Chuyen de so sanh hai luy thua

Tài liệu Chuyên đề tự chọn - Toán học " So sánh hai lũy thừa " pdf

Tài liệu Chuyên đề tự chọn - Toán học
... d a c mà M>N > b d a) Nếu M N theo thứ tự gọi "phần thừa" so với hai phân số cho * Nếu hai phân số có "phần thừa" so với khác nhau, phân số có "phần thừa" lớn lớn Ví dụ: 199 200 =1+ ; =1+ 198 ... c) Nếu = 1- M ; = + N M > N < b d b d M N theo thứ tự gọi "phần thiếu" hay "phần b " tới đơn vị hai phân số cho * Nếu hai phân số có "phần b " tới đơn vị khác nhau, phân số có "phần b " lớn phần ... PHÂN SỐ A Đặt vấn đề: Để so sánh hai phân số cách quy đồng mẫu tử (các so sánh "hai tích chéo" thực chất quy đồng mẫu số), số trường hợp cụ thể, tuỳ theo đặc điểm phân số, ta so sánh số phương pháp...
 • 14
 • 1,870
 • 48

CHUYÊN ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN SO SÁNH HAI LUỸ THỪA potx

CHUYÊN ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN SO SÁNH HAI LUỸ THỪA potx
...  52   52000 Bài Cho A    22  23   2200 Hãy viết A+1 dạng luỹ thừa Bài Cho B   32  33   32005 CMR: 2B+3 luỹ thừa Bài Cho C   22  23   22005 CMR: C luỹ thừa Bài 9: Chứng minh ... 9100 A < B Bài 8: So sánh hai luỹ thừa sau: 3111 1714 Ta thấy 3111 < 3211 = (25)11 = 255 (1) 1714 > 1614 = (24 )14 = 256 (2) Từ (1) (2) 311 < 255 < 256 < 1714 nên 3111 < 1714 Bài 1: So sánh số sau, ... 291 535 c) 544 2112 2100 Bài 8: Tìm xem 2100 có chữ số cách viết hệ thập phân Bài giải: 100 Muốn biết có chữ số cách viết hệ thập phân ta so sánh với 1030 1031 * So sánh 2100 với 1030 Ta có:...
 • 9
 • 20,742
 • 315

Bài soạn So sánh hai lũy thừa - toán 6

Bài soạn So sánh hai lũy thừa - toán 6
... 2 56 b) 63 = 63 = 2 16 23 c) 71 = 71 = 71 = 11.322.37 915 11.329 (32 )15 328 (11.3 32 ) 24 = = = =6 (2.314 ) 22 328 4.328 5) Có: A = SO SáNH HAI LũY THừA A) KIếN THứC CƠ BảN: 1) Để so sánh hai ... x9 - = x = x = c) x15 = x x15 x = x(x14 1) = x = x = e/ (2x -1 5)5 = (2x -1 5)3 (2x -1 5)5 - (2x -1 5)3 = (2x -1 5) =0 (2x -1 5)3 (2x -1 5)3 = (2x -1 5)3 = 2x 15 = 2x 15 = x = 15: = 7,5 x = -3 - ... = 92 = 34 2) a/ 2 56 1253 = (52 )6. (53)3 = 512.59 = 521 b/ 62 55 : 257 = 56 c/ 123 33 = 66 3) a) (2x + 1)3 = 125 b) (x 5)4 = (x - 5) (2x + 1)3 = (x 5 )6 - (x - 5) = 2x + = (x - 5) =0 (x 5) 2x...
 • 5
 • 2,720
 • 22

xử lý nước thải chuyên đề so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý nước thải cho kcn thụy vân – việt trì

xử lý nước thải chuyên đề so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý nước thải cho kcn thụy vân – việt trì
... NaOH, H 2SO4 Fe2Cl3 Nitơ, Phốt Sẽ thay bể SBR Sẽ thay ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ THEO CƠNG NGHỆ SBR Nước thải sau xử từ Nhà Nước thải sau xử từ Nhà máy KCN máy KCN Song chắn rác Song chắn ... HSO4 NaOH H2 2SO4 Fe2Cl3 Fe2Cl3 Lắng nước thải Lắng nước thải Nitơ , Phốt Nitơ , Phốt Hố nhận nước thải Hố nhận nước thải sau lắng sau lắng Bể nén bùn Bể nén bùn Bể xử sinh học SBR Bể xử ... Hồng ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CŨ VỀ MẶT KỸ THUẬT  CƠNG NGHỆ XỬ LÝ HĨA LÝ VÀ SINH HỌC VỚI Q TRÌNH DỊNG LIÊN TỤC VÀO RA NÊN KHƠNG ỔN ĐỊNH KHI TẢI LƯỢNG DỊNG VÀO RA THAY ĐỔI  CHỈ ĐIỀU KHIỂN BÁN...
 • 23
 • 275
 • 0

Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho potx

Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho potx
... Kết luận hướng nghiên cứu Bộ Tài Việt Nam ban hành chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho dựa sở chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho kế toán quốc tế, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam ... Chuẩn mực kế toán quốc tế số Hàng tồn kho (IAS 2) ban hành, công bố năm 1975 Bộ Tài Việt Nam dựa sở Chuẩn mực Kế toán Quốc tế điều kiện thực tế ban hành Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho (VAS 2) ... kế toán lập báo cáo tài Chuẩn mực Hàng tồn kho kế toán Việt Nam Quốc tế quy định phạm vi áp dụng sau: Chuẩn mực áp dụng cho tất hàng tồn kho tài sản, bao gồm hàng tồn kho: Được giữ để bán;...
 • 10
 • 407
 • 0

Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho pptx

Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho pptx
... Kết luận hướng nghiên cứu Bộ Tài Việt Nam ban hành chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho dựa sở chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho kế toán quốc tế, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam ... Chuẩn mực kế toán quốc tế số Hàng tồn kho (IAS 2) ban hành, công bố năm 1975 Bộ Tài Việt Nam dựa sở Chuẩn mực Kế toán Quốc tế điều kiện thực tế ban hành Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho (VAS 2) ... kế toán lập báo cáo tài Chuẩn mực Hàng tồn kho kế toán Việt Nam Quốc tế quy định phạm vi áp dụng sau: Chuẩn mực áp dụng cho tất hàng tồn kho tài sản, bao gồm hàng tồn kho: Được giữ để bán;...
 • 10
 • 895
 • 7

chuyên đề một số phương pháp đặc biệt để so sánh hai phân số

chuyên đề một số phương pháp đặc biệt để so sánh hai phân số
... 2004.2005 Bài 3: So sánh phân số A= 3535 232323 353535 2323 B= 3535 3534 C= 2323 2322 Bài 4: So sánh A= 5.(11.13 − 22.26) 22.26 − 44.52 B= 138 − 690 137 − 548 Bài 5: Cho a, b, m ∈ N * Hãy so sánh a+m ... 1010 + B = 11 1012 − 10 + Hãy so sánh A với B Bài 7: So sánh phân số mà không thực phép tính mẫu A= 54.107 − 53 53.107 − 54 B= 135.269 − 133 134.269 − 135 Bài 8: So sánh     a)   ;    ... Giải: Cả phân số xấp xỉ 1 nên ta lấy làm trung gian 4 12 12 > = 47 48 ⇒ 19 19 < = 77 76 12 19 > 47 77 B Bài tập áp dụng Bài 1: So sánh a) 64 73 ; 85 81 b) n +1 n ; (n ∈ N *) n+2 n+3 Bài 2: So sánh...
 • 2
 • 576
 • 2

So sánh hai kỹ thuật tạo mẫu sáp trong thực hành giải phẫu răng

So sánh hai kỹ thuật tạo mẫu sáp trong thực hành giải phẫu răng
... thêm sáp giúp rèn luyện thái độ, tác phong tốt hơn; 94,4 % mong muốn học thực tạo mẫu sáp phương pháp thêm sáp thực hành Giải Phẫu Răng Từ khóa: tạo mẫu sáp, gọt sáp, thêm sáp, kỹ thực hành, thực ... VẤN ĐỀ Có hai phương pháp tạo mẫu sáp: phương pháp gọt sáp phương pháp thêm sáp Phương pháp gọt sáp( Error! Reference source not found.) thực cách tạo khối sáp có kích thước lớn mẫu sáp tương ... thăm để xác định thứ tự thực Các sinh viên có số chẵn thực tạo mẫu sáp mặt nhai 14 phương pháp gọt sáp, sinh viên có số lẻ thực tạo mẫu sáp mặt nhai 24 phương pháp thêm sáp, sau đổi lại Phát cho...
 • 64
 • 367
 • 0

Chuyen de : So sanh dac tinh hat

Chuyen de : So sanh dac tinh hat
... nguyên tử Ca , Cu có dạng hình cầu , xếp đặc khít cạnh thể tích chiếm nguyên tử kim loại 74% so với toàn khối tinh thể Hãy tính bán kính nguyên tử Ca , Cu (theo Ao) biết khối lượng riêng chúng thể ... F tính gam b Khối lượng riêng hạt nhân nguyên tử Flo c Tính tỉ số thể tích toàn nguyên tử flo so với thể tích hạt nhân nguyên tử Thể tích khối cầu tính theo công thức V=πr Nguyên tử nhôm có ... 27 đvC a Tính khối lượng riêng nguyên tử Al b Trong thực tế thể tích thật chiếm nguyên tử 74% tinh thể , lại khe trống Định khối lượng riêng Al ...
 • 2
 • 343
 • 0

Chuyên đề: So sánh phân số

Chuyên đề: So sánh phân số
... Bài tập : So sánh & ? Ta có < < ⇒ < 17 17 17 2) Dùng phân số làm trung gian: (Phân số có tử tử phân số thứ , có mẫu mẫu phân số thứ hai) 18 15 18 & ta xét phân số trung gian Ví dụ : Để so sánh 31 ... c :Xét phân số trung gian Từ câu d → h :Xét phần bù đến đơn vò ) 3) Dùng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian 12 19 & ? Ví dụ : So sánh 47 77 Ta thấy hai phân số cho xấp xỉ với phân số trung ... 3900 3900 + 39 3939 b d b+d VI/CÁCH 6: Đổi phân số lớn đơn vò hỗn số để so sánh : +Hỗn số có phần nguyên lớn hỗn số lớn +Nếu phần nguyên xét so sánh phân số kèm theo 134 55 77 116 ; ; ; theo thứ...
 • 7
 • 2,862
 • 51

Chuyên đề So Sánh Phân Số

Chuyên đề So Sánh Phân Số
... Bài tập : So sánh & ? Ta có < < ⇒ < 17 17 17 2) Dùng phân số làm trung gian: (Phân số có tử tử phân số thứ , có mẫu mẫu phân số thứ hai) 18 15 18 & ta xét phân số trung gian Ví dụ : Để so sánh 31 ... c :Xét phân số trung gian Từ câu d → h :Xét phần bù đến đơn vò ) 3) Dùng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian 12 19 & ? Ví dụ : So sánh 47 77 Ta thấy hai phân số cho xấp xỉ với phân số trung ... 3900 3900 + 39 3939 b d b+d VI/CÁCH 6: Đổi phân số lớn đơn vò hỗn số để so sánh : +Hỗn số có phần nguyên lớn hỗn số lớn +Nếu phần nguyên xét so sánh phân số kèm theo 134 55 77 116 ; ; ; theo thứ...
 • 7
 • 423
 • 4

Chuyen de So Sanh Phan So.

Chuyen de So Sanh Phan So.
... tập 7: Cho a,m,n ∈ N* Hãy so sánh : A = m + n & B = m + n ? a a a a  10   10  Giải: A =  m + n ÷+ n & B =  m + n ÷+ m a  a a  a a a 1 Muốn so sánh A & B ,ta so sánh n & m cách xét trường ... Bài tập : So sánh & ? Ta có < < ⇒ < 17 17 17 2) Dùng phân số làm trung gian:(Phân số có tử tử phân số thứ , có mẫu mẫu phân số thứ hai) 18 15 18 & ta xét phân số trung gian Ví dụ : Để so sánh ... +1 & ;(n ∈ N * ) Bài tập 2: So sánh n+3 n+2 n Dùng phân số trung gian n+2 n n n n +1 n n +1 < & < ⇒ < ;(n ∈ N * ) Ta có : n+3 n+2 n+2 n+2 n+3 n+2 Bài tập 3: (Tự giải) So sánh phân số sau: 12 13...
 • 7
 • 319
 • 3

Chuyên đề dạy thêm về lũy thừa

Chuyên đề dạy thêm về lũy thừa
... Nguyễn Quang Hiệp – chuyên đề lũy thừa 24 Tổng quát 100 01 = 100 0200 01 k số Bài 16: Tính so sánh a) A = (3 + 5)2 B = 32 + 52 k số k số b) C = (3 + 5)3 D = 33 + 53 III/.Các toán làm thêm Bài toán ... 237020 e) 21050 5450 g) 52 n 25 n ;(n ∈ N ) Bài toán 16: So sánh số sau Nguyễn Quang Hiệp – chuyên đề lũy thừa 500 300 20 10 303 202 a) b) 3.4 c) 99 9999 d) 202 303 1320 10 10 1979 g) 11 37 h) 10 ... 23 + + 2200 Hãy viết A+1 dạng luỹ thừa Bài toán 28: Cho B = + 32 + 33 + + 32005 CMR: 2B+3 luỹ thừa Bài toán 29: Cho C = + 22 + 23 + + 22005 CMR: C luỹ thừa ...
 • 3
 • 468
 • 5

Bài soạn Chuyên đề so sánh phân số ( Sưu tầm )

Bài soạn Chuyên đề so sánh phân số ( Sưu tầm )
... 77  Bài tập áp dụng : Dùng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian để so sánh : 11 16 58 36 12 19 18 26 a ) & ; b) & ; c ) & ; d ) & 32 49 89 53 37 54 53 78 13 34 25 74 58 36 e) & ;f) & ; h) & ... sánh n+3 n+2 n Dùng phân số trung gian n+2 n n n n +1 n n +1 < & < ⇒ < ;(n ∈ N * ) n+3 n+2 n+2 n+2 n+3 n+2 Bài tập 3: (Tự giải) So sánh phân số sau: 12 13 456 123 & ? & ? a) e) 49 47 461 128 64 ... 137 ( Chú ý: 690=138.5&548=137.4 ) 63 158 43 58 ; ; ; theo thứ tự giảm dần Bài tập 6: (Tự giải) Sắp xếp phân số 31 51 21 41 Bài tập 1:Sắp xếp phân số PHẦN II: CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài tập 1: So...
 • 7
 • 630
 • 5

Tài liệu chuyên đề So sánh phân số

Tài liệu chuyên đề So sánh phân số
... số Dạng 1: So sánh phân số có mẫu số - Phân số có tử số bé bé - Phân số có tử số lớn lớn - Nếu tử số hai phân số Dạng 2: So sánh phân số khác mẫu số -Quy đồng mẫu phân số so sánh tử số phân số ... Đưa phân số có tử số so sánh mẫu số phân số - So sánh phần bù với đơn vị phân số cho Phần bù bé phân số lớn Ví dụ: So sánh Ta có: Vì: nên - So sánh phần với đơn vị phân số cho Phần lớn phân số ... thức phân số vận dụng để nhận phân số nhau, rút gọn phân số - Biết so sánh phân số, từ xếp phân số theo thứ tự định - Vận dụng để giải toán có nội dung liên quan đến so sánh phân số So sánh phân...
 • 17
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề so sánh hai phân số lớp 6so sánh hai lũy thừa lớp 7so sánh hai lũy thừa nâng caođề án chuyên ngành so sánh hai chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn khochuyên đề so sánh căn thứcchuyên đề so sánh tính axit bazơchuyên đề so sánh văn họcso sánh 2 lũy thừa lớp 7chuyên đề so sánh nhiệt độ sôichuyên đề so sánh phân sốchuyên đề so sánh tiếng anhbài tập chuyên đề so sánh trong tiếng anhcông thức so sánh 2 lũy thừachuyên đề so sánh nhiệt độ sôi tính axit bazochuyen de so sanh dai so 7Tai lieu on thi vao lop 10 mon toan có đáp án chi tiếtGiáo trình giải phẫu gia súcGiáo trình tài chính doanh nghiệpKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Đồ thị hàm số y = ax+bCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12Journal of ethnopharmacology 117 (2008) 199–214Bioorganic medicinal chemistry 9 (2001) 41±50SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng cao555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 2Tổng hợp những lỗi và thủ thuật trong word40 de on luyen Tieng Viet cuối cap tieu hocboi duong hoc sinh gioi tieng viet 5 (danh cho GV và HS tiểu học)600 từ vựng tiếng anhÁp dụng hiệp ước vốn basel II kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho việt namBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2014 q4 hopnhatCung sao duong da sieu reBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009 q3 hopnhat
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập