Thong tu 07 2007 xac dinh gia ca may

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình pot

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình pot
... sở xác định giá ca máy thi t bị thi công (Ban h nh kèm theo Thông t số: 06 /2010/TT-BXD ng y 26/5/2010 Bộ Xây dựng Hớng dẫn phơng pháp xác định giá ca máy v thi t bị thi công xây dựng công trình) ... máy thi t bị 103 15,5 T Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) Định mức tiêu hao Th nh phần - cấp bậc thợ điều nhiên liệu, khiển máy lợng1 ca Nguyên giá ... 682,000 Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 309 135 CV www.giaxaydung.vn 240 14 38 Số TT Loại máy thi t bị Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) ...
 • 95
 • 582
 • 0

THÔNG HƯớng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng

THÔNG TƯ HƯớng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng
... Thụng t s 01/2015/TT-BXD ngy 20/3/2015 ca B Xõy dng hng dn xỏc nh n giỏ nhõn cụng qun chi phớ u t xõy dng Trong quỏ trỡnh thc hin nu cú vng mc ngh cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn phn ỏnh v B Xõy ... lng 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 1,76 2,07 2,44 2,86 3,37 3,96 4,65 Ghi chỳ: Nhóm 1: Công nhân thực công việc: - Mc, n, st, bờ tụng loại (tr bờ tụng nha), cp pha, hon thin, o, p t; - Kho sỏt ... Chớnh ph quy nh c) Phự hp vi c im, tớnh cht cụng vic ca nhõn cụng xõy dng d) ỏp ng yờu cu chi tr mt s khon chi phớ thuc trỏch nhim ca ngi lao ng phi tr theo quy nh (bo him xó hi, bo him y t, bo...
 • 11
 • 41
 • 0

Hoàn thiện nghiệp vụ vấn và xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam

Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn và xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam
... giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán Ngân hàng công thơng Việt Nam Chơng 3: Giải pháp để phát triển nghiệp vụ t vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán Ngân hàng công thơng Việt ... giá thực trạng trình xác định giá trị doanh nghiệp, tìm thuận lợi khó khăn trình định giá doanh nghiệp Xác định phơng hớng nghiệp vụ t vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán Ngân ... động t vấn xác định giá trị doanh nghiệp 2.2.3.2 Quá trình hình thành phát triển hoạt động t vấn xác định giá trị doanh nghiệp Ngân hàng Công thơng Việt Nam Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thơng...
 • 75
 • 181
 • 0

THÔNG Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố pptx

THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố pptx
... xác nhận quan thuế, quan tài cấp hợp đồng ng tự thực năm gần tổ chức vấn 2.3 Xác định chi phí khác (Ck): gồm chi phí lấy ý kiến, chi phí văn phòng phẩm; chi phí khấu hao thiết bị; chí phí ... phận quản lý, chi phí trì hoạt động tổ chức vấn, chi phí văn phòng làm việc chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chuyên gia vấn Chi phí quản lý xác định từ 45% đến 55% chi phí chuyên ... Các khoản chi phí khác (nếu có): Xác định theo yêu cầu thực tế công việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 2.4 Xác định chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản lý khoản chi phí liên...
 • 10
 • 164
 • 0

Đánh giá tính đa dạng của các virus gây bệnh xoan lá chua ở Việt Nam thong qua tách dòng, xác định và so sánh trình tự đoạn gen mã hóa cho protein vỏ

Đánh giá tính đa dạng của các virus gây bệnh xoan lá cà chua ở Việt Nam thong qua tách dòng, xác định và so sánh trình tự đoạn gen mã hóa cho protein vỏ
... ; gen C1 hóa loại protein cần thiết cho trình chép hai vùng dịch ; gen C2 hóa protein có vai trò hoạt hóa trình phiên gen V1 V2 ; gen C3 hóa loại protein có tác dụng hoạt hóa trình ... tích, so sánh trình tự gen thu đợc Các bớc tiến hành nh sau: + So sánh trình tự gen đợc đọc từ hai đầu xuôi đầu ngợc để xác định trình tự đầy đủ gen + Xác định đợc vị trí, số lợng enzym hạn chế trình ... trình với gen C1 tăng cờng khả phân chia hệ gen vi rút ; gen C4, V2 hóa protein liên quan đến gây bệnh thực vật vận chuyển vi rút [37] 1.2.2.3 Sự đa dạng hệ gen vi rút gây bệnh xoăn chua...
 • 42
 • 755
 • 1

Đánh giá tính đa dạng của các virus gây bệnh xoan lá chua ở Việt Nam thong qua tách dòng, xác định và so sánh trình tự đoạn gen mã hóa cho protein vỏ

Đánh giá tính đa dạng của các virus gây bệnh xoan lá cà chua ở Việt Nam thong qua tách dòng, xác định và so sánh trình tự đoạn gen mã hóa cho protein vỏ
... ; gen C1 hóa loại protein cần thiết cho trình chép hai vùng dịch ; gen C2 hóa protein có vai trò hoạt hóa trình phiên gen V1 V2 ; gen C3 hóa loại protein có tác dụng hoạt hóa trình ... tích, so sánh trình tự gen thu đợc Các bớc tiến hành nh sau: + So sánh trình tự gen đợc đọc từ hai đầu xuôi đầu ngợc để xác định trình tự đầy đủ gen + Xác định đợc vị trí, số lợng enzym hạn chế trình ... trình với gen C1 tăng cờng khả phân chia hệ gen vi rút ; gen C4, V2 hóa protein liên quan đến gây bệnh thực vật vận chuyển vi rút [37] 1.2.2.3 Sự đa dạng hệ gen vi rút gây bệnh xoăn chua...
 • 43
 • 485
 • 2

HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM,TRUNG TÂM ĐẦU & XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM,TRUNG TÂM ĐẦU TƯ & XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG
... (phân cấp): Giá chuyển nhượng quản lý phận, đơn vị thành viên định  Có cách thường sử dụng việc xác định giá chuyển nhượng: Định giá chuyển nhượng theo chi phí Định giá chuyển nhượng theo giá thị ... RI)  Giả sử trung tâm đầu có hội đầu với số vốn $25.000 ước tính sức sinh lời 18% Trung tâm đầu chấp nhận hội đầu trên?  Trung tâm đầu A (Bộ phận A): Vốn đầu bình qn Lợi nhuận ... thặng dư trung tâm X lớn trung tâm Y, đánh giá trung tâm X hoạt động hiệu trung tâm Y sai lầm (vì sao?) 27 XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (TRANSFER PRICING) 28 KHÁI NIỆM  Định giá chuyển nhượng áp dụng...
 • 30
 • 475
 • 4

xác định giá trị công ty thương mại và sản xuất vật thiết bị giao thông vận tải bằng phương pháp giá trị tài sản thuần để phục vụ công tác cổ phần hoá

xác định giá trị công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải bằng phương pháp giá trị tài sản thuần để phục vụ công tác cổ phần hoá
... Nam cần thiết cổ phần hoá Phần 3: Xác định giá trị Công ty Thương mại Sản xuất vật thiết bị Giao Thông Vận Tải phương pháp giá trị tài sản để phục vụ công tác cổ phần hoá Phần 4: Phương hướng ... CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỔ PHẦN HOÁ I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VTTB ... Để làm sáng tỏ vấn đề xin lấy Công ty Thương mại Sản xuất vật thiết bị Giao Thông Vận Tải làm đối ng nghiên cứu Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty thương mại sản xuất vật thiết bị...
 • 84
 • 341
 • 1

Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu & xác định giá chuyển nhượng ppsx

Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư & xác định giá chuyển nhượng ppsx
... TRÁCH NHIỆM (RESPONSIBILITY CENTERS)   Trung tâm trách nhiệm gì? Các trung tâm trách nhiệm tổ chức:  Trung tâm chi phí  Trung tâm doanh thu  Trung tâm lợi nhuận  Trung tâm đầu CÁC TRUNG TÂM ... quan trọng kế tốn trách nhiệm việc thực mục tiêu tổ chức  Định nghĩa cho thí dụ trung tâm trách nhiệm: Trung tâm chi phí, Trung tâm doanh thu, Trung tâm lợi nhuận, Trung tâm đầu  Soạn thảo ... – RI)  Giả sử trung tâm đầu có hội đầu với số vốn $25.000 ước tính sức sinh lời 18% Trung tâm đầu chấp nhận hội đầu trên?  Trung tâm đầu A (Bộ phận A): Vốn đầu bình qn Lợi...
 • 30
 • 250
 • 2

Bài 7 - Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu xác định giá chuyển nhượng docx

Bài 7 - Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng docx
... TRÁCH NHIỆM (RESPONSIBILITY CENTERS)   Trung tâm trách nhiệm gì? Các trung tâm trách nhiệm tổ chức:  Trung tâm chi phí  Trung tâm doanh thu  Trung tâm lợi nhuận  Trung tâm đầu CÁC TRUNG TÂM ... thặng dư trung tâm X lớn trung tâm Y, đánh giá trung tâm X hoạt động hiệu trung tâm Y sai lầm (vì sao?) 27 XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (TRANSFER PRICING) 28 KHÁI NIỆM  Định giá chuyển nhượng áp ... – RI)  Giả sử trung tâm đầu có hội đầu với số vốn $25.000 ước tính sức sinh lời 18% Trung tâm đầu chấp nhận hội đầu trên?  Trung tâm đầu A (Bộ phận A): Vốn đầu bình qn Lợi...
 • 30
 • 605
 • 0

THÔNG Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa potx

THÔNG TƯ Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa potx
... vườn cao su kinh doanh trích khấu hao lần thời điểm lý vườn cao su 2.2- Giá trị vườn kinh doanh G(kd) = ∑Gi (kd) Giá trị vườn cao su để cổ phần hóa: Giá trị vườn cao su để cổ phần hóa (G) = Giá ... tế vườn tuổi i) + Giá trị giá trị vườn cao su kinh doanh tuổi i, đó: a Giá trị lại điều chỉnh vườn cao su: Giá trị lại điều chỉnh vườn cao su tuổi i = Nguyên giá vườn đánh giá lại – Giá trị ... nguyên giá khấu hao Giá trị giá trị vườn cao su kinh doanh: - Giá trị giá trị vườn cao su kinh doanh ghi nhận tài sản cố định vô hình - Giá trị giá trị vườn cao su kinh doanh không tiến...
 • 6
 • 204
 • 0

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông tư 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
... chỉnh Thông quy định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản ... THIỆU THÔNG TƯ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 3.1 Mục tiêu Thông Thông hướng dẫn chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; ... định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo khoản...
 • 42
 • 153
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: góp ý phương pháp xác định giá ca máycách xác định giá ca máyhướng dẫn phương pháp xác định giá ca máyhướng dẫn xác định giá ca máyxác định giá cả thống kê giá cả của mỗi mặt hàng trong giỏ hàng hoá tại mỗi thời điểmxác định giá cảcách xác định giá cả đất đaixác định giá cả và sản lượng cân bằngnhững yếu tố cần xem xét khi xác định giá cảtrò xác định giá cả chứng khoánphương thức xác định giá cả bao bìtế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá dịch vụ trên thị trườngtừ thời điểm xác định giá trị dnnn đến thòi điểm chính thức chuyển thành ctcpphương thức xác định giá cả của bao bìđánh giá thực trạng quản lý hoạt động định giá chuyển giao thông qua nguyên tắc xác định giá thị trƣờngThiết kế và bảo mật web serverCông nghệ HSDPA và ứng dụngLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập