CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG (STRESS TESTING)

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được
... TẮT thuyết ma trận- R áp dụng để phát triển chương trình tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron phân tích tham số cộng hưởng vùng lượng cộng hưởng phân giải Chương trình tính toán phát triển ... hạt nhân, chuyên đề thực với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng thuyết ma trận- R (hay gọi thuyết tán xạ hạt nhân) để tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron vùng lượng cộng hưởng phân giải Để ... nơtron IV KẾT LUẬN Mục tiêu đặt sở thuyết ma trận- R, tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron vùng lượng cộng hưởng phân giải thực với thành công bước đầu nội dung nghiên cứu chuyên đề Giải...
 • 27
 • 196
 • 0

Chuyên đề nghiên cứu sinh: Nơtron và một số vấn đề về kênh thực nghiệm số 3 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Chuyên đề nghiên cứu sinh: Nơtron và một số vấn đề về kênh thực nghiệm số 3 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
... dựng phản ứng số Mĩ, Liên xơ cũ, Tây Đức, 35 B LỊ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ CÁC KÊNH NGANG THỰC NGHIỆM I phản ứng hạt nhân Đà Lạt phản ứng hạt nhân Đà Lạt thuộc Viện Nghiên cứu Hạt ... nơtron 30 IV.2.2 Các tiêu chuẩn chế tạo phin lọc nơtron 33 IV.2 .3 Thay đổi phin lọc 34 B LỊ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ CÁC KÊNH NGANG THỰC NGHIỆM 36 I phản ứng hạt nhân Đà Lạt 36 II Các kênh ... ngang sử dụng phản ứng Hạt nhân Đà Lạt 38 II.1 Kênh nơtron số 38 II.2 Kênh nơtron số 41 III Các chùm nơtron phin lọc trước 2005 phản ứng hạt nhân Đà lạt 44 III.1 Các chùm nơtron nhiệt 55...
 • 49
 • 337
 • 0

Chuyên đề nghiên cứu sinh: Phát triển dòng nơtron nhiệt trên cơ sở kênh ngang số 2 của lò phản ứng Đà Lạt và khả năng ứng dụng trong thực nghiệm đo số liệu hạt nhân

Chuyên đề nghiên cứu sinh: Phát triển dòng nơtron nhiệt trên cơ sở kênh ngang số 2 của lò phản ứng Đà Lạt và khả năng ứng dụng trong thực nghiệm đo số liệu hạt nhân
... giá khả ứng dụng đo số liệu hạt nhân thực nghiệm: Để đánh giá khả ứng dụng dòng nơtron phin lọc nhiệt phát triển kênh nơtron số phản ứng hạt nhân Đà Lạt, số thí nghiệm đo tiết diện phản ứng ... sở kênh nơtron số phản ứng Đà Lạt thực hồn chỉnh đưa vào sử dụng Dòng nơtron nhiệt sau phát triển ứng dụng thử nghiệm để đo số liệu tiết diện phản ứng bắt xạ nơtron số hạt nhân V-51, Ti- 52, ... nhiệt Trên sở thơng tin tổng quan phân tích trên, nội dung nghiên cứu phát triển dòng nơtron nhiệt sở kênh ngang số phản ứng Đà Lạt để phục vụ đo số liệu hạt nhân thực nghiệm ứng dụng liên...
 • 33
 • 254
 • 0

Chuyên đề nghiên cứu sinh xác định các tham số hiệu chính trong phép đo tiết diện bắt bức xạ nơtron

Chuyên đề nghiên cứu sinh xác định các tham số hiệu chính trong phép đo tiết diện bắt bức xạ nơtron
... phép đo số liệu tiết diện bắt xạ nơtron dòng nơtron phin lọc từ kênh ngang lò phản ứng Đà Lạt, nội dung nghiên cứu tính toán xác định hệ số hiệu hiệu ứng tự che chắn nơtron hiệu ứng tán xạ nhiều ... giải mục tiêu đặt xác định tham số hiệu hiệu ứng tự che chắn nơtron tán xạ nơtron nhiều lần mẫu thực nghiệm đo số liệu tiết diện phản ứng bắt xạ nơtron dòng nơtron phin lọc, nguồn nơtron nhiệt nhiệt ... tính toán tham số hiệu Chương trình Monte-Carlo MCNP5 sử dụng để mô xác định hệ số hiệu hiệu ứng tự hấp thụ nơtron tán xạ nhiều lần nơtron bên không gian mẫu thí nghiệm đo tiết diện bắt xạ nơtron...
 • 25
 • 171
 • 0

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: Nghiên cứu cơ chế chịu hạn và vai trò của bộ rễ ở thực vật

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: Nghiên cứu cơ chế chịu hạn và vai trò của bộ rễ ở thực vật
... DUNG • Nghiên cứu tác động hạn đến thực vật Nghiên cứu chế liên quan đến tính chịu hạn thực vật Nghiên cứu số phản ứng thích nghi rễ thực vật điều kiện khô hạn Nghiên cứu khả hút nước rễ liên ... HẠN CỦA THỰC VẬT • chế phân tử đặc tính chịu hạn • Hoạt động gen nhân tố điều hoà CƠ CHẾ CHỊU HẠN CỦA THỰC VẬT • chế phân tử đặc tính chịu hạn • Một số protein liên quan SỰ THÍCH NGHI CỦA ... Kiểm soát thoát nước CƠ CHẾ CHỊU HẠN CỦA THỰC VẬT • chế biến đổi hình thái, sinh lý, hoá sinh • Sự biến đổi hình thái thích nghi với khô hạn CƠ CHẾ CHỊU HẠN CỦA THỰC VẬT • chế biến đổi hình...
 • 23
 • 271
 • 5

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu nhóm gen liên quan đến sự phát triển hệ rễ ở cây đậu tương

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu nhóm gen liên quan đến sự phát triển hệ rễ ở cây đậu tương
... MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Sự phát triển hệ rễ giúp thực vật vượt qua khô hạn MỞ ĐẦU Đặc điểm phát triển hệ rễ đậu tương MỞ ĐẦU Cơ sở phân tử điều khiển phát triển hệ rễ Gen liên quan đến kéo dài ... SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG • Nhóm gen GmNAC gián tiếp điều chỉnh phát sinh, phát triển kéo dài rễ bên • GsGF14o tăng cường phát triển kéo dài rễ Gen ... hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển đậu tương Sự phát triển hệ rễ đậu tương điều khiển nhiều gen nhiều giai đoạn phát triển Cơ chế tác động gen expansin giãn thành tế bào liên quan đến phát triển...
 • 28
 • 169
 • 0

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen nhờ A. tumefaciens vào cải tiến hệ rễ cây đậu tương

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen nhờ A. tumefaciens vào cải tiến hệ rễ cây đậu tương
... • Nghiên cứu cải thiện khả chịu hạn đậu tương kỹ thuật chuyển gen Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật chuyên gen đậu tương Kỹ thuật chuyển gen thực vật SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG ... đậu tương chuyển gen ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG • Một số thành tựu tạo đậu tương chuyển gen Bacillus thuringensis (Bt) ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN ... CÂY ĐẬU TƯƠNG • Một số thành tựu tạo đậu tương chuyển gen RNAi ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG • Tình hình nghiên cứu chuyển gen tăng cường khả chịu hạn đậu tương Nghiên...
 • 28
 • 267
 • 2

Tài liệu Đề tài “Trình bày thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu thuyết này đối với việc quản các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” doc

Tài liệu Đề tài “Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” doc
... thuyết tuần hoàn chu chuyển ý nghĩa thực tiễn rút nghiên cứu thuyết việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN” cho đề án Kinh tế trị Bài viết chia làm ... 21 22 II SỰ VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN TRONGN VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NƯỚC TA KHI CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Sự vận dụng Việt Nam từ ... chủ nghĩa Mác - Lênin chu chuyển 17 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển 21 việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Sự vận dụng Việt Nam...
 • 38
 • 625
 • 0

ĐỀ TÀI: “TRÌNH BÀY THUYẾT VỀ TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN. Ý NGHĨA THỰC TIỄN RÚT RA KHI NGHIÊN CỨU THUYẾT NÀY ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NƯỚC TA KHI CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN” potx

ĐỀ TÀI: “TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN. Ý NGHĨA THỰC TIỄN RÚT RA KHI NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT NÀY ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NƯỚC TA KHI CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN” potx
... tuần hoàn chu chuyển ý nghĩa thực tiễn rút nghiên cứu thuyết việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN cho đề án Kinh tế trị Generated by Foxit PDF ... nghĩa Mác - Lênin chu chuyển 17 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển đối 21 với việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Sự vận dụng Việt ... Nhà nước đề sách đổi kinh tế, chuyển kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường quản Nhà nước theo định hướng XHCN Đây bước ngoặt kinh tế đất nước nói chung doanh nghiệp nói riêng, mở thị trường...
 • 38
 • 138
 • 0

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để sử dụng năng lượng gió trong sản xuất, sinh hoạt nông nghiệp và bảo vệ môi trường pps

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để sử dụng năng lượng gió trong sản xuất, sinh hoạt nông nghiệp và bảo vệ môi trường pps
... 1-1 Nghiên cứu sử dụng lượng gió điển hình số nước giới 1-2 Tình hình nghiên cứu sử dụng lượng gió Việt nam ……………… 1-2.1 Tiềm năng lượng gió Việt nam …………………………… 1-2.2 Việc nghiên cứu sử dụng lượng ... nước sục khí *** CHƯƠNG I VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT 1-1 Nghiên cứu sử dụng NLG điển hình số nước giới Trong loại NL gió nguồn NL vô lớn, tính chu ... Viện nghiên cứu trường Đại học tiến hành nghiên cứu thăm dò sử dụng lượng gió (NLG) phục vụ sản xuất nông nghiệp như: phát điện bơm nước; bước đầu cho số kết khả quan Tuy nhiên, để ứng dụng NLG...
 • 81
 • 357
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... cầu tính giá thành sản phẩm Để xác đinh đôí tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phải vào đặc điểm tổ chức sản xuất công dụng chi phí sản xuất Tuỳ vào quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đặc ... điểm sản phẩm mà đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm Tập hợp chi phí sản xuất đối tượng có tác dụng tăng cường quản lý chi phí sản xuất, phục vụ công tác tính giá ... tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất yêu cầu tính...
 • 33
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề nghiên cứu sinhnghiên cứu các lý thuyết về thanh khoảnlý thuyết về kiểm tra đánh giáchuyên đề nghiên cứu tin sinh họcchuyên đề nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch việt namchuyên đề nghiên cứu phần mềm quản lý nhân sự trên androidchuyên đề nghiên cứu khoa học môn vật lýcác chuyên đề nghiên cứu về công tác tiền lươngchuyên đề nghiên cứu làng xã việt namchuyên đề nghiên cứu khoa họcmẫu báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa họcchuyên đề nghiên cứu tài chính ngân hànghướng dẫn viết chuyên đề nghiên cứu khoa họccách viết chuyên đề nghiên cứu khoa họcchuyên đề nghiên cứu khoa học là gìNghiên cứu kỹ thuật dán nhãn đối tượng 2dNghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị ở tỉnh thái nguyênPhát hiện mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng trong y họcBC UD QLSDTBCNTT 16 17Relevance of information technology graduates’ competencies to the industry needsĐánh giá khả năng sinh sản của của lợn nái f2 (3 phần 4 duroc x 1 phần 4 meishan) và khả năng sinh trưởng của con lai giai đoạn sau cai sữa nuôi tại hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp hoà mỹ hà nộiNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyBất đẳng thức muirhead và một số vấn đề liên quanNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện hòa an, tỉnh cao bằngBiện pháp phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng dân cư ở huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhHuy động cộng đồng tham gia phát triển cơ sở vật chất trường trung học cơ sở theo hướng chuẩn quốc gia trên địa bàn quận hải an, thành phố hải phòngPhát triển đội ngũ CBQL các trường THCS huyện mỹ đức – thành phố hà nội theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏiSINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔNHuy động cộng đồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học quận hồng bàng, thành phố hải phòngĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌCNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu dự trữ thiên nhiên hữu liên, tỉnh lạng sơnBáo cáo thực tập Tìm hiểu và phân tích bài toán quản lý khách sạn unprotectedĐề cương Định mức tổ chức lao động khoa họcThư bác hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên năm 1945kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập