Tìm 1 chữ số xuất hiện nhiều nhất

Xóa tất cả các phần tử xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong mảng

Xóa tất cả các phần tử xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong mảng
... 1; i++) { int flag = 0; for(int j = i + 1; j < n; j++) { if(a[i] == a[j]) { Xoa1PhanTu(a, n, j); j ; flag = 1; } } if(flag == 1) { Xoa1PhanTu(a, n, i); // Xóa } } } int main() { int n; int a[MAX]; ... void Xoa1PhanTu(int a[], int &n, int ViTriXoa) { for(int i = ViTriXoa; i < n; i++) { a[i] = a[i + 1] ; } n ; } void XoaCacPhanTuXuatHienNhieuHon1Lan(int a[], int &n) { for(int i = 0; i < n - 1; i++) ... int main() { int n; int a[MAX]; int ViTriXoa; nhap(a, n); xuat(a, n); XoaCacPhanTuXuatHienNhieuHon1Lan(a, n); printf("\nMang sau xoa tat cac cac gia tri xuat hien nhieu hon lan: "); xuat(a, n);...
 • 3
 • 191
 • 0

Nhân số có 3 chữ số với số1 chữ số

Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
... Bài : SỐ CÓ BA NHÂN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ •a) Phép nhân 1 23 × : 12 × 246 •b) Phép nhân 32 6 × : 32 × 978  1/ Tính : 34 × 682  1/ Tính : × 21 3 639 × 12 848  1/ Tính : × 11 550 × 03 609 2/Đặt ... 437 X = ? 2/Đặt tính tính : Dãy : 205 × Dãy : 31 9 × Dãy : 17 1 × 3/ Mỗi chuyến bay chở 11 6 người Hỏi chuyến máy bay chở người ? 4/Tìm x : a) X : = 10 1 b) X : = 10 7 12 5 x 37 5 4 23 x 10 10 69 4 23 ... chuyến máy bay chở người ? 4/Tìm x : a) X : = 10 1 b) X : = 10 7 12 5 x 37 5 4 23 x 10 10 69 4 23 x 12 69 212 x 848 CHÀO TẠM BIỆT ...
 • 18
 • 224
 • 0

Nhân số có 2 chữ số với số1 chữ số(ko nhớ)

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số(ko nhớ)
... ngày 28 tháng năm 20 07 Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (không nhớ) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi 12 x Hoạt động 1: 12 x 36 •3 nhân 6, viết •3 nhân 3, viết Vậy 12 nhân 36 Hoạt động 2: ... hành bảng 24 x 48 2 nhân 8, viết 2 nhân 4, viết Vậy 24 nhân 48 Hoạt động 2: Thực hành bảng 22 x 88 •4 nhân 8, viết •4 nhân 8, viết Vậy 22 nhân 88 Hoạt động 2: Thực hành bảng 11 x 55 •5 nhân 5, ... giải: Số bút chì màu hộp là: 12 x = 48 ( bút màu) Đáp số: 48 bút màu Củng cố: 10 x = 60 31 x = 93 34 x = 68 23 x = 46 20 x = 80 32 x = 64 14 x = 28 22 x = 88 Dặn dò: • Làm bài: 1, 2, 3, 4, / 26 ...
 • 15
 • 339
 • 0

Chia số có 4 chữ số cho số1 chữ số

Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
... Hạ ; chia 1, viết 1 nhân ; trừ * Hạ ; 36 chia , viết 9 nhân 36;36 trừ 36 Toán: Chia số bốn chữ số cho số chữ số Tính: 48 62 3369 2896 Toán: Chia số bốn chữ số cho số chữ số 1 648 ... Toán: Chia số bốn chữ số cho số chữ số Toán: Chia số bốn chữ số cho số chữ số a) 6369: = ? 6369 6369 03 212 3 06 09 6369: = 212 3 * chia 2, viết 2 nhân ; trừ * Hạ ; chia 1, viết 1 nhân ... Hạ ; chia 2, viết 2 nhân ; trừ * Hạ ; chia 3, viết 3 nhân ; trừ Toán: Chia số bốn chữ số cho số chữ số b) 12 76 : = ? 12 76 12 76 319 36 12 76 : = 319 * 12 chia 3, viết 3 nhân 12 ;12 trừ 12 ...
 • 9
 • 288
 • 0

Toan Nhan so1 chu so ...

Toan Nhan so có 1 chu so ...
... Toán : Nhân số chữ số với số chữ số Luyện tập 1/ Tính : 41 x 2 13 x 682 639 Thứ sáu ngày 07 tháng 11 năm 2008 Toán : Nhân số chữ số với số chữ số Luyện tập 1/ Tính : 12 x 10 x 848 550 ... tính roài tính 205 x 17 1 x 05 x 71 x 820 855 Thứ sáu ngày 07 tháng 11 năm 2008 Toán : Nhân số chữ số với số chữ số Luyện tập Bài 3: Mỗi chuyến máy bay chở 11 6 người Hỏi chuyến máy bay chở ... người ba chuyến máy bay chở : 11 6 x = 348 ( người ) Đáp số : 348 người Thứ sáu ngày 07 tháng 11 năm 2008 Toán : Nhân số chữ số với số chữ số Luyện tập Bài 4a : Tìm y : y : = 10 1 y = 10 1 x y...
 • 16
 • 175
 • 0

nhân số 5 chữsố với số1 chữ số

nhân số 5 chữsố với số có 1 chữ số
... Ln sau: 27 15 0 kg ? kg Gii x 27 15 0 54 300 + 27 15 0 54 300 81 450 s kg thúc ln hai chuyn vo kho l: 27 15 0 x = 54 300( kg) s kg thúc c hai ln chuyn vo kho l: 27 15 0 + 54 300 = 81 450 (kg) ỏp s : 81 450 kớ-lụ-gam ... bng 21, vit nh 14 273 x -3 nhõn bng thờm bng 8, vit - nhõn bng 12 , vit nh 42 819 - nhõn bng thờm bng 4, vit 14 273 X = 42 819 Bài tập :1 Tính 2 15 2 6 x 6 457 8 40729 x 81 458 17 092 x 68368 15 1 80 x 759 00 ... Luyn chung + 1 352 8 358 42 + 24062 9 15 8 4 652 62 29342 712 68 23 819 Th sỏu, ngy 17 thỏng nm 2009 Toỏn Nhõn s cú nm ch s vi s cú mt ch s a )14 273 x = ? 14 273 + 19 14 273 x 14 273 = 42 819 - nhõn bng...
 • 10
 • 230
 • 0

Chia số có 5 chữ số cho số1 chữ số

Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
... tính: 19 0 91 x 13 080 x 15 0 91 x Đặt tính tính: 19 0 91 13080 x x 76 36 78 46 x 15 0 91 75 45 37648 : = ? Thứ tư, ngày tháng năm 2009 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số 37648 : = ? 37648 16 ... 51 6 45) : Nhúm : 3 050 7 + 27878 : Nhúm : ( 454 05 82 21) : Kt qu a) 69 218 26736 : 69 218 60306 8 912 3 050 7 + 27878 : 9292 3 050 7 + 39799 b) ( 352 81 + 51 6 45) : 86926 : 43463 ( 454 05 82 21) : 3 718 4 : 9296 Với ... tháng năm 2009 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số Hc sinh thc hin bng Bi 1: Tính: 84848 04 212 12 08 04 08 24693 06 82 31 09 03 23436 24 7 812 03 06 Bi Tóm tắt: 36 55 0 kg ? kg Gii S kg...
 • 17
 • 402
 • 1

TÌM CÁC CHỮ SỐ.doc

TÌM CÁC CHỮ SỐ.doc
... phương : + A có chữ số tận 2, 3, 7, ; + A có chữ số tận mà chữ số hàng chục chữ số chẵn ; + A có chữ số hàng đơn vị khác mà chữ số hàng chục lẻ ; + A có chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục ... 243, có hai chữ số tận 43 Vậy số dư phép chia 3517 cho 25 18 Trong trường hợp số cho chia hết cho ta tìm theo cách gián tiếp Trước tiên, ta tìm số dư phép chia số cho 25, từ suy khả hai chữ số tận ... 4036121180100, tận 00 Vậy hai chữ số tận tổng S2 00 Trở lại toán (TTT2 số 15), ta thấy sử dụng việc tìm chữ số tận để nhận biết số số phương Ta nhận biết điều thông qua việc tìm hai chữ số tận Ta có tính...
 • 3
 • 173
 • 0

nhan voi so co 1 chu so(lop4)

nhan voi so co 1 chu so(lop4)
... bng16, vit 6nh1 4nhõn bng4,thờm1bng5,vit Th tư ngy 29 thỏng10 nm 2008 Toỏn Nhõn vi s cú mt ch s Luyn tp: Bi 1: t tớnh ri tớnh: 214 231x 14 23325 x 214 2 31 102 314 x x 306942 428462 10 2 314 x 14 2506 ... 2008 Toán Nhân với số có chữ số Bài 3:Tính: a) 12 34 51 + 240 712 x = 12 34 51 + 4 814 24 = 604875 b) 609 x - 4845 = 54 81 - 4845 = 636 Th tư ngy 29 thỏng10 nm 2008 Toỏn Nhõn vi s cú mt ch s Bài 3:Một ... 10 2 314 x 14 2506 x 14 23325 14 2506 x x 5693300 712 530 Th tư ngy 29 thỏng10 nm 2008 Toỏn Nhõn vi s cú mt ch s Bi 2:Vit giỏ tr ca biu thc vo ụ trng: A 12 34 21 x A Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 Toán...
 • 11
 • 390
 • 4

Toán: Chia số có 2 chữ số cho số1 chữ số

Toán: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số
... 05 tháng 12 năm 20 08 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) * Luyện tập: Bài 4: Thứ sáu, ngày 05 tháng 12 năm 20 08 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp ... năm 20 08 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) * Luyện tập: Bài 1: Tính: a) 77 87 86 b) 69 85 97 Thứ sáu, ngày 05 tháng 12 năm 20 08 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ ... sinh Vậy số bàn cần là: 16 + = 17 (cái bàn) Đáp số: 17 (cái bàn) Thứ sáu, ngày 05 tháng 12 năm 20 08 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) * Luyện tập: Bài 4: Cho hình...
 • 11
 • 807
 • 1

chia số có ba chữ số cho số co 1 chữ số

chia số có ba chữ số cho số co 1 chữ số
... số ba chữ số cho số chữ số (Tiết 1) 1/ Ví dụ: 2/ Luyện tập a, 648 : = ? Bài 1/ 72 Tính: b, 236 : = ? 872 236 20 47 36 35 B Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2009 Toán Chia số ba chữ số cho số ... Toán Chia số ba chữ số cho số chữ số (Tiết 1) 1/ Ví dụ: a, 648 : = ? b, 236 : = ? 648 236 216 20 47 04 36 35 18 18 648 : = 216 236 : = 47 (dư 1) B Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2009 Toán Chia số ... 888 kg 600 312 ngày Giảm lần 432m : = 54m 11 1kg 75 39 ngày Giảm lần 432m : = 72m 14 8kg 10 0 52 ngày V Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2009 Toán Chia số ba chữ số cho số chữ số (Tiết 1) 1/ Ví dụ:...
 • 9
 • 213
 • 0

Luyen tap( nhan so co 3 chu so voi so co 1 chu so)

Luyen tap( nhan so co 3 chu so voi so co 1 chu so)
... trò ngoan KHÁM PHÁ BÍ MẬT Đặt tính tính 31 9 x 31 9 x 957 17 1 x 17 1 x 855 Tìm x X : = 14 1 X : = 14 1 X = 14 1 x X = 705 Đ Bài toán: Mỗi ngày, cửa hàng bán 11 8 kg gạo Hỏi ngày thế, cửa hàng bán ki-lô-gam ... là: 11 8 x = 35 4 ( kg ) Đáp số: 35 4 kg gạo Thứ hai ngày tháng 11 năm 2009 Toán LUYỆN TẬP Thứ hai ngày tháng 11 năm 2009 Toán LUYỆN TẬP Bài Số ? Thừa số 4 23 Thừa số Tích 846 210 10 5 2 41 170 630 ... thùng chứa 12 5l , người ta lấy 18 5l dầu từ thùng Hỏi lại lít dầu? 12 5l Bài giải 12 5l 12 5l Số lít dầu thùng chứa là: 12 5 x = 37 5( lít) Số lít dầu lại là: 37 5 – 18 5 = 19 0( lít) Đáp số: 19 0 lít dầu...
 • 16
 • 218
 • 0

Toan - Chia so co 2 chu so cho so co 1 chu so

Toan - Chia so co 2 chu so cho so co 1 chu so
... S /28 a) 69 kg là: 23 kg 36m là: 12 m 93 l là: 32 l b) 24 là: 12 giờ 48 phút là: 24 phút 22 44 ngày là: ngày Thứ ba ngày 29 tháng năm 20 10 Toán B V B S /28 Chia số có hai chữ số cho số có chữ số 96 ... Chia số có hai chữ số cho số có chữ số 96 : = ? S /28 Bài 1: Đặt tính tính: Bài 2: 96 32 06 96 : = 32 Thứ ba ngày 29 tháng năm 20 10 Toán B V Chia số có hai chữ số cho số có chữ số Bài 2: B S /28 ... 29 tháng năm 20 10 Toán B Chia số có hai chữ số cho số có chữ số 96 : = ? Đặt tính tính: 96 32 06 96 : = 32 chia 3, viết 3 nhân ; trừ chia 2, viết 2 nhân ; trừ Thứ ba ngày 29 tháng năm 20 10 ...
 • 7
 • 357
 • 0

nhân với số1 chữ số. tuần 10

nhân với số có 1 chữ số. tuần 10
... với số chữ số Đặt tính tính: 3 412 31 x 214 325 x x 3 412 31 682462 x 10 2426 x 410 536 x 214 325 857300 x 10 2426 512 130 x 410 536 12 316 08 Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2 010 TOÁN Nhân với số chữ số ... nhân 4, thêm 5, viết Thứ ngày 18 tháng 10 năm 2 010 Thứ ngày tháng 11 năm 20 Bài 14 :Vẽ trang trí Toán TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở Đ số VẬT Nhân với số chữ Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2 010 TOÁN Nhân ... 2 010 TOÁN Nhân với số chữ số a) x 13 6204 x = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái 13 6204 544 81 nhân 16 , viết nhớ • nhân 0, thêm 1, viết • nhân viết • nhân 24, viết nhớ • nhân 12 , thêm 14 ,...
 • 9
 • 193
 • 1

Xem thêm