tài liệu cacbonhidrat (3)

Tài liệu Chapter 3 - QUEUE

Tài liệu Chapter 3 - QUEUE
... four queues queue1 , queue2 , queue3 , queue4 loop (not EOF) read (number) if (number < 10) queue1 .EnQueue(number) else if (number < 20) queue2 .EnQueue(number) else if (number < 30 ) queue3 .EnQueue(number) ... position in array) o DeQueue a queue having only one element: both rear and front must be updated (receive -1 value)  In any successful case, count must be updated 30 31 32 33 34 Queue Applications ... front = -1 rear = -1 end Create count front -1 rear -1 29 EnQueue & DeQueue Algorithm Contiguous Implementation  EnQueue is successful when queue is not full  DeQueue is successful when queue...
 • 50
 • 313
 • 0

Tài liệu Bai 3-Thanh tra-Ho so thanh tra

Tài liệu Bai 3-Thanh tra-Ho so thanh tra
... tài liệu đoàn ttra, tra viên so n thảo ban hành • Nhóm – VB, tài liệu thu thập từ đối tượng tra, chứng phục vụ cho kết luận • Nhóm – VB, tài liệu khác 01/10/09 21 Nhóm – Các VB chủ yếu • QĐ tra, ... Hồ sơ tra tập hợp văn bản, tài liệu, vật có liên quan đến nội dung, đánh giá, nhận xét, báo cáo kết tra đoàn tra cán tra, thu thập, hình thành trình tra; kết luận, kiến nghị người định tra; kết ... đoàn th .tra yêu cầu đối tượng th .tra b/c BBTT đoàn th .tra lập B/c tiến độ, tình hình thực nhiệm vụ th .tra VB, QĐ xử lý VB, b/c xác minh nội dung th .tra đàn th .tra B/c kết th tra đoàn th .tra BB...
 • 27
 • 340
 • 1

Tài liệu Tuần 3/thứ 3

Tài liệu Tuần 3/thứ 3
... số ? Bài 2(T16): Nêu yêu cầu? 7,8,9 CS 250 1 83 21 31 8 072 512 870 639 -Làm vào SGK -Đọc tập ,NX sửa sai -Làm vàovở Tổ 1-cột 1,tổ 2cột 2,tổ 3cột -32 640 507: Ba mơi hai triệu sáu trăm bốn mơi ... không nghìn không trăm linh Bài 3( T16): Nêu yêu cầu ? - Viết số sau -HS làm vào ,2HS lên bảng a 6 13 000 000 d 86 004 702 b 131 405 000 e 800 004 720 c 512 32 6 1 03 -NX ,sửa sai 4(T16): Nêu y/c? ... cố - dăn dò: ? Thế từ đơn? cho VD? ?Thế từ phức? Cho VD? - NX học Làm lại BT 2 ,3 CB T 33- SGK Tiêt 3: Khoa học $ 5: Vai trò chất đạm chất béo I.Mục tiêu: Sau học, HS - Kể tên số...
 • 11
 • 159
 • 0

Tài liệu lop 3 tuan 25

Tài liệu lop 3 tuan 25
... 4’ ) - - HS đọc 33 - GV gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết ? Có 934 5 viên gạch xếp vào lò nung - Hỏi lò có viên gạch? - + Bài toán hỏi ? - Giáo viên kết hợp ghi tóm tắt : lò: 934 5 viên gạch lò: ... có : 204 x = 1 632 ( gói mì ) Đáp số: 1 632 gói mì - Lập toán theo tóm tắt sau + xe có tất viên gạch ? 34 4) Nhận xét – Dặn dò : ( 1’ ) - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bò: Luyện tập 35 Chính tả HỘI ... 4’ ) - GV sửa tập sai nhiều HS - Nhận xét HS 3) Các hoạt động :  Giới thiệu bài: Thực hành xem đồng hồ ( )( 1’ )  Hướng dẫn học sinh thực hành ( 33 ’ ) • Mục tiêu: giúp học sinh tiếp tục củng...
 • 57
 • 206
 • 0

Tài liệu UNIT 3 LET''''S TALK LOP 5

Tài liệu UNIT 3 LET''''S TALK LOP 5
... thành phố - address - live - street - City 11 Tran Hung Dao Street 20 Nguyen Binh Khiem Street 15 Le Loi Street - Where you live, Jenny ? - I live in Hillsdale - What’s your address ? - It’s ... address ? It’s 16 North Street Hỏi đáp đòa 1 Ha Noi Ho Guom Street Can Tho 12 Ham Nghi Street 3 London 17 North Street Paris 11 North Street - S1 : Where you live ? - S2 : I live in ………… -...
 • 21
 • 295
 • 0

Tài liệu Bai 3-Thanh tra-Ho so thanh tra

Tài liệu Bai 3-Thanh tra-Ho so thanh tra
... tài liệu đoàn ttra, tra viên so n thảo ban hành • Nhóm – VB, tài liệu thu thập từ đối tượng tra, chứng phục vụ cho kết luận • Nhóm – VB, tài liệu khác 01/10/09 21 Nhóm – Các VB chủ yếu • QĐ tra, ... Hồ sơ tra tập hợp văn bản, tài liệu, vật có liên quan đến nội dung, đánh giá, nhận xét, báo cáo kết tra đoàn tra cán tra, thu thập, hình thành trình tra; kết luận, kiến nghị người định tra; kết ... đoàn th .tra yêu cầu đối tượng th .tra b/c BBTT đoàn th .tra lập B/c tiến độ, tình hình thực nhiệm vụ th .tra VB, QĐ xử lý VB, b/c xác minh nội dung th .tra đàn th .tra B/c kết th tra đoàn th .tra BB...
 • 27
 • 212
 • 0

Tài liệu Quyen 3: Huong dan xay dung ISO

Tài liệu Quyen 3: Huong dan xay dung ISO
... Thủ tục để kiểm soát tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng -9- Kiểm soát tài liệu kiểm soát việc phê duyệt, phân phát, sửa đổi xử lý tài liệu Lãnh đạo định Kiểm soát tài liệu phải đảm bảo: − Khẳng ... mức (hay tầng) tài liệu nhằm giúp nhận biết tài liệu chủ yếu cần có Hệ thống quản lý chất lượng Tuy nhiên, TCVN ISO 9001:2000 không bắt buộc Cơ quan phải thiết lập đủ 04 mức tài liệu không hướng ... VỀ TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 Tổ chức ISO, tiêu chuẩn ISO 9000 tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 1.1 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế tên viết tắt ISO Việt nam thành viên thức ISO từ năm 1977 Tổng...
 • 58
 • 225
 • 0

Tài liệu TOÁN 3 TIẾT 93 TUẦN 19

Tài liệu TOÁN 3 TIẾT 93 TUẦN 19
... … … … a) 30 00 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ;8000 … … … b) 9000 ; 9100 ; 9200 ; 930 0 ; 9400 ; 9500 … … … c) 4420 ; 4 430 ; 4440 ; 4450 ; 4460 ; 4470 234 5, 234 7, 234 9, ……., …… 235 1 235 3 5600 , ... tháng năm 2011 Toán Các số có bốn chữ số (tiếp theo) Số ? a) 5616 5617 5618 5 619 5620 5621 b) 8009 8010 8011 8012 80 13 8014 c) 6000 6001 6002 60 03 6004 6005 Thứ tư ngày tháng năm 2011 Toán Các số ... linh năm Thứ tư ngày tháng năm 2011 Toán Các số có bốn chữ số (tiếp theo) Đọc số: 7800; 36 90; 6504; 4081; 5005 (theo mẫu) Mẫu: 7800 đọc bảy nghìn tám trăm 36 90 36 90 đọc ba nghìn sáu trăm chín mươi...
 • 9
 • 279
 • 1

Tài liệu Bài 3. Con lắc đơn

Tài liệu Bài 3. Con lắc đơn
... lò xo Bài CON LẮC ĐƠN I Thế lắc đơn ? II Khảo sát dao động lắc đơn mặt động lực học III Khảo sát dao động lắc đơn mặt lượng IV Ứng dụng: xác định gia tốc rơi tự I Thế lắc đơn ? Con lắc đơn hệ ... cân lắc :  VTCB lắc vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng, vật nặng vị trí O thấp ? Em hiểu vị trí cân ? Dao động lắc lắc đơn ? đơn có phải dao động điều hồ khơng ? II Khảo sát dao động lắc đơn ... động lắc đơn dao động điều hoà B Trong dao động nhỏ chu kỳ lắc đơn tăng theo biên độ dao động C Trong dao động nhỏ tần số lắc đơn tỷ lệ với bậc hai chiều dài D Trong dao động nhỏ chu kỳ lắc đơn...
 • 20
 • 365
 • 2

Tài liệu thứ 3 tuần 8

Tài liệu thứ 3 tuần 8
... cách làm ) - Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn - HS làm : 6 ,37 5 ; 6, 735 ;7,19 ; 8, 72 ; 9,01 - Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 0,4 ; 0 ,31 2; 0 ,32 ; 0,197; 0, 187 - Nhận xét ,sửa chữa Bài ... ,phần TP khác ta so sánh ? *HĐ : Qui tắc : - Nêu cách so sánh số TP 6 98 m> m 10 1000 Do : 35 ,7m > 35 ,698m Vậy : 35 ,7 > 35 ,6 98( Phần nguyên nhau,hàng phần mười có > ) - Trong số TP có phần nguyên ... phần thập phân -Phần thập phân 35 ,7m là7/10m =7dm = -Cho HS so sánh phần thập phân 700mm -Phần thập phân của35,698m 6 98 m= 1000 698mm Mà 700mm > 698mm (700 > 6 98 hàng trăm có > 6), Nên : - Muốn...
 • 8
 • 175
 • 0

Tài liệu Thứ 3 tuần 11

Tài liệu Thứ 3 tuần 11
... Tính : - HS làm - Gọi HS lên bảng ,cả lớp làm a) 68,4 b) 46,8 c) 50,81 vào 25,7 42,7 9 ,34 36 ,46 19,256 31 ,554 - Nhận xét ,sửa chữa -HS làm đổi kiểm Bài : Đặt tính tính tra - Cho HS làm vào ... Một vài em phát biểu ý - GV nhận xét kiến HĐ2: tập cách tiến hành BT1 GV nhận xét chốt lại: H 3: BT3 (cách tiến hành BT1) -GV nhận xét chốt lại phần ghi 17 nhớ ’ c) Luyện tập: (pp luyện tập ) ... -Hiểu ý nghóa câu chuyện : –HS có kó nhìn tranh kể lại câu chuyện cho dến lúc kết thúc 3/ Học sinh có ý thức bảo vệ thiên nhiên , không giết hại thú rừng , biết yêu quý vật xung quanh II / Đồ...
 • 6
 • 185
 • 0

Tài liệu Lop 3 - Kien -tuán 19

Tài liệu Lop 3 - Kien -tuán 19
... - HS ®äc nèi tiÕp c©u - C¶ líp ®äc - HS tr¶ lêi - HS suy nghÜ tr¶ lêi, HS quan s¸t tranh SGK - HS ®äc, nhËn xÐt - Gäi HS ®äc ®o¹n - HS ®äc nèi tiÕp c©u - GV híng dÉn c¸ch ®äc - HS ®äc ®o¹n - ... họa II- §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ SGK - B¶ng phơ chÐp ®o¹n v¨n: “b©y giê giµnh l¹i non s«ng.” III- Ho¹t ®éng d¹y häc A- TËp ®äc 1- KiĨm tra bµi cò: KT s¸ch vë cđa HS 2- Bµi míi: 3- Híng ... ®äc ®o¹n - GV cïng HS nhËn xÐt - Híng dÉn ®o¹n - GV sưa c¸ch ®äc cho HS - HD giäng ®äc - GV treo b¶ng phơ - Hai Bµ Trng cã tµi vµ chÝ lín nh thÕ nµo ? - GV cho HS thi ®äc - Híng dÉn ®o¹n - GV híng...
 • 22
 • 168
 • 0

Tài liệu Lop 3 - Kien -tuán 19

Tài liệu Lop 3 - Kien -tuán 19
... - HS ®äc nèi tiÕp c©u - C¶ líp ®äc - HS tr¶ lêi - HS suy nghÜ tr¶ lêi, HS quan s¸t tranh SGK - HS ®äc, nhËn xÐt - Gäi HS ®äc ®o¹n - HS ®äc nèi tiÕp c©u - GV híng dÉn c¸ch ®äc - HS ®äc ®o¹n - ... họa II- §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ SGK - B¶ng phơ chÐp ®o¹n v¨n: “b©y giê giµnh l¹i non s«ng.” III- Ho¹t ®éng d¹y häc A- TËp ®äc 1- KiĨm tra bµi cò: KT s¸ch vë cđa HS 2- Bµi míi: 3- Híng ... ®äc ®o¹n - GV cïng HS nhËn xÐt - Híng dÉn ®o¹n - GV sưa c¸ch ®äc cho HS - HD giäng ®äc - GV treo b¶ng phơ - Hai Bµ Trng cã tµi vµ chÝ lín nh thÕ nµo ? - GV cho HS thi ®äc - Híng dÉn ®o¹n - GV híng...
 • 22
 • 147
 • 0

Tài liệu Toán 3 (HK1_2010-2011)

Tài liệu Toán 3 (HK1_2010-2011)
... (1,5điểm): 512 − 19 × = 512 − 57 (0,5 điểm) = 455 (0,25 điểm) (212 + 118) : = 33 0 : = 66 Bài (1,0điểm): a) × y = 31 5 y = 31 5 : y = 35 b) x : = 145 x = 145 × x = 725 (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) ... hình vuông có cạnh 6cm là? A cm B 36 cm C 24 cm D 12 cm c) 1giờ là: A 10 phút B 12 phút C 15 phút D 20 phút d) Số liền sau 150 là: A 149 B 151 C 160 D 140 BÀI Giải toán: Một hình chữ nhật có chiều ... HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Ngày kiểm tra: 22 tháng 12 năm 2010 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ GHI ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP BA I.Đáp án biểu điểm: Bài (1,0điểm): Mỗi phép tính 0,25 điểm Bài (2,0điểm): Đặt tính tính...
 • 4
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về 3gtài liệu toán 3tài liệu lớp 3tài liệu cabri 3dtài liệu học 3d maxtài liệu về 3gppltetài liệu học 3dmax bằng tiếng việttài liệu joomla 3 0 tiếng việttài liệu actionscript 3 0 tiếng việttài liệu mvc 3 tiếng việttài liệu học 3d max bằng tiếng việttài liệu học 3d max tiếng việttài liệu học 3dmax căn bảntài liệu học 3ds max 2013tài liệu học 3ds max 2012Biện pháp dạy học thơ cho trẻ em dân tộc thiểu số 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa đào, mường cai, sông mã, sơn laDàn dựng và dạy các bài hát trong chương trình mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) trường mầm non bế văn đàn, TP sơn la, tỉnh sơn laEbook chế định thẩm phán – một số vấn đề lý luận và thực tiễnphần 1Ebook hướng nào hà nội cũng sông phần 2Ebook đời sống trong tử cấm thànhphần 2Giáo trình các quy luật địa lý chung của trái đất cảnh quan học phần 2Giáo trình các quy luật địa lý chung của trái đất cảnh quan học phần 1Giáo trình bài tập hóa sơ cấpphần 1đáp án đề thi công chứcThuật ngữ về PR dành cho dân tiếp thị, marketing và truyền thôngđáp án và bài giảng ôn thi công chức thuế gtgtEbook tìm hiểu pháp luật đại cương về nhà nước và pháp luật phần 2Ebook tìm hiểu pháp luật đại cương về nhà nước và pháp luật phần 1Ebook tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo) phần 1Ebook một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo)Ebook khái quát hệ thống pháp luật hoa kỳ (sách tham khảo) phần 1Ebook các văn bản quản lý nhà nước về internet phần 2Bài giảng luật kinh tế chương 2 (p1) ths đỗ mạnh phươngEbook cơ sở truyền nhiệt PGS TS trịnh văn quangEbook phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống hành động dạy học nghiên cứu quản lý lãnh đạo phần 2
Đăng ký
Đăng nhập