22 thi online 2 unit 4

22 thi online ôn tập amin – amino axit – protein đề 2

22 thi online  ôn tập amin – amino axit – protein  đề 2
... este hóa Câu 27 [718 12] Dãy gồm chất có khả làm đổi màu quỳ tím là: A C6H5OH, C2H5NH2, CH3COOH B CH3NH2, C2H5NH2, CH3COOH C C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2 D (C6H5)2NH, (CH3)2NH, H2NCH2COOH Câu 28 [71857]Cho ... án 1.A 11.C 21 .D 31.C 2. D 12. B 22 . B 32. C 3.B 13.B 23 .C 33.C 4.C 14.D 24 .A 34.D 5.A 15.C 25 .B 35.A 6.B 16.D 26 .B 36.D 7.C 17.B 27 .B 37.C 8.B 18.B 28 .B 38.B 9.C 19.B 29 .A 39.D 10.B 20 .A 30.A 40.A ... giá trị A 2, 688 B 1, 024 C 1,488 D 2, 344 Câu 32 [79184]Có dd riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2NCH2-CH2-COONa, C2H5-NH2, ClH3N-CH2-COOH, CH3COONa Số lượng dd có...
 • 6
 • 299
 • 1

22 thi online ôn tập amin – amino axit – protein đề 2

22 thi online  ôn tập amin – amino axit – protein  đề 2
... este hóa Câu 27 [718 12] Dãy gồm chất có khả làm đổi màu quỳ tím là: A C6H5OH, C2H5NH2, CH3COOH B CH3NH2, C2H5NH2, CH3COOH C C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2 D (C6H5)2NH, (CH3)2NH, H2NCH2COOH Câu 28 [71857]Cho ... án 1.A 11.C 21 .D 31.C 2. D 12. B 22 . B 32. C 3.B 13.B 23 .C 33.C 4.C 14.D 24 .A 34.D 5.A 15.C 25 .B 35.A 6.B 16.D 26 .B 36.D 7.C 17.B 27 .B 37.C 8.B 18.B 28 .B 38.B 9.C 19.B 29 .A 39.D 10.B 20 .A 30.A 40.A ... giá trị A 2, 688 B 1, 024 C 1,488 D 2, 344 Câu 32 [79184]Có dd riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2NCH2-CH2-COONa, C2H5-NH2, ClH3N-CH2-COOH, CH3COONa Số lượng dd có...
 • 6
 • 100
 • 0

KT T.A 11HKI lan 2 ( unit 4,5,6)

KT T.A 11HKI lan 2 ( unit 4,5,6)
... O O O O 17 O O O O 18 O O O O 19 O O O O 20 O O O O 21 O O O O 22 O O O O 23 O O O O 24 O O O O 25 O O O O 26 O O O O 27 O O O O 28 O O O O V WRITING 29 “ If I were you , I ‘d work harder” father ... O O O O 17 O O O O 18 O O O O 19 O O O O 20 O O O O 21 O O O O 22 O O O O 23 O O O O 24 O O O O 25 O O O O 26 O O O O 27 O O O O 28 O O O O V WRITING 29 “ If I were you , I ‘d work harder” father ... classes They talked ( 23 ) _ new farming techniques and family planning Before they left, they promised ( 24 ) back the next summer 21 A against B for C to D with 22 A to teach B teaching...
 • 6
 • 153
 • 0

đê thi HSG 2, 3, 4, 5

đê thi HSG 2, 3, 4, 5
... 3 45 75 ) : Cách 1: ( 3 45 75 ) : = 270 : = 54 ( 1, 25 điểm ) Cách 2: ( 3 45 75 ): = 3 45 : 75 : = 69 15 = 54 ( 1, 25 điểm ) b) Tính cách nhanh : (7 92,8 1 x 0, 25 + 7 92,8 1 x 0, 75 ) x ( 11 x 900 x 0,1 ... + 21 32 =1+1+1= b)A = 68 x68 B = 65 x71 Ta có: A = ( 65 + 3) x 68 = 65 x 68 + 68 x B = 65 x (68 + 3) = 65 x 68 + 65 x Vì 68 x > 65 x nên A > B (2 ,5 điểm ) (2 ,5 điểm) Câu 2: (4 điểm ) Cách 1: Khi ... 1: Giải Số hồng xiêm 35 : = ( ) Số nhãn vảI ( 0, 25 điểm) ( 0 ,5 điểm) ( 0, 25 điểm) 35 = 30 (cây ) ( 0 ,5 điểm) Vì số nhãn gấp đôI số vải nên ( 0 ,5 điểm) Số vải là: ( 0, 25 điểm) 30 : ( + ) = 10...
 • 24
 • 215
 • 0

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 4: Passive voice ppt

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 4: Passive voice ppt
... từ bất định: No one, Nobody, Nothing,……… Ex: - (A) No one can answer this question (P) This question can’t be answered - (A) They haven’t done anything (P) Nothing has been done EXERCISES Change ... Active: S + Modal Verbs + Vo + O + …… Passive: S + Modal Verbs + be + V3/ed + (by O) + …… Ex: - Active: Nam can this exercise right now S M.V Vo O  Passive: This exercise can be done by Nam right ... -SPECIAL PASSIVE VOICE + EXERCISES I Thể bị động câu phủ định nghi vấn: Ex: - (A) Mai doesn’t write this letter (P) This letter isn’t written by Mai - (A) They...
 • 6
 • 561
 • 12

đe thi GHK 2 -lop 4

đe thi GHK 2 -lop 4
... : B (2 đ ) Câu C (1đ) II Tự luận ; 6đ Câu 1/ (2 ) Câu 2/ .( 1đ) a/ 34 ; 35 b/ 10 21 ; < 5 Câu 3/ Bài toán :( đ ) Đội thứ trồng : ( 648 + 82 ) : = 365 (cây ) Đội thứ hai trồng 648 - 365 = 28 3 ( ... ) Đáp số : Đội thứ : 365 Đội thứ hai ; 28 3 Mỗi lời giải : 0, 25 đ Mỗi toán : đ Đáp số : 0,5đ c/ 18 48 ; d/ 36 24 ĐỀ THI GIỮA HKII MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4/ 4 Phần I : Đọc A /.Đọc thành tiếng ( đ) ... hàng ngày khiến thể vận động D / Những liều thuốc bổ 4) Trong câu “ Nhà thơ Đức tiếng Hai-nơ mắc chứng bẹnh mệt mỏi ngủ , phận chủ ngữ ? ” (2 đ) A/ Nhà thơ B/ Nhà thơ Đức C/ Nhà thơ đức tíếng D/...
 • 4
 • 162
 • 0

Đề thi 1,2,3,4,5

Đề thi 1,2,3,4,5
... nào? 2- Hãy tả cảnh đoàn quân Quốc Toản 3- Em có suy nghĩ Trần Quốc Toản, người thi u niên anh hùng dân tộc? Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn Tiếng Việt (thời gian 30 phút) ... nhật Biết hiệu độ dài cạnh 15 m ( 4điểm) Bài 5-Hãy điền số 1,2,3,4,5, 6.7 vào chấm tròn cho tổng số đường thẳng điều 11 ( 4điểm) Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Môn toán lớp Thời gian ... Mẹ Bài 4- ( điểm): Cho tứ giác ABCD Từ đỉnh C kẻ đoạn thẳng chia tứ giác thành hình tam giác Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1- (3 điểm) Tính...
 • 19
 • 199
 • 0

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-4

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-4
... there have just had this right recently B It was believed that women’s natural roles were as mothers and wives C History in France says that only men had this right then D No, I think they didn’t ... the following questions from 41 to 45 : Câu 41: If you want to have a good body,…… A eat nothing, nothing and go nowhere B you should go swimming regularly C otherwise, your body will get fat ... D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 26 to 30 : Đề 470 / Trang Sepak Takraw – A Cross Between Soccer and Volleyball You play volleyball, but you’re...
 • 5
 • 116
 • 0

Giáo án Âm nhạc CKTKN Tuần 22- Lớp 1,2,3,4,5

Giáo án Âm nhạc CKTKN Tuần 22- Lớp 1,2,3,4,5
... khuông nhạc khóa Son - Gv giới thiệu khuông nhạc: Để viết nhạc - Hs lắng nghe ghi nhớ hát, việc sử dụng nốt nhạc, phải biết cách kẻ khuông nhạc. Khuông nhạc chỗ để viết nốt nhạc. Khuông nhạc gồm ... đọc nhạc số có tên Chú - Hs lắng nghe đội - Gv treo bảng phụ tập đọc nhạc số - Hs quan sát bảng phụ - Gv định Hs đọc tên nốt nhạc Tập - Hs đọc tên nốt nhạc đọc nhạc số - Gv tên nốt bài, lớp nói ... tên nốt nhạc kết hợp gõ nhạc số kết hợp gõ tiết tấu tiết tấu - Gv định Hs đọc tên nốt nhạc từ - Hs đọc tên nốt nhạc thấp đến cao từ thấp đến cao - Gv chia Tập đọc nhạc thành câu ngắn - Cả lớp theo...
 • 11
 • 469
 • 0

Đề thi lớp 2,3,4 kì 1

Đề thi lớp 2,3,4 kì 1
... HUYỆN GIA LÂM ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP TRƯỜNG TH DƯƠNG QUANG MÔN TIẾNG ANH - Năm học: 2 010 -2 011 Question 1( 1, 0 điểm) : Mỗi câu 0,5 điểm C 2.B Question 2( 1, 0 điểm) : Mỗi câu 0,25 ... DƯƠNG QUANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP MÔN TIẾNG ANH Năm học: 2 010 -2 011 Thời gian làm bài: 40 phút Full name: Class: Mark Teacher’s remark Question 1: Listen and check ( 1pt) Example ... DƯƠNG QUANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP MÔN TIẾNG ANH Năm học: 2 010 -2 011 Thời gian làm bài: 40 phút Full name: Class: Mark Teacher’s remark Question 1: Listen and check(1pt) Example:...
 • 10
 • 61
 • 0

22 thi online phương pháp quy đổi

22 thi online  phương pháp quy đổi
... dịch Ba(OH)2 dư, lọc nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi thu 62,6 gam chất rắn V có giá trị A 44,8 B 47,1 C 40,32 D 22, 4 Câu 14 [104564]Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 Fe3O4 tác ... dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch Y lấy chất rắn thu nung đến khối lượng không đổi thu 30,4 gam chất rắn khan Nếu cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu dung dịch Z p gam chất rắn ... nhất) Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào Y, lọc tách kết tủa, đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu tối đa b gam chất rắn Giá trị b (các thể tích khí đo đktc) A 110,910 B 81,491 C 90,055 D...
 • 5
 • 275
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTTự học ngôn ngữ lập trình c#Truyện cười song ngữLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay