PHÍ, LỆ PHÍ: Khái quát chung phí lệ phí: a Khái quát phí: ... đ nh pháp luật điều chỉnh vấn đ thu ngân sách từ phí, lệ phí Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đ t đ ợc, vấn đ thu ngân sách từ phí lệ phí số hạn chế sau: - Hiện Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban ... số phí thu đ trang trải chi phí thu phí, phần lại phải nộp vào NSNN - Toàn lệ phí thu thuộc NSNN Trường hợp ủy quy n thu tổ chức thu lệ phí giữ lại phần số lệ phí thu đ trang trải chi phí thu...
 • 16
 • 1,315
 • 15

quy định về sử dụng điện thoại

quy định về sử dụng điện thoại
... 2011 QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI (Ban hành theo Quy t định số … /QĐ-PV ngày … tháng … năm 2011 Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ) I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng quy ... việc riêng phải dùng tiền cá nhân trả cho bưu điện Quản lý sử dụng điện thoại cố định: 2.1 Các đối tượng cấp điện thoại cố định - Mỗi phòng ban cấp điện thoại riêng theo số lines công ty có - Đối ... trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI - Mã tài liệu: HCQT-QĐ008 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 01/03/2011 Việc cấp loại line điện thoại thực theo biên bàn giao tài sản theo quy định...
 • 5
 • 239
 • 0

phát triển dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử trên cổng thanh toán nganluong vn của công ty cp giải pháp

phát triển dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử trên cổng thanh toán nganluong vn của công ty cp giải pháp
... tài: Phát triển dịch vụ toán hóa đơn điện tử cổng toán nganluong. vn Công ty CP giải pháp phần mềm Hòa Bình” Chương 2: Một số vấn đề lý luận toán điện tử toán hóa đơn điện tử Chương 3: Phương pháp ... hoàn thiện dịch vụ sau tiếp tục thực phạm vi toàn quốc 4.3 Đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện tử dịch vụ công cổng toán, điện tử Ngân Lượng công ty CP Giải pháp phần ... tiện toán mạng thực tế 2.2 TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2.2.1 Khái niệm hóa đơn, hóa đơn điện tử, toán hóa đơn điện tử Khái niệm hỉa đơn tài liệu yêu cầu toán cho đơn hàng , dịch vụ...
 • 53
 • 174
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quy định về hoá đơn chứng từ kế toánquy định về hoá đơn chứng từcác quy định về hóa đơn chứng từquy định về hóa đơn chứng từ hợp lệnhững quy định về hóa đơn chứng từquy định về hóa đơn gtgt tự inquy định về hóa đơn bán hàng qua điện thoạiquy định về hoá đơn bán hàng hoáquy định về hóa đơn bán hàngquy định về hoá đơnquy định về chính phủ điện tửquy định về hoá đơn tài chínhquy định về hoá đơn đầu vàoquy định về hoá đơn bán lẻquy định về hóa đơn giá trị gia tăngChỉ định thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật 23 7Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)2416 bao ton phat huy gia tri di tich lich su ATK tai trung tam thu do khang chienNhững trò chơi dân gian việt nam 2017Nghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trong chu kỳ 2, thời kỳ kinh donah tại huyện văn chấn tỉnh yên báiNghiên cứu sử dụng một số thuốc trừ sâu thảo mộc trong phòng trừ sâu hại rau cải bắp tại hà giangPhân phối chương trình theo chủ đề môn Vật Lý 9hệ thống tự động điều chỉnh pin năng lượng mặt trời dùng ARM STM32Tài liệu máy in.CANON HP SAMSUNG BROTHER PANASONICMô hình trung tâm giới thiệu việc làm vệ tinhDành cho Đại hội Công đoànBài thái cực quyền đơn gián 24 thếĐánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng (LV thạc sĩ)BỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠMastering linux securityBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionFactors affecting personal financial management behaviorsPRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTION
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập