tài liệu cacbonhidrat (7)

Tài liệu sử 7. Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ

Tài liệu sử 7. Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ
... Minh thất bại nhà Hồ Chính sách cai trị nhà Minh Những khởi nghĩa quý tộc nhà Trần Tiết 33 Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV Cuộc xâm lược ... Hồ khác với nhà Trần điểm nào? Đường lối kháng chiến nhà Hồ Đường lối kháng chiến nhà Trần - Nhà Hồ không dựa vào dân, không đoàn kết toàn dân mà đơn độc chiến đấu - Chiến lược, chiến thuật chưa ... chổ yếu giặc Tiết 33 Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV Cuộc xâm lược quân Minh thất bại nhà Hồ Chính sách cai trị nhà Minh a Chính trị:...
 • 13
 • 899
 • 4

Tài liệu unit 7 Getting started . . .

Tài liệu unit 7 Getting started . . .
.. . pictures in part in Getting started 1 .GETTING STARTED BRAINSTORMING ( 30 seconds) ( save energy ) - Have them work in group and make a ( Ss look at two pictures on page 57 ) list of things the .. . Answer: a) awful b) happy e) beautiful c) bad d) badly Content MARKS ( 10M) 1.Check exercises 9,10 page 46 in ex book (2ms) 2.Cirle the correct word ( 8ms) a) The weather was so ( awful/awfully) yesterday .. . in her house and found no cracks Mrs Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes Mrs Mi suggests taking shower to save water 3.PRACTICE: * Answer: ( guseeing game) 1) T 2) T 3)...
 • 5
 • 137
 • 0

Tài liệu Anh 7 Đề thi HK I số 16

Tài liệu Anh 7 Đề thi HK I số 16
... lo i v i từ l i) A baseball B biology C physics D history Câu 18: The children often play card their free time A on B at C Ø D in C plays D playes Câu 19: John likes tennis A play B playing ... days free works shifts My brother is (1) mechanic He (2) machines in a factory He (3) fives days a week He often works in (4) , sometimes in the morning and sometimes in the afternoon ... works ; (4) shifts ; (5) day ; (6) free Câu 26 (1,0 đ) M i câu trả l i 0,5 đ What is your middle name? What time will they come back? Câu 27 (1,5 đ) M i câu trả l i 0,5 đ How far is it from Hue...
 • 5
 • 159
 • 0

Tài liệu van 7 tiet 57

Tài liệu van 7 tiet 57
... quà bánh làm KIểm tra ? từ lúa gạo mà em biếtbài cũ Cm Lng Vòng (Dịch Vọng Cầu Giấy HàNội Tiết 57: văn bản: cốm Một thứ quà lúa non: I/ giới thiệu Tác giả, văn bản: Tác giả : - Thạch Lam ( 1910 ... giàu chất thơ, nhân Văn bản: - In tập tuỳ bút Hà Nội băm sáu phố phường ( 1943) -Thạch Lam- Tiết 57: văn bản: cốm Một thứ quà lúa non: I/ giới thiệu Tác Gỉả, văn bản: -Thạch Lam- II/ Đọc, tìm hiểu ... cốm * Phần 2: Tiếp theo đến nhũn nhặn: Giá trị cốm * Phần 3: lại: Bàn cách thưởng thức cốm Tiết 57: văn bản: cốm Một thứ quà lúa non: - Nhuõ n thấm cai hng-Thạch Lam- la hng thm cua thm I giới...
 • 16
 • 170
 • 0

Tài liệu bai 7: doan ket, tu tuong

Tài liệu bai 7: doan ket, tu tuong
... phiếu y hoàLêthiệnphê phán hành vi bè phái, ích kỉ (đạt điểm); nghó - n n án, đánh giá sau tìnhy :a tu i học sinh (đạt điểm) chuyện thường đâ củ * Lưu ý : Việc làm không mục đích cho em tự đánh giá ... để từ làm gia hoàn thiện m bạ n n yêu ; u bắ em sợ người đối giỏi thự (đạt điểm) tham gia phải tuyệtkháctrung hơnc Kính chúc quý thầy cô em học sinh mạnh khỏe thành công dạy - học ...
 • 22
 • 228
 • 0

Tài liệu tiêt 7

Tài liệu tiêt 7
... giản thương gặp Kỹ khéo léo đặt viên gạch làm TN H7.4 Thái độ tích cực làm thí nghiệm, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: -Tranh H7.1, 7. 2, 7. 3 - Mỗi nhóm chậu đựng cát hạt nhỏ( bột mì), miếng ... chân không suất gây trọng lượng cột thuỷ -Yêu cầu HS trả lời câu ngân cao 76 cm.) * C7:(p = h.d = 0 ,76 .136000 C5,C6,C7 = 103 360 N/m2 ) -HS phát biểu : áp suất khí áp suất cột thuỷ áp suất khí ... cầu HS trả lời C6 C7 cho HS thảo luận Cá nhân trả nhómđại diện nhóm trả lời Cho HS xem H8 .7, 8.8, lời C6 Đại diện gọi HS trả lời C8, C9 *Yêu cầu HS nhắc lại phần ghi nhóm thực C7 Trả lời C8, C9...
 • 63
 • 178
 • 0

Tài liệu MT 7 tiết 16

Tài liệu MT 7 tiết 16
... đói chiếu cách ký họa Vẽ đường nét trước vẽ chi tiết sau 3.HS LÀM BAY: Chọn vạt ký họa theo ý thích hs\ Ước lượng tỷ lệ đồ vật Vẽ trước ,vẽ nét chi tiết sau Chý ý: Huớng nhìn để định bố cục hình...
 • 2
 • 270
 • 2

Tài liệu hinh 7 in ngay

Tài liệu hinh 7 in ngay
... treo b¶ng phơ bµi tËp Bài SGK/1 07: (SGK-Trang 1 07) , yªu cÇu häc sinh 1) Hình 47: thảo ḷn theo nhóm tÝnh sè ®o c¸c gãc tõng h×nh (bá h×nh 50) Bài SGK/1 07: 1) Hình 47: Xét ∆ABC ) ) ) có: A + B + ... = 1800 (2 góc phía) phía) ) ) 0 => 115 + B = 180 => 1150 + B = 1800 ) ) => B = 75 0 => x = 75 0 => B = 75 0 => x = 75 0 -Dựa vào tính chất của hai đường thẳng // ) 1) Tính E 1: Ta có d’//d’’(gt) ... chúng song song với nhau” b) Vẽ hình minh họa đònh lí vàviết GT, KL kí hiệu Hình học KL: Chúng song song với Hoạt động 3:Chứng minh định lí ( 17 ) GV: Chứng minh đònh lí dùng -Ghi GT KL lập luận...
 • 33
 • 155
 • 0

Tài liệu sinh 7 tiết 37,38

Tài liệu sinh 7 tiết 37,38
... 3: Sinh sn v phỏt trin ca ch * Mục tiêu: HS trình bày đợc sinh sản phát triển ếch * Thời gian:10 * Tiến hành: Hot ng ca thy - GV cho HS tho lun Hot ng ca trũ Ni dung - HS t thu nhn thụng Sinh ... sn v phỏt trin + Trỡnh by c im tin SGK tr.114 nờu c ca ch sinh sn ca ch ? cỏc c im sinh sn + Trng ch cú cỏc c + th tinh ngoi im gỡ? Sinh sn vo cui xuõn + Cú tớnh ch c ụm Tp tớnh: ch c ụm + Vỡ ... nghi vi i sng cn - Trỡnh by s sinh sn v phỏt trin ca ch 5) Dn dũ: - Hc bi theo cõu hi v kt lun SGK - Chun b ch ng theo nhúm & -Ngy son: 02/01/2011 Ngy dy: 07/ 1/2011 Tit 38 THC HNH QUAN ST...
 • 7
 • 182
 • 0

Tài liệu anh 7 unit 7 ( A 1,2)

Tài liệu anh 7 unit 7 ( A 1,2)
... That takes about two hours 6.30 each day She is usually early for school Uncle: You work quite hard, Hoa When will you have a Her classes start at _ 7. 30 vacation? 7. 00 Hoa: Our summer vacation ... Uncle: And what time your classes finish? -summer vacation (n) kú nghØ hÌ Hoa: At a quarter past eleven Then in the afternoon I my homework Vacation = holiday each That takes about two hours(n) day ... 39 Lesson1: A student’s work (A1 ) This is Hoa This is her uncle What are they talking about? They are talking about Hoa’s work TheyWhat are they doing ? are having breakfast Unit 7: The world...
 • 14
 • 203
 • 0

Tài liệu Toan 7 cả năm

Tài liệu Toan 7 cả năm
... góc có quan hệ với nhau? Mà góc xOy 47o tính góc xOy? Góc xOy độ ? Vì ? O x 47o y Ta có xOy = 47o Suy xOy = 47o (hai góc đối đỉnh) xOy xOylà hai góc kề bù nên Năm học:2010 -2011 Giáo viên Hoàng ... xOycó chung đinh O, 70 o nhng không đối đỉnh ? y x y 70 o 70 o x O a ) Hai góc có hai cạnh Ox Ox hai tia đối b ) Hai góc hai tia đối Hai góc xOy xOycó chung đỉnh ,có số đo độ 70 o nhng không đối đỉnh ... Học sinh đọc đề Kết : + Năm cặp đờng thẳng vuông góc : d1 d8 ; d3 d4 ; d1 d2 ; d3 d5 ; d3 d7 + Bốn cặp đờng thẳng song song d8 // d2 ; d4 // d5 ; d4 // d7 ; d5 // d7 Bài 55 tr 103 SGK a1...
 • 43
 • 150
 • 0

Tài liệu Bài 7: Tế Bào Nhân Sơ

Tài liệu Bài 7: Tế Bào Nhân Sơ
... môi trường nhanh làm cho tế bào sinh trưởng sinh sản nhanh Tế bào nhân Tế bào nhân thực Vi khuẩn E coli II Cấu tạo tế bào nhân sơ: Tế bào nhân có thành phần nào? Tế bào chất Gồm thành phần ... I Đặc điểm chung: Tế bào nhân Tế bào nhân thực I Đặc điểm chung: • Nhân chưa hoàn chỉnh • Tế bào chất hệ có Tế bào nhân thống nội màng bào quan có màng bao bọc đặc điểm ... thành phần chính: màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân Thành tế bào, màng sinh chất, lông roi: • Thành tế bào: • Màng sinh chất: • Lông roi: * Thành tế bào: Thành tế bào cấu tạo nào? Cấu tạo chất...
 • 15
 • 218
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu led 7tài liệu sinh 7tài liệu windows 7tài liệu window 7tài liệu lý 7tài liệu lớp 7tài liệu mcsa 70291tài liệu window 7 toàn tậptài liệu win 7tài liệu win 7 tiếng việttài liệu windows 7 tiếng việttài liệu anh 7 hottài liệu ceh 7 tiếng việttai lieu bai 7 nhung net chung ve xa hoi phong kientài liệu photoshop 7 0 fullXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMột số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt NamMột số đặc điểm dị vật đường thở ở trẻ em vào điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ươngMột số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng công ty May 10-CTCPMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thiết bị Ban maiMột số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Toyota Long BiênMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))ĐỂ ÁN CHUYÊN NGÀNH : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2014 2016Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt tươi của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGSKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm nonRèn luyện nghiệp vụ sư phạm với sinh hoạt chuyên đềNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN gây sự cố sạt lở bờ SÔNG và đê BAO TỈNH ĐỒNG THÁPXÁC ĐỊNH các NGUYÊN NHÂN và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC sự NHÀN rỗi của CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƢỜNG xây DỰNG39 đề thi thử THPT Quốc gia môn toán có đáp ánNghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập