Tìm số hoàn thiện nhỏ nhất

Hãy tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1

Hãy tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1
... if(kiemtrahoanthien(a[i]) == 1) { return i; } } return -1; } int TimHoanThienBeNhat(int a[], int n, int ViTriHoanThienDau) { int HoanThienMin = a[ViTriHoanThienDau]; for (int i = ViTriHoanThienDau + 1; i < n; i++) ... printf("%4d", a[i]); } } int kiemtrahoanthien(int n) { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return 1; else return 0; } int timvitrisohoanthiendau(int a[], ... n); xuat(a, n); int vitrihoanthiendau = timvitrisohoanthiendau(a, n); if(vitrihoanthiendau == -1) { printf("\nmang khong co so hoan thien"); } else { printf("\nVi tri hoan thien dau la %d", vitrihoanthiendau);...
 • 5
 • 111
 • 0

Tìm số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1

Tìm số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về  1
... n) { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return true; else return false; } int timsohoanthiencuoi(int a[], int n) { for(int i = n - 1; i >= 0; i ... for(int i = n - 1; i >= 0; i ) { if(kiemtrahoanthien(a[i]) == true) { return a[i]; } } return -1; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int sohoanthiencuoi = timsohoanthiencuoi(a,...
 • 3
 • 103
 • 0

Tìm số hoàn thiện đầu tiên trong mảng 1 chiều số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1

Tìm số hoàn thiện đầu tiên trong mảng 1 chiều số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về  1
... { for(int i = 0; i < n; i++) { printf("%4d", a[i]); } } bool kiemtrahoanthien(int n) { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return true; else return ... n) { for(int i = 0; i < n; i++) { if(kiemtrahoanthien(a[i]) == true) { return a[i]; } } return -1; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int sohoanthiendau = timsohoanthiendau(a,...
 • 3
 • 107
 • 0

Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực nếu mảng không có giá trị dương thì sẽ trả về 1

Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực nếu mảng không có giá trị dương thì sẽ trả về 1
... > 0) { return a[i]; } } return -1; } float timgiatriduongnhonhat(float a[], int n) { float duongnhonhat = timduongdautien(a, n); if(duongnhonhat == -1) return -1; for(int i = 0; i < n; i++) { ... // if (dem !=0) // { // = a[i]; // for (i=i +1; i0)&&(min>a[i])) // { // = a[i]; // } // } // return min; // } // return -1; //} int main() { int n; float a[MAX]; nhap(a, ... n; i++) { if(a[i] > && a[i] < duongnhonhat) { duongnhonhat = a[i]; } } return duongnhonhat; } // Cách 2: //float DuongNhoNhat(float a[], int n) //{ // float min; // int dem= 0; // for (int i=0;...
 • 4
 • 224
 • 0

Tìm vị trí số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị 1

Tìm vị trí số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị  1
... { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return true; else return false; } int timvitrihoanthiencuoi(int a[], int n) { for(int i = n - 1; i >= 0; ... n) { for(int i = n - 1; i >= 0; i ) { if(kiemtrahoanthien(a[i]) == true) { return i; } } return -1; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int vitrihoanthiencuoi = timvitrihoanthiencuoi(a,...
 • 3
 • 154
 • 0

Hãy tìm giá trị chẵn nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số chẵn thì trả về 1

Hãy tìm giá trị chẵn nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số chẵn thì trả về 1
... // { // return 0; // } // } // return 1; //} int TimViTriChanDau(int a[], int n) { for(int i = 0; i < n; i++) { if(a[i] % == 0) { return i; } } return -1; } int TimChanNhoNhat(int a[], int n, ... int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int ViTriChanDau = TimViTriChanDau(a, n); if(ViTriChanDau == -1) { printf("\nMang khong co so chan"); } else { int ChanMin = TimChanNhoNhat(a, n, ViTriChanDau);...
 • 4
 • 251
 • 1

Tìm cây trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật Prim

Tìm cây trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật Prim
... sung vào cạnh có trọng số nhỏ Ở ta đề cập đến thuật toán Prim Giải thuật Prim Vài nét R C Prim SVTH: Huỳnh Hải Đăng Trang 3/17 Đề Tài :Tìm khung có trọng lượng nhỏ giải thuật Prim GVHD: Nguyễn ... trận trọng số - Thiết kế giải thuật Prim xuất hình khung có trọng lượng nhỏ II Hướng giải quyết: - Viết chương trình nhập vào ma trận trọng số - Sử dụng giải thuật Prim để tìm khung có trọng lượng ... - Viết báo cáo Đề Tài :Tìm khung có trọng lượng nhỏ giải thuật Prim SVTH: Huỳnh Hải Đăng Trang 5/17 GVHD: Nguyễn Thành Quí Đề Tài :Tìm khung có trọng lượng nhỏ giải thuật Prim GVHD: Nguyễn Thành...
 • 17
 • 775
 • 3

97 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

97 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... khác Số lợng khách hàng công ty ngày tăng có nhiều khách hàng trung thành 29 Chơng II: Thực trạng kênh phân phối hoạt động Marketing kênh Công ty TM&dv Thăng Thiên Các dạng kênh phân phối Công ty ... TM&DV Thăng Thiên Luận văn đợc chia thành phần: Chơng I: Tổng quan tình hình tiêu thụ hàng hoá công ty TM&DV Thăng Thiên Chơng II: Thực trạng kênh phân phối hoạt động Marketing kênh công ty TM&DV ... nhập Nhà nhập Các đối tác Các đối tác Công ty Thương mại Dịch vụ Thăng Thiên Công ty Thương mại Dịch vụ Thăng Thiên Trung gian Các trung gian Các trung gian phân phối phân phối Các Các đối tác...
 • 74
 • 168
 • 0

98 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

98 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... thống phân phối rộng lớn cho sản phẩm Chiến lược kênh phân phối có vai trò quan trọng việc xây dựng phát triển thương hiệu? Kênh phân phối thể mặt bên công ty, qua kênh phân phối nỗ lực công ty ... xúc tiến dường bị công ty quên lãng Bởi có hoạt động xúc tiến công ty tiến hành hoạt động nhiều vai trò việc tạo nên hình ảnh công ty hay khuyếch trương thương hiệu công ty Các công cụ xúc tiến ... triển kênh phân phối kéo theo phát triển thương hiệu Bởi kênh phân Chuyên đề tốt nghiệp phối xem kênh truyền thông công ty nhằm khuyếch trương mở rộng hình ảnh công ty Hơn nữa, nét riêng hoạt động...
 • 54
 • 170
 • 0

106 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

106 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... TP.KV 33 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing Công ty Cao su Sao vàng 2.2.1 Vai trò phòng tiếp thị bán hàng hoạt động Marketing Công ty Cao su Sao vàng Tại Công ty Cao su Sao vàng có 10 phòng ban ... khoản Công ty Thái Bình, hạch toán kinh tế nội Chi nhánh Công ty hoạt động sở điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng chịu quản lý trực tiếp Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng chịu ... ai, phân phối nào? Hiện nói hoạt động Mar Công ty sau đối thủ cạnh tranh Do việc hoàn thiện hoạt động Mar việc làm cấp thiết 49 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC MARKETING TẠI...
 • 67
 • 138
 • 0

107 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

107 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... trng cỏch qun tr Marketing, cỏch gii quyt cỏc tr ngi Marketing, vic xõy dng v thc hin cỏc chớnh sỏch Marketing Marketing xut khu (l ni dung chớnh ca Marketing quc t): l hot ng Marketing nhm giỳp ... nng ti chớnh, mt khỏc l mt cụng ty trc thuc tng cụng ty nờn ch yu cụng ty bỏn buụn hay nhp khu qua trung gian.õy l mt khú khn m cụng ty ang tỡm cỏch khc phc.Cụng ty ó lp c chi nhỏnh khp mi ni ... cụng ty nhng nm gn õy Hot ng m rng v phỏt trin th trng xut khu ca cụng ty l mt nhng hot ng quan trng ca chin lc marketing núi riờng v ca ton cụng ty núi chung.Nú l tng hp ca nhiu hot ng marketing...
 • 89
 • 219
 • 0

Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở hoàn thiện thiết kế hệ thống cung cấp thức ăn trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp

Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở hoàn thiện thiết kế hệ thống cung cấp thức ăn trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp
... trung v o việc nghiên cứu số thông số hệ thống cung cấp thức ăn cho chuồng nuôi g lồng trờng ĐH Nông nghiệp I Xác định số thông số hệ thống cung cấp thức ăn cho chuồng nuôi g lồng với quy mô ... tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 đối tợng nghiên cứu 2.1.1 Hệ thống cung cấp thức ăn chuồng nuôi Đối tợng nghiên cứu đề t i l thông số hệ thống cung cấp thức ăn chuồng nuôi g lồng công nghiệp 2000con ... xác định thông số thiết bị hệ thống cung cấp thức ăn cho chuồng nuôi g lồng 2000 con, 4000 con, 6000 l m sở ho n thiện thiết kế hệ thống cung cấp thức ăn cho chuồng nuôi g lồng công nghiệp 2.3...
 • 90
 • 333
 • 0

Nguyên lý bình phương nhỏ nhất pot

Nguyên lý sô bình phương nhỏ nhất pot
... pvv] = i Nguyên s bình phương nh nh t Nguyên s nh nh t bình phương 11/18/2008 Bình sai tính toán tr xác su t nh t c a y u t c n xác ñ nh c a lư i kh ng ch d a nguyên s bình phương nh ... max ⇒ ∑ ( Li − x) = [vv ] = i [ pvv] = Nguyên s nh nh t bình phương Trong trư ng h p lư i kh ng ch có nhi u tr ño khác nhau, tr ño v n ph i ñư c xác ñ nh nguyên t c: P= h1 π − h1 e ∑ ( Li − x1 ... nguyên s bình phương nh nh t ◦ ◦ ◦ ◦ Bình Bình Bình Bình sai sai sai sai gián ñi u gián ñi u ti ki ti ki p n p kèm ñi u ki n n kèm n s ph Bài toán bình sai Có dãy tr ño c a m t ñ i lư ng g...
 • 9
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm số nguyên dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiềutìm số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 12 ướctìm số tự nhiên nhỏ nhất có 12 ướctìm số nguyên tố nhỏ nhất trong mảngtim so tu nhien nho nhat biet rang so do chia 3 du 1 chia 4 du2 chia 5 du 3 chia 6 du 4 va chia het cho 13nguyên lý sô bình phương nhỏ nhấtnguyên lý số bình phương nhỏ nhấttìm giá trị dương nhỏ nhất trong excelthuật toán tìm cây bao trùm nhỏ nhấtphương pháp sai số bình phương nhỏ nhấtphương pháp số bình phương nhỏ nhấtthuật toán tìm số nguyên tố nhanh nhấtmột số hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh ninh bìnhtìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tỉ số giữa chữ số hàng trăm và hàng chục bằng tỉ số giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vịtìm gia trị lnvaf nhỏ nhấtGiám sát điều khiển thiết bị điện chiếu sáng trong nhà từ xa qua mạng điện thoạiHệ thống truyền dẫn hỗn loạn toàn quang cho thông tin dữ liệu bảo mậtHỗ trợ dịch vụ giá trị gia tăng trong mạng 3GIMSIP trên nền WDMKỹ thuật mạng và cung cấp dịch vụ ADSLKhảo sát hệ thống truyền hình số mặt đất DVB có độ phân giải cao thông qua kết quả mô phỏngMã turbo và ứng dụng trong các hệ thống thông tin thế hệ tiếp theoMạng đô thị và phương pháp giảng dạy trong các trường chuyên nghiệpMạng thế hệ mới NGN và các dịch vụ triển khai trên NGN tại VNPTMối liên hệ giữa hệ động lực rời rạc và liên tụcNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa PE 950 ccNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (v, s, t) đến độ nhấp nhô bề mặt khi gia công thép 45 bằng dao tiện thép gió sản xuất tại việt namNghiên cứu bản chất của quá trình phay cao tốc và ảnh hưởng của nó đến độ nhám bề mặt khi gia công trên trung tâm gia công cao tốc 5 trục UCP600Nghiên cứu bộ khuyếch đại raman trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóngỨng dụng nguyên tắc điriclê trong chứng minh bất đẳng thứcNghiên cứu các phương pháp tách tín hiệu trong hệ thống mimoNghiên cứu các phương phấp điều chế áp dụng trong các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ tiếp theoNghiên cứu kiến trúc IMS và xây dựng hệ thống IMS theo giải pháp của alcatel lucentNghiên cứu cố định chuỗi ADN sử dụng ống nano cacbon nhằm ứng dụng cho cảm biến sinh họcNghiên cứu công nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng mobifone1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập