Thiết kế hệ thống phanh xe minibus tham khảo xe Toyota Hiace 16 chỗ( kèm bản vẽ)

Thiết kế hệ thống phanh xe du lịch 7 chỗ

Thiết kế hệ thống phanh xe du lịch 7 chỗ
... ĐHBKHN Thiết kế hệ thống phanh xe chỗ 1.4 Cấu tạo chung hệ thống phanh Hình 1.1 Cấu tạo chung hệ thống phanh Hệ thống phanh ô tô gồm có phận chính: cấu phanh, dẫn động phanh Ngày sở phận kể trên, hệ ... ĐHBKHN 36 Thiết kế hệ thống phanh xe chỗ 1.11 Lựa chọn phương án thiết kế 1.11.1 Lựa chọn phương án thiết kế hệ thống phanh Cơ cấu phanh ôtô chủ yếu có hai dạng: phanh guốc phanh đĩa Phanh guốc ... – K52 - ĐHBKHN 27 Thiết kế hệ thống phanh xe chỗ tông xilanh bánh xe Các dạng kết cấu liên hợp phanh tay phanh chân đa dạng 1 .7 Dẫn động điều khiển phanh chân thủy lực Hệ thống phanh sử dụng phương...
 • 89
 • 294
 • 0

Thiết kế hệ thống treo xe tải 2,5 tấn (Có bản vẽ)

Thiết kế hệ thống treo xe tải 2,5 tấn (Có bản vẽ)
... thành hệ thống treo độc lập đắt nhiều so với hệ thống treo phụ thuộc 1.3.2.phơng án thiết kế hệ thống treo xe tải 2,5 1.3.2.1 .Hệ thống treo trớc Hệ thống treo có ba phần tử: Phần tử dẫn hớng, phần ... thực tế, xe tải hệ thống treo phải chịu tác động lớn trờng hợp xe chạy không tải thời gian xe chạy có tải (có ích) chiếm phần lớn thời gian hoạt động xe, tất tính toán thiết kế hệ thống treo đợc ... 1.2.2.1 Phân loại hệ thống treo theo cấu tạo phận dẫn hớng: - Hệ thống treo phụ thuộc: hệ thống treo mà bánh xe bên trái bên phải đợc liên kết với dầm cứng (liên kết dầm cầu liền), bánh xe bị chuyển...
 • 91
 • 171
 • 2

Đồ án thiết kế hệ thống làm lạnh bảo quản thực phẩm tàu hàng 4000 tấn kèm bản vẽ

Đồ án thiết kế hệ thống làm lạnh bảo quản thực phẩm tàu hàng 4000 tấn kèm bản vẽ
... toán thiết kế hệ thống làm lạnh bảo quản thực phẩm tàu thiếu đợc Đồng thời bớc thay thiết kế mua nớc thiết kế nớc Viện Thiết kế nớc thiết kế Thì việc tính toán thiết kế hệ thống làm lạnh bảo quản ... tiếp - Hệ thống làm lạnh nớc muối - Hệ thống làm lạnh không khí - Hệ thống làm lạnh hỗn hợp 3.1 Hệ thống làm lạnh không khí bay trực tiếp Làm lạnh bay trực tiếp ngời ta cấp công chất làm lạnh lỏng ... (m3) Chọn kiểu hệ thống làm lạnh: Việc lựa chọn hệ thống làm lạnh phụ thuộc vào loại hàng chuyên chở chức tàu thực tế ngời ta thờng sử dụng kiểu hệ thống làm lạnh sau - Hệ thống làm lạnh không khí...
 • 75
 • 200
 • 0

Thiết kế hệ thống phanh xe Minibus dựa trên xe HIACE16 chỗ của hãng TOYOTA + bản vẽ kèm theo

Thiết kế hệ thống phanh xe Minibus dựa trên xe HIACE – 16 chỗ của hãng TOYOTA + bản vẽ kèm theo
... hệ thống phanh a Theo công dụng: Hệ thống phanh (phanh chân); Hệ thống phanh dừng (phanh tay); Hệ thống phanh dự phòng Hệ thống phanh chậm dần (phanh động cơ, thủy lực điện từ) b Theo kết ... mômen phanh cấu phanh hệ thống phanh với điều hòa lực phanh e Theo khả chống bó cứng bánh xe phanh: Theo khả chống bó cứng bánh xe phanh hệ thống phanh với chống hãm cứng bánh xe (hệ thống ... cấu phanh: Hệ thống phanh với cấu phanh guốc; -5- Đồ án tốt nghiệp Phạm Hoàng Long - Ôtô K45 Hệ thống phanh với cấu phanh đĩa c Theo dẫn động phanh: Hệ thống phanh dẫn động khí; Hệ thống phanh...
 • 18
 • 450
 • 4

thiết kế hệ thống phanh xe du lịch dựa trên xe tham khảoxe toyota

thiết kế hệ thống phanh xe du lịch dựa trên xe tham khảo là xe toyota
... hệ thống phanh đợc chia thành loại sau: - Hệ thống phanh (phanh chân) - Hệ thống phanh phụ - Hệ thống phanh dừng (phanh tay) - Hệ thống chậm dần (phanh động cơ, thuỷ lực điện từ) I.2.2 Theo kết ... phanh Theo kết cấu cấu phanh hệ thống phanh đợc chia thành hai loại sau: - Hệ thống phanh với cấu phanh guốc - Hệ thống phanh với cấu phanh đĩa I.2.3 Theo dẫn động phanh Theo dẫn động phanh hệ ... khả chống bó cứng bánh xe phanh Theo khả chống bó cứng bánh xe phanh hệ thống phanh với chống hãm cứng bánh xe (hệ thống phanh ABS) I.3 Yêu cầu hệ thống phanh Hệ thống phanh ôtô cần đảm bảo...
 • 84
 • 423
 • 0

Thiết kế hệ thống phanh xe con 4 chỗ” dựa trên xe tham khảoxe TOYOTA COROLLA của hãng TOYOTA

Thiết kế hệ thống phanh xe con 4 chỗ” dựa trên xe tham khảo là xe TOYOTA COROLLA của hãng TOYOTA
... 50 Phanh a Phanh a c lp / Lũ xo Tay ũn kộp / Lũ xo 195/65R15 / 2,1 kg/cm2 La rng ỳc 4 32 H THNG PHANH TRấN XE TOYOTA COROLLA Hỡnh 2.1: B trớ h thng phanh trờn xe 2.1 C CU PHANH Trờn xe TOYOTA COROLLA ... phanh phanh, phanh s kộm hiu qu - Mỏ phanh phi chu c ma sỏt v nhit ln hn Phanh a cú ting kờu rớt s tip xỳc gia a phanh v mỏ phanh - Lc phanh nh hn 2.2 DN NG PHANH Trờn xe TOYOTA COROLLA thỡ ... cu phanh loi ny c s dng cỏc bỏnh xe sau ca ụtụ du lch v ụtụ ti nh a b Hỡnh 1 .4 C cu phanh guc loi bi d C cu phanh guc loi t cng húa: C cu phanh guc t cng húa cú ngha l phanh bỏnh xe thỡ guc phanh...
 • 93
 • 331
 • 1

Thiết kế hệ thống phanh xe con” dựa trên xe tham khảoxe vios của hãng TOYOTA

Thiết kế hệ thống phanh xe con” dựa trên xe tham khảo là xe vios của hãng TOYOTA
... cấu cấu phanh: Hệ thống phanh chia thành hai loại sau: - Hệ thống phanh với cấu phanh guốc - Hệ thống phanh với cấu phanh đĩa c) Theo dẫn động phanh: Hệ thống phanh chia ra: - Hệ thống phanh dẫn ... loại a) Theo công dụng Hệ thống phanh chia thành : - Hệ thống phanh (phanh chân) - Hệ thống phanh dừng (phanh tay) - Hệ thống phanh dự phòng - Hệ thống phanh chậm dần (phanh động cơ, thuỷ lực ... vận chuyển người hàng hoá điều cần thiết Đề tài có nhiệm vụ Thiết kế hệ thống phanh xe con” dựa xe tham khảo xe Vios hãng TOYOTA Sau qúa trình nghiên cứu thiết kế hướng dẫn, bảo nhiệt tình thầy...
 • 81
 • 456
 • 3

Thiết kế hệ thống phanh xe minibus

Thiết kế hệ thống phanh xe minibus
... thng phanh chớnh (phanh chõn); H thng phanh dng (phanh tay); H thng phanh d phũng H thng phanh chm dn (phanh bng ng c, thy lc hoc in t) b Theo kt cu ca c cu phanh: H thng phanh vi c cu phanh ... H thng phanh vi c cu phanh a N TT NGHIP Thit k h thng phanh xe minibus c Theo dn ng phanh: H thng phanh dn ng c khớ; H thng phanh dn ng thy lc; H thng phanh dn ng khớ nộn; H thng phanh dn ... thng phanh xe minibus C cu phanh bỏnh xe thng dựng loi guc v gn õy trờn cỏc xe hin i ngi ta thng s dng phanh a (cú th cu trc, cu sau, hoc c hai cu) 3.2 C CU PHANH GUC (PHANH TRNG): a) C cu phanh...
 • 91
 • 121
 • 0

THIẾT kế hệ THỐNG PHANH XE KHÁCH HAECO 45s

THIẾT kế hệ THỐNG PHANH XE KHÁCH HAECO 45s
... KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH XE KHẠCH HAECO- 45S Hçnh 4.2 : Cå cáúu phanh trãn xe khạch HAECO- 45S Cam ẹp Con L xo Âinh tạn Táúm dáùn hỉåïng Gúc phanh Chäút lãûch tám Träúng phanh - Träúng phanh : l chi ... täút nghiãûp THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH XE KHẠCH HAECO- 45S 17 Bạn kênh âạy nh báưìu phanh rbs 70 mm sau 4.1.CÅ CÁÚU PHANH Trãn xe ätä khạch HAECO- 45S, cå cáúu phanh loải träúng gúc Âáy l loải ... bạnh xe âãún tám gúc phanh + fN1, fN2 l lỉûc ma sạt + Mp1, Mp2 l momen phanh Lã Bạ Tỉ - Låïp 98C4B Trang 41 Âäư ạn täút nghiãûp THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH XE KHẠCH HAECO- 45S Cå cáúu phanh trãn xe...
 • 19
 • 215
 • 0

Thiết kế hệ thống phanh xe buýt có ABS và ASR

Thiết kế hệ thống phanh xe buýt có ABS và ASR
... cho mi cu 17 Thit k h thng phanh xe buýt ABS v ASR N TT NGHIP Nguyn thnh Nhn 10 10 10 10 11 13 12 ECU ASR ABS EDC Pt Hỡnh 1.8: S dn ng phanh ABS v ASR ca xe buýt 54 ch 1.Cm bin tc 2.Bỡnh ... chuyển theo chiều ngang đĩa phanh đỡ 41 Thit k h thng phanh xe buýt ABS v ASR N TT NGHIP Nguyn thnh Nhn Xác định mômen phanh cần thiết sinh cấu phanh: Ta sơ đồ lực phanh nh sau: Mpt Zt v ... ap lc phanh tng va tiờ n hanh phanh banh xe 35 Thit k h thng phanh xe buýt ABS v ASR N TT NGHIP - Nguyn thnh Nhn Trang thai gi phanh (gi ap): Hinh 2.9 Hinh 2.9: Van ABS trang thai phanh gi...
 • 71
 • 341
 • 5

Đề tài: Thiết kế hệ thống phanh xe chở rác ba bánh doc

Đề tài: Thiết kế hệ thống phanh xe chở rác ba bánh doc
... phải thiết kế lại khung sườn, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh để đảm bảo u cầu kỹ thuật xe Qua phân tích số phương án ta chọn phương án thiết kế thứ ba thiết kế lại tồn xe THIẾT ... phần xe gắn máy thay vào nửa rơmc 2.3.2 Phương án thiết kế xe bánh chủ động sau hai bánh dẫn hướng trước .10 2.3.3 Thiết kế xe ba bánh bánh dẫn hướng trước hai bánh ... lơng liên kết bánh xe pu ly, pu ly, Cơ cấu phanh sau, Cụm ổ trục bánh xe sau, Dầm cầu sau, Bu lơng liên kết bánh xe, trống phanh pu ly Phương án 1: ( Hình 5.4a) Trục bánh xe sau mâm phanh bắt...
 • 76
 • 285
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống phanh xe du lịch

Tính toán thiết kế hệ thống phanh xe du lịch
... cấu phanh trước xe du lịch p fN a P1 N b N fN1 e e Hình 3.2 Cơ cấu phanh sau xe du lịch 3.2 Chọn sơ đồ hệ thống phanh -23- Tính toán thiết kế hệ thống phanh xe du lịch a/ Chọn loại dẫn động phanh ... lực xe thường nằm khoảng giá trị từ : Db ≈ ( 200 ÷ 400) (mm) Vậy với Db = 346 (mm) suy thỏa mãn -47- Tính toán thiết kế hệ thống phanh xe du lịch -48- Tính toán thiết kế hệ thống phanh xe du lịch ... -49- Tính toán thiết kế hệ thống phanh xe du lịch TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình tính toán thiết kế hệ thống phanh ôtô – TS Lê Văn Tụy, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng [2] Giáo trình tính toán thiết...
 • 50
 • 389
 • 0

Thiết kế hệ thống phanh xe huyndai HD72

Thiết kế hệ thống phanh xe huyndai HD72
... thng phanh: a Theo cụng dng: H thng phanh chớnh (phanh chõn) H thng phanh dng (phanh tay) H thng phanh d phũng H thng phanh chm dn (phanh bng ng c, thy lc hoc in t) b Theo kt cu ca c cu phanh: ... iu chnh mụmen phanh c cu phanh chỳng ta cú h thng phanh vi b iu hũa lc phanh e.Theo kh nng chng bú cng bỏnh xe phanh: Theo kh nng chng bú cng bỏnh xe phanh chỳng ta cú h thng phanh vi b chng ... Nguyn Hựng Mnh Mỏ phanh nt hoc vờnh Rũ r du phanh p nng nhng phanh khụng hiu Cú khớ h thng phanh qu Mỏ phanh bi mũn Mỏ phanh nt hoc vờnh Mỏ phanh dớnh du Mỏ phanh chai Cn y b tr lc phanh iu chnh...
 • 53
 • 488
 • 7

đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống phanh xe huyndai 5 tấn

đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống phanh xe huyndai 5 tấn
... thuộc vào kết cấu hệ thống phanh 1.1.2 Phân loại: Có nhiều cách phân loại hệ thống phanh 1.1.2.1 Theo công dụng: Hệ thống phanh (phanh chân); Hệ thống phanh dừng (phanh tay); Hệ thống phanh dự ... 68,61 Cơ cấu phanh cầu trớc Má sau Cơ cấu phanh cầu sau Má trớc 15 39 76 1 15 134 ,5 134 ,5 11 180, 05 66,87 Má sau 15 20 120 140 134 ,5 134 ,5 5,8 196, 15 72, 85 15 25 1 25 110 134 ,5 134 ,5 10,8 188,13 ... lanh bánh Trống phanh Guốc phanh Trống phanh Xi lanh Đờng khí Guốc phanh Đờng dầu Bánh xe trớc Bánh xe Hình 1.13: Sơ đồ hệ thống dẫn động thuỷ khí kết hợp Ưu điểm hệ thống phanh thuỷ khí kết hợp...
 • 67
 • 484
 • 2

Thiết kế hệ thống phanh xe con 7 chỗ ngồi

Thiết kế hệ thống phanh xe con 7 chỗ ngồi
... thng phanh tay 71 4.3 Quy trỡnh iu chnh h thng phanh 72 4.3.1 iu chnh khe h mỏ phanh7 2 4.3.2 iu chnh hnh trỡnh t bn p phanh. 72 4.3.3 iu chnh phanh tay 72 4.4 Quy trỡnh bo dng h thng phanh. 73 4.4.1 ... thng phanh chớnh (phanh chõn) - H thng phanh dng (phanh tay) - H thng phanh d phũng - H thng phanh chm dn (phanh bng ng c, thy lc hoc in t) b Theo kt cu ca c cu phanh: - H thng phanh vi c cu phanh ... thng phanh H thng phanh gm cú phn chớnh sau: - C cu phanh - Dn ng phanh 1.2.1 C cu phanh 1.2.1.1 C cu phanh guc dn ng phanh thy lc -6- a S cu to C cu phanh t trờn giỏ l mõm phanh Mõm phanh...
 • 76
 • 286
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế hệ thống phanh xe conđồ án thiết kế hệ thống phanh xe du lịchthiet ke he thong phanh xe conđồ án thiết kế hệ thống phanh xe tảithiết kế hệ thống phanh xe buýt có abs và asrtính toán thiết kế hệ thống phanh choxe minibus 12 chỗ ngồi có ứng dụng tính toán nhiệt trong solidworksthiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe ifaw50thiết kế hệ thống phanhđồ án thiết kế hệ thống phanhtính toán thiết kế hệ thống phanhthiết kế hệ thống phanh ô tôthiet kế hệ thống treo xe tải dựa trên cơ sở xe huyndai hd 3 5 tanthiet ke he thong treo xe tai 4 tanthiết kế hệ thống treo xe tảithiết kế hệ thống lái xe du lịchJitsuryoku appu JLPT n2 yomuMimi kara oboeru n2 goiMimi kara oboeru n2 grammarShiken ni deru n1, n2 dokkaiSlide phòng chống trục lợi bảo hiểm ở việt nam hiện nayThực trạng và một số đề xuất cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực đối vớ tài xế và tiếp viên xe buýt tại hợp tác xã vận tải 19 5Thực trạng và giải pháp cho dịch vụ môi giới bđs tại công ty dịch vụ địa ốc ACBBài tập kinh tế vi mô phạm văn minhHỏi đáp môn lịch sử đảng cộng sản việt namSlide Hội nhập điều dưỡng Asean, cơ hội thách thức và định hướngbộ đề thi trắc nghiệm toán chuyên có đáp án chi tiếtToán ứng dụng thực tếNew microsoft word documentSKKN hệ thống các dạng bai toan ve day so de BD HSG (1)Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) vào thẩm định giá trị công ty cổ phần bánh kẹo bibica năm 2010Unit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Bai 24 su nong chay va su dong dacNghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)ghiên cứu xử lý nền cống dưới đê vùng ven biển cửa sông hồng bằng giải pháp móng cọcStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basin
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập