điều chế dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ bằng dung môi chọn lọc

Đồ án trích ly dầu nhờn bằng dung môi chọn lọc

Đồ án trích ly dầu nhờn bằng dung môi chọn lọc
... nghiệp Trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc III.4.2 Sơ đồ trích ly dung môi phenol Hình 12 Sơ đồ công nghệ làm dầu nhờn phenol SV: Chu Lĩnh Trung 39 Lớp CH6 Hoá dầu Đồ án tốt nghiệp Trích ly dầu nhờn ... nguyên dung môi: Tách dung môi khỏi dung dịch rafinat dung dịch trích SV: Chu Lĩnh Trung 34 Lớp CH6 Hoá dầu Đồ án tốt nghiệp Trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc Nh để tách hỗn hợp lỏng đồng phơng ... dung môi chọn lọc 20 Lớp CH6 Hoá dầu Đồ án tốt nghiệp Trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc Việc tách thành phần không mong muốn sản xuất dầu gốc đợc thực nhờ trình lọc dầu cho phép sản xuất dầu...
 • 69
 • 331
 • 0

Khả năng sản xuất dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ Việt Nam

Khả năng sản xuất dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ Việt Nam
... Do giá thành sản xuất hốn hợp Hydro bon từ dầu mỏ loại chất bơi trơn Dầu gốc từ dầu khống, sản xuất từ dầu mỏ q trình tinh chết chọn lọc Bản chất dầu thơ q trình tinh chế, lọc dầu định tính ... TRỰC TUYẾN Dầu bơi trơn Dầu nhờn truyề n động KIL OBO OKS CO M Dầu nhờn động Dầu cơng nghiệp Dầu nhờn cho thiết bị Dầu Biễn Dầu chân khơn g Dầu bảo quản Dầu khốn g trắng Dầu thuỷ lực Dầu Kỹ thuật ... PHÂN LAỌI DẦU NHỜN [3] Có nhiều cách để phân loại dầu nhờn, phân laọi theo dạng sơ đồ sau : PHÂN LOẠI THEO THÀNH PHẦN Dầu nhờn chưng cất Dầu nhờn cặn Dầu nhờn trích ly Dầu nhờn hỗn hợp Dầu nhờn phụ...
 • 152
 • 60
 • 0

Khảo sát ảnh hường của sóng siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Khảo sát ảnh hường của sóng siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi
... cao hiệu suất trích ly dầu gấc hàm lượng carotene tiền xử lý sóng siêu âm Trên sở đó, so sánh hiệu việc trích ly dầu gấc dung môi hexan có hỗ trợ sóng siêu âm với việc trích ly dầu gấc dung môi ... trình trích ly dầu gấc với hỗ trợ phương pháp sóng siêu âm Quy trình sản xuất dầu gấc: Màng gấc Bỏ hột Sấy Trích ly dung môi với sóng siêu âm Cô quay Dầu gấc Hình 2.2: Quy trình sản xuất dầu gấc ... nhiệt độ trích ly dầu gấc 400C 3.3 Ảnh hưởng thời gian siêu âm đến hiệu suất trích ly hàm lượng carotene Trong thí nghiệm này, để khảo sát ảnh hưởng thời gian xử lý siêu âm đến đến hiệu suất thu...
 • 34
 • 1,308
 • 8

Nghiên cứu công nghệ điều chế tinh bột liên kết ngang làm phụ gia tăng tính chọn lọc cho thuốc tuyển quặng apatit

Nghiên cứu công nghệ điều chế tinh bột liên kết ngang làm phụ gia tăng tính chọn lọc cho thuốc tuyển quặng apatit
... TÀI Đề tài Nghiên cứu công nghệ điều chế tinh bột liên kết ngang làm phụ gia tăng tính chọn lọc cho thuốc tuyển quặng apatit nghiên cứu dựa sở phản ứng tạo liên kết ngang tinh bột sắn natri ... Thương giao nhiệm vụ thực đề tài Nghiên cứu công nghệ điều chế tinh bột liên kết ngang làm phụ gia tăng tính chọn lọc cho thuốc tuyển quặng apatit Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu quặng apatit ... BỘ CÔNG THƯƠNG HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ TINH BỘT LIÊN KẾT NGANG LÀM PHỤ GIA TĂNG TÍNH CHỌN LỌC CHO THUỐC TUYỂN QUẶNG APATIT (Thực theo...
 • 58
 • 355
 • 0

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi
... trích ly dầu gấc dung môi hexan có hỗ trợ sóng siêu âm với việc trích ly dầu gấc dung môi hexan hỗ trợ sóng siêu âm Để đạt mục tiêu trên, tiến hành nội dung nghiên cứu sau: Trích ly dầu gấc dung ... gian phút đạt hiệu suất 62,3% Khi sử dụng sóng siêu âm để trích ly dầu hạnh nhân, vào năm 2006, tác giả E Riera nghiên cứu ảnh hưởng sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu với công suất 50W, sử ... trình trích ly dầu gấc với hỗ trợ phương pháp sóng siêu âm Quy trình sản xuất dầu gấc: Màng gấc Bỏ hột Sấy Trích ly dung môi với sóng siêu âm Cô quay Dầu gấc Hình 2.2: Quy trình sản xuất dầu gấc...
 • 50
 • 560
 • 3

Nghiên cứu chiết xuất curcumin từ nghệ vàng bằng dung môi xà phòng

Nghiên cứu chiết xuất curcumin từ nghệ vàng bằng dung môi xà phòng
... nghiên cứu 20 2.2.1 Sơ đồ qui trình dự kiến chiết xuất Curcumin từ nghệ vàng dung môi phòng 20 2.2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định thông số dung môi phòng dung chiết curcumin ... Phƣơng pháp nghiên cứu: 2.2.1 Sơ đồ qui trình dự kiến chiết xuất Curcumin từ nghệ vàng dung môi phòng: Nguyên liệu Làm sạch, thái lát Dầu, NaOH Sấy khô Nghiền, sàng Tạo phòng Chiết Curcumin ... thông số dung môi phòng dung chiết curcumin: 2.2.2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định loại dầu điều chế phòng để chiết curcumin: Dầu Lạc thô Bột nghệ khô Dầu Nành Chiết Curcumin Tạo phòng...
 • 57
 • 893
 • 2

đồ án thiết kế tháp hấp thụ loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để hấp thụ so2 từ không khí bằng dung môi là nước

đồ án thiết kế tháp hấp thụ loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để hấp thụ so2 từ không khí bằng dung môi là nước
... Sau thit k thỏp hp th loi thỏp a l cú ng chy chuyn hấp thụ SO2 hỗn hợp SO2- không khí dùng dung môi H2O mà em đợc nghiên cứu, tìm hiểu ta cú cỏc thụng s sau : - ng kớnh thỏp : Dt = m - Chiu cao ... H2SO3 SO2 l cht kh tỏc dng mt cht oxi húa mnh SO2 + Br2 + 2H2O = 2HBr + H2SO4 SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = K2SO4 + 2MnSO4 + H2SO4 SO2 l cht oxi húa tỏc dng vi cht kh mnh hn SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O SO2 ... Lc C Do lng cu t hũa tan dung dich nh nờn : L = Lc Tc = T + q ( Xc X ) C Phng trỡnh hp th ca SO2 dung mụi nc SO2 + H2O H+ + HSO3Theo s tay húa lý , nhit sinh ca : SO2 : SO = -70,96 (kcal/mol)...
 • 41
 • 1,620
 • 20

Nghiên cứu chiết xuất diosgenin từ nần vàng bằng dung môi siêu tới hạn

Nghiên cứu chiết xuất diosgenin từ nần vàng bằng dung môi siêu tới hạn
... lượng diosgenin sắc ký lớp mỏng Chiết xuất diosgenin từ thân rễ Nần vàng dung môi siêu tới hạn khảo sát ảnh hưởng số thông số đến trình chiết xuất diosgenin từ thân rễ Nần vàng dung môi siêu tới hạn ... 1.1 Đại cương phương pháp chiết xuất dung môi siêu tới hạn 1.1.1 Khái niệm Chiết xuất dung môi siêu tới hạn trình chiết rắn – khí dung môi chất khí điều kiện siêu tới hạn Độ nhớt thấp sức căng ... độ tới hiệu suất chiết Nhận xét: Nhiệt độ chiết xuất phương pháp chiết dung môi siêu tới hạn thông số quan trọng, nhiệt độ định tới nhiều thông số vật lý dung môi siêu tới hạn Độ hòa tan dung môi...
 • 55
 • 280
 • 2

tieu luan mon tai che - cong nghe xu ly dau boi tron tu dau thai

tieu luan mon tai che - cong nghe xu ly dau boi tron tu dau thai
... http://moitruongcongnghiepxanh.vn/tin-moi-truong /cong- nghe- tien-tientrong-viec -tai- che- dau- nhot -thai/ http://www.thanhtung2.com/servicedetail /tai_ che_ dau_ nhot _thai- 28.gss http://luanvan.co /luan- van/san-xuat -dau- diesel -tu -dau- nhon -thai- 293/ 21 ... sản xu t mỡ nhờn) TÀI LI U THAM KHẢO Bài giảng môn học Kỹ thuật tái chế chất thải, Th.s Trầ Đức Thảo http://moitruongcongnghiepxanh.vn/tin-moi-truong /cong- nghe- tien-tientrong-viec -tai- che- dau- nhot -thai/ ... - Khử hoạt tính xúc tác kim loại - Chố g ă mò - Chống gỉ - Chống tạo cặn bám cặn bùn - Giữ tạp chất bẩn dạng huy n phù - Tă g số độ nhớt - Giảm nhiệt độ đô g đặc - Làm dầu trộn lẫn với ƣớc -...
 • 21
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dầu nhờn bôi trơndầu mỡ nhờn bôi trơntong quan dau nhon boi trondau nhon boi trontương tự như lọc dầu tinh lọc nhớt là phần tử rất quan trọng trọng hệ thống bôi trơn máy nó có tác dụng lọc tất cả các cặn bẩn trong quá trình hoạt động của máy thải racách điều chế dầu phongđiều chế đầu vào với thời giantinh chế dầu mỏchế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa họcquy chế đấu thầu xây dựng công trìnhđiều chế thủy tinh hữu cơ từ ch4điều trị đau lưng bằng châm cứuthiết kế tháp trích ly chọn lọc dầu nhờn gốc bằng dung môi phenol năng suất 700 000 tấnđiều trị đau mắt đỏ đúng cáchđiều trị đau lưng bằng đông yTÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Thuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếSamsung BN44 00358b PSU schematicphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêuXây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm thời trang tre em ovokids của công ty cổ phần ovo việt namMạng nơron trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dâyTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngĐề tài ứng dụng MIB trong quản lý mạng MPLSXây dựng chương trình truyền thông cổ động cho sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy của công ty sữa đậu nành Vinasoy việt namTổng Quan Về Cell Trong Mạng GSM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập