ĐIỆN cực MÀNG CHỌN lọc ION hoa (1)

Nghiên cứu chế tạo điện cực màng chọn lọc ion xyanua và ứng dụng trong phân tích nước thải nhà máy cồn

Nghiên cứu chế tạo điện cực màng chọn lọc ion xyanua và ứng dụng trong phân tích nước thải nhà máy cồn
... màng rắn màng lỏng +Điện cực màng rắn: điện cực chọn lọc ion màng rắn chia làm loại: Cấu tạo: Điện cực màng rắn gồm ba loại: Điện cực màng đơn tinh thể Điện cực màng rắn đồng thể Điện cực màng rắn ... thường sử dụng là: Điện cực so sánh: Ag/AgCl/ HCl Điện cực calome.: Hg/HgCl2/ KCl 4.3 Nguyên lý cấu tạo điện cực màng chọn lọc ion: Điện cực màng chọn lọc ion cấu tạo chủ yếu từ hai loại màng màng ... chế tạo điện cực màng chọn lọc ion CN- Sau số phương pháp chế tạo điện cực công bố 2.1 Chế tạo điện cực theo phương pháp ép vật liệu màng AgI Phương pháp phức tạp công đoạn chế tạo màng Điện cực...
 • 39
 • 307
 • 4

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm
... nghiên cứu Mục tiêu đề tài: Đề tài nhằm nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion cadmi phục vụ quan trẳc môi trường kiểm tra thực phẩm Điện cực cadmi chế tạo theo nguyên tắc tiếp xúc rắn sử dụng ... íạì phô biển môi trường thực phẩm Nghiên cứu ché tạo điện cực chọn lọc ion cudimi nhằm ủng dụng phân íỉch môi trường đòi hỏi cùa nhu cầu thực tế Xác định cadỉmỉ điện cực chọn lọc phương pháp ... hợp cảm biến ion, chế tạo mảng cảm biến thu nhỏ nhằm phục vụ cho công nghệ sinh học đại quan trắc môi trường chủ đề nghiên cứu từ nhiều năm qua Con đường tiếp cận chung để chế tạo cảm biến ion...
 • 67
 • 361
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng

Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng
... chamber as detector AS52 —5 }ti\ H Cation Figure Typical calibration for determination of ammomum ions The numbers over the peaks are the ammonium concentration in M in the standard solution Figure ... Flow injection analysis: the manipulation of dispertion Trends in Analytical chemistry, Vol.1, No 8, 1982 W E van der linden Miniaturisation inflow infection analysis Practical limitations from ... polentiometric method used ion selective liquid membrane electrodes Application of FIA/ISE in conjunction with flow through gas dialysis chamber to determination of nitrogen-containing ions in groundwater...
 • 56
 • 193
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CADMI, CHÌ VÀ ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MÀNG THỦY NGÂN TRÊN NỀN PASTE CARBON docx

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CADMI, CHÌ VÀ ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MÀNG THỦY NGÂN TRÊN NỀN PASTE CARBON docx
... 66 Nghiên cứu xác định Cadmi, chì đồng phương pháp cứu phân tích kim loại độc phương pháp von–ampe hòa tan sử dụng điện cực làm việc khác nhau: HMDE, điện cực màng thủy ngân (MFE), điện cực màng ... than thủy tinh [1]… Nhưng nghiên cứu sử dụng điện cực màng kim loại paste carbon hạn chế Bài báo đề cập đến kết nghiên cứu phát triển điện cực MFE/PC để xác định đồng thời Cd, Pb Cu phương pháp von-ampe ... với Cd, Pb, Cu mẫu môi trường 70 Nghiên cứu xác định Cadmi, chì đồng phương pháp Zn có đỉnh hòa tan gần đỉnh hòa tan Cd, nên thường ảnh hưởng mạnh đến phép xác định Cd, Pb Cu Kết thí nghiệm nồng...
 • 10
 • 326
 • 3

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT BIẾN TÍNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CADMI VÀ CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT docx

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT BIẾN TÍNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CADMI VÀ CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT docx
... Phong nghiên cứu phát triển điện cực BiFE biến tính Nafion cho phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ xác định lượng vết Cd [1] Tuy vậy, nước ta, nghiên cứu phát triển điện cực BiFE nói chung điện cực ... BiFE biến tính nói riêng cho phương pháp von-ampe hòa tan von-ampe hòa tan anot (ASV) von-ampe hòa tan hấp phụ (AdSV) hạn chế [2] Bài báo đề cập đến kết nghiên cứu phát triển điện cực BiFE biến tính ... Nafion để xác định Cd Pb phương pháp ASV đệm axetat (pH = 4,5) Phương pháp nghiên cứu 2.1 Thiết bị hóa chất Thiết bị VA 693 Processor hệ điện cực 694 VA-Stand hãng Metrohm gồm điện cực (điện cực...
 • 11
 • 307
 • 0

Báo cáo kết quả lai tạo, chọn lọc giống hoa cúc c07 7 , c07 16 và hoa đồng tiền g05 76, g05 82

Báo cáo kết quả lai tạo, chọn lọc giống hoa cúc c07 7 , c07 16 và hoa đồng tiền g05 76, g05 82
... 9 0,2 ab 7, 9a Thọ Vàng Sunny Yellow 8 3,2 cd 5,2 d Farm Vàng Hibiki 8 7, 0bc 8,1 a 3 ,7 3 ,7 CV % LSD 4,1 0,3 Số hoa/ cành (hoa) 1 4,2 a 1 3,2 a 9,4 bc 1 0,6 b 1 3,8 a 8,8 c 1 1,3 3 1 ,7 1 1,4 b 1 0,4 bc 8,6 d 1 6,6 a 1 6,4 a ... Frostmoon 1 2,2 ab 1 1,8 ab 1,0 1,5 1,5 3,0 1,0 1,5 1 0,0 c 7, 8d 2,5 2,5 3,5 4,0 1 1,0 bc 1 3,0 a 9,8 1,4 2,5 4,0 - 3,0 3,5 - 9,8 c Ghi chú: Như bảng Hình Hình ảnh giống cúc C 07. 7 (trái) C 07. 16 (phải) 3.1.3 Kết ... Chiều cao cành hoa (cm) 55 ,7 5 0,3 4 3,3 Đường kính hoa (cm) 9,9 9,1 1 0,6 Năng suất cành hoa (cành/m 2/ tháng) 2 8,3 23 ,7 19 ,7 8,5 7, 0 - 4 8,9 5 2,3 6,5 6,0 9,3 9,2 3,6 0 ,7 24 ,7 24 ,7 1 0,3 4,5 So với đối...
 • 20
 • 220
 • 0

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CHÌ(II) VÀ CADIMI(II) BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔNAMPE HOÀ TAN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MÀNG BITMUT TRÊN NỀN CACBON NANOTUBE

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CHÌ(II) VÀ CADIMI(II) BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔNAMPE HOÀ TAN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MÀNG BITMUT TRÊN NỀN CACBON NANOTUBE
... [2] ứng dụng điện cực màng bitmut để xác định hàm lượng Ni Co Hutton [3] Trần Chương Huyến [4] nghiên cứu điện cực Bi phân tích vết chất phương pháp Von – Ampe hoà tan Ngoài điện cực màng bitmut ... có loại điện cực màng vàng, chì Bobrowski[1] Hoàng Thái Long [2] Trong báo trình bày kết nghiên cứu loại điện cực màng bitmut phủ điện cực cacbon nanotubes (BiFE/nanoC) để xác định đồng thời cadimi ... sử dụng nhiều phương pháp khác phương pháp ICP-MS, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, phổ hấp thụ phân tử phương pháp phân tích điện hoá Trong công trình công bố, phương pháp Von – Ampe hoà tan...
 • 8
 • 189
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng điện hoá của limn2o4 làm vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng điện hoá của limn2o4 làm vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti
... cứu, chế tạo vật liệu LiMn2O4 có khả tích trữ ion Li+ tốt - Khảo sát đặc trưng cấu trúc, tính chất điện hóa vật liệu điện cực catot chế tạo Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực ... loại pin nghiên cứu 1.2 Pin ion Liti 1.2.1 Cấu tạo pin ion Liti Hình 1.2 Pin liti: a) Cấu hình tổng quát; b) Khi pin phóng điện Pin ion liti bao gồm pin sử dụng hợp chất tiêm liti vào làm vật liệu ... tạo nguồn điện hóa có dung lượng lớn, hiệu suất cao, đặt vấn đề Nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc trưng điện hóa LiMn2O4 làm vật liệu điện cực catot cho pin ion Li+” Mục đích đề tài - Nghiên cứu, chế...
 • 46
 • 250
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng hiện hóa của li4ti5o12 làm vật liệu điện cực anôt cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng hiện hóa của li4ti5o12 làm vật liệu điện cực anôt cho pin ion liti
... sát đặc trưng điện hoá Li4Ti5O12 làm vật liệu điện cực anôt cho pin ion liti Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 làm điện cực anôt cho pin ion liti - Khảo sát ... tính chất đặc trưng điện cực anôt Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc tinh thể vật liệu chế tạo - Khảo sát đặc trưng điện hóa khả ... NỘI KHOA VẬT LÝ PHẠM THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG ĐIỆN HOÁ CỦA Li4Ti5O12 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ANÔT CHO PIN ION LITI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Vật lý chất...
 • 48
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điện cực màng chọn lọc ionứng dụng điện cực chọn lọc ion màng rắndien cuc chon loc ion mang ran dong thephương pháp xác định ion bằng điện cực có màng chọn lọcphương pháp điện cực chọn lọc ionđiện cực chọn lọc ionphương pháp điện thế trực tiếp sử dụng điện cực chọn lọc ion s2lí thuyết về các thế màng của các cực chọn lọc ionchế tạo điện cực chọn lọc ion cadimiỉl 2 2 chế tạo điện cực chọn lọc ion và đánh giá các thông số của điện cựcgiới thiệu về điện cực màng bitmut 19 21 22 23chọn lọc cá thể 1 lầncác bài toán chọn lọc vật lí 10ion hóa 11báo cáo khoa học chế tạo điên cực màngBản đồ địa chất thành phố hà nộiđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnbáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khaiđố án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng chung cư ngọc sơn – hải phòng’’phân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”bộ tranh tiếng anh lớp 8 theo từng bàibộ tranh tiếng anh lớp 9 theo từng bàibộ tranh tiếng anh 6 theo từng bàiprime time elem upper leafletChiến lược sản phẩm quốc tế AppleMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNTrọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng-sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng (full text)Những lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập