Thi online 1 unit 5

Đề thi GK 1 lớp 5

Đề thi GK 1 lớp 5
... Phần II : Tự luận ( đ ) Bài 1: Viết phân số sau dới dạng số hỗn số ( 1 iểm ) ; 11 ; 12 5 ; 270 12 13 2 ... (Thời gian 60 phút ) sbd : việt tiến Ngời coi Ngời chấm Điểm : I Chính tả ( điểm ) 1, Bài viết ( đ): Mùa thảo (TV5 /11 3) Viết từ : Sự sống đến dới đáy rừng ... điểm ) 2007 x 17 6 - 86 x 2007 + 2007 x 10 Trờng tiểu học kiểm tra chất lợng kì I (08-09) môn tiếng việt - lớp (Thời gian...
 • 4
 • 330
 • 0

Thi1 - Toán 5

Thi kì 1 - Toán 5
... Bài 5: (1, 5 điểm) a,b ý 0, 25 điểm Mỗi ý c, d 0 ,5 điểm a 267 ,58 + 57 , b 673,37 – 456 ,4 267, 58 - 673,37 + 57 , 456 ,4 3 25, 48 216 ,97 c 45, 26 x 4,3 45, 26 x 4,3 13 57 8 18 104 19 4, 618 Bài 6: (1, 5 điểm) ... điểm) Cách 1: d 45, 54 : 18 45, 54 18 95 2 ,53 54 Số bạn nữ khối năm là: 10 5 : 10 0 x 40 = 42 (bạn) Số bạn nam khối năm là: 10 5 – 42 = 63 (bạn) Đáp số: 63 bạn (0, 75 iểm) (0 ,5 iểm) (0, 25 iểm) Cách ... ÁN TOÁN- LỚP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ PHẦN 1: Trắc nghiệm(6 điểm) Bài 1: (1, 5 điểm) Mỗi ý 0 ,5 điểm a Khoanh vào C b Khoanh vào B c Khoanh vào A Bài 2: (1, 5 điểm) Mỗi ý 0 ,5 điểm a 10 b 71 %...
 • 4
 • 159
 • 1

Đề thi GK 1 lớp 5/6

Đề thi GK 1 lớp 5/6
... cách, bẩn … Bò trừ 1 toàn ( Các lỗi sai giống tính lỗi ) Tập làm văn: (5 điểm) - Mở bài: Giới thi u trường (0,75đ) - Thân bài: + Tả bao quát chung: (1 ) + Tả chi tiết: - Cây cối, lớp học, nhà điều ... II KIỂM TRA VIẾT Chính tả: Những người bạn tốt (SGK/ 64) “ Nhung tên cướp………… sai giam ông”” Tập làm văn: Đề bài: Em tả trường em cho người bạn thân biết ĐÁP ÁN: I ĐỌC HIỂU ... cối, lớp học, nhà điều hành ( 0,75đ) - Các hoạt động thầy trò ( 0,75đ) - Những kỷ niệm gắn bó ( 1 ) - Kết bài: Nêu cảm nghó nhận xét em trường thân yêu Việc làm để bảo vệ trường ( 0,75đ) ...
 • 3
 • 612
 • 3

Let''''s Go 1 Unit 5 LET''''S MOVE

Let''''s Go 1 Unit 5 LET''''S MOVE
... Unit LET’S MOVE Vocabulary: play with a yo-yo: chơi dô dô throw a ball: ném bóng catch a ball: bắt bóng ... hình jump rope: nhảy dây Can you play with a yo-yo? Yes, I can No, I cannot (cannot = can’t) Unit LET’S MOVE Vocabulary: play with a yo-yo: chơi dô dô throw a ball: ném bóng catch a ball: bắt bóng...
 • 8
 • 307
 • 1

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/1

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/1
... từ) Mở rộng vốn từ TL TN TL TN 3 (1, 5) 1( 0,5) 3 (1, 5) 1( 1) 2 (1, 5) 1( 1) 1( 1) Từ đồng âm, từ đồng 1( 1) nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa Tổng cộng TL (0,5) 3 (1, 5) (2) Trường TH Sơng Mây KIỂM TRA ... đội chủ lực ta c Cả ý d Cả ý sai Ngày tồn quốc kháng chiến ngày: a 18 - 12 - 19 46 c 20 - 12 - 19 46 b 19 - 12 - 19 46 d 21 - 12 - 19 46 Phần đất liền nước ta giáp với nước: a Trung Quốc c Lào, Trung ... Câu 3: Số thập phân 18 ,325 chữ số có giá trị là: a) b) 10 c) 10 0 d) Câu 4: Phép nhân 12 ,574 x 10 0 có kết là: a) 12 5,74 b) 1, 2574 c) 12 57,4 d) 12 574 Câu 5: Phép nhân 85 x 0,0 01 có kết là: a) 8,5...
 • 19
 • 9,462
 • 237

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/3

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/3
... ỳng c im a) 2,5 x 15 ,87 x b) 19 ,5 x 12 5,3 19 ,5 x 25,3 = (2,5 x 4) x 15 ,87 (0,25 ) = 19 ,5 x (12 5,3 25,3) (0,25 ) = 10 x 15 ,87 (0,25 ) = 19 ,5 x 10 0 (0,25 ) = 15 8,7 (0,5 ) = 19 50 (0,5 ) Cõu 3(2): ... 5b: Phn 2: T lun : Cõu 1( 2): t tớnh ri tớnh a) 546,7 + 1, 185 b) 91 - 5,68 546,7 + 91 1 ,18 5 5,68 547,885 85,32 c) 27,5 x 1, 7 d) 15 6,8 : 3,2 27,5 15 6,8 3,2 x 1, 7 288 49 19 25 275 46,75 Cõu 2: (2) ... 0, 01 l: a 13 ,46 b 13 46 c 0 ,13 46 d 1, 346 ỳng ghi , sai ghi S vo ụ trng a 3,87 x 0 ,1 = 0,0387 b 12 ,36 : 10 0 = 0 ,12 36 6.Kt qu ca phộp nhõn 1, 7 x 10 0 l: a 17 b 17 0 c 17 00 d 0 ,17 Phn 2: Vn dng v t lun...
 • 19
 • 1,358
 • 72

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/4

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/4
... Nếu thi u đáp số - ,5 đ Bài 4: ( 1 ) HS biết cách tính nhanh , đạt 1 17 ,4 : 10 0 + 4,6 x 0, 01 + 78 : 10 0 = 17 ,4 : 10 0 + 4,6 : 10 0 + 78 : 10 0 ( 0,25 đ) = ( 17 ,4 + 4,6 + 78 ) : 10 0 ( ( 0,25 đ) = 10 0 ... được: a 615 4 10 00 b 615 4 10 0 c 64 51 1000 d 6 415 10 00 Tìm chữ số x, biết 5,38x < 5,3848 Vậy x bằng: a b c d Tất 2,5 x …… = 0,025 Số cần điền vào chỗ chấm là: a 10 b 0, 01 c 0,0 01 d 10 0 Một hình ... BẢNG THI T KẾ MA TRẬN TIẾNG VIỆT(ĐỌC) Biết Hiểu Vận dụng NỘI DUNG TN Hiểu nội dung đọc Từ loại (đại từ, đại từ xưng hơ, quan hệ từ) Mở rộng vốn từ TL TN TL TL 3 (1, 5) 1( 0,5) 1( 0,5) 1( 0,5) 2 (1) 1( 1)...
 • 20
 • 1,706
 • 14

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/5

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/5
... trường, 2 (1) Hạnh phúc TL TNKQ 3 (1, 5) TL TL 3 (1, 5) 1( 0,5) 1( 0,5) 2 (1) -Kiến thức từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa Tổng TNKQ 2 (1) 2 (1) 3 (1, 5) 1( 1) 4(2,5) 3(2) 9(5) SỐ MẬT MÃ KIỂM ... từ chưa xác - -2đ, 1, 5viết chưa đủ ý GV đề Nguyễn Tuyết Thanh 10 SỐ MẬT MÃ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Trường TH Sông Mây GT1 kí Năm học : 2 010 – 2 011 Họ tên : MÔN : KHOA HỌC - LỚP ……………… GT2 kí ... tìm loại đạt 1, 5đ- mổi từ đạt 0,25đ HS nêu biện pháp trở lên đạt 1 GV đề Nguyễn Tuyết Thanh 13 SỐ MẬT MÃ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Trường TH Sông Mây GT1 kí Năm học : 2 010 – 2 011 Họ tên : MÔN...
 • 16
 • 2,499
 • 92

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/6

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/6
... 0,5 ) (1, 5) ( 0,5 ) ( 1, 5 ) ( 0,5 ) 2 (1) (1) ( 2,5 ) 2 (1) 1( 0,5) 1( 1) 1( 1) 9(5) TRƯỜNG TH SƠNG MÂY HỌ TÊN:……………………………… LỚP: Năm…… NGÀY THI: ……………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ NĂM HỌC: 2009 – 2 010 MƠN ... b 19 36 – 19 39 c 19 39 – 19 45 d 19 45 – 19 54 Câu 3: Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến đo Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào? a 19 / 12 / 19 46 b 19 / 12 / 19 45 c 20 / 12 /19 46 Câu 4: Thực ... 93 ,16 5 – 37,26 87,563 3,769 37,26 91, 332 + 93 ,16 5 55,905 c) 4,32 x 1, 3 d) 18 ,48 : 3,08 4,32 18 ,48 3,08 x 1, 3 12 96 432 5, 616 Bài 2: ( điểm ) a x + 6,32 = 8,7 + 7,02 b 4725 : x = 87,5 x + 6,32 = 15 ,72...
 • 18
 • 1,070
 • 86

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/2

Ma trận đề thi HK 1 lớp 5/2
... a Ngày - 9- 858 b Ngày 9 -1- 1858 c Ngày 1- 9- 18 59 d Ngày - 1- 18 59 Ngày tồn quốc kháng chiến là: a 19 -12 -19 46 b 19 -12 -19 45 c 20 -12 -19 46 d 21- 12 -19 45 Phong trào kéo dài 12 năm phong trào: a Cần ... cộng T L TN TL T N TL 1( 0.5) 1( 0,5) (1. 5) 1( 0,5) 3( 1. 5) 1( 1) ( 1. 5) 2( 1. 5) 2( 1) GV đề: Đào Thò Cúc ( 1. 5) ( 1) 2( 1. 5.) ( 1, 5) ( 5) Trường TH Sơng Mây Họ tên :…… Lớp: … Số BD:…… KIỂM TRA ... là: 19 Số giảm là: 19 ,99 - 19 = 0,99 (đơn vị) ( 0,5 đ) b Thay chữ số chữ số ta có: 11 ,11 Số giảm đi: 19 ,99- 11 .11 = 8,88 đơn vị ( 0,5 đ) GV đề: Đào Thò Cúc Trường TH Sơng Mây Họ tên : ……………… Lớp: ...
 • 21
 • 712
 • 5

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc
... poor because we waste a lot of money on unnecessary things ……………………….……………………………………………………… V/ Rewrite the following sentences, using Conditional Sentences Type He didn’t hurry, so he missed the ... invitation says six o’clock B: Well, it’s six thirty now A: If we _ (start) earlier, we (not be) so late now III/ Complete the following sentences, using the correct form of the verbs ... hospital If I (know) , I (go) _ to visit you IV/ Use conditional sentence type with would or could We can’t bathe in this part of river because the water is too dirty …………………….…………………………………………………………...
 • 5
 • 351
 • 4

Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 1 unit 5 let learn pot

Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 1 unit 5 let learn pot
... Scott? does What (5) he want? He (6) an egg, too wants II Model Sentences What does he want? she He wants an egg She SATURDAY, NOVEMBER 13 TH, 2 010 UNIT 5: LET S LEARN: ASK AND ANSWER ... Saturday, November 13 th, 2 010 Unit 5: Let s learn: Ask and answer (page 40) I Warm up and revision • A play • The spaghetti song ... sandwich: cam trứng bánh quy bánh hăm-bơ-gơ bánh mỳ kẹp xúc xíc rau trộn chuối bánh mỳ kẹp (tam giác) I want an egg I want an orange I want an egg AT KATE’S HOUSE You? He? What (1) you want? want...
 • 30
 • 586
 • 0

EL additional unit test level 1 unit 5

EL additional unit test level 1 unit 5
... 2006 Level - Unit Test - Page Level - Unit Test Points to percentage conversion table Points 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 English Land % 10 0 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 ... check /5) ( /3) the words with the same sound map dad mom dog nap nap mom nut English Land mom Photocopiable Pearson Education Asia Limited 2006 Level - Unit Test - Page Level - Unit Test Answer ... English Land Pearson Education Asia Limited 2006 Level - Unit Test - Page Listen and match pink orange gray purple b d a c Test script a pink shell [2x] a gray shark [2x] an orange crab [2x] a...
 • 5
 • 150
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Chương 1 tổ chức quản lý đầu tư xây dựngSLIDE GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN THAM LAMLỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦNSLIDE Giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa họcSLIDE THUYẾT TRÌNH APP CHAT SOCKETQuản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyênNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)Các phương pháp gia công đăc biệtSơ lược động cơ ô tô (trường ĐHBK hà nội)GIÁO TRÌNH hệ thống servo (VINAMAIN)Kỹ thuật đúc (phạm quang lộc)Tìm hiểu và phân tích về LượnGiáo án: Luyện tập thao tác lập luận bình luận power pointBiện pháp phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học tại trường phổ thông nhiều cấp hai bà trưng hải phòngBiểu tượng trong chân dung một nghệ sĩ trẻ của james joyceSLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGCuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Logic mệnh đề trong một số bài toán ở phổ thông (LV tốt nghiệp)bai phat bieu hay cua lanh dao trung quoc