tài liệu ôn tập ancol phenol (2)

Tài liệu Ôn tập ancol- phenol docx

Tài liệu Ôn tập ancol- phenol docx
... đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng với NaOH Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử ... CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4và C2H4 B CH4và C3H4 C CH4và C3H6 D C2H6và C3H6 Câu 38: Ảnh hưởng nhóm -OH đến gốc C6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol ... NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X A.C2H5C6H4OH C HOC6H4CH2OH B HOCH2C6H4COOH D C6H4(OH)2 Câu 22: X ancol (rượu) no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO2 Công...
 • 5
 • 260
 • 8

Tài liệu Ôn tập học kỳ 2 môn toán 2008-2009 tham khảo pptx

Tài liệu Ôn tập học kỳ 2 môn toán 2008-2009 tham khảo pptx
... điểm) 5log2 x  log4 y2   Giải hệ phương trình:  5log2 x  log4 y  19      2 Giải phương trình: z  z  z  z  12  10 125 36 Một số đề ôn tập thi HKII năm học 20 08 – 20 09 ĐỀ THI ...  Tính giá trị biểu thức: B    i  2    20 10 5x  y  125  Giải hệ phương trình:  (x y )2 1 1 4  Một số đề ôn tập thi HKII năm học 20 08 – 20 09 ĐỀ THI THỬ SỐ I PHẦN CHUNG (7.0 ĐIỂM) ... Thực phép tính: A = 3 cos 20 0  i sin 20 0  cos 25 0  i sin 25 0  log3 x  log3 y   log3 x  y  Giải hệ phương trình:  Một số đề ôn tập thi HKII năm học 20 08 – 20 09 ĐỀ THI THỬ SỐ I PHẦN...
 • 15
 • 191
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP - PRACTICE TEST 2 pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP - PRACTICE TEST 2 pot
... body postures It can be just as important to understand -( 46) words are Misunderstandings- often amusing -( 47) sometimes serious- can arise between people from different cultures if they ... - is very common in the United States: a circle made with the thumb and index finger To an American, it means that everything -( 49) - OK To Japanese, it means that you are talking (50) - ... covered wagon D she graduated from one-room school 3 9- The word “they” in paragraph refers to A more books B the plains C many nations D young readers 4 0- It can be inferred from the passage...
 • 3
 • 141
 • 0

Tài liệu ôn tập học kỳ 2 tin học 10

Tài liệu ôn tập học kỳ 2 tin học 10
... dụ địa IP Internet máy tính là:1 72. 124 .28 .6 B Địa TCP/IP Ví dụ địa TCP/IP Internet máy tínhlà: 1 72. 124 .28 .6 C Địa TCP Ví dụ địa TCP Internet máy tính là:1 72. 124 .28 .6 D Địa mạng 48.Vì máy tính mạng ... bất đối xứng) năm ? 98 a 20 02 b 20 03 c 20 04 d 20 05 1 92. 168.1 .10 loại địa ? 99 a Địa trang web b Địa website c Địa IP d Tất Trang web có phần đuôi COM thuộc lĩnh vực sau ? 100 a Chính phủ b Giáo ... virus d Ngăn hỏng máy HTML ngôn ngữ ? 106 a Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn c Ngôn ngữ công nghệ web b Ngôn ngữ lập trình nâng cao d Ngôn ngữ bậc thấp B Nút lệnh có ý nghĩa ? 107 a Kiểm tra tả tiếng Việt...
 • 8
 • 2,432
 • 1

Tài liệu ôn tập CCNA Version 2.0

Tài liệu ôn tập CCNA Version 2.0
... VLAN, gởi quảng bá VLAN ads đồng thông tin VLAN, lưu thông tin VLAN NVRAM ✔ Client: không tạo, sửa, xóa VLAN, chuyển VLAN ads đồng thông tin VLAN, không lưu thông tin VLAN NVRAM ✔ Transparent: ... -4- ÔN TẬP CCNA I MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP I.1 Mô hình OSI Mô hình OSI mô hình tham chiếu, mục đích: giúp hiểu rõ việc truyền thông máy (Simplifies teaching and learning), giảm phức tạp truyền thông ... Transparent: tạo, sửa, xóa VLAN riêng, chuyển VLAN ads domain, không quảng bá thông tin VLAN mình, không đồng thông tin VLAN, lưu thông tin VLAN NVRAM – Cấu hình: Switch(config)#vtp domain ...
 • 49
 • 210
 • 0

Tài liệu ôn tập Nguyên lý 2

Tài liệu ôn tập Nguyên lý 2
... vô hình 25 % năm nên lượng hao mòn vô hình 0 ,25 .440k = 110k $ Bài 20 : TBCD hao mòn năm 2, 5/ 12. 5 = 0.2tr TBKB chu chuyển năm = 20 0k * 10 = 2tr LƯợng NVL chu chuyển năm (3,5 -2, 5-0 ,2) *( 12/ 2)=4,8tr ... ta tính v1 = 20 0000, v2 = 180000 v1 tương ứng với 20 00 công nhân nên v2 tương ứng với 1800 công nhân → giảm 20 0 người Bài 17 : thuyết TB lưu động = Giá trị nguyên , nhiên , vật liệu + tiền ... = 20 c + 2v + 6m Bài : Năm 1 923 , tỷ lệ m/v = 2. 134 / 1 .23 8 = 1. 72 (1) tỷ lệ tỷ lệ thời gian lao động thặng dư / thời gian lao động thiết yếu ↔m+v=8 giải 1 ,2) , ta có (2) m = 5.06 (h) , v = 2. 94...
 • 31
 • 79
 • 0

Tài liệu ôn tập 2: ancol-phenol

Tài liệu ôn tập 2: ancol-phenol
... LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài Ancol-Phenol Câu 17: Hiđro hoá chất A mạch hở có công thức C4H6O ancol butylic Số công thức cấu tạo có A A B C D Câu 18: Có đồng phân ứng với công thức phân ... (c), (d) D (c), (d), (e) Câu 22: Chất hữu X mạch hở, bền, tồn dạng trans có công thức phân tử C4H8O, X làm màu dung dịch Br2 tác dụng với Na giải phóng khí H2 Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCH2CH2OH ... tác thu polime có cấu trúc A mạch không phân nhánh B mạch phân nhánh C mạng lưới không gian D Cả A, C Câu 28: Số chất ứng với CTPT C7H8O (là dẫn xuất benzen) không tác dụng với dung dịch NaOH A...
 • 3
 • 905
 • 53

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập