Quy trinh nghien cuu thong ke

Đối tượng và quá trình nghiên cứu thống

Đối tượng và quá trình nghiên cứu thống kê
... Edition ) Ebook.VCU - www.ebookv cu.com Đối tượng nghiên cứu TK TK khoa học nghiên cứu tượng hệ thống phương pháp quan sát, thu thập , xử lý phân tích mặt lượng tượng số lớn để kết luận chất , tính ... www.ebookv cu.com  Các tượng kinh tế xã hội TK thường nghiên cứu: a) Các tượng dân số lao động b)Các tượng trình tái SX cải vật chất c) Các tượng đời sống vật chất ,văn hóa dân cư d)Các tượng nguồn tài ... www.ebookv thể cu.com Căn vào nội dung ta có : _ Chỉ tiêu khối lượng:biểu quy mô tượng nghiên cứu _Chỉ tiêu chất lượng: biểu tính chất , trình độ phổ biến tượng Căn vào hình thức biểu hiệnta...
 • 9
 • 485
 • 1

Tài liệu Chương II QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG doc

Tài liệu Chương II QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ doc
... có kết hợp cán thống cán tin học Quá trình tổng hợp thống 1 Sắp xếp, xử lý số liệu thống 2 Phân tổ thống 3 Bảng đồ thị thống Sắp xếp số liệu Thống - Đối với số liệu định lượng ... đối tượng, nội dung nghiên cứu - Là khâu trình nghiên cứu thống Mục đích nghiên cứu Xác định đối tượng nghiên cứu Phân tích đối tượng nghiên cứu Xác định nội dung nghiên cứu VD: Điều tra Laptop ... QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CTTK ĐiỀU TRA THỐNG KÊ TỔNG HỢP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ Xác định mục...
 • 43
 • 397
 • 2

Tài liệu Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống ppt

Tài liệu Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê ppt
... DUNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TRONG THỐNG KÊ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TỔNG HỢP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ Tùy mục đích nghiên cứu -> xác đinh đối tượng, nội dung nghiên cứu ... thống  Mục đích: Tổng thể nghiên cứu Chỉ tiêu thống -Đặc trưng chung -Cơ cấu tồn khách quan Nội dung tổng hợp thống kê: -Chọn lọc tiêu thức đáp ứng mục đích nghiên cứu Kiểm tra tư liệu ... nhân lực chi phí cho việc nghiên cứu 2.2 Yêu cầu việc xây dựng hệ thống tiêu thống  Phải có khả nêu mối liên hệ phận mặt đối tượng nghiên cứu đối tượng nghiên cứu với tượng liên quan  Phải...
 • 38
 • 470
 • 1

Quá trình nghiên cứu thống

Quá trình nghiên cứu thống kê
... điều tra thống Thế sai số thống kê? Có loại sai số thống nào? Tổng hợp thống gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ tổng hợp thống kê? Phân tổ thống gì? Vai trò phân tổ nghiên cứu thống kê? Trình bày ... hiểu trình nghiên cứu thống bao gồm giai đoạn nội dung cụ thể giai đoạn 16 v1.0 Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống Bài học tập trung sâu vào nội dung giai đoạn chủ yếu trình nghiên cứu thống ... nghiên cứu thống CÂU HỎI ÔN TẬP Điều tra thống gì? Ý nghĩa yêu cầu điều tra thống Trình bày loại điều tra thống Phân biệt loại điều tra thống Phương án điều tra thống gì? Trình bày...
 • 26
 • 607
 • 0

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG - CHƯƠNG II - QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG ppt

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - CHƯƠNG II - QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ ppt
... (7) CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ… II. 2 ĐIỀU TRA THỐNG KÊ II. 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ điều tra thống  Khái niệm “ Điều tra thống tổ chức cách khoa học theo kế hoạch thống ... chọn lại tất Chương QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ… II. 3 TỔNG HỢP THỐNG KÊ II. 3.1 Ý nghĩa nhiệm vụ tổng hợp thống  Khái niệm “ Tổng hợp thống tiến hành tập trung xử hệ thống hóa cách ... vấn đề nghiên cứu (1) Xây dựng hệ thống khái niệm, tiêu thống - Định hướng công tác nghiên cứu (2) Điều tra thống (3) Xử số liệu ban đầu: -Trình bày số liệu - Phân tích thống sơ Lựa...
 • 60
 • 3,164
 • 2

Chương 2 quá trình nghiên cứu thống

Chương 2 quá trình nghiên cứu thống kê
... Chương QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ Sơ đồ chung Xác định mục đích, đối tượng nghiên cứu Xác định nhu cầu thông tin QUÁ TRÌNH Trình bày kết nghiên cứu NGHIÊN CỨU Điều tra thống THỐNG KÊ ... đoán Tổng hợp thống I Điều tra thống Khái niệm chung điều tra thống Các loại điều tra thống Các phương pháp thu thập thông tin Phương án điều tra Sai số điều tra thống Khái niệm ... điều tra thống Sai số điều tra Sai số ngẫu nhiên Sai số đăng ký, ghi chép Sai số tính đại diện số đơn vị chọn Sai số hệ thống II Tổng hợp thống Kiểm tra tài liệu Tổng hợp thống Xác định...
 • 12
 • 52
 • 0

chương 2 quá trình nghiên cứu thống

chương 2 quá trình nghiên cứu thống kê
... điều tra Thống Khái niệm : ĐTTK giai đoạn trình nghiên cứu thống nhằm quan sát , thu thập ghi chép tài liệu ban đầu tượng KTXH cách có tổ chức khoa học để phục vụ mục đích nghiên cứu đònh ... Căn để lập báo cáo thống đònh kỳ, tính toán tiêu tổng hợp để phản ánh hoạt động đơn vò 2) Hệ thống tiêu thống kê: tập hợp tiêuTK để phản ánh nhiều mặt tượng cần nghiên cứu Có loại HT tiêu TK ... hành điều tra     Giaiđoạn 2: tổng hợp thống Tổng hợp TK tiến hành tập trung , chỉnh lý hệ thống hoá cách khoa học tài liệu ban đầu thu thập điều tra thống Nhiệm vụ : chuyển đặc trưng...
 • 16
 • 514
 • 0

Nghiên cứu thống quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng 99 thời kỳ 2000 - 2007

Nghiên cứu thống kê quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng 99 thời kỳ 2000 - 2007
... TY XY DNG 99 V VN SN XUT KINH DOANH I KHI QUT CHUNG V CễNG TY XY DNG 99 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty xõy dng 99 1.1 Gii thiu chung v cụng ty - Tờn giao dch: Cụng ty xõy dng 99 - ... kinh doanh Vn sn xut kinh doanh bỡnh quõn Tng sn xut kinh doanh Tng sn xut kinh doanh l ch tiờu thi im phn ỏnh hin trng sn xut kinh doanh ca doanh nghip ti thi im u k hoc cui k Tng sn xut kinh ... SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP I LA CHN H THNG CH TIấU THNG Kấ VN SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP Thc trng h thng ch tiờu sn xut kinh doanh hin ang s dng ti cụng ty xõy dng 99 Ti Cụng ty xõy...
 • 108
 • 274
 • 0

“Nghiên cứu thống quy mô, cơ cấu, tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty đúc Tân Long thời kỳ 1999-2005

“Nghiên cứu thống kê quy mô, cơ cấu, tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty đúc Tân Long thời kỳ 1999-2005
... PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ PHÂN TÍCH QUY MÔ, CƠ CẤU, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY ĐÚC TÂN LONG THỜI KỲ 1999-2005 I Khái quát công ty đúc Tân Long: Quá trình hình thành ... khác quy tài sản cố định - nghiên cứu thống giá trị tài sản cố định Nghiên cứu thống giá trị tài sản cố định: Thống giá trị tài sản cố định thực chất nghiên cứu tài sản cố định hình ... tích tình hình sử dụng hiệu sử dụng tài sản cố định công ty đúc Tân Long giai đoạn 1999-2005: a, Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định cho lao động công ty đúc Tân Long giai đoạn 1999-2005: ...
 • 65
 • 178
 • 0

Chủ đề 6 Thiết kế quy trình nghiên cứu và sản xuất phân vi sinh vật đa chức năng dùng cho cây đậu nành(cố định đạm, phân giải lân, kích thích tăng trưởng, đối kháng nấm bệnh).

Chủ đề 6 Thiết kế quy trình nghiên cứu và sản xuất phân vi sinh vật đa chức năng dùng cho cây đậu nành(cố định đạm, phân giải lân, kích thích tăng trưởng, đối kháng nấm bệnh).
... trung nghiên cứu phân vi sinh vật Các nhà khoa học phân lập nhiều chủng vi sinh vật cố định đạm số VSV phân giải lân Phân bón vi sinh vật sản xuất cách nhân sinh khối VSV môi trường điều kiện thích ... đa chức ta cần tuyển chọn chủng vi sinh vật có đủ khả năng: cố định đạm, phân giải lân, kích thích tăng trưởng, đối kháng nấm bệnh có ảnh hưởng tốt đến trồng Vì hoạt tính tốt nhiều chủng vi sinh ... nitơ, phân vi sinh vật phân giải lân, phân vi sinh vật hỗn hợp cố định nitơ phân giải lân Sản phẩm phân bón VSV hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá công nhận tiến kỹ thuật Để sản xuất phân vi sinh...
 • 18
 • 504
 • 1

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p9 pptx

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p9 pptx
... động timer Bộ timer tác dụng tạo khoảng thời gian phút để dao cắt đợc kéo lên hoàn toàn Sau phút dao đợc kéo lên hoàn toàn, chơng trình lại đợc đầu Khi muốn dừng khẩn cấp hệ thống ấn nút Stop tác ... dừng khẩn cấp hệ thống ấn nút Stop tác động cổng vào I0.3 làm PLC dừng hệ thống ngừng làm việc c Chơng trình điều khiển Chơng trình viết dạng LAD Trờng ĐH Nông nghiệp I - 85 - TĐH K46 - Khoa Cơ ... hành trình dới động dao cắt Trớc cho mô hình làm việc, ống nhựa PVC (thay ống thép) đợc đặt sẵn lên băng tải Khi ấn nút Start tiếp điểm I0.0 tác động PLC bắt đầu làm việc Lúc PLC điều khiển hệ thống...
 • 8
 • 167
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p8 doc

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p8 doc
... chuẩn C++ Th viện đợc tích hợp thêm số hàm khác phần mềm CodeVisionAVR C Compiler Th viện delay.h chứa hàm sử dụng cho xử lý ngắt, định thời tạo chễ Th viện string.h chứa hàm sử dụng xử lý với ký ... sử dụng xử lý với ký tự Sau phần khai báo th viện sử dụng chơng trình tiếp đến khối chơng trình xử lý quét bàn phím Sơ đồ thuật toán chơng trình xử lý quét bàn phím Trờng ĐH Nông nghiệp I - 73 ... lên LCD Hình 35: Sơ đồ khối chơng trình mạch đếm Trờng ĐH Nông nghiệp I - 75 - TĐH K46 - Khoa Cơ Điện Báo cáo tốt nghiệp Nguyễn Duy Hoàng Chơng trình điều khiển mạch đo cụ thể nh sau: #include...
 • 10
 • 159
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p7 pps

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p7 pps
... + Được chế tạo theo kiến trúc RISC, hiệu cao điện tiêu thụ thấp + Bộ lệnh gồm 118 lệnh, hầu hết thực thi chu kì xung nhịp + 32x8 ghi làm việc đa dụng + 8KB Flash ROM lập trình hệ thống + Giao ... báo sử dụng chế độ ngắt vào/ra kích tín hiệu báo ngắt Ví dụ sử dụng HSC1 làm tín hiệu báo ngắt vào/ra mã hiệu 13 (khi CV=PV) mã hiệu 14 (khi đổi chiều đếm) với chương trình xử lý ngắt tương ứng ... báo sử dụng đếm HSC0, HSC1 HSC2 nên thực vòng quét đầu tiên, mà bit SM0.1 có giá trò logic Thủ tục khai báo tốt chương trình chương trình gọi lệnh CALL vòng quét đầu Các công việc chương trình...
 • 10
 • 171
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p6 ppt

Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo của hệ thống ứng dụng mạch từ p6 ppt
... thúc chương trình, chuyển điều khiển chương trình đến chế độ STOP Nếu gặp lệnh STOP chương trình chính, chương trình chương trình thực kết thúc Lệnh rỗng NOP tác dụng việc thực chương trình Cần ... chương trình chính, chương trình chương trình xử lý ngắt Lệnh WDR khởi động lại đồng hồ quan sát (watchdog timer), chương trình tiếp tục thực vòng quét chế độ quan sát nên cẩn thận sử dụng lệnh ... liệu từ vùng sang vùng khác nhớ Trong LAD STL lệnh dòch chuyển thực việc di chuyển hay chép nội dung byte, từ đơn, từ kép từ vùng sang vùng khác nhớ Lệnh trao đổi nội dung vủa hai byte từ đơn...
 • 10
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quá trình nghiên cứu thống kêchương 2 quá trình nghiên cứu thống kêxây dựng quá trình nghiên cứu thống kêbài tập về quá trình nghiên cứu thống kê3 giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kêví dụ về quá trình nghiên cứu thống kêquá trình nghiên cứu thống kê gồm mấy giai đoạncác bước của quá trình nghiên cứu thống kêcác giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kêmục đích của quá trình nghiên cứu thống kêquá trình nghiên cứu thống kê và vận dụng vào thực tếtrình các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê2 quá trình nghiên cứu thống kêkhái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kêthiết kế quy trình nghiên cứuCIRCULAR NO 3042016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSEDCIRCULAR NO 312016TT NHNN DATED NOVEMBER 15, 2016, AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO a NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO 242015TT NHNN ON GRANT OF FOREIGN CURRENCY LOANS TO RESIDENTS bCIRCULAR NO 2712016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION AND PAYMENT OF ASSESSMENT FEES FOR ISSUANCE OF CERTIFICATES OF PRACTICE REGISTRATIO271 2016 TT BTC 335307CIRCULAR NO 2572016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON NOTARIAL AND AUTHENTICATION SERVICE FEES, FEES FOR VERIFICATION OF ELIGIBILITY FOR PRACTICI257 2016 TT BTC 335580CIRCULAR NO 2122016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEE FOR ASSESSMENT AND LICENSING OF KAR212 2016 TT BTC 334304DECREE NO 1492016ND CP DATED NOVEMBER 11, 2016, AMENDING AND SUPPLEMENTING a NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO 1772013ND CP ON THE IMPLEMENTATION OF a NUMBER o149 2016 ND CP 332872CIRCULAR NO 2422016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON PRICES OF SECURITIES RELATED SERVICES APPLIED AT SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS AND COMME242 2016 TT BTC 339342INTEGRATED DOCUMENT NO 50VBHN NHNN DATED NOVEMBER 23, 2016, FOREIGN CURRENCY LOANS GRANTED TO RESIDENTS BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKSRESOLUTION NO 302016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON PILOT ISSUANCE OF ELECTRONIC VISAS TO FOREIGNERS TO VIETNAMBáo cáo kiến tập sư phạm mầm non Trung cấp bách nghềCIRCULAR NO 422016TT BYT DATED NOVEMBER 15, 2016 REGULATION ON RECOGNITION OF MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION RESULTSOxford grammar for schools 4 teacher bookGoodman and gilman’s the pharmacological basis of therapeuticsSO SÁNH LUẬT xây DỰNG 2003 và LUẬT xây DỰNG 2014QUẢN lý CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG DI ĐỘNG 4g LTE với CÔNG NGHỆ FEMTOCELLStatistics with STATA version 1213 đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán chọn lọc kèm lời giải chi tiết - Vũ Ngọc HuyềnSách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)Sách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 2 (Bản đẹp)liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập