2 thi cong cong dauong

To chuc TC chuong1 2 thi công đường

To chuc TC chuong1 2 thi công đường
... độ thi công theo P 2TC2 T2 T ≈ T4 T3 T2 T1 Công tác thi công mặt đường Công tác thi công đường Công tác thi công công trình Công tác chuẩn bị Đoạn Đoạn Đoạn Đoạn L(km, m) Đặc điểm : - Tuyến đường ... tổ chức thi công Khái niệm : Tổ chức thi công theo phương pháp (P 2TC2 T2) việc chia tuyến đường thi công thành đoạn có khối lượng thi công xấp xỉ nhau; đơn vị thi công hoàn thành hạng mục công tác ... Công tác thi công khuôn đường; - Công tác thi công móng đường; - Công tác thi công mặt đường; - Công tác SX & gia công VL, BTP & KCĐS; - Công tác vận chuyển; - Công tác hoàn thi n - Công tác xây...
 • 114
 • 154
 • 1

Kỹ thuật thi công 2 thi công tấm 3d

Kỹ thuật thi công 2 thi công tấm 3d
... Candidate Kỹ thuật thi công II NỘI DUNG Phần I Thi công tầng hầm Nhà cao tầng Phần II Lắp ghép giàn không gian nhịp lớn Phần III Thi công BTCT dự ứng lực Phần IV Thi công KCXD 3D November 15, 20 11 ... KHẢO TS Đỗ Đình Đức – PGS Lê Kiều Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng Năm 20 04 (tập & 2) Ngô Quang Tường Hỏi đáp vấn đề Kỹ thuật thi công xây dựng NXB ĐHQG TP.HCM Năm 20 06  www.hse.gov.uk  www.constructionskills.uk ... November 15, 20 11 Dang Xuan Truong, Ph.D Candidate 22 Kích thước tiêu chuẩn 3D (1) 2. 1 K ích thư ớc panel November 15, 20 11 Dang Xuan Truong, Ph.D Candidate 23 Kích thước tiêu chuẩn 3D (2) 2. 2 Lư ới...
 • 81
 • 2,023
 • 3

BÀI GIẢNG THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG PHẦN 2 THI CÔNG MÓNG TẦNG HẦM

BÀI GIẢNG THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG PHẦN 2 THI CÔNG MÓNG TẦNG HẦM
... Cạnh dài a (m) 2. 20 2. 20 2. 80 2. 80 2. 80 3.60 3.60 3.60 Cạnh ngắn b (m) 0.80 1.00 0.80 1.00 1 .20 1.00 1 .20 1.50 Diện tích S (m²) 1.76 2. 20 2. 24 2. 80 3 .24 3.60 4.30 5.40 38 4/15 /20 13 1 .2. 3 Một số loại ... 60 30 4/15 /20 13 THI T KẾ VÀ THI CÔNG CỌC - TƢỜNG BARRETTE • Bài I: Một số khái niệm liên quan đến cọc, tƣờng Barrette • Bài II: Thi t kế thi công cọc Barrette • Bài III: Thi t kế thi công tƣờng ... tòa nhà tầng hầm) • Chiều sâu lớn (...
 • 88
 • 215
 • 1

CHƯƠNG 2 THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

CHƯƠNG 2 THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
... đồng cho cọc Chính vậy, với công trình người ta thực nén tónh 2% tổng số cọc thi công (tối thi u cọc) , cọc lại thử nghiệm theo phương pháp khác * Phương pháp khoan lấy mẫu : - Người ta khoan lấy ... Qmax 20 0%Qa* Độ lớn cấp tăng tải Độ lún ổn đònh qui đònh Tải trọng đặc biệt thời gian giữ tải cấp 25 % Qa 0 .25 mm/h 20 0% Qa 12 t≤ 24 h CP 20 04 150% Qa -20 0% Qa 25 % Qa 0.10 mm/h 100%Qa, 150%Qa 20 TCVN ... nghiêm trọng - Công tác kiểm tra có giai đoạn : + Giai đoạn thi công + Giai đoạn thi công xong * Kiểm tra giai đoạn thi công : - Công tác kiểm tra thực đồng thời giai đoạn thi công tiến hành...
 • 13
 • 203
 • 1

Kỹ thuật thi công 2

Kỹ thuật thi công 2
... PHIẾU THI SỐ: 03A CHỮ KÝ - Chủ Môn học: Kỹ thuật thi công tịch hội đồng Lớp: - Tổ trưởng môn Câu 1: Cần trục thi công lắp ghép có thông số nào, chu kỳ làm ... Chủ Môn học: Kỹ thuật thi công tịch hội đồng Lớp: - Tổ trưởng môn Câu 1: Trình bày cách lắp dựng dàn kèo thép nhà công nghiệp Câu 2: Chọn dây cáp cần trục để cẩu lắp panen mái nặng 2, 8 tấn, cao ... rộng m biết cao độ dàn mái vị trí lắp panen 20 m Sinh viên không chữa, xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI SỐ: 05A CHỮ KÝ - Chủ Môn học: Kỹ thuật thi công tịch hội đồng Lớp: - Tổ trưởng môn Câu...
 • 6
 • 1,413
 • 27

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 2

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 2
... 100 180 60 100 20 0,6430,6 25 8 20 0 ,22 00,6 120 170 120 84 136 106 94 5 20 30 20 40 40 20 30 60 60 60 30 30 30 20 50 30 100 50 30 40 21 6,4 26 2,8 583,4 606,6 527 381 ,2 376,6 22 4 130 (Triệu đồng) Biểu ... Tsau 12 + (Ttruoc Tsau ) + TKT = + (18 12) + = 14 (ngy) m kc Tgd = Tsau 12 + TKT = + = (ngy) m Bng 2- 6 Biu din bng s Tờn Thi Lch thi gian (ngy) STT cụng gian 10 12 14 16 18 20 22 24 26 vic Thi ... cụng v thi im hon thnh ca hai cụng vic Ta lm nh sau: Ta ký hiu: - Tgdkc - Giỏn on thi gian cụng; - Tgdht - Giỏn on thi im hon thnh; - Ttrc - Thi gian hon thnh cụng vic trc; - Tgdkc - Thi gian...
 • 22
 • 1,938
 • 19

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 2

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 2
... 20 12 12 20 15 12 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 4-5 / 4-7 3-5 / 3-6 7-8 5-6 / 5-8 6-8 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 4-5 / 4-7 3-5 / 3-6 / 4-7 3-5 / 3-6 / 7-8 5-6 / 3-6 / 5-8 / 7-8 5-8 / 7-8 6-8 / 7-8 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 4-5 4-7 3-5 ... 12 13 14 15 16 T(ngày) Hỡnh 2- 1 2 Vớ d v iu hũa ti nguyờn theo thut toỏn Kelley t Ft Et Rt Nt At St Dt 11 12 1-3 1 -2 2- 4 2- 3 / 2- 4 4-7 2- 5 / 3-5 3-6 5-6 1 -2 2- 3 / 2- 5 2- 5 2- 5 5-6 5-8 20 15 20 ... d ij (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 4 0 3 5 4 8 12 8 12 10 16 5 11 14 12 13 7 8 12 13 12 16 16 16 7 0 0 1 -2 10 11 12 13 1 -2 1-3 2- 3 2- 4 2- 5 3-5 3-6 4-5 4-7 5-6 5-8 6-8 7-8 bs ij bm...
 • 22
 • 945
 • 5

Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2
... 0. 5-0 .6 0. 2- 0 .3 0. 3-0 .4 0. 1-0 .2 0. 4-0 .6 0.0 7-0 .1 0. 6-0 .7 Chàût dênh Cạt Ỉåït 0. 1-0 .2 0. 4-0 .6 0. 1-0 .15 0. 5-0 .7 0.08 0. 8-1 .0 0. 1-0 .4 0.0 6-0 .15 0. 4-0 .5 0.0 5-0 .1 0. 6-0 .7 Khä 0. 4-0 .5 0. 3-0 .6 0 .25 0.3 ... 0.01 5-0 . 02 0. 7-0 .8 0 .2 0. 6-0 .7 0. 02 5-0 .035 0. 4-0 .6 ϕ 0.0 6-0 .07 0. 8-1 .0 0. 7-0 .8 0.0 2- 0 .06 f 36 Chỉång Mạy náng v váûn chuøn ỉåït báøn Âáút Tåi xäúp 0.1 3-0 .25 0. 1-0 .3 0.1 5-0 .2 0.1 5-0 .25 0.1 2- 0 .15 ... km/h) GAZ -5 3B 84 MAZ503A 1 32 KrAZ -2 56b* 176 Euclid* R 32 295 KaMAZ 5511 1 32 Capter pilliar 336 Komatsu BelAZ HD20 5-3 * 549 22 0 3750 7100 10850 23 600 9000 31000 19100 26 925 3.0 5.0 6.0 21 .0 5.0...
 • 35
 • 352
 • 0

Kỹ thuật thi công - Chương 2

Kỹ thuật thi công - Chương 2
... Đào 1.4 THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT 1.4 .2 THI CÔNG ĐÀO ĐẤT BẰNG CƠ GIỚI: g Thi công đất máy ủi: ii) Các sơ đồ thi công: SƠ ĐỒ TIẾN QUAY Đào Đắp 1.4 THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT 1.4 .2 THI CÔNG ĐÀO ... rộng: 1.4 THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT 2 0-3 0cm 1.4.1 THI CÔNG ĐÀO ĐẤT BẰNG THỦ CÔNG: a Tổ chức đào đất: Đào hố móng sâu rộng: Tổ chức đào theo kiểu bậc thang, bậc cao 2- 3 m (20 ÷30)cm rộng (2 3)m ... sâu, thích hợp đào nước 1.4 THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT 1.4 .2 THI CÔNG ĐÀO ĐẤT BẰNG CƠ GIỚI: d Đào đất máy đào gầu ngoạm: 1.4 THI CÔNG ĐÀO, ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT 1.4 .2 THI CÔNG ĐÀO ĐẤT BẰNG CƠ GIỚI:...
 • 140
 • 619
 • 2

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P15.2

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P15.2
... k0 Rn b h = 0,35ì110ì15ì27 = 15592,5 kg > Q = 3166,25 - Nh ta phải tính toán cốt đai : - Giả thi t dùng đai nhánh , đai Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Sinh viên : trần lê vinh U TT RK b h02 8.8,815.27 ... toán cốt đai : Kiểm tra điều kiện: k1 Rn b h = 0,6ì8,8ì10ì17 = 897,6 kg < Q = 1337 kg k0 Rn b h = 0,35ì110ì10ì17 = 6545 > Q =1325,7 kg - Nh ta phải tính toán cốt đai - Giả thi t dùng đai nhánh ... 6,5 = 0,987 - Vậy : Fa = M 10300 = = 0,81 cm2 Ra h 2100 ì 0,987 ì 6,5 - Tỷ lệ cốt thép: 0,81 100% = 0,125% 100 ì 6,5 à= > àmin - Dùng thép a 200 có Fa = 1,41 cm2 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp...
 • 12
 • 274
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P16.2

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P16.2
... toán : lt1 = 2,4 - 0,22 = 2,18m lt2 = - 0,22 = 3,78m 2.1 Tải trọng tính toán : Tĩnh tải : gb = 0,423T/m2 Hoạt tải : pb =0,24T/m2 Tải trọng toàn phần : qb = 0,423 + 0,24 = 0,663T/m2 2.2 Tính toán ... 58 M= = = 103kgm 16 16 3.3 Tính toán cốt thép : Tính theo trờng hợp tiết diện chữ nhật b = 1m 251 đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 Chọn ao = 1,5m h01 = 10 - 1,5 = 8,5m M 10300 = = 0, 005 < ... 3,78) = ( 4,3.4,38 + 3,8.3,78) M 12 243 đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 M1 =242 Kg.m Suy : M2 = 194 Kgm MA1 = MB1 = 278 Kgm MA2 = MB2 =218 Kgm 1.4 Tính toán cấu tạo cốt thép : Tính theo trờng...
 • 11
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCSKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Tiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”Câu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngNghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)BTS3012 external alarms
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập