lớp 5 lets go 2a tổng hợp đề kiểm tra học kì I

TỔNG hợp đề KIỂM TRA học 2 lớp 11 có đáp án

TỔNG hợp đề KIỂM TRA học kì 2 lớp 11 có đáp án
... 54 cm ĐÁP ÁN Trang - 26 - Tổng hợp đề kiểm tra thi học kỳ – Vật lí 11 Câu D Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 B Câu C Câu 12 B Câu 22 C Câu 32 A Câu A Câu 13 C Câu 23 A Câu 33 D Câu A Câu 14 C Câu 24 D ... lúp độ bội giác 5.Kính đặt cách mắt 10cm.Phải đặt vật vị trí để ảnh độ bội giác 4? A 6,75cm B 37,2cm C 3,75cm D 37,5cm ĐÁP ÁN câu Đáp án Câu b a c d c 21 22 23 24 25 a c c Đáp b a án ... tia khúc xạ tia sáng từ môi trường chiết suất nhỏ sang môi trường chiết suất Trang - 11 - Tổng hợp đề kiểm tra thi học kỳ – Vật lí 11 lớn B Ta tia khúc xạ tia sáng từ môi trường có...
 • 65
 • 2,159
 • 2

Tổng hợp đề kiểm tra học II môn toán học lớp 6 năm học 2013 trường THCS ngọc lâm

Tổng hợp đề kiểm tra học kì II môn toán học lớp 6 năm học 2013  trường THCS ngọc lâm
... 98 48 16 A  98 49 Bài 5: (2đ) BGH Tổ trưởng Ng Hữu Bằng Dương T Hương Nhóm trưởng Ng K Ngoan Người đề Ng Tuyết Hạnh TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM Năm học 2007 - 2008 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN : Toán ... 9 9 3 3 3  16    1 b)           1  8 8  8 Bài 4: (1đ) x 1 1đ Số HSG lớp 6A : 40  - Học sinh lại: 40 - = 32 Số HS Khá lớp 6A : 32  20 -Số HS TB: 12 Bài 6: Vẽ hình 0,25đ ... dạng : A = 12x5y3z2 D = - x5y3z2 (0,5 đ) Bài 2: a) Tính F(x) + G(x) = 6x - ; (1 đ) b) Tính F(x) - G(x) = - 2x4 - 16x3 + 10x2 + 6x - 12 c) Nghiệm đa thức F(x) + G(x) x = (0,5 đ) (0,5 đ) Bài 3: Vẽ...
 • 4
 • 71
 • 0

Tổng hợp đề kiểm tra học I Tin học 6 - Phần thực hành

Tổng hợp đề kiểm tra học kì I Tin học 6 - Phần thực hành
... Phòng GD&ĐT Đ i Từ Trờng THCS Hùng Sơn đề KIểM TRA chất lợng HọC i Môn Tin học 6( thực hành) Năm học 2010 - 2011 (Th i gian làm 45 phút không kể th i gian giao đề) Đề số : Câu Mở xem n i dung My ... Sơn Khoi _6 6A Tạo th mục sau: Toan.TXT Tin 6B 6C Khoi_7 Khoi_8 - Thực yêu cầu: + Sao chép th mục Tin th mục 6A sang th mục Khoi_7, Khoi_8 + Đ i tên th mục Tin th mục Khoi_7 thành 7A + Di chuyển ... Đ i Từ đề KIểM TRA chất lợng HọC i Trờng THCS Hùng Sơn Môn Tin học 6( thực hành) Năm học 2010 - 2011 (Th i gian làm 45 phút không kể th i gian giao đề) Đề số : Thực thao tác sau máy tính theo...
 • 5
 • 2,174
 • 50

Tổng hợp đề kiểm tra học I Toán 6 ( Phần 1)

Tổng hợp đề kiểm tra học kì I Toán 6 ( Phần 1)
... H nằm hai i m K I c/ K nằm hai i m I, H d/ I nằm hai i m H, K Câu 12 : I trung i m đoạn thẳng AB : AB a/ IA = IB b/ IA + IB = AB c/ IA = IB = 2AB IA + IB = AB d/ IA + IB = AB IA = IB = B/ ... cm c) Chứng minh O trung i m BC 0,5 i m 0,5 i m i m i m ĐÁP ÁN – BIỂU I M ĐỀ B I TRẮC NGHIỆM D D D A A D C B Câu (1 i m) Câu 2 .(1 i m) Câu (1 i m) Câu (2 i m) Câu (2 i m) TỰ LUẬN a ... MF = EF EF B ME = MF = D Tất dều II - TỰ LUẬN: (7 i m) B i (1 i m): Thực phép tính a) 1 36 - 36. 23 b) 26 + (- 62 ) + 54 B i 8: (1 i m) Tìm UCLN (2 4, 56) B i 9 :( i m) Một số sách xếp thành bó 12...
 • 12
 • 360
 • 4

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN TOÁN 12 CỦA CÁC TỈNH (HAY)

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 12 CỦA CÁC TỈNH (HAY)
... S GIO DC V O TO KIM TRA HC Kè I LP 12 THPT Mụn: Toỏn S Nm hc 2 012 2013 Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) _ THI TH I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im) ... - S GIO DC V O TO KIM TRA HC Kè NM HC 2 012 2013 MễN TON (Thi gian 90 phỳt) S 03 I PHN CHUNG DNH CHO CC TH SINH (7 im) Cõu I (3 im) Cho hm s y = x - 4x2 + 4x Kho sỏt s bin thiờn v v th ... TO KIM TRA HC Kè NM HC 2 012 2013 MễN TON (Thi gian 90 phỳt) S 04 I PHN CHUNG DNH CHO CC TH SINH (7 im) Cõu I (2,5 im) Cho hm s y = - x + 2x2 - Kho sỏt s bin thiờn v v th (C) ca hm s Vit phng...
 • 9
 • 698
 • 14

tổng hợp đề kiểm tra học 2 tiếng anh 8 tham khảo

tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh 8 tham khảo
... was the cave in which General Tran Hung Dao hid wooden stakes to beat the Mongols on Bach Dang River in 1 28 8 1.Whom is Ha Long popular with? 2. What is one of the attractions of Ha Long ? 3.What ... ( 4m ) : 1-b , 2- b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2- d , 3-c , 4-a III- ( 2, 5m ) : 1,5 : T ; , , : F IV- ( 2, 5 ) : 1- Your directions are difficult to follow 2- The used plastic ... side TEST I/ 1a 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9c 10a II/ T 2F 3F 4T III/ 1/ A 2/ D 3/C 4/D 5B IV/ 1/ Would you mind telling me how to study English 2/ This house was built more than one...
 • 23
 • 181
 • 0

Tổng hợp Đề kiểm tra học II môn toán 6-7-8-9 năm học 2014 - 2015

Tổng hợp Đề kiểm tra học kì II môn toán 6-7-8-9 năm học 2014 - 2015
... BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM: NĂM HỌC 2014 2015 MÔN: TOÁN (Thời gian làm 90 phút) PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) Bài ... 4:(1 điểm) Cho x + y + z =3 Tìm giá trị lớn biểu thức A= xy + yz + xz BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM: NĂM HỌC 2014 2015 MÔN: TOÁN (Thời gian làm 90 phút) PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy khoanh tròn ... - < Bất phương trình tương đương với bất phương trình trên? A 2x < 16 B.2x >16 C.x(x-8) < D ( x + 1)( x − 8) < Câu 5: Nếu a > b suy bất đẳng thức nào? A a - < b - B -2 a + < -2 b +3 C .-2 a + > -2 b...
 • 4
 • 114
 • 0

tổng hợp đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 8 môn toán

tổng hợp đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 8 môn toán
... Tĩnh gia Trờng THCS trúc lâm Hớng dẫn chấm Đề thi chất lợng học kỳ I Môn : toán lớp Thời gian làm 90 phút Đề 1: I Phân trắc nghiệm ( 4.0 điểm) Câu 1. (0,5 điểm) Mỗi ý cho 0,25 đ Yêu cầu : Câu ... + 20y2 + 8xy - 4y + 2009 Ta có P = x2 + 8xy + 16 y2 + 4y2 - 4y + + 20 08 = ( x + 4y)2 + ( 2y - 1) 2 + 20 08 Vì ( x + 4y)2 x, y ( 2y - 1) 2 y nên P = ( x + 4y)2 + ( 2y - 1) 2 + 2007 20 08 Vậy giá ... chất lợng học kỳ I Môn toán : lớp Thời gian làm 90 phút Họ tên : Lớp Đề 2: I Phân trắc nghiệm ( 4.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trớc câu trả lời từ câu đến câu Câu 1. (0,5 điểm)...
 • 13
 • 138
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 4

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 4
... D C XIV D XV d Năm 1259 thuộc kỷ thø mấy? A XII B XIII e Giá trò biểu thức: 876 – m v i m = 43 2 là: A 44 4 B 43 4 C 42 4 II – PHẦN TỰ LUẬN 10 D 41 4 Câu 1: i n số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4m 30dm ... 16 74 … … …………………………………………… …………………………………………… … Câu (2 i m): … Trường Tiểu học Long Hưng có 1008 học sinh, số học sinh nam nhiều số học sinh nữ 108 học sinh H i trường Tiểu học Long Hưng có học ... khơng trăm linh chín b Năm triệu khơng trăm sáu mư i hai nghìn khơng trăm linh chín c Năm triệu khơng trăm sáu mư i hai nghìn linh chín d Năm triệu sáu mư i hai nghìn linh chín Câu 2: ( i m) Số...
 • 24
 • 249
 • 0

tổng hợp đề kiểm tra học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7

tổng hợp đề kiểm tra học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
... Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: Cái đẹp có ích A Làm phụ ngữ cụm danh từ C Làm phụ ngữ cụm động từ B Làm vị ngữ D Làm phụ ngữ cum tính từ Đề kiểm tra tNKQ - Môn: Ngữ văn Lớp - Tuần 29 Ngời đề: ... Câu 10: Nghĩa từ "Ngữ âm"? A Chỉ toàn từ ngôn ngữ B Chỉ từ, ngữ nói chung C Chỉ trắc hệ thống điệu D Hệ thống âm ngôn ngữ Đề kiểm tra tNKQ - Môn: Ngữ văn Lớp - Tuần 23 Ngời đề: Hoàng Tuyết Hơng ... phần gì? Bố tin vui A Làm chủ ngữ C Làm phụ ngữ cụm danh từ B Làm vị ngữ D Cả A,B,C sai Phòng GD - ĐT Việt Trì Đề kiểm tra tNKQ - Môn: Ngữ văn Lớp - Tuần 27 Ngời đề: Hoàng Tuyết Hơng - THCS Tiên...
 • 27
 • 200
 • 0

tổng hợp đề kiểm tra học kỳ ii môn anh 6

tổng hợp đề kiểm tra học kỳ ii môn anh 6
... swimming VII/ Make questions for the underlined words.(1mk) 33 ? My mother likes cool weather 34 ? Miss Nga is going to travel to Hue by train VIII/Complete the ... .Ha Noi come visit go travel III/Read the passage.Then decide which option best fits each space.(1.5 mks) In Ha Noi, there are (15) .seasons in a year.They are: ( 16) , summer,autumn and ... Are you frre ……………………Sunday ? a.in b.at c.of d on III Put the tick () in the right column Vietnam China Japan England Australia America Nha Trang New York Kyoto London Shanghai Sydney IV Read...
 • 52
 • 82
 • 0

Tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 trung học cơ sở

Tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 trung học cơ sở
... (Viết theo hướng dẫn) (1pt) a Thanh is a fluent English speaker Thanh speaks b What's your weight? How -THE END ĐỀ I Chọn khoanh tròn đáp án A,B, C(3 điểm) ... than her sister => her sister is ……………………………………………? THE END ĐỀ I Khoanh tròn đáp án (A, B, C D) (5 điểm) (1-10) Chọn từ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu (2,5) I hate carrots And I don’t like ... _ 36 Mary/ not/ feel well/ had to/ doctor ĐỀ ĐỀ THI HK II I Khoanh tròn từ/ cụm từ/ câu ( ứng với A,B,C D) Nga / watch /TV / last night A Nga watches...
 • 8
 • 1,755
 • 105

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì ii môn khoa học lớp 5đề kiểm tra học kì i tiếng việt lớp 5 1đề kiểm tra học kì i môn tiếng việt lớp 5đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 8đề kiểm tra học kì ii môn hóa lớp 12đề kiểm tra học kì i môn sinh lớp 7đề kiểm tra học kì i môn hóa lớp 12đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 10đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 11đề kiểm tra học kì i môn văn lớp 9đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 9đề kiểm tra học kì i môn địa lí lớp 10đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 2đề kiểm tra học kì i môn toán lớp 2đề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 10tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạtbồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1919 1930bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DIJKSTRARèn luyện kỹ năng duyệt trong đồ thịbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề cây KHUNG và cây KHUNG NHỎ NHẤTbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ỨNG DỤNG của DFSĐồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020Đề tài Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấnnămĐồ án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ArcGISĐồ án Thiết kế cầu nhịp cầu bê tông cốt thép DƯL nhịp giản đơn dầm cầu tiết diện chữ ICơ chế phản ứng hóa học trong chương trình Trung học Phổ thông phần cơ sở Lý thuyếtPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh LongPhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà NẵnQuản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh HòaQuản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon TumSử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọcTăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú TàiThế giới nghệ thuật truyện ngắn Hòa VangThế giới nghệ thuật tự truyện trước 1945 qua Sống Nhờ (Mạnh Phú Tư), Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) và Chân Trời Cũ (Hồ Dzếnh
Đăng ký
Đăng nhập