Tài liệu về : “Chuong 2- Duong loi dau tranh gianh chinh quyen (1930-1945) pdf

Tài liệu Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) pdf

Tài liệu Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) pdf
... chức và đấu tranh linh hoạt, thích hợp nhằm hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền lợi hàng ngày, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh cao hơn vì độc lập và tự do.II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH CÁCH ... trương mới về chính trị, tổ chức và hình thức đ .tranh mới phù hợp với tình hình CM nước ta.b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủNhiệm vụ ... phải kết chặt với cuộc c.m điền địa. Hay nói cách khác.“Nếu phát triển cuộc tranh đấu chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải lựa chọn vấn đề nào quan trọng hơn mà giải quyết...
 • 38
 • 398
 • 5

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
... động chiến tranh du kích trong liên tỉnh Cao -Bắc - Lạng vì điều kiện chưa chín muồi. Ngay sau đó, Người đề ra chủtrương thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. - Ngày 22-1 2-1944, ... tổ chức quầnchúng và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, học sinh,tiểu thương ở ngay các trung tâm kinh tế, chính trị. - Tháng 2-1 943, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp ... những người ưu tú.Bổ sung, điều chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền• Những chuyển biến mới của tình hình- Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kếtthúc. Hồng...
 • 6
 • 160
 • 1

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
... ra đời đường lối • Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ- Ngày 1-9-1939, phát-xít Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Lợi dụng tình hình chiến tranh, Chính phủ Pháp thi ... ruộng đất cho nông dân, song nông dân vẫn không giảm bớt sự hăng hái tranh đấu mà vẫn nỗ lực tranh đấu mạnh hơn vì trong cuộc tranh đấu GPDT họ cũng được hưởng nhiều quyền lợi to tát. (2)- Về ... trồng đay và thầu dầu phục vụ nhu cầu chiến tranh. - Phát-xít Nhật và thực dân Pháp thực thi ở Đông Dương một nền kinh tế độc quyền phục vụ chiến tranh. - Trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng: Pháp...
 • 7
 • 297
 • 3

Tài liệu Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945) docx

Tài liệu Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945) docx
... cuộc đấu tranh chống Pháp quyết liệt của nhân dân ta. Trong bối cảnh đó Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3 -2-1 9300), Đảng trở thành hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh và đưa phong trào đấu tranh ... hợp pháp, sử dụng mọi hình thức tổ chức đấu tranh, kết hợp các mặt đấu tranh kinh tế, chính trò, văn hóa, kết hợp đấu tranh của quần chúng và đấu tranh nghò trường để giành thắng lợi trên từng ... trào phát triển đến đỉnh cao.từ khẩu hiệu đấu tranh đòi dân sinh dân chủ ban đầu quần chúng đã tiến lên đấu tranh chính trò, từ những cuộc đấu tranh đòi giảm sưu giảm thuế ban đầu môt số nơi...
 • 14
 • 427
 • 5

Slide môn đường lối cách mạng - chương 2: Đường lối đấu tranh

Slide môn đường lối cách mạng - chương 2: Đường lối đấu tranh
... Trung KỳThành lập Hội phản đế đồng minh(18/11/30)Đấu tranh chống tả khuynh“TRÍ PHÚ ĐIA HÀO, ĐÀO TẬN GỐCTRỐC TẬN RỄ” TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNGLý Tự TrọngCon ... 1938 CÁC PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÔNG KHAI THỜI KỲ 1936 - 1939Tiệc mừng ông Đặng Thai Mai dân biểu Trung kỳ 1936Nhân dân Sải Gòn đón Gôđa năm 1937 CÁC PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÔNG KHAI THỜI KỲ ... CẤP4. HÌNH THỨC ĐẤU TRANH PHÙ HỢP5. MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1936 - 1939“Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh đòi các quyền tự...
 • 49
 • 648
 • 24

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP