Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 8 trọn bộ (năm học 2016 2017)

Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 7 (Trọn bộ)

Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 7 (Trọn bộ)
... is…………………………………………… …………………………………………… Week: 6th Date of planning: 17/ 9/2013 Date of teaching: (Dạy bù chương trình) Period: UNIT 1: My hobbies Lesson 7: Looking back + Project ( hobby collage) I Objectives ... Teaching aids: - Stereo, CD III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson T’s and Ss’ activities The content 1.Warm up T writes the numbers 1-6 ... aids: - Extra- boards III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson Students’ and teacher’s activities 1.Warm up Contents T can give Ss...
 • 232
 • 3,162
 • 18

Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 10 Language unit 8

Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 10 Language unit 8
... UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN Language Book : English Textbook 10 Class : 10A3 and 10A4 Time : 45minutes Date of preparation : March 5th, 2015 ... selected him captain 8 That is the road It leads to the railway station My uncle died last week He had been ailing for a while 10 The car dashed against a tree It was going at over 100 mph ...
 • 8
 • 4,934
 • 63

giao an tiếng anh thí điểm lớp 10 reading unit 7

giao an tiếng anh thí điểm lớp 10 reading unit 7
... UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY READING ARE YOU SUPERSTITIOUS? Lesson : Reading Class : 10A3 Time allowed : 45minutes Teacher in charge : Nguyen Thi Kim Loan I Aims: By the end ... want you to read the questions individually, - T goes around underline the key words, and then predict the 5’ monitoring the class and answers You will have minutes.” Expected answers: Ss’ answers ... individually and underline the key words to understand the questions - T calls out Ss to present - their answers T listens and gives feedback Post -reading: Instruction: work in groups of four and discuss...
 • 9
 • 3,802
 • 39

Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 7 (cả năm)

Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 7 (cả năm)
... Prepare: Looking back Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp (cả năm) Week: 6th Date of planning: 17/ 9/2013 Date of teaching: (Dạy bù chương trình) Period: UNIT 1: My hobbies Lesson 7: Looking back + Project ... Looking back feels sick Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp (cả năm) Week: 7th Date of planning: 20 /9/ 2013 Date of teaching: (Dạy bù chương trình) Period: 15 UNIT 2: HEALTH Lesson 7: Looking Back and ... Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2 ………… II New lesson Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp (cả năm) Students’ and teacher’s activities Contents 1.Warm up Verb...
 • 235
 • 1,760
 • 1

giáo án tiếng anh thí điểm 10 communication and culture unit 7

giáo án tiếng anh thí điểm 10 communication and culture unit 7
... UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY COMMUNICATION AND CULTURE Lesson : Communication and culture Class : 10A3 and 10A4 Time allowed : 45minutes Teacher in charge ... (Practicing asking and answering the questions) Content of handout 2: (Appendix) - - II Culture: Pre- teach vocabulary: match these words with their and take turns asking and answering the questions ... occasion and talk and ask them to fill in the to a partner if you have a table in order to highlight similar or different custom in the similarities and Viet Nam differences with the Handout Occasions...
 • 8
 • 3,327
 • 18

Giáo án hóa học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015 (chuẩn)

Giáo án hóa học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015 (chuẩn)
... thu học sinh chương I chất - ngun tử - phân tử II Thiết lập ma trận hai chiều Giáo án Hóa học Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Trường THCS Lê Hồng Phong Giáo án Hóa học - ƒƒƒ› - Thành phố Quảng Ngãi Giáo ... tượng hóa học: GV: làm thí nghiệm biểu diễn: 2) Hiện tượng hóa học: Giáo án Hóa học Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Trường THCS Lê Hồng Phong - ƒƒƒ› - - Trộn bột sắt với bột lưu huỳnh tỷ lệ 4:7 - Đưa ... phiếu học tập Giáo án Hóa học Giáo viên: Nguyễn Văn Kết Trường THCS Lê Hồng Phong - ƒƒƒ› - Thành phố Quảng Ngãi sau: Các đặc điểm Nhơm Lưu huỳnh - Trạng thái - Màu sắc - Tính ánh kim - Tính...
 • 138
 • 1,483
 • 5

Giáo án Hình học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015

Giáo án Hình học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015
... chộo hỡnh vuụng l 18 (cm) b) Cnh ca hỡnh vuụng l ( cm) E Hng dn HS hc nh: - Chng minh cỏc du hiu - Lm cỏc bi 79, 80 , 81 , 82 ( SGK) Ngy dy: 28/ 10 /2014 Lp 8A Tit 46 24/10 /2014 Lp 8B Tit2 TIT 20.1: ... BC 2- AB2 thay cú : AC2 = 132 - 122= 169 - 144 = 25 AC = m MN = 13 AC = 2,5(cm) Ngy dy: 30 /8/ 2014 Lp 8A Tit 30 /8/ 2014 Lp 8B Tit4 Tit 6: NG TRUNG BèNH CA TAM GIC, CA HèNH THANG I MC TIấU : - Kin ... 600 + 1200 = 180 0 v hai gúc ny v trớ so le nờn AB // DC Vy t giỏc ABCD l hỡnh thang y M Ngy dy: 22 /8/ 2014 Lp 8B Tit 22 /8/ 2014 Lp 8A Tit3 Tit 3: HèNH THANG CN I MC TIấU: + Kin thc: - HS nm vng...
 • 142
 • 313
 • 1

Giáo án tiếng anh 3 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án tiếng anh 3 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016
... the pictures in the book Read and complete - Ask Ss look at the book page 23. Tell them - Ss look at the book page 23 that they are going to read the text and use the gap to complete the dialogue ... comments pronunciation Look, read and write - Ask Ss look at the book page 23. Tell them - Ss look at the book page 23. T that they are going to read the sentences and complete them - Ask Ss read ... their pronunciation Circle the correct words - Ask Ss look at the book page 35 .Tell them - Ss look at the book page 35 that they are going to read the sentences and - Read the sentences and choose...
 • 103
 • 212
 • 3

de thi thu vao lop 10 mon tieng anh chuyen truong thpt ha noi amsterdam nam hoc 2016 2017

de thi thu vao lop 10 mon tieng anh chuyen truong thpt ha noi amsterdam nam hoc 2016 2017
... it harder to get into university than it was 20 years ago School children and students are now having to work so hard that in many cases they work (10) hours than their parents 10 PART ... 4.(al)though 5.finding/ change 7.take 8.improvement making 10 longer PART D I (10 pts.) Many's the time that I have made stupid mistakes like that I’m not in a / the habit of sleeping in the ... what they give their children to eat and have ideas about what food is healthy – although those ideas are not always accurate Obviously, such a dialogue among parents and children is a good thing,...
 • 8
 • 289
 • 3

121 bài tập tiếng anh thí điểm lớp 6 (có đáp án)

121 bài tập tiếng anh thí điểm lớp 6 (có đáp án)
... your teacher to explain it again Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 30 A: There’s a new girl at school call Susan B: You invite her to our class Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 34 www.minh-pham.info UNIT ... in the box mountain river cave valley island beach desert waterfall forest lake Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 26 www.minh-pham.info VI Choose the best answer (A, B, C or D) Which city is , Ha ... of chairs in the classroom 16 blue pillows on my bed 17 a car in the garage 18 many books on the bookshelf 19 a big television in my classroom Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 10 20 a boy in the garden...
 • 66
 • 381
 • 5

Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12

Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12
... BINH TEACHER OF ENGLISH anh từ - danh từ binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 He writes both correctly ... bình thờng Eg We urge him to leave now Lu ý : Trong tiếng Anh ngời Anh (British English), trớc động từ nguyên thể bỏ to có should Nhng tiếng Anh ngời Mỹ (American English) ngời ta bỏ Một số ví ... TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PRACTICE EXERCISE...
 • 53
 • 613
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 7giao an tieng anh thi diem lop 6giao an tieng anh thi diem lop 7 unit9giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 11giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 kỳ 2giáo án tiếng anh thí điểm lớp 10 language unit 10giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 5giáo án tiếng anh nâng cao lớp 8giáo án tiếng anh thí điểmsách giáo khoa tiếng anh thí điểm lớp 6giao an tieng anh thí điểm 6 unit 12giao an tieng anh thi diem 7 bai 11giao an tieng anh unit 5 lop 8sách giáo viên tiếng anh thí điểm lớp 6tiếng anh thí điểm lớp 8Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1Bai tap ve cau bi dong lop 8DE CUONG GIỮA KII ANH 8Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))Báo cáo thí nghiệm dầm BTCT chịu xoắnKHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Xác định các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự nhàn rỗi của công nhân trên công trường xây dựng (LV thạc sĩ))kế hoạch bán hàng công nghệ 109Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần xây dựng số 303Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân thành phố Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))Xây dựng mô hình nhân tố chính đánh giá tình trạng năng suất lao động thấp trong các dự án xây dựng (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Chuyên đề dao động cơ học hayđề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần Thơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập