Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa.

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư giai đoạn i, IIa

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn i, IIa
... cao chất lượng sống chức thẩm mỹ bệnh nhân bị ung thư giai đoạn sớm, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình trạng di hạch gác dược chất phóng xạ làm sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư ... VẤN ĐÊ NGHIÊN CỨU HẠCH GÁC TRONG UNG THƯ VÚ 1.4.1 Vấn đề nạo vét hạch nách ung thư Theo kinh điển vét hạch nách định bắt buộc điều trị phẫu thuật ung thư tất giai đoạn định mổ Di hạch vùng ... theo di hạch nách, di hạch nách kèm theo vi di hạch trong, di hạch thư ng đòn bên Di hạch nách từ 10 hạch trở lên, di hạch hạ đòn bên Di hạch bên rõ lâm sàng kèm theo di hạch nách, di hạch...
 • 135
 • 199
 • 0

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư giai đoạn i, IIa (TT)

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn i, IIa (TT)
... cao chất lượng sống chức thẩm mỹ bệnh nhân bị ung thư giai đoạn sớm, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình trạng di hạch gác dược chất phóng xạ làm sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư ... Việt nam nghiên cứu 4.2 KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP DÙNG DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 99MTC XÁC ĐỊNH HẠCH GÁC TRONG UNG THƯ VÚ 4.2.1 Tỷ lệ xác định hạch gác Trong nghiên cứu chúng t i, kết xác định hạch gác: 98,3% ... giai đoạn sớm I ,IIa Nghiên cứu phát hạch gác 114 bệnh nhân, đạt tỷ lệ phát hạch gác 98,3% Số lượng hạch gác xác định trung bình 1,68 ± 0,72 (1-3) Phương pháp xác định hạch gác dược chất phóng...
 • 25
 • 222
 • 1

nghiên cứu tình trạng di căn hạch nách và kết quả điều trị ung thư tuyến bằng phẫu thuật cắt triệt để cải biên (phẫu thuật scanlon)

nghiên cứu tình trạng di căn hạch nách và kết quả điều trị ung thư tuyến vú bằng phẫu thuật cắt vú triệt để cải biên (phẫu thuật scanlon)
... Các hạch d-ới đòn (đỉnh nách) Các hạch nách trung tâm Các hạch cánh tay (nách ngoài) Các hạch d-ới vai (nách sau) Các hạch ngực (nách trứơc) Bạch huyết đến hạch trung thất tr-ớc Bạch huyết đến ... xâm nhập Loại khỏi nghiên cứu Xạ trị + hạch Ch-a mãn kinh Mãn kinh Cắt buồng trứng PT xạ trị Ch-a mãn kinh Cắt buồng trứng PT xạ trị Tamoxifen 20mg/ngày x năm Xạ trị + hạch Tamoxifen 20mg/ngày ... hch: Nhm xỏc nh cú di cn hay khụng, s lng hch di cn theo tng mc I, II, III 51 2.2.5 Phỏc iu tr b tr ung th vỳ giai on II - IIIA [8] Phẫu thuật cắt Hạch nách (-) hạch (+) < hạch (+) Thể không...
 • 121
 • 800
 • 5

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và PHƯƠNG PHÁP điều TRỊ UNG THƯ lưỡi GIAI đoạn i, II tại BỆNH VIỆN k hà nội 2005 2010

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và PHƯƠNG PHÁP điều TRỊ UNG THƯ lưỡi GIAI đoạn i, II tại BỆNH VIỆN k  hà nội 2005 2010
... lựa chọn Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng - Các bệnh nhân ung th lỡi giai đoạn III, IV, ung Bảng Phân bố bệnh nhân theo tuổi th đáy lỡi Tổng số Nhóm tuổi Nam Nữ - Bệnh nhân đợc điều trị phẫu thuật ... khiến ngời bệnh đến viện khám Trong nghiên cứu nghiên cứu bệnh nhân giai đoạn I, II nên bệnh nhân đến viện lý hạch cổ di xa Từ nghiên cứu, thấy dấu hiệu triệu chứng bệnh xuất có giá trị đợc bệnh ... 23,1% u nhú ung th hóa 0,8% Phơng pháp điều trị Bảng Phơng pháp điều trị Phẫu thuật đơn 107 Phẫu thuật + Xạ trị 23 Tổng 130 82,3 17,7 100 Nhận xét: Phơng pháp điều trị giai đoạn I, II chủ yếu...
 • 5
 • 112
 • 1

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ung thư giai đoạn I - III ở phụ nữ tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ung thư vú giai đoạn I - III ở phụ nữ tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ
... không i u tri bổ trợ - Giai đoạn I (9,1%), giai đoạn II (24,4%) giai đoạn III ( 62,9%) Logrank, p = 0,000 - Giai đoạn I không thấy di căn, giai đoạn II 24,8% giai đoạn III đến 68,9% Log - rank, ... t i phát giai đoạn Giai đoạn I (7,1%), giai đoạn II ( 22,7%) giai đoạn III (65,6%) Log- rank, p = 0,000 - Tỷ lệ t i phát giai đoạn có không bổ trợ Tỷ lệ% Tỷ lệ% 1.0 1.0 0.8 0.8 GĐ III 0.6 GĐ III ... bệnh học chẩn đoán giai đoạn i u trị: Lựa chọn phơng pháp i u trị cho giai đoạn I đến III theo Bệnh viện Ung bớu Tp.HCM [27] - Giai đoạn I đến IIIA: Phẫu thuật + Xạ trị hạch nách di căn: (N...
 • 27
 • 573
 • 0

Nghiên cứu tình trạng thừa cân béo phì ở học sinh 11 - 15 tuổi pptx

Nghiên cứu tình trạng thừa cân béo phì ở học sinh 11 - 15 tuổi pptx
... s h c sinh 589, tu i t 1 1- 15 c a Trư ng Ph m Văn ng, Thành ph Hu Tình hình th a cân - béo phì - T l th a cân - béo phì tr t 1 1- 15 tu i 5,6% ó có 0,17% béo phì - T l nam th a cân - béo phì 6,3% ... BDNGCT xác 15 c pm i v i BMI Chính v y, nh béo phì ngư i ta d a vào ch s BMI BDNGD 5 Tình hình th a cân - béo phì 5,6% 25,3% Thi u cân Bình thư ng Th a cân - béo phì 69,1% T l th a cân béo phì chi ... - BÉO PHÌ C A TH A CÂN - BÉO PHÌ TR EM PHÒNG BÉO PHÌ I V I I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 1.1 I TƯ NG i tư ng giai o n I - H c sinh t 1 1- 15 tu i - T ng s h c sinh t i u tra: 589 h c sinh 1.2...
 • 31
 • 455
 • 4

nghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại bệnh viện bạch mai
... GIO DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ****** NGUYN TH BCH NGC Nghiên cứu đặc điểm di hạch ung th biểu tuyến giáp thể nhú bệnh viện Bạch Mai Chuyờn ngnh: TAI MI HNG Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC ... trung tht trờn Phõn chia nhúm hch vựng c theo Reyt v Righini Chia thnh nhúm [58]: Nhúm I: Nhúm hch di hm v di cm, nm tam giỏc di hm Nhn bch huyt: Mụi, thỏp mi, sn ming v phn li di ng Nhúm II: Nhúm ... 24 1.5.3.5 Cac ung th di cn ờn tuyờn giap: cac khụi ung th di cn ờn vung thng on co thờ xõm lõn vao TG nh ung th biờu mụ thõn, ung th ruụt ung th thc quan, ung th hong, quan xõm lõn...
 • 80
 • 844
 • 4

nghiên cứu tình trạng cường cận giáp thứ phát, một số yếu tố liên quan và can thiệp điều trị cường cận giáp thứ phát bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp chọn lọc ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

nghiên cứu tình trạng cường cận giáp thứ phát, một số yếu tố liên quan và can thiệp điều trị cường cận giáp thứ phát bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp chọn lọc ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú
... NGHIÊN CứU TìNH TRạNG CƯờNG CậN GIáP THứ PHáT, MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN CAN THIệP ĐIềU TRị CƯờNG CậN GIáP THứ PHáT BằNG PHẫU THUậT CắT TUYếN CậN GIáP CHọN LọC BệNH NHÂN LọC MàNG BụNG LIÊN TụC ... tng quan gia bin bng tng quan PEARSON (-1 r 1) +) | r | 0,7 .tng quan rt cht ch +) 0,5 | r | < 0,7 tng quan khỏ cht ch +) 0,3 | r | < 0,5 tng quan va +) | r | < 0,3 .ớt tng quan ... giỏp (CCG), cha cú nghiờn cu no can thip iu tr tỡnh trng CCGTP Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu tỡnh trng cng cn giỏp th phỏt, mt s yu t liờn quan v can thip iu tr cng cn giỏp th...
 • 75
 • 306
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIêN CứU TìNH TRạNG ThiếU MÁU và MứC độ NhiễM GIUN ở PHụ Nữ THAI TạI TỉNH GIA LAI" docx

Báo cáo y học:
... giun chung l 23,6%, cao mt s huyn Ia Grai 61,5%; Krụng Pa 57,7%; Mang Yang, Phỳ Thin 46,2% huyn khụng nhim giun Bng 2: T l ph n cú thai b nhim cỏc loi giun theo a bn huyn Giun móc Giun đũa Giun ... khụng cao, nhng trung mt s huyn v c bit khụng thy nhim giun ph n cú thai ti mt s huyn iu ny cú th l do: k thut xột nghim, s dng cỏc loi rau, c y, qu, c cú yu t ty giun, a bn khụng cú KST mụi ... 0,01 Phn ln ph n cú thai b nhim giun múc (13,0%) v giun a (12,3%), t l nhim giun kim rt thp, ch trung huyn Ia Grai Nhiu huyn cú t l nhim giun a 0% Mc nhim giun ng rut ph n cú thai ba thỏng u chung...
 • 7
 • 207
 • 1

Nghiên cứu tính toán điều chỉnh nội lực cầu dây văng trần thị lý nguyễn văn trỗi theo phương pháp thi công công nghệ cải tiến

Nghiên cứu tính toán điều chỉnh nội lực cầu dây văng trần thị lý  nguyễn văn trỗi theo phương pháp thi công công nghệ cải tiến
... u dây văng Chương 2: M t s phương pháp ñi u ch nh n i l c c u dây văng Chương 3: Nghiên c u tính toán ñi u ch nh n i l c c u dây văng Tr n Th - Nguy n Văn Tr i theo phương pháp thi công công ... n văn h c viên t p trung Nghiên c u tính toán ñi u ch nh n i l c c u dây văng Tr n Th Nguy n Văn Tr i theo phương pháp thi công công ngh c i ti n” M C TIÊU NGHIÊN C U Nghiên c u công ngh thi ... 1.2.4.1 Phương pháp l p h ng Hình 1.11: Sơ ñ thi t k c u Hình 1.7: Sơ ñ thi công c u dây văng theo phương pháp l p h ng 1.2.4.2 Phương pháp ñúc h ng d m c ng BTCT c u dây văng 1.3.2 Công ngh thi công...
 • 13
 • 461
 • 0

Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học trung học sở thành phố thái nguyên và hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA

Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học trung học cơ sở thành phố thái nguyên và hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA
... khí ICS o LABA + Co th t ph qu n + Thâm nhi m/ ho t hoá TB viêm + Ph n ng m c c a ph qu n + Phù n niêm m c + T ng s n + T ng sinh t bào + Gi i phóng ch t trung gian gây viêm + Hu ho i bi u mô + ... h c c s thành ph Thái Nguyên n m h c 2007-2008 Xác nh m t s y u t nguy c gây hen ph qu n h c sinh ti u h c, trung h c c s thành ph Thái Nguyên ánh giá hi u qu ki m soát hen ph qu n h c sinh ti ... ph qu n h c sinh ti u h c, trung h c thành ph Thái Nguyên b ng ICS + LABA (Seretide) 3 Ch ng T NG QUAN 1.1 D ch t h c v hen ph qu n 1.1.1 l u hành c a hen ph qu n Hen ph qu n (HPQ) m t nh ng...
 • 143
 • 210
 • 0

Đề tài Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho các sở khám, chữa bệnh công lập ở Việt Nam

Đề tài Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập ở Việt Nam
... Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho sở khám, chữa bệnh công lập Việt Nam thực với mục tiêu sau: Phân tích thực trạng việc đấu thầu mua thuốc BHYT sở khám, chữa bệnh công lập ... TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM LƯƠNG SƠN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU MUA THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: ... dụng sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương Các sở KCB CƠ QUAN BHXH Công ty Dược Các sở KCB Hình 1.8 Mô hình tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc đơn lẻ 1.4.2.4 Đấu thầu mua thuốc giới Kinh nghiệm đấu thầu...
 • 175
 • 516
 • 2

Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học trung học sở thành phố thái nguyên và hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA

Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học  trung học cơ sở thành phố thái nguyên và hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA
... học, trung học sở thành phố Thái Nguyên năm học 2007-2008 Xác định số yếu tố nguy gây hen phế quản học sinh tiểu học, trung học sở thành phố Thái Nguyên Đánh giá hiệu kiểm soát hen phế quản học ... hen phế quản yếu tố nguy gây hen phế quản nào? Hiệu kiểm soát hen phế quản ICS + LABA sao? Để trả lời câu hỏi này, tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng hen phế quản học sinh tiểu ... hen phế quản học sinh tiểu học, trung học thành phố Thái Nguyên ICS + LABA (Seretide) 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Dịch tễ học hen phế quản 1.1.1 Độ lưu hành hen phế quản Hen phế quản (HPQ) bệnh phổi...
 • 173
 • 330
 • 2

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan trên nền gan không xơ

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan trên nền gan không xơ
... chưa có ngiên cứu tập trung vào đối tượng gan không xơ. Chính tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị phẫu thuật ung thư biểu tế bào gan gan không xơ" Đề tài ... trị tái phát ung thư gan ung thư khác 1.7 Điều trị ung thư biểu tế bào gan 1.7.1 Điều trị phẫu thuật 29 Chỉ định điều trị phẫu thuật :Phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan nguyên phát định ... chọn hồ sơ có phẫu thuật, kiểm tra phiếu kết GPB ung thư biểu tế bào GAN Gan không đưa vào nghiên cứu 2.3.2.Các nội dung nghiên cứu 2.3.2.1 .Mô tả dặc điểm chung nhóm nghiên cứu Các thông...
 • 62
 • 625
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại bệnh viện bạch maitình trạng di căn hạch nách sau mổnghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học trung học cơ sở thành phố thái nguyên năm học 20072008nghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư vú giai đoạn iiigt thực chất là quá trình kiểm toán viên đi tìm kiếm các bằng chứng kiểm toán để làm cõ sở cho những nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toánnghien cuu thuc trang mat can bang gioi tinh khi sinh 123 docnghiên cứu tình trạng cận thịnghiên cứu thực trạng di cư lao động ở đồng bằng sông cửu long trường hợp đồng bào khơme tỉnh trà vinh huỳnh trường huy 9 2007 14 đã cho thấyung thư đại tràng di căn hạchung thư trực tràng di căn hạchnghiên cứu tình trạng rối loạn dinh dưỡng lipidnghiên cứu tình trạng nhiễm rubella ở phụ nữ mang thainghiên cứu tình trạng kháng aspirin ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch caonghiên cứu tình trạng dinh dưỡng ở trẻ emnghiên cứu tình trạng thể lực và dinh dưỡng của trẻ em từ 7 15 tuổi tại xã lang sơn hạ hoà phú thọTương tác thuốc, bài giảng tổng quanÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Order of the PhoenixHarry Potter and the Half-Blood PrinceAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTpractical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYStatement for the Record Senate Select Committee on Intelligencebài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10Vở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Đăng ký
Đăng nhập