Luận văn phép biến đổi tích phân kiểu tích phân kiểu tích chập kontorovich lebedev fourier cosine và ứng dụng

Phép biến đổi tích phân kiểu tích phân kiểu tích chập kontorovich lebedev fourier cosine ứng dụng

Phép biến đổi tích phân kiểu tích phân kiểu tích chập kontorovich  lebedev fourier cosine và ứng dụng
... hiệu F Phép biến đổi Fourier; Fs Phép biến đổi Fourier sine; Fs✁1 Phép biến đổi Fourier sine ngược; Fc Phép biến đổi Fourier cosine; Fc✁1 Phép biến đổi Fourier cosine ngược; K Phép biến đổi Kontorovich- Lebedev; ... tích chập suy rộng phép biến đổi tích phân kiểu tích chập, hướng dẫn PGS.TS Trịnh Tuân chọn đề tài Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập Kontorovich- Lebedev Fourier cosine ứng dụng để nghiên ... nghiên cứu phép biến đổi tích phân kiểu tích chập dạng D : f ÞÑ g ✏ D♣h ✝ f q đó: g ♣xq ✏ D ♣h ✝ f q ♣xq D toán tử Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập xây dựng theo kiểu tiếng phép biến đổi liên...
 • 42
 • 389
 • 0

Tóm tắt Luận án Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Hartley ứng dụng

Tóm tắt Luận án Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Hartley và ứng dụng
... Là phép biến đổi tích phân, tích chập tích chập suy rộng liên quan đến phép biến đổi tích phân Hartley, Fourier cosine, Fourier sine, bất đẳng thức tích chập tích chập suy rộng, phép biến đổi tích ... TÍCH PHÂN KIỂU TÍCH CHẬP SUY RỘNG HARTLEY- FOURIER Trong chương nghiên cứu lớp phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Hartley- Fourier cosine Hartley- Fourier sine, phép biến đổi tích phân ... dựng tích chập suy rộng Hartley- Fourier cosine, HartleyFourier sine Nghiên cứu vấn đề liên quan đến phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng, bất đẳng thức kiểu tích chập suy rộng số ứng dụng...
 • 24
 • 60
 • 0

Tài liệu Luận văn: Phép biến đổi Laplace docx

Tài liệu Luận văn: Phép biến đổi Laplace docx
... Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Liên – K31b – Vật Lý PHẦN 3: KẾT LUẬN Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, đề tài: Phép biến đổi Laplace hoàn thành nhiệm vụ đề Nghiên cứu phép biến đổi Laplace ... Các phép biến đổi Laplace ý nghĩa chúng Phương pháp nghiên cứu - Vật lý lý thuyết - Phương pháp giải tích toán học - Đọc tài liệu tra cứu Cấu trúc khóa luận Đề tài nghiên cứu gồm: - Chương 1: Phép ... độ Đề Nghiên cứu phép biến đổi Laplace hệ tọa độ cong Đặc biệt hai hệ tọa độ cong thường gặp hệ tọa độ trụ hệ tọa độ cầu Đặc biệt từ việc nghiên cứu phép biến đổi Laplace, đề tài đưa số ứng dụng...
 • 50
 • 327
 • 0

Luận văn phép Biến đổi Fuorier

Luận văn phép Biến đổi Fuorier
... loại tín hiệu mà ta áp dụng Các phép biến đổi khác nh phép biến đổi Fourier (nh nói trên), phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Z Biến đổi Laplace tổng hợp phép biến đổi Fourier diễn tả hàm X(t) ... đồ Biến đổi Fuorier đợc sử dụng rông rãi kỹ thuật nh kỹ thuật biển đổi khác Chúng có u điểm phạm vi ứng dụng định biến đổi sóng WT trờng hợp ngoại lệ Đặc điểm ý nghĩa phép biến đổi 2.1 Biến đổi ... ta có cặp biến đổi Z nh sau: n ZT[X(n)] = X(Z) = x ( n) Z n n = IZT[X(Z)] = x(n) = j X (Z )Z n dz c Các phép biến đổi xử lí tín hiệu 3.1 u nhợc điểm biến đổi Fourier Biến đổi Fuorier (Fourier...
 • 66
 • 310
 • 1

tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân fourier sine, fourier cosine ứng dụng

tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân fourier sine, fourier cosine và ứng dụng
... tích chập hai hàm phép biến đổi tích phân Chuchill R V Năm 1941, lần tích chập suy rộng hai hàm hai phép biến đổi tích phân khác công bố Đó tích chập suy rộng hai hàm f g phép biến đổi tích phân ... phép biến đổi tích phân Đó phép biến đổi tích phân Fourier, phép biến đổi tích phân Fourier cosine Fourier sine Nội dung chương trình bày sau Mục 1.1 Trình bày phép biến đổi tích phân Fourier số ... Chương Các phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier cosine Fourier sine Thông qua phép biến đổi tích phân ta xây dựng đại số với phép toán nhân chập tương ứng Trong chương nghiên cứu ba phép biến đổi...
 • 63
 • 264
 • 1

