Hướng dẫn ôn tập môn tin học kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHỤC VỤ THI TUYỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC)

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHỤC VỤ THI TUYỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC)
... thay cho việc nhắp chọn nút Undo công cụ 11 Nhắp chuột đầu dòng văn để: a) chọn (hay gọi bôi đen) nhiều dòng văn b) chọn dòng văn c) xoá dòng văn d) xoá toàn văn 12 Mục HEADER AND FOOTER MS-Word ... điểm, xếp loại Không đạt Theo bạn, công thức dới thể điều (Giả sử ô G6 chứa điểm thi) a) b) c) d) =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt") =IF(G6...
 • 18
 • 3,900
 • 2

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIN HỌC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH A)

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIN HỌC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH A)
... tệp tin: + Tệp tin (File): Là tập hợp thông tin đặt tên Thông thường tệp tin chứa thi t bị lưu trữ đĩa cứng, CD, DVD, USB, vv…Nói cách khác, tệp tin dãy bit có tên chứa thi t bị lưu trữ liệu ... Giới thi u, Giao diện Word 1.1 Giới thi u: Microsoft Word công cụ soạn thảo phổ biến dùng công tác văn phòng hãng Microsoft Ngoài chức thông dụng hệ soạn thảo văn bản, Microsoft Word cung cấp công ... Lưu file lệnh Save As Áp dụng muốn chỉnh sửa tài liệu có thành tài kiệu khác giữ lại tài liệu cũ (không làm thay đổi tài liệu cũ) áp dụng để lưu tài liệu (chưa lưu lần nào) Ta vào File/Save As,...
 • 93
 • 561
 • 1

Hướng dẫn ôn tập môn sinh học lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn sinh học lớp 12
... nh ng sinh v t hố th ch xác đ nh tu i có th suy tu i c a l p đ t ch a chúng Nêu rõ đ c m sinh gi i đ i Thái c , Ngun sinh, C sinh, Trung sinh, Tân sinh Qua rút nh n xét v s phát tri n c a sinh ... Chương 5: S phát tri n c a sinh v t Nêu rõ đ c m c a sinh gi i đ i Ngun sinh C sinh, Trung sinh Tân sinh Qua rút nh ng nh n xét v s phát tri n c a sinh gi i Hãy phân tích s ki n sau: a Lí n bò sát ... sinh thái nhóm qu n th thích nghi v i nh ng u ki n sinh thái xác đ nh, m t khu v c đ a lý có th t n t i nhi u nòi sinh thái, m i nòi chi m m t sinh c nh phù h p Nòi sinh h c nhóm qu n th kí sinh...
 • 30
 • 687
 • 3

Hướng dẫn ôn tập môn hóa học lớp 12 - Học kì 1 pptx

Hướng dẫn ôn tập môn hóa học lớp 12 - Học kì 1 pptx
... 2, 215 gam muối khan Công thức cấu tạo X A H2N-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C H2N-CH-(COOH)2 D H2N-CH2-CH(COOH)2 ESTE- LIPIT-CHẤTGIẶT RỬA Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm: HCOOH CH3COOH theo tỉ lệ mol 1: 1 ... NGỌC LỢI Hướng dẫn ơn tập mơn Hóa Học 1 2- HK1 Câu 12 : Cho 16 ,2g kim loại M có hóa trò n tác dụng với 0 ,15 mol O2 Chất rắn thu sau phản ứng đem hòa tan vào dung dòch HCl dư thấy thoát 13 ,44 lít ... đònh (X) hay trisaccarit ,CTPT (X).Cho Ag = 10 8 A.disaccarit, C12H22O 11 B.disaccarit, C12H24O12 C.trisaccarit, C18H30O15 D.trisaccarit, C18H32O16 Câu 14 :Tính khối lượng nếp phải dùng để lên men...
 • 7
 • 628
 • 13

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HỌC KÌ I doc

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HỌC KÌ I doc
... chất tham gia hay tạo thành sau phản ứng B i tập liên quan đến hiệu suất phản ứng CHƢƠNG III : AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN I TÓM TẮC LÍ THUYẾT Kh i niệm CTPT Amin Amin hợp chất hữu coi tạo nên ... amino axit tham gia p/ư trùng ngưng Tạo hợp chất màu tím Cu(OH)2 II CÁC DẠNG B I TẬP CƠ BẢN (theo SGK) Viết công thức cấu tạo đồng phân Amin, Aminoaxit: Lƣu ý: Đ i v i đồng phân Amin: Để viết ... (anilin) H N CH COOH CH Peptit protein - Peptit hợp chất chứa từ 50 gốc - amino axit liên kết v i liên kết peptit CO NH - Protein lo i polipeptit cao phân tử có PTK từ v i chục nghìn đến v i triệu...
 • 8
 • 4,595
 • 81

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 HỌC KÌ I ppsx

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 HỌC KÌ I ppsx
... v i axit sunfuric (không đun nóng), anilin v i axit axetic Hướng dẫn ơn tập mơn Hóa Học 12 b) Trình bày ảnh hưởng qua l i nhóm amino v i gốc phenyl phân tử anilin Minh họa phương trình hóa học ... (etilenglicol, etanđiol – 1,2) (anđehit glixeric) ( axit amino axetic) Hướng dẫn ơn tập mơn Hóa Học 12 b) HOCH2 – CH2 – CH2OH (trimetilenglicol, propanđiol – 1,3) c) CH3 – CHOH – CH2OH (propilenglicol, ... Dư i tác dụng nhiệt, số polime bò depolime hóa (tức gi i trùng hợp ) thành monome tương ứng Hãy viết phương trình phản ứng depolime hóa polime sau: Polistiren Hướng dẫn ơn tập mơn Hóa Học 12...
 • 12
 • 337
 • 3

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC KÌ I LỚP 11

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC KÌ I LỚP 11
... Axit silixic (H2SiO3) - H2SiO3 axit dạng rắn, tan nước - H2SiO3 axit yếu, yếu axit cacbonic Mu i silicat - Mu i silicat kim lo i kiềm dễ tan nước - Dung dịch đậm đặc Na2SiO3, K2SiO3 g i thuỷ tinh ... axit tính khử mạnh hay yếu kim lo i - HNO3 đặc oxi hố nhiều phi kim hợp chất có tính khử d Mu i nitrat + Dễ tan nước, chất i n li mạnh + Dễ bị nhiệt phân huỷ + Nhận biết ion NO3− phản ứng v i ... Câu 11 Số oxi hóa cao Silic thể hợp chất chất sau đây: a SiO b SiO2 c SiH4 d Mg2Si Câu 12 Để khắc chử lên thủy tinh ngư i ta dựa vào phản ứng sau đây: a SiO2 + Mg 2MgO + Si b SiO2 + 2MaOH Na2SiO3...
 • 12
 • 101
 • 0

Hướng dẫn ôn tập môn logic học

Hướng dẫn ôn tập môn logic học
... cương logic học Logic học Quá trình nhận thức Khái niệm hình thức logic quy luật logic, tính chân thực tư tưởng tính đắn hình thức lập luận Sự hình thành phát triển logic học Phân loại logic học ... triển logic học o Thời Cổ đại; Thời Trung – Cận đại; Thời Hiện đại o Đọc TLHT trang 8-9 Phân loại logic học o Logic học biện chứng logic học hình thức o Đọc TLHT trang 9-10 Ý nghĩa logic học o ... Suy luận diễn dịch Suy luận quy nạp Tương tự -3- PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP Chương 1: Đại cương logic học Logic học o Định nghĩa: logic học, tư duy; đối tượng mục đích Quá trình nhận thức o Nhận thức...
 • 11
 • 1,623
 • 0

skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH

skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH
... hot ng hc ca hc sinh trờn lp Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 12 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Chia nhúm hc sinh a dng, cỏc ... Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 14 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Vi i tng hc sinh Yu: Bit to mu hi theo mu Vi i tng hc sinh ... khụng nh nõng cao cht lng b mụn, c bit vi Tin hc 12 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 22 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học KIN NGH...
 • 23
 • 90
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN
... to Washington We stayed in this hotel A This is the hotel which we stayed in B This is the hotel that we stayed in 13 De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 C This is the hotel we stayed ... De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM trains It is a pity, then, that the authorities are against bucking, and _(5) _it Buskers may be breaking the law, but I think that ... use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk,...
 • 14
 • 1,374
 • 3

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý lớp 8 học kỳ I

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý lớp 8 học kỳ I
... Họ tên: B i thi kiểm tra: Môn thi: Lớp: D i m L i nhận xét giáo viên Đề chẵn Họ tên: B i thi kiểm tra: Tiết Môn thi: Vật Lớp: D i m L i nhận xét giáo viên Đề lẽ I/ Phần trắc nghiệm : ( 5đ) ... kh i lợng Kg dung tích lít H i công t i thiểu để kéo gàu nớc từ d i giếng lên Biết kh i lợng riêng nớc 1000 Kg/m3 giếng sâu 12 m ( Lực tác dụng vào gàu nốc coi nh không đ i ) Đề thi học kỳ I Năm ... tử cấu tạo nên vật D Nhiệt vật thay đ i nhiệt độ vật thay đ i Câu10.Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật chậm đ i lợng d i vật tăng lên? A Nhiệt độ B Kh i lợng riêng II/ Phần tự luận(...
 • 7
 • 1,740
 • 95

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn tập môn triết học mác lêninhướng dẫn ôn tập môn sinh học lớp 12hướng dẫn ôn tập môn triết họcđề cương ôn thi nâng ngạch công chức năm 2013 môn anh văn hệ chuyên viênhướng dẫn ôn tập môn vật lý lớp 8 học kỳ ihướng dẫn ôn tập môn tâm lý học đại cươngebook hướng dẫn ôn tập môn học nồi hơitua bin hơi tàu thủy đh hàng hải việt namhướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 12huong dan on tap mon anh van 9hoc ky iiôn tập môn tin họchướng dẫn ôn tập môn vật lý lớp 12hướng dẫn ôn tập môn lịch sửhướng dẫn ôn tập môn ngữ văn 12tài liệu ôn tập môn tin học đại cươngôn tập môn tin học đại cươngDay hoc tich hop chu de lien mon bai So nguyen amToan6Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt namẢnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nayĐánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn Hội An, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội AnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố Đà Nẵng12A 120 132CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN ỨNG DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC258De chuyen dai hoc vinh lan 03 nam 2017DE ON THI HK II MON TOAN RAT HAY DE SO 1 (1)De thi dap an THPT QG cac truong chuyen tren ca nuoc 2017 mon toanXÁC ĐỊNH hàm LƯỢNG VITAMIN c (1)DE THI HOC KI II 20162017DE THI THU THPT QG SO 86 de thi tham khao mon toan hoc ky 2 nam hoc 20162017de cuong on tap hk2 tn va tlDE THI HKII KHOI 12 2016 2017DE THI THU TNQG 3DE THI THU TNQG 5DE THI THU TNQG CHIA SE KHONG BANEasy US idioms 3
Đăng ký
Đăng nhập