thi online 2 unit 6

đề thi hk 2 văn 6

đề thi hk 2 văn 6
... XUÂN TÂN KIỂM TRA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 20 07 -20 08 Môn thi : Ngữ văn - Lớp Thời gian làm : 75 phút ( Không kể thời gian giao đề ) TỰ LUẬN: (7 đ) Đề :Em tả phượng trường em Gợi ý: Bài viết phải kết ... biện pháp nghệ thuật vào viết (so sánh, nhân hoá, ẩn dụ ) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: NGỮ VĂN I Văn bản: * Nắm nội dung nghệ thuật văn Bài học đường đời (Tô Hoài) Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) ... tác giả, tác phẩm tất văn II Tiếng việt So sánh Nhân hóa An dụ Hoán dụ Câu trần thuật đơn Các thành phần câu III Tập làm văn: • Ôn tập văn tả cảnh – Tả người • Gợi ý số đề : Em tả phượng trường...
 • 3
 • 302
 • 0

De Thi HK 2 lop 6 - Truong THCS Quang Thanh

De Thi HK 2 lop 6 - Truong THCS Quang Thanh
... - 7) - = 30 (4x -7 ) = 30+5 (0 ,25 đ) 180 180 B == - A= (4x - 7) = 35 (0 ,25 đ) 4x - = 35 : (0 ,25 đ) 4x - = 4x = 5+7 = 12 (0 ,25 đ) x=3 (0 ,25 đ) Bài 3: (1,5đ) Số học sinh khối 6: 0.3 3. 020 = 9 06 (HS) ... 24 =1 36 A+ B = 90 B= 90 A= 90 55 = 35 Câu 9: (o,5) Ta cú 0 A+ B = 180 - 82 = 98 Câu 10: Câu a: (0,5đ) 11 (2 + ) : ( 1) 12 12 11 12 = ( + ):( ) 6 12 12 17 : = 12 17 12 = 34 == (0 ,25 đ) ... (0 ,25 đ) Câu b (0,5đ) 1 1 ( + ) : (4 + ) + 7 7 25 22 15 + )+ = ( + ):( (0 ,25 đ) 35 43 15 35 42 15 )+ )+ =( : = =( 42 43 24 5 15 490 + 64 5 155 = + = = (0 ,25 đ) 43 86 86 Bài 2: Tìm x (1đ) 7(4x -...
 • 4
 • 392
 • 0

THI HK 2- ANH 6

THI HK 2- ANH 6
... homework Phần II :(3 đ) Mỗi câu 0.3 đ 1-c 2-d 3-b 4-c 5-a 6- c 7-c 8-d 9-c 10-a Phần III : (2.5 đ ) 0.25đ / câu 1-teacher 2-in 3- at 4- has 5- leaves 6- to 7- school 8- she 9- finishes 10-lunch ... sentences ,using the cues given:(1.25 ms ) 1- Lan / often / badminton / summer => 2-Ba and Nam / soccer / now => 3-My father / travel / Hanoi / tomorrow => ... -Tom : What you often in the summer ? -You : -Tom : What are you going to this summer vacation ? -You : -Tom : Oh , that sounds great ! Goodbye ! - You : ...
 • 3
 • 209
 • 0

Đề thi Ki 2 toán 6 Năm học 2008 -2009

Đề thi Ki 2 toán 6 Năm học 2008 -2009
... 0,75 điểm a) x= b) x = −1 24 Bài ( điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm • Số học sinh trung bình 450 học sinh • Số học sinh giỏi 27 0 học sinh • Số học sinh yếu học sinh • Số học sinh 471 học sinh Bài ( điểm ) C• ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN ( 08 - 09 ) I Trắc nghiệm khách quan ( điểm ) Mỗi câu 0,5 điểm Câu : Câu : B Câu : D Câu : II Tự luận ( điểm ) Bài ( điểm ) Mỗi câu điểm 23 a) b) C A Bài ( 1,5 điểm ... hình 0,5 điểm • Câu a) lập luận 0,5 điểm • Câu b) · + Tính BOC = 350 ( 0 ,25 điểm ) + Lập luận OB tia phân giác · AOC ( 0 ,25 điểm ) · Câu c) MOC = 145 ( 0,5 điểm ) Bài ( 0,5 điểm ) Đáp số : x =...
 • 2
 • 202
 • 0

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 6: Relative clauses pdf

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 6: Relative clauses pdf
... cause toothache ………………………………………………….…………………………… RESTRICTIVE & NON-RESTRICTIVE RELATIVE CLAUSES I Restrictive Relative Clauses Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước chưa xác định rõ Nếu bỏ mệnh ... (xem LƯU Ý Lesson mục II) EXERCISES I/ Underline the relative clauses in the sentences Then add commas to separate the Non-restrictive relative clauses The man who is talking to the principal is ... lazy  Most students punished last week are lazy EXERCISES I/ Use reduced relative clauses in place of the relative clauses Be sure to follow the instructions that are given at the top of the...
 • 7
 • 514
 • 25

Giúp em ôn thi2 toán 6(đề 01+ đề 02)

Giúp em ôn thi kì 2 toán 6(đề 01+ đề 02)
... GIẢI ĐỀ THI KÌ II- ĐỀ SỐ 02 MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút ĐIỂM Bài : (3điểm) Tính + − 2  5 + 20 11  − ÷.1  24 16  13 75% - 1  1 + 0,5 : - − ÷ 12   Bài : (2 iểm) Tìm x biết : − 12 = ... (0,5 điểm) Cho biểu thức : Chứng tỏ : A= 1 1 + + + + 21 22 23 24 40 < A ...
 • 2
 • 158
 • 0

ĐỀ THI HK 2 TIN 6 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HK 2 TIN 6 CÓ ĐÁP ÁN
... th sa v chộp bn d dng d Tt c ỳng II Tr li Cõu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n A A A A B A B C B D A A A C C D B A B B Cõu 21 22 23 24 25 n B B A D D ... Cõu 20 Văn trình bày theo hớng? a Nằm ngang b Cả a c Cõu 21 Nút lệnh d c Insert \ From File \ Picture d Tất c Nằm dọc d Cả a b sai tác dụng: a Khởi động máy in b In văn c Tắt máy in Cõu 22 Để ... Find b Edit \ Find c Find \ Edit Cõu 23 Mt s thao tỏc trờn bn thng c thc hin nh? a Nỳt lnh b Chn bng chn c C a v b ỳng d Tất d Find \ File d C a v b sai Câu 24 Cỏc nỳt phớa trờn mn hỡnh Word ln...
 • 2
 • 204
 • 0

DE THI HK 2 SU 6,7 ,8- CO DAP AN

DE THI HK 2 SU 6,7 ,8- CO DAP AN
... nước ta b.Pháp công thành Gia Đònh 2. sáng 1/9/1858 2c.3000 quân Pháp,Tây Ban Nha dàn trận 3.3.17 /2/ 1859 trước cửa biển Đà Nẵng d Quân pháp công qui mô lớn 4.4 .24 /2/ 1861 vào đại đồn Phú Hòa e.triều ... :…………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC :20 08 -20 09 Môn :Lòch Sử Thời gian: 45’ A.PHẦN TRẮC NGHIỆM.(5đ) I.Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất.(mỗi câu 0 ,25 đ) 1.Nguyên nhân sâu xa thực dân ... thực dân Pháp hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) vì: a.Sợ triều đình Mãn Thanh can thi p b Sợ bò đánh Nam Kì c.Chúng hoang mang dao động d.Gặp sức chống trả liệt triều đình Huế Theo hiệp ước Giáp...
 • 6
 • 154
 • 0

ĐỀ THI HK 2 SINH 6 (CÓ MA TRẬN ĐỀ)

ĐỀ THI HK 2 SINH 6 (CÓ MA TRẬN ĐỀ)
... (1đ) Tại nói: Nếu thực vật loài người? ĐÁP ÁN SINH – HỌC KÌ II Năm học 20 09 – 20 10 Câu Nội dung 1–c 2 c 3–d – mầm – hai mầm – số mầm – kiểu gân 1–e 2 a 3–d 4–c 5–b - Đặc điểm hạt phát tán nhờ gió ... bầu, bí, lạc - Cung cấp gỗ: Bạch đàn, keo - Cung cấp quả: mít, vải, nhãn Điểm 0.5 0.5 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 - Cung cấp thuốc: Sen, ngải cứu - Để làm cảnh: Tuế, hoa hồng ... đầu nhụy Thụ phấn b Noãn sau thụ tinh hình thành hạt Hiện tượng nảy mầm c Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục tạo thành hạt phấn hợp tử Thụ tinh d Hạt phấn hút chất nhày đầu nhụy trương...
 • 3
 • 195
 • 0

Đề thi kỳ 2 Toán 6

Đề thi kỳ 2 Toán 6
... = 9 x= : 8 x= 63 Điểm 0.5 0.5 c - = 10 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 a + Số học sinh thích bóng đá là: 60 = 40 học sinh + Số học sinh thích cầu lông là: 60 = 36 học sinh + Số ... thang điểm hớng dẫn chấm Nội dung Câu 1 1 .2 + a + = = 4 b 4.5 = = 5 .6 16 16. 3 8.5 48 40 = = = 15 15 52 40 d + 5 ,2 - - 40% = + 10 100 26 18 45 + 36 81 = + = + = = 5 5 10 10 1 a x = x ... học sinh thích đá cầu là: 60 = 16 học sinh + Số học sinh thích bóng bàn là: 60 = 25 học sinh 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 b Môn bóng đá đợc học sinh thích z n y m 45 O 120 15 30 15 x a Vì hai tia...
 • 3
 • 95
 • 0

Thi hk 2 dia 6

Thi hk 2 dia 6
... 1: ( 2 ) HS trình bày vận động tự quay quanh trục hệ ( ý 0.5đ) - Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng theo hướng từ tây sang đông (0.5đ) - Thời gian để Trái Đất quay giáp vòng quanh trục 24 ... khắp bề mặt Trái Đất (0.5đ) - Các vật chuyển động theo chiều kinh tuyến bị lệch hướng (0.5đ) Câu 2: (3đ).HS lập bảng đặc điểm cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp,( lớp 1đ) Lớp Độ dày Rắn Cao khoảng 10000C ... đến lỏng Từ 1500 – 47000C Trên 3000 km Lỏng ngoài, rắn Cao khoảng 50000C trung Lớp lõi Câu 3: (2 ) HS cần trình bày được: - Động đất : Là tượng lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển (0.5đ) -...
 • 2
 • 55
 • 0

thi hk 2 dia 6

thi hk 2 dia 6
... ngà tổng nhiệt độ lần đo chia cho số lần đo - Nhiệt độ TB ngày trạm khí tượng trên: 20 + 23 + 27 + 22 + 19 = 22 ,20 C ... PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: c (0.5đ) Câu 2: d (0.5đ) Câu 3: c (0.5đ) Câu 4: b (0.5đ) Câu 5: c (0.5đ) Câu 6: d (0.5đ) II PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: (2 ) HS nêu nội dung bản: - Khoáng sản: Là khoáng ... kiệm v h ợp lý khoáng sản khoáng sản quý hình thành lâu loại tài nguyên khả phục hồi (1đ) Câu 2: (2 ) HS nêu khác thời tiết khí hậu: Nội dung so sánh Thời gian biểu Thời tiết Khí hậu Ngắn Dài...
 • 3
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Khóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường VũNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNhững yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại tỉnh hà giangNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủyNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫnXây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện TửNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninhtài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NETThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biênDevelopment of an android fitness and gym usage applicationĐề tài nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi Tiên SaĐánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài trung quân ancistrocladus cochinchinensis ở việt namHoá vô cơ ôn thi THPT quốc gia môn hoáđồ án khuôn vỏ điện thoại ( có 2d 3D )Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học cho học sinh chương nhóm oxy hoá học 10 nâng caoTIỂU LUẬN xã hội học GIỚI NAM TÍNH và nữ TÍNH TRONG QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG và ẢNH HƯỞNG của NAM TÍNH và nữ TÍNH TRONG QUAN hệ xã hộiThe SAT Student guideTIỂU LUẬN QUY LUẬT HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA xã hội KHÔNG TƯỞNG
Đăng ký
Đăng nhập