đa chập đối với các phép biến đổi tích phân fourier, fourier sine, fourier cosine ứng dụng

đa chập đối với các phép biến đổi tích phân fourier, fourier sine, fourier cosine và ứng dụng
... chập với hàm trọng γ(y) = e−αy phép biến đổi tích phân Fourier cosine , Fourier Fourier sine Chương Đa chập với hàm trọng γ(y) = 4e−βy phép biến đổi tích phân Fourier sine , Fourier Fourier cosine ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC PHẠM VĂN HIỆU ĐA CHẬP ĐỐI VỚI CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN FOURIER, FOURIER SINE, FOURIER COSINE ỨNG DỤNG Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số : 60.46.36 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... 1.2 Đa chập (1.1) tích chập suy rộng Triple mở rộng tới tích chập suy rộng phép biến đổi Fourier, Fourier sine, Fourier cosine biết Với đa chập ta giải số lớp rộng hệ phương trình tích phân...
 • 43
 • 149
 • 0

Luận văn phép biến đổi laplace hữu hạn ứng dụng

Luận văn phép biến đổi laplace hữu hạn và ứng dụng
... đổi Laplace hữu hạn sau nêu số ứng dụng phép biến đổi Laplace hữu hạn N h iệm vụ nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cách hệ thống phép biến Laplace hữu hạn số ứng dụng phép biến đổi Laplace hữu hạn ... hép biến đổi Laplace hữu hạn Định nghĩa số ví dụ 23 23 Khái niệm phép biến đổi Laplace hữu hạn 23 Một số ví dụ phép biến đổi Laplace hữu hạn 27 2 Một số tính chất phép biến đổi Laplace hữu ... chương luận văn, trình bày cách hệ thống phép biến đổi Laplace hữu hạn Chương trình bày số ứng dụng phép biến đổi Laplace hữu hạn 3 M ục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống kiến thức phép biến đổi...
 • 50
 • 203
 • 0

Luận văn phép biến đổi fourier rời rạc

Luận văn phép biến đổi fourier rời rạc
... nghiên cứu phép biến đổi Fourier Trong toán học, phép biến đổi Fourier rời rạc, gọi phép biến đổi Fourier hữu hạn, biến đổi giải tích Fourier cho tín hiệu thời gian rời rạc Đầu vào biến đổi chuỗi ... dẫn thầy giáo TS Nguyễn Văn Khải nghiên cứu đề tài: "Phép biến đổi Fourier rời rạc" Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu phép biến đổi Fourier, phép biến đổi Fourier rời rạc vài ứng dụng Nhiệm ... cứu Nghiên cứu phép biến đổi Fourier rời rạc, nêu số ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Chuỗi Fourier, tích phân Fourier - Phép biến đổi Fourier, phép biến đổi Fourier rời rạc - ứng dụng...
 • 162
 • 31
 • 0

Luận văn phép biến đổi fourier rời rạc

Luận văn phép biến đổi fourier rời rạc
... Chui Fourier rũi rc 26 3.2 Phộp bin i Fourier rũi rc 27 3.2.1 nh ngha 27 3.2.2 Biu diờn phộp bin i Fourier rũi rc di dng m a trn 3.2.3 3.3 32 Tớnh cht ca phộp bin i Fourier rũi rc Phộp bin i Fourier ... i Fourier, phộp bin i Fourier ri rc v mt vi ng dng ca nú N h im v nghiờn cu Nghiờn cu v phộp bin i Fourier ri rc, nờu c mt s ng dng ca nú i tng v phm vi nghiờn cu - Chui Fourier, tớch phõn Fourier ... 2.1.2 (Bin i Fourier ngc) Nu / L (R) v / Ê L (E) l bin i Fourier ca / thỡ ta cú c gi l bin i Fourier ngc ca / 16 C h ỳ ý 2.1.1 i vi hm ch xỏc nh vi X > 0, ta cú cụng thc bin i Fourier dng sin...
 • 58
 • 38
 • 0

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ ứng dụng của chúng

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ và ứng dụng của chúng
... VI ứng dụng vật liệu sắt từ 6.1 Một số ứng dụng vật liệu từ cứng 6.1.1 Khái niệm vật liệu từ cứng Vật liệu từ cứng vật liệu có độ từ d, trờng khử từ mật độ từ thông bão hoà cao, độ từ thẩm từ ... Vật liệu sắt từ tính chất Trong chơng tìm hiểu cách sâu hơn, kỹ tợng sắt từ đặc trng vật liệu sắt từ Đây lớp vật liệu từ có nhiều khả ứng dụng to lớn sống I Khái niệm Vật liệu sắt từ vật liệu có ... dẫn, luận văn thu đợc số kết sau: Đã trình bày cách tóm tắt khái niệm tợng từ loại vật liệu từ nh số đặc trng chúng Tìm hiểu cách cụ thể chất tợng sắt từ đặc điểm vật liệu sắt từ Tìm hiểu lý thuyết...
 • 47
 • 807
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu bán tổng hợp cacboxyl methyl cellulose (CMC) hòa tan từ cellulose thân tre ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại potx

Luận văn:Nghiên cứu bán tổng hợp cacboxyl methyl cellulose (CMC) hòa tan từ cellulose thân tre và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại potx
... t ng h p cacboxyl methyl cellulose (CMC) hòa tan t cellulose thân tre ng d ng làm ch t c ch ăn mòn kim lo i” ñ nghiên LÍ DO CH N Đ TÀI c u kh bán t ng h p CMC t cellulose tách t thân tre kh T ... s d ng tre ñ làm nhà, làm ñũa, làm máng nư c, v t d ng nông nghi p Tre non làm th c ăn, tre khô c ch ăn mòn kim lo i c a CMC M C TIÊU NGHIÊN C U làm c i ñun, … Ngày nay, tre ñư c dùng làm nguyên ... a cellulose thân tre ch ng t ñây anpha – cellulose, phù h p v i s li u ñã ñư c công b Đã tìm ñư c ñi u ki n t i ưu cho trình bán t ng h p cacboxyl methyl cellulose hòa tan t cellulose thân tre...
 • 14
 • 352
 • 1

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa
... khái niệm khai phá liệu canh tác liệu - Các quy trình phương pháp khai phá liệu canh tác liệu - Ứng dụng canh tác liệu y khoa cụ thể bệnh nhân sốt xuất huyết Kỹ thuật khai phá liệu công cụ ... vực liên quan) trình KPDL phương pháp khoa học giúp cho KPDL thành công Chương trình b y khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa Đ y phương pháp khai phá liệu sử dụng ... tính khai phá) Tóm lại khai phá liệu canh tác liệu hiệu suất khai phá liệu thông thường 2.1.5 Khả ứng dụng canh tác liệu khai phá liệu CTDL cần thiết cho tương lai [7] Nó tác động hiệu...
 • 81
 • 452
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng trên di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
... nghiệm ứng dụng thiết bị di động trở nên cần thiết Trên lý chọn đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG Mục tiêu: Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở khoa học đề ... TẮT MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG hình thức học tập sử dụng công nghệ thông tin Hình thức học tập lấy người học làm trung tâm hướng tới việc khuyến khích tự học, tự nghiên ... Các thông tin cung cấp tạo câu hỏi như:  Danh mục  Tên câu hỏi Câu hỏi Hình ảnh hiển thị Hình 17: Câu hỏi tả Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên  Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên: Câu hỏi thực câu hỏi...
 • 87
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 các tích chập suy rộng với hàm trọng đối với các phép biến đổi tích phân kontorovich lebedev ngược kontorovich lebedev ngược k fourier sine fs và cosine fctích chập suy rộng với hàm trọng đối với các phép biến đổi tích phân k 1 fs fc và ứng dụng giải một lớp hệ phương trình tích phântích chập suy rộng với hàm trọng đối với các phép biến đổi tích phana fc k 1 và ứng dụng giải một hệ phương trình tích phântiểu luận vấn đề biến đổi khí hậunghị luận vấn đề biến đổi khí hậuluận văn về biến đổi genphép biến đổi vi phân hàmbiến đổi fourier nhanh và ứng dụngthành kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng trong giải toánvề một số định lý điểm bất động đối với một vài lớp ánh xạ trên không gian lồi địa phương và ứng dụngtích vô hướng của hai vectơ và ứng dụngtoán tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụngquá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụngvăn tân bùi hoàng hải 2004 ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình mm5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão tạp chí khí tượng thủy văn số 10 2004 tr 14 25ii tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụngBài tập đọc hiểuTrình độ A 2Nghiên cứu laser rắn phát xung ngắn được bơm bằng laser diodeToi uu tham so he molaser rắn và laser NeodymLASER NEODYMIUM PHÁT XUNG NGẮNBài 1 Dao Động Điều HòaPPT Bài 3 Con Lắc ĐơnUnit 1 English 7 new Exercise period 1.Bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơEnglish roots and affixesEnglish Morphology Hình thái học tiếng Anh (Tô Minh Thanh ĐHQG TP.HCM)English Phonetics and Phonologybai tap quang hocTÀI LIỆU ôn THI môn bào CHẾ NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn MAKETTING NGÀNH y dượcKhai thác bài tập toán phần công thức biến đổi lượng giác (Khóa luận tốt nghiệp)TÀI LIỆU THI CHÍNH TRỊ TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THƯƠNG mại DU LỊCH THANH hóaÔn tập Toán lớp 7BÀI tập bổ TRỢ và NÂNG CAO TIẾNG ANH 7 NGUYỄN THỊ CHIPhân lập và tuyển chọn các chủng loại nấm mốc có khả năng sinh Cellulase cao ở Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập