đề cương trắc nghiệm cacbohidrat

Đề cương trắc nghiệm Hóa 12

Đề cương trắc nghiệm Hóa 12
... nghim (C3H4O3)n, vy cụng thc phõn t ca X l A C6H8O6 B C3H4O3 C C12H16O12 D C9H12O9 49 Hp cht hu c no, a chc X cú cụng thc phõn t C7H12O4 Cho 0,1 mol X tỏc dng va vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu ... electron hai ion ny bng 28 S electron cú hai nguyờn t A v B ln lt l : A- 14 , 14 B- 12 , 16 C- 12 , 18 D- 12 , 20 CU : Cho 4,4 gam hn hp gm kim loi kim th k cn tỏc dng hon tũan vi dung dch HCl ... un núng thu c 21,6 gam kim loi Ag Cụng thc ca X l (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108) A CH3CHO B C3H7CHO C HCHO D C2H5CHO 12 Trong iu kin thớch hp, xeton phn ng c vi A Na B NaOH C [Ag(NH3)2]OH...
 • 46
 • 317
 • 8

Đề cương trắc nghiệm Hóa 9 HK II

Đề cương trắc nghiệm Hóa 9 HK II
... glucozơ lên men rượu thu khối lượng rượu Etylic : A 46 g B 69 g C 92 g D 138 g Trang 3/8 - Mã đề thi HÓA212 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Đề cưong HÓA HK II năm học 2007-2008 Câu 34: Khi cho 180 g đường Glucozơ ... muối axit béo Trang 4/8 - Mã đề thi HÓA212 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Đề cưong HÓA HK II năm học 2007-2008 Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 60 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu thu 24, 192 lít khí CO2 (đktc) Khối ... saccarozơ, glucozơ Trang 6/8 - Mã đề thi HÓA212 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Đề cưong HÓA HK II năm học 2007-2008 D Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE Câu 69: Hợp chất hữu có số nguyên tử hiđro...
 • 8
 • 194
 • 7

Đề cương trắc nghiệm môn sản khoa

Đề cương trắc nghiệm môn sản khoa
... thay …(B)…: A Giảm dần B Nhau thai Kể tên tai biến sản khoa gây cho thai phụ: A Băng huyết B Sản giật,Tiền sản giât C Vỡ tử cung D Nhiễm trùng hậu sản Nêu biến cố xảy cho bà mẹ sau đẻ: A Băng huyết ... phải xác định phần thai là: C cực 48 Để đề phòng rách tầng sinh môn đỡ đẻ, người đỡ đẻ phải giữ tầng sinh môn thì: B Giúp đầu thai nhi ngửa đỡ vai sau 49 Để đề phòng xuất huyết não, trẻ sơ sinh ... đường sinh sản S 10 Khi khám phụ khoa, phải luôn khám âm đạo mỏ vịt trước khám tay D 11 Khử khuẩn cao trình tiêu diệt hầu hết vi sinh vật, trừ nha bào 12 Nên kết hợp khám vú lần khám phụ khoa D 13...
 • 12
 • 11,629
 • 31

Đề cương trắc nghiệm môn Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng

Đề cương trắc nghiệm môn Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng
... tay (cơ delta) B 1/3 mặt trước đùi C 1/4 mông Kể cho đủ tai biến xảy tiêm bắp: A Gãy kim, quằn kim NB giãy dụa, sai lầm kỹ thuật tiêm B Đâm kim vào dây tk hông to gây ko xác định vị trí tiêm mông ... bệnh phải trả phòng: A Điều dưỡng trưởng bệnh viện C Tổ chức bệnh viện B Tổ chức bệnh viện D KHTH Nhiệm vụ chuyển người bệnh từ khoa sang khoa khác: A Bác trị điều trị C Điều dưỡng viên B Hộ lý D ... hoạch GDSK cho người bệnh viện: A Phương pháp điều trị C Chế độ dinh dưỡng B Hẹn ngày tái khám D Chế độ điều trị chăm sóc nhà Sự khác cần lưu ý thực kỹ thuật đếm nhịp thở đếm mạch cho NB: A Cho NB...
 • 14
 • 31,313
 • 105

Đề cương trắc nghiệm Công Nghê11 HKII

Đề cương trắc nghiệm Công Nghê11 HKII
... τruyền lực(HTTL)-Máy công τác(MCT) làm việc bình τhường khi: A Công suất MCT = Công suất ĐCĐT B Công suất MCT < Công suất ĐCĐT C Công suất ĐCĐT Công suất ĐCĐT Câu ... τrình, đề τài, chuyên đề, τiểu luận, τin học, công nghệ τhông τin, phần mềm, máy τính, sách, ebook, văn, τhơ, Trần Quốc Thành, Ngọc Linh Sơn, ngoclinhson, τài liệu, τư liệu, giảng, giáo án, đề τhi, ... bật τia lửa điện τại τhời điểm A Khi công τắc điện mở B Khi công τắc điện đóng C Khi ốt điều khiển mở D Khi ốt điều khiển đóng Câu 65 Tỉ số nén động τính công τhức Vbc A ε = V Vtp B ε = V bc...
 • 16
 • 4,800
 • 41

Đề cương trắc nghiệm môn sinh học phân tử

Đề cương trắc nghiệm môn sinh học phân tử
... với O phân tử nước d Liên kết peptid 25 Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp vi khuẩn? a Feulgen b Chargaff c Griffith Đ d Hershey Chase Đ e Meselson Stahl 26 Trong phân tử acid nucleic phân tử carbon ... ribosome sinh tổng hợp protein: a rRNA b mRNA c tRNA Đ d.RNA 50 Replicon : a Điểm xuất phát chép b Đơn vị chép Đ c Điểm chấm dứt chép d Không mục kể Các câu hỏi 51-65 đề cập đến vấn đề sau: rõ ... lại chất cần tổng hợp dư thừa d Lúc mở 44 Trong phiên mã Eukaryotae, enzyme di chuyển dọc theo phân tử DNA để tổng hợp mRNA: a DNA polymerase b RNA polymerase.Đ c RNA polymerase II d RNA polymerase...
 • 15
 • 11,055
 • 142

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ NGHỊ LUẬN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM VÀ NGHỊ LUẬN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
... từ kế toán, doanh nghiệp phải ghi định khoản kế toán vào chứng từ Sai.Vì: lập chứng từ kế toán, doanh nghiệp không thiết phải ghi dịnh khoản kế toán vào chứng từ vi phần ghi định khoản kế toán ... từ kế toán cần hủy sau ghi sổ kế toán Sai.Vì: ghi sổ kế toán cần kèm theo chứng từ kế toán (bao gồm chứng từ gốc,chứng từ ghi sổ ) để số liệu ghi sổ kế toán có giấy tờ đối chiếu,số liệu sổ kế toán ... hóa 75 Sổ kế toán hình thức biểu phương pháp A Chứng từ kế toán B Tính giá C Tổng hợp cân đối D Tài khoản kế toán Câu hỏi điểm : Những câu sau hay sai? Giải thích ngắn gọn: 1.Báo cáo kế toán quản...
 • 17
 • 678
 • 4

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
... Tại truyền hình màu người ta không truyền trực tiếp tín hiệu ER, EG, EB mà lại truyền tín hiệu hiệu màu? Giảm xuyên lẫn tín hiệu chói tín hiệu sắc Đảm bảo tương thích truyền hình màu truyền hình ... thông tín hiệu chói Trong kỹ thuật truyền hình đen trắng điều chế cực tính dương, xung đồng đặt mức so với tín hiệu chói EY: -10% -30% -25% -40% Trong kỹ thuật truyền hình màu, xung đồng đặt mức ... dàng cho việc mã hóa giải mã Để đảm bảo vấn đề tương thích truyền hình màu đen trắng đài phát truyền hình màu phải truyền thêm thông tin so với truyền hình đen trắng? Xung đồng dòng, mành; tín...
 • 34
 • 508
 • 3

đề cương trắc nghiệm cơ sở dữ liệu

đề cương trắc nghiệm cơ sở dữ liệu
... tính quán liệu - Khẳng định sau CSDL quan hệ đúng? [a] Tập hợp bảng liệu [b] sở liệu tạo từ hệ QTCSDL Access [c] sở liệu liệu có quan hệ với [d] sở liệu xây dựng mô hình liệu quan ... Kết phép thao tác liệu là? [a] Chuỗi liệu [b] Tệp liệu [c] Quan hệ [d] sở liệu 41 - Ưu điểm sở liệu là? [a] Giảm dư thừa, quán toàn vẹn liệu [b] Các thuộc tính mô tả nhiều tệp liệu khác [c] Khả ... hình liệu [b] Mô hình liệu hướng đối tượng [c] Mô hình sở liệu phân cấp [d] Mô hình sỏ liệu phân tán 120 - Mô hình liệu không chấp nhận mối quan hệ nhiều - nhiều [a] Mô hình liệu mạng [b] sở liệu...
 • 52
 • 673
 • 3

Đề cương trắc nghiệm tài chính tiền tệ pdf

Đề cương trắc nghiệm tài chính tiền tệ pdf
... hội d Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14: thu ngân sách nhà nước : a mặt hoạt động ngân sách nhà nước b phân chia nguồn tài quốc gia ... quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 23: từ trước năm 1988, việt nam thường sử dụng biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách: a phát hành tiền b vay nước c phát ... nước với … xã hội hình thái giá trị, phát sinh trình nhà nước tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ tập trung lớn nhà nước (quỹ ngân sách) nhằm đảm bảo cho việc thực chức nhà nước mặt” a quan...
 • 12
 • 195
 • 0

Đề cương Trắc nghiệm ôn thi ĐH

Đề cương Trắc nghiệm ôn thi ĐH
... biểu sau không đúng? A Công thức E = kA cho thấy vật có li độ cực đại B Công thức E = mv cho thấy động vật qua VTCB max C Công thức E = m2 A cho thấy không thay đổi theo thời gian 1 D Công thức ... không đúng? R A Công thức tính cos = áp dụng cho đoạn mạch điện Z B Không thể vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha hiệu điện cờng độ dòng điện C Cuộn cảm có hệ số công suất khác không ... sáng đơn sắc phải luôn số lần lợng tử lợng Câu Chọn câu Đúng Theo thuyết phôtôn Anh-xtanh, lợng: A phôtôn B phôtôn lợng tử lợng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không phụ thuộc vào...
 • 40
 • 140
 • 0

DE CUONG TRAC NGHIEM VO CO ON THI DAI HỌC VIP

DE CUONG TRAC NGHIEM VO CO ON THI DAI HỌC VIP
... 0,1M phân ly ion tốt dẫn điện tốt dung dịch CH3COOH 1M b) Dung dịch CH3COOH 0,1M phân ly ion tốt dung dịch CH 3COOH 1M, dẫn điện dung dịch CH3COOH 1M c) Dung dịch CH3COOH 1M phân ly ion khó dẫn ... Fe Câu 211 X ngun tố hóa học Ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 80 hạt Trong số hạt khơng mang điện nhiều số hạt mang điện tích âm hạt Cấu hình electron ion X2+ : a) 1s22s22p63s23p6 ... : a) CH3COOH < HCOOH < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3OH b) CH3OH < CH3CH2OH < CH3CHO < HCOOH < CH3COOH c) CH3OH < CH3CHO < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH d) CH3CHO < CH3OH < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH Câu...
 • 86
 • 214
 • 0

de cuong trac nghiem 10

de cuong trac nghiem 10
... tác dụng với nước Câu 22: Để trung hòa 40g dd HCl 7.3 cần thể tích dd NaOH 2M là: A 40ml B 80ml C 100 ml D 120ml Câu 23: SO2 làm màu dd thuốc tím CO2 khơng làm màu dd thuốc tím A H2SO3 có tính axit1 ... Câu 43: Khi cho 13g kẽm tác dụng với 0.3g dd HCl Khối lượng muối ZnCl2 tạo thành pứ là: A 20.4g B 10. 2g C 27,2g D 40g Câu 44: Hợp chất có chứa ngun tố oxi có số oxh +2 : A Na2O B H2O C F2O D K2O ... muối nhận biết nhờ: A.Chất thị màu B.dung dịch muối bari C.Phản ứng trung hồ D.Sợi dây đồng 22 Câu 10: Anion X có cấu hình electron lớp ngồi 3s 3p ,X BTH : A.Oxi B.Lưu huỳnh C.Cacbon D.Photpho Câu...
 • 6
 • 104
 • 0

Đề cương trắc nghiệm và đáp án ôn tập môn lập trình mạng

Đề cương trắc nghiệm và đáp án ôn tập môn lập trình mạng
... 2003 thăng cấp domain u đ không ngồi trực tiếp máy Bạn dùng remote destop để kết nối â n đến máy windows 2003 không thành công Vấn đề do: đ y ợ A Windows server 2003 không hỗ trợ Remote Desktop ... thư mục chia sẻ mạng từ Run dialog box máy trạm? A Đánh lệnh :\\sharename\ sharename B Đánh lệnh: \\servername\ sharename C Đánh lệnh: \\ servername\clientname\ sharename R D Đánh lệnh: \\ sharename ... chức R D n B Nguồn gốc nước A R C Tên công ty chi nhánh I A n o D File server name D I 64 Dịch vụ sau tự động gán địa IP, subnet mask, gateway D o s tham số mạng khác? n a A SMTP n s u B TFTP o...
 • 14
 • 577
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân trong tiến trình cái cách tư phápBài giảng móng cọc tài liệu, ebook, giáo trình, hướng dẫnHà Nội trong làn sóng phát triển ngành dịch vụ của các đô thị tại khu vực châu Á - Thái Bình DươngHoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đấtHoàn thiện khung pháp luật về cổ phần hóa tổng công ty Nhà nước ở Việt Nambiến đổi của glucide trong chế biến và bảo quản thực phẩmLược Giải Bổn Môn Pháp Hoa KinhHoàn thiện công tác định giá Bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá Thế KỷVI xử lý PHẠM hữu lộcđấu thầu trong hoạt động xây dựngnền móng và tầng hầm nhà cao tầngNGUYÊN lý kế TOÁN 2012Thanh Tịnh ÐạoTHIỀN LUẬN - DAISETZ TEITARO SUZUKIMẫu đơn xin miễn học ngoại ngữ (Đại học Công nghệ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2004 6 2016Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hoá học (Đại học Kinh tế)Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm lịch sử (Đại học Kinh tế)Ảnh hưởng của các tỷ lệ bột tỏi trong khẩu phần đến khả năng sản xuất và kháng bệnh của gà thịt lương phượng nuôi tại huyện bảo thắng tỉnh lào caiNghiên cứu khả năng sản xuất của hai tổ hợp lợn lai giữa đực pidu x nái F1(LY) và đực du x nái F1(LY) nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái sinh sản sư đoàn 3 lạng giang bắc giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập