dịch lên xoay vòng các ma trận

Các ma trận và cách ứng dụng

Các ma trận và cách ứng dụng
... theo graph liên thông 4.3 MA TRẬN THÊM VÀO 4.3.1 Ma trận thêm vào nhánh - nút  Sự liên hệ nhánh nút graph liên thông trình bày ma trận thêm vào nhánh nút Các thành phần ma trận trình bày sau: aịj ... thứ j Ma trận vết cắt có kích thước e x b graph cho hình 4.4 là: e b Vết cắt A B D C 1 B= -1 1 1 Ma trận B phân chia thành ma trận Ub Bt Số hàng ma trận Ub tương ứng với số nhánh số hàng ma trận ... Ub cho ta thấy quan hệ tương ứng nhánh với vết cắt Ma trận Bt thu từ ma trận nút A Liên hệ nhánh bù với nút cho thấy ma trận At nhánh với nút ma trận Ab Từ tương ứng quan hệ nhánh với vết cắt...
 • 11
 • 565
 • 4

Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 11 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu) ... bi kịch tinh thần nhân vật Hộ truyện ngắn Đời thừa Nam Cao.- HẾT- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 10 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu)...
 • 3
 • 297
 • 0

Tài liệu GIẢI TÍCH MẠNG - CHƯƠNG 4: CÁC MA TRẬN MẠNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG docx

Tài liệu GIẢI TÍCH MẠNG - CHƯƠNG 4: CÁC MA TRẬN MẠNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG docx
... Trang 49 GIẢI TÍCH MẠNG e Vòng l E G -1 -1 C= F -1 Ma trận C phân chia thành ma trận Cb Ut Số hàng ma trận Cb tương ứng với số nhánh số hàng ma trận Ut tương ứng với số nhánh bù Ma trận phân ... nút e 1 -1 -1 A= -1 -1 1 -1 -1 -1 Ma trận A hình chữ nhật Nếu hàng A xếp theo riêng biệt ma trận phân chia thành ma trận Ab có kích thước b x (n-1) At có kích thước l x (n-1) Số hàng ma trận Ab ... tương ứng với số nhánh số hàng ma trận At tương ứng với số nhánh bù Ma trận phân chia graph hình 4.2 trình bày sau: Trang 45 GIẢI TÍCH MẠNG 1 -1 -1 -1 nút Các nút -1 A= e Nhánh nút 1 At = -1 -1 ...
 • 11
 • 214
 • 0

các ma trận phân tích và lựa chọn chiến lược

các ma trận phân tích và lựa chọn chiến lược
... định chiến lƣợc có khả lựa chọn (QSPM – Quantitative Strategic Planning Matrix) Ma trận QSPM cơng cụ hữu hiệu cho phép chun gia đánh giá cách khách quan chiến lƣợc lựa chọn Các chiến lƣợc đƣợc lựa ... 10 5) Giới thiệu Ma trận chiến lược (GSM – Grand Stragegy Matrix) 12 6) Ma trận QSPM 15 a) Ma trận QSPM 15 b) Các bước thực ma trận QSPM 16 c) Ứng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI CÁC MA TRẬN PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Mơn học : Quản trị chiến lƣợc Giảng viên hƣớng dẫn : Phạm...
 • 35
 • 857
 • 2

Tiểu luận:CÁC MA TRẬN PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC doc

Tiểu luận:CÁC MA TRẬN PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC doc
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI CÁC MA TRẬN PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Mơn học : Quản trị chiến lƣợc Giảng viên hƣớng dẫn : Phạm ... lập ma trận SWOT c) Ứng dụng SWOT 2) Ma trận SPACE (Strategic Position Action Evaluation Matrix – Ma trận vị trí chiến lược đánh giá hoạt động) a) Định nghĩa ma trận ... động), BCG (ma trận nhóm tham khảo ý kiến Boston), IE (ma trận yếu tố bên bên ngồi), GSM (ma trận chiến lƣợc chính) Ma trận GSM cơng cụ phổ biến để hình thành chiến lƣợc có khả lựa chọn Thƣờng xun...
 • 35
 • 671
 • 1

GIẢI TÍCH MẠNG_CHƯƠNG 4: CÁC MA TRẬN MẠNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG (tt) doc

GIẢI TÍCH MẠNG_CHƯƠNG 4: CÁC MA TRẬN MẠNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG (tt) doc
... vòng ZVòng: Là ma trận tổng trở vòng YVòng: Là ma trận tổng dẫn vòng Trang 53 GIẢI TÍCH MẠNG 4.5.2 Ma trận tổng trở nút ma trận tổng dẫn nút Ma trận tổng dẫn nút YNút thu cách dùng ma trận nút A ... Trang 64 GIẢI TÍCH MẠNG 4.6.5 Thành lập ma trận tổng dẫn tổng trở nhánh từ ma trận tổng dẫn tổng trở nút Sử dụng ma trận hướng đường - nhánh K, ma trận tổng dẫn nhánh Ynhánh thu từ ma trận tổng ... có Zvòng = Z4 Ma trận tổng dẫn vòng thu từ Zvòng = Z4-1 4.6.3 Ma trận tổng dẫn vòng thu từ ma trận tổng dẫn mạng thêm vào Ma trận tổng dẫn vòng YVòng thu từ ma trận tổng dẫn thêm vào ˆ Ynhaïnh...
 • 15
 • 132
 • 0

Tiểu luận các ma trận trong phân cực ánh sáng

Tiểu luận các ma trận trong phân cực ánh sáng
... K2 = A2 I Cơ sở lý thuyết phân cực ánh sáng I Cơ sở lý thuyết phân cực ánh sáng I.2 Các trạng thái phân cực ánh sáng Với ánh sáng không phân cực, hiệu pha ∆ thay đổi cách hỗn loạn dẫn đến ellip ... gọi ánh sáng tự nhiên I.1 Ánh sáng tự nhiên ánh sáng phân cực Ánh sáng có vectơ song song với phương hoàn toàn xác định trình truyền gọi ánh sáng phân cực thẳng hay phân cực toàn phần Các khái ... phần Các khái niệm mặt phẳng dao động, mặt phẳng phân cực I Cơ sở lý thuyết phân cực ánh sáng I.1 Ánh sáng tự nhiên ánh sáng phân cực Ánh sáng phân cực phần có vectơ E dao động theo phương vuông...
 • 29
 • 151
 • 0

CÁC MA TRẬN ĐỀ CÁC BÀI KT HKII TOÁN 10

CÁC MA TRẬN ĐỀ CÁC BÀI KT HKII TOÁN 10
... chuẩn 1,5 1,5 1,5 15% 35% 1,5điểm = 15% 10 iểm = 100 % MA TRẬN ĐỀ KIỂM ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV, MÔN TOÁN 10 ( Tuần 25 ) Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Cấp độ thấp Cấp độ cao *Biết nhận dạng ... Cấp độ Chủ đề 1/Một vài khái niệm mở đầu Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2/ Bảng phân bố tần số,tần suất Số câu Số điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG V ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ( Tuần 29) Vận dụng ... điểm Cộng Tỉ lệ 1,0 2/ Giải số dạng toán có liên quan đến vận dụng dấu nhị thức,tam thức bậc hai Số câu Số điểm Tỉ lệ% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ 1 1điểm= 10% 10% *Biết vận dụng việc xét dấu...
 • 3
 • 53
 • 0

dáng điệu tiệm cận của định thức các ma trận ngẫu nhiên

dáng điệu tiệm cận của định thức các ma trận ngẫu nhiên
... phối định thức ma trận Laguerre 32 2.2 Dáng điệu tiệm cận định thức ma trận Laguerre 33 Chương 3: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC MA TRẬN JACOBI 52 3.1 Phân phối định thức ma trận ... THỨC CÁC MA TRẬN NGẪU NHIÊN” Mục đích đề tài Đề tài “DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC CÁC MA TRẬN NGẪU NHIÊN” hướng đến hai mục đích: Thứ nhất, xác định phân phối định thức ma trận ngẫu nhiên Laguerre ... định phân phối định thức ma trận Laguerre Phần thứ hai chương phần quan trọng số kết dáng điệu tiệm cận định thức ma trận Laguerre Chương 3: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC MA TRẬN JACOBI Về...
 • 80
 • 84
 • 0

Nhóm lie các ma trận

Nhóm lie các ma trận
... nhóm ma trận G tạo thành nhóm ma trận G / N ; có ví dụ mà G / N nhóm Lie khơng phải nhóm ma trận Đây khác biệt quan trọng nhóm ma trận nhóm Lie (ta thấy sau nhóm ma trận nhóm Lie) 7 Tác động nhóm ... số Lie Một vài đại số Lie nhóm ma trận 32 32 33 36 Chương 4: Nhóm Lie ma trận Khơng gian tiếp xúc đạo hàm Nhóm Lie Một vài ví dụ nhóm Lie Một số cơng thức quan trọng nhóm ma trận Các nhóm ma trận ... Chương 2: Nhóm ma trận thực phức Những nhóm ma trận M n () khơng gian mêtric Nhóm ma trận Các nhóm ma trận quan trọng UTn (), SUTn (), O(n), SO(n), U (n), SU (n) Nhóm ma trận phức nhóm ma trận...
 • 60
 • 101
 • 1

Phân tích môi trường kinh doanh, lập các ma trận IFE, EFE, SWOT, QSPM cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Phân tích môi trường kinh doanh, lập các ma trận IFE, EFE, SWOT, QSPM cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
... xuất… IV IV Ma trận SWOT cho Tập đoàn HAGL Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) S1: Sản phẩm đa dạng, chất lượng W1: Chi phí quản lý cao cao, giá thành cạnh tranh Ma trận SWOT Cơ hội (O) O1: Môi trường tự ... 1.4 Môi trường công nghệ Hiện Việt Nam mở rộng quan hệ kinh tế, có nhiều doanh nghiệp nước thâm nhập vào Việt Nam Nếu doanh nghiệp đổi công nghệ hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi hội cạnh tranh ... theo Đây hội tốt cho HAGL tìm kiếm lợi nhuận cao từ việc bán sản phẩm từ gỗ, kinh doanh hộ cao cấp, khách sạn, resort… nhu cầu thị trường tăng 1.3 Môi trường văn hóa – xã hội - Môi trường tự nhiên...
 • 10
 • 560
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Độ ổn định và tuổi thọ của thuốcSo tay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giông của bayerPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